علائم تجاری

مهندسی ابراز اعلام رضایت| دفتر حقوقی موکل

در طرح دعاوی کیفری و وجود ادله متقن علیه متهم یکی از ابزارهایی که می تواند موجبات موقوفی تعقیب یا تخفیف مجازات گردد جلب رضایت شاکی یا بزه دیده است اما چند نکته فنی در این خصوص مطرح می شود نخست آنکه اگر شکوائیه متضمن جرایم قابل گذشت باشد کسب رضایت و ابراز آن در مرحله تعقیب و دادرسی نتیجه واحدی خواهد داشت که پرونده منتج به قرار موقوقی تعقیب در اجرای بند ب ماده ۱۳ قانون آئین دادرسی کیفری می‌گردد لیکن اگر جرم از جرایم غیر قابل گذشت باشد کسب رضایت در دادسرا قبل از صدور کیفر خواست با رعایت شرایطی می‌تواند موجبات تعلیق تعقیب یا ترک آن گردد.

 

دفتر حقوقی موکل ارئه دهنده خدمات حقوقی مشاوره و قبول دعاوی

اما نکته مهم اخذ رضایت بعد از صدور کیفر‌خواست در جرایم غیرقابل گذشت و در مراحل دادرسی و پیش از قطعیت دادنامه است به نظر می رسد متهم یا وکیل مدافع وی می‌تواند دو استراتژی اتخاذ کند اول آنکه رضایت را در همین مرحله دادرسی ابراز نماید تا دادگاه با توجه به جلب رضایت، متهم را مشمول تخفیف در اجرای ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی نماید.

با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی برخلاف قانون سابق تبدیل مجازات حبس منتفی شده قطعا اگر مجازات قانونی حبس باشد اعمال خواهد شد. اما اگر رضایت را بعد از قطعیت دادنامه و در مرحله اجرای حکم ارائه نمودیم در اجرای ماده ۴۸۳ قانون آئین دادرسی کیفری امکان تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی وجود دارد.

پس دقت کنیم که در پرونده مطروحه با در نظر گرفتن جمیع و جهات و با صبر و حوصله و به عبارت دیگر با یک مهندسی حقوقی اقدام نماییم تا از فرصت های به دست آمده و کسب رضایتی که گاه با هزینه های کلان صورت گرفته نهایت بهره را ببریم.

 

دکتر حسن بابائی
مستشار دادگاه تجدید نظر استان تهران

 

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید