علائم تجاری

تاریخچه دفتر

دفتر خدمات حقوقی موکل از جمله دفاتر حقوقی تخصصی به شمار می آید که به صورت سازمان یافته توسط جمعی از وکلاء پایه یک و پژوهشگران متخصّص در زمینه های مختلف حقوقی با مدیریت آقای علی رفیعی وکیل پایه یک دادگستری و فارغ التحصیل حقوق دانشگاه تهران شروع به فعالیت کرده که خدمات حقوقی تخصصی و منظم خود را در قالب کارِ گروهی به مشتریان و موکلین ارائه می نماید.

تیم حقوقی دفتر از تجربیات بسیار خوبی در موضوعات مختلف حقوقی برخوردار است که با لحاظ اصول و موازین حاکم بر دفتر، همگی نوید بخش ارائه خدماتی مثبت و مطلوب به مشتریان را می نماید که نمونه عملی آنرا می توان از طریق آرای صادره از مراجع قضایی، سازش های صورت پذیرفته در مقام حل تنازع و سایر خدمات متنوع در حق موکلین و کاربران که برگ زرینی از غنای تخصّص و دانش اعضایش حکایت دارد، مشاهده نمود.                                                        خدمات لوله بازکنی تهران

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید