علائم تجاری

چگونه موجر میتواند در مدت زمان اجاره ، حکم تخلیه بگیرد؟

طبق قواعد کلی اگر موجر خواستار تخلیه ملک خود باشد با عنایت به لازم بودن عقد اجاره ، از تخلیه ملک استیجاری برخوردار نیست منتها تحت شرایطی می تواند این درخواست را بنماید .

حال چنانچه پس از درخواست موجر مبنی بر تخلیه، مستاجر حاضر به تخلیه ملک نباشد و اصرار دارد تا پایان مدت قرارداد اجاره در ملک فوق سکونت داشته باشد حال آیا موجر میتواند تقاضای حکم تخلیه ید مستاجر را نمایید؟

در پاسخ باید گفت در موارد ذیل موجر می تواند پیش از انقضای مدت اجاره تقاضای تخلیه ید مستاجر را نماید؛

۱_اگر موجر در ضمن قرارداد اجاره برای خود خیار شرط تعیین کرده باشد بدین صورت که هروقت بخواهد میتواند بدون هیچ دلیل موجهی قرارداد اجاره را فسخ کرده و تقاضای تخلیه ید مستاجر را نمایید.

۲_در صورت اهمال و سهل انگاری مستاجر در استفاده از موضوع اجاره به نحوی که باعث ایجاد خرابی و از بین رفتن موضوع اجاره شود .

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید این مقاله را هم بخوانید:

اگر مستاجری ملک را تخلیه نکرد، تکلیف چیست؟|دفتر حقوقی موکل

در خارج این موارد موجر نمی تواند بدون رضایت مستاجر و توافق با وی تقاضای تخلیه ید از مستاجر کند و باید تا اتمام مدت اجاره منتظر بماند
مرجع صالح برای اقامه دعوای تخلیه ید شورا حل اختلاف محل وقوع ملک خواهد بود ویک دعوای غیر مالی است که نیازمند ابطال تمبر دعاوی غیر مالی است و هزینه دادرسی چندانی ندارد.
در این میان موجر برای اقامه دعوا باید مبلغ ودیعه را برای آغاز رسیدگی به حساب دادگستری تودیع نمایید و دادخواست خود را با ارائه رسید پرداختی به ثبت برساند .

پیشنهاد وکیل : شرایط بند یک رو در قرارداد اجاره خویش اعمال نمایید .

مقالات مرتبط:

شرایط تخلیه ملک استیجاری چگونه است؟

شرایط و نحوه‌ی طرح دعوای تخلیه| دفتر حقوقی موکل

 

 

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید