علائم تجاری

حقوق و وظایف دارنده سفته|دفتر حقوقی موکل

الف- تكاليف دارنده سفته:

1-وظيفه تحصيل قبولي (ماده 274 و277 قانون تجارت)

2- وظيفه مطالبه وجه و واخواست(مواد 279 و 280 قانون تجارت)

 

 

دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی توسط وکلای پایه یک دادگستری در سراسر ایران

بنابراين دارنده سفته باید در سررسید، سفته را مطالبه كند. اگر وجه سفته پرداخت شد، مساله ای پیش نمی آید ولی در صورت عدم پرداخت، دارنده سند باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ سر رسید، سفته را واخواست كند.

 

ب- حقوق دارنده سفته:

1- حق طرح دعوي (ماده 286 قانون تجارت)

برای استفاده از مسوولیت تضامنی ظهرنویس ها، دارنده سفته باید ظرف یك سال از تاریخ واخواست، دادخواست خود را به دادگاه تقدیم كند. اگر دارنده سفته به این وظیفه قانونی عمل نكند، دعوی او علیه ظهرنویس ها پذیرفته نمی شود.

 

2- حق در خواست تامين (ماده 292 قانون تجارت)

براي اينكه دارنده سفته بخواهد از حقوق ويژه اسناد تجاري بهره مند گردد مانند تامين خواسته بدون توديع خسارت احتمالي (292 قانون تجارت وماده 108 قانون آيين دادرسي مدني) و استفاده از مسئوليت تضامني امضاكنندگان مي بايست ايشان وفق مقررات نسبت به انجام واخواست و طرح دعوي در ظرف مهلت قانوني اقدام نمايد.

 

 خسارات قانوني قابل مطالبه:

دارنده سفته اختيار دارد كه مبالغ ذيل را از متعهد سفته در خواست نمايد:

1- مبلغ سفته و بهره بانكي موافق قرار دادبانكي در صورتي كه دارنده سفته بانك باشد.

2- خسارت تاخير تاديه طبق قرار دادبانكي يا موافق ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني .

3- مخارج واخواست و ابلاغ و ساير هزينه ها

مرور زمان در اسناد تجاری (سفته و...)

مطابق ماده 318 قانون تجارت اگر سفته توسط تاجر و يا در معامله تجاري ردو بدل شده باشد مرور زمان كوتاه بازرگاني يعني 5 سال و در حالتي كه سفته در امور عادي و يا توسط  غيرتاجربه كار آيد مرور زمان بلند مدت عمومي به ميزان 10 سال قابل اجراست هر جند همانطور كه بيان گرديد از بابت دارا شدن ناعادلانه بعد از گذشت مدت هاي مزبور نيز مي توان عليه متعهد سفته اقامه دعوي نمود.

 

بیشتر بدانید

‍آشنایی با مسئولیت تضامنی صادرکننده و ظهرنویسان سفته|دفتر حقوقی موکل

نحوه تنظیم سفته چگونه است؟ |دفتر حقوقی موکل

هرگاه متعهد یا ظهرنویس سفته‌ای فوت کند و دعوی به طرفیت ورثه متوفی و آن که زنده است اقامه شود مسئولیت ورثه به چه کیفیتی است؟|دفتر حقوقی موکل

آشنایی با قوانین سفته|دفتر حقوقی موکل

دریافت سفته از کارمند یا کارگر در ابتدای کار|دفتر حقوقی موکل

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید