علائم تجاری

شرایط تخلیه ملک استیجاری چگونه است؟

شرایط تخلیه ملک استیجاری چگونه است؟

دفترحقوقی موکل-افراد برای اینکه به طور موقت محلی رابرای سکونت یا کسب و کار داشته باشند، اقدام به بستن عقد اجاره در خصوص ملک مورد نظر برای مدتی مشخص می کنند که درواقع با این عقد، مالک منافع ملک در مدت تعیین شده می شوند. یعنی وقتی شخصی با دیگری عقد اجاره منعقد کرده و ملکی را اجاره می کند مالک منافع ان ملک در مدت اجاره می شود و مانند مالک مالی محسوب می شود. پس صاحب ملک یا شخصی دیگر نمی توانند مانع تصرف مستاجر در ملکی که ان را اجاره کرده است، شود.

شرایط و نحوه‌ی طرح دعوای تخلیه| دفتر حقوقی موکل

قرارداد اجاره یکی از رایج‌ترین قراردادهایی است که میان اشخاص جامعه بسته می‌شود. فراوان بودن انعقاد این قرارداد در روابط بین اشخاص در خصوص اموال مختلف، موجب فراوانی دعاوی مربوط به این قرارداد در دادگاه‌ها و دیگر مراجع قضایی شده‌است. یکی از مهم‌ترین و شایع‌ترین این دعاوی، دعوای تخلیه می‌باشد.

درصورتي كه مستاجر اجاره را پرداخت نكند چه بايد كرد؟| دفتر حقوقی موکل

معمولاً مراجعه به مرجع قضایی در این موارد زمانی است که مستأجر با پایان یافتن مهلت قراردادش اقدام به تخلیه ملک نکند، لذا در‌صورتی‌که مستأجر با پایان مدت اجاره‌اش اقدام به تخلیه ملک بنماید و بر بدهکار بودن خود نیز اذعان داشته باشد، دیگر مراجعه به مراجع قضایی ضروری نیست، اما شما با احتساب اجاره‌های معوقه و سایر هزینه‌ها و کسر آن از مبلغ ودیعه می‌توانید بدون مراجعه به دادگستری مشکل را حل کنید.

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید