علائم تجاری

چک و سفته برای تضمین کار چه عواقبی به همراه دارد؟

زمانی که فردی در یک شرکت یا موسسه معتبری شروع به کارمی نمایید ممکن است کارفرما جهت تضمین و اطمینان حاصل کردن از اینکه فرد متقاضی مسولیت خود را به خوبی انجام میدهد و در نگهداری اطلاعات و اسرار شرکت یا ادره مربوطه کوشا است از متقاضی بابت تضمین کار درخواست چک یا سفته ای جهت تضمین کار بخواهد.

 

در ادامه به بررسی جوانب و عواقب صدور چک یا سفته تضمینی خواهیم پرداخت:

saftee
چک و سفته بابت تضمین کار چیست؟
از منظر کارفرما اگر این موضوع را بررسی کنیم در صورتی که وی در هنگام عقد قرارداد با متقاضی تضمینات لازم را دریافت نکند برای جبران خسارت یا رسیدن به اصل پول خود باید دادخواست داده و متحمل هزینه های گردد اما اگر در ضمن قرارداد چک یا سفته ای بابت تضمین کار بگیرد این چک دارای ویژگی های می باشد که چک تضمینی را معمولاً بدون تاریخ می گیرند. با توجه به قانون جدید چک که صدور چک تضمینی را ممنوع کرده است، این چک همیشه قابل مطالبه و وصول است. اما چون تاریخ ندارد فاقد جنبه کیفری می باشد
بنابراین صاحبکار (متعهدله) می تواند در صورت تخلف متعهد، چک تضمینی بدون تاریخ را تاریخ دار کرده و با صدور اجراییه از طریق اجرای ثبت، نسبت به وصول آن اقدام کند. در این حالت باز هم متعهد است که اگر اقدام به وصول را صحیح نمی داند باید به دادگاه مراجعه و ابطال اجراییه را تقاضا کند. به عبارت دیگر باز هم مشکلات طرح دعوی بر عهده متعهد است.و بهترین راه حل مشاوره با وکیل متخصص در این زمینه می باشد تا متعهد به بن بست نرسد.
در رابطه با سفته نیزوقتی تضمین پیش پرداخت سفته باشد، صاحبکار (متعهدله) ناچار است برای وصول آن اقدام به واخواست کردن سفته کرده و سپس با طرح دعوی درصدد مطالبه وجوه اقدام نمایید . پس در این حالت بار طرح دعوی بر عهده صاحبکار (متعهدله) است و متعهد از مزایای خوانده ی دعوی استفاده می کند.
چک و سفته بابت حسن انجام کار به چه معناست؟
تصور نمایید که ساختمانی در حال ساخته شدن می باشد و متعهد له از کارایی و استحکام ساختمان اطلاعی نداشته وناچار است تضمینی از سازنده یا پیمانکار دریافت کند تا در صورت بروز هرگونه مشکل بتواند از سازنده یا پیمانکاردرخواست جبران خسارت نمایید در اینجا بهترین گزینه استفاده از چک یا سفته بابت تضمین کارو همچنین مشاوره با وکیل چک و سفته می باشد.اما در هنگام صدور چک وسفته باید به نکاتی توجه کرد:
1-حتماً در قرارداد اصلی، شماره سفته و مشخصات آنرا ذکر نمایید
2-در قسمتی که می‌بایست نام گیرنده وجه درج شود، نام شخصی را که با آن قرارداد بسته‌اید ذکر گردداگر با شرکت قرارداد بسته‌اید نام شرکت و اگر با شخص حقیقی (یک فرد) قصد همکاری دارید نام وی درج کنید.
3-حتماً در سفته علت صدور آنرا ذکر شود؛ مثلاً بنویسید بابت تضمین حسن انجام کار، بابت تضمین قراردادو...
4-اینکه سفته چطور نوشته شود که قابل سو استفاده نباشد : بهتر است سفته تاریخ نداشته و در روی سفته عبارت بابت ضمانت و حسن انجار کار را قید گرددو کپی از سفته تهیه کرده و به امضاء مدیر شرکت (کارفرما) برسد.
5-همچنین در قرارداد هم ذکر گرددکه سفته فوق الذکر بابت ضمانت و حسن انجام کار به شرکت داده شده است. در اینصورت چنانچه کارفرما بعد از اتمام مدت قرارداد سفته را مسترد نکندو نسبت به وصول وجه آن اقدام کند، با اثبات اینکه شما حسن انجام کار داشته اید از وصول سفته جلوگیری می گردد.
6-عدم استرداد سفته امانی کارگر بعد از پایان قرارداد کار و به اجرا گذاشتن آن‌ها توسط کارفرما، مصداق خیانت در امانت بوده و قابل شکایت توسط وکلای مجرب موسسه موکل می باشد.

 

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید