علائم تجاری

شرایط حقوقی ساخت و ساز‌ها |دفتر حقوقی موکل

امروزه‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬سامان‌بخشی‭ ‬به‭ ‬سیمای‭ ‬شهر، ‭ ‬ملاحظاتی‭ ‬از‭ ‬قبیل‭ ‬اصول‭ ‬معماری، ‭‬فنی‭ ‬و‭ ‬بهداشتی‭ ‬در‭ ‬احداث‭ ‬بنا‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬محلی‭ ‬تابع‭ ‬یک‌سلسله‭ ‬ضوابط‭ ‬و‭ ‬قواعدی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬الزاماً‭ ‬باید‭ ‬رعایت‭ ‬شود‭ ‬لذا‭ ‬دانستن‭ ‬قوانین‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬ساخت‭ ‬و‭ ‬سازها‭ ‬در‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬افرادی‭ ‬که‭ ‬قصد‭ ‬تغییر‭ ‬در‭ ‬بنای‭ ‬مسکونی‭ ‬یا‭ ‬تجاری‭ ‬خود‭ ‬دارند، ‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬ضرورت‌هایی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬طرح‭ ‬پرونده‌های‭ ‬وقت‌گیر‭ ‬و‭ ‬پرهزینه‭ ‬دادگستری‭ ‬می‎کاهد‭. ‬

 

 

دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی توسط وکلای پایه یک دادگستری در سراسر ایران

به‌طور‭ ‬مثال‭ ‬باید‭ ‬دانست‭ ‬در‭ ‬هنگام‭ ‬صدور‭ ‬پروانه‭ ‬جهت‭ ‬ساختمان‭ ‬جدید‭ ‬باید‭ ‬در‭ ‬طرح‭ ‬ساختمانی‭ ‬یا‭ ‬تغییرات‭ ‬آن‭ ‬حداقل‭ ‬تعداد‭ ‬محل‌های‭ ‬پارکینگ،بر‭ ‬اساس‭ ‬معیارهای‭ ‬مشخص‌شده‭ ‬در‭ ‬ضوابط‭ ‬مربوطه‭ ‬پیش‌بینی‭ ‬شده‭ ‬باشد‭ ‬همچنین‭ ‬اگر‭ ‬سازه‭ ‬از‭ ‬لحاظ‭ ‬فنی‭ ‬قابل‭ ‬تحکیم‭ ‬و‭ ‬مقاوم‌سازی‭ ‬نباشد‭ ‬یا‭ ‬ذی‌نفع‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬تعیین‌شده‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬مقاوم‌سازی‭ ‬اقدام‭ ‬نکند، ‭ ‬حکم‭ ‬مقتضی‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬قلع‭ ‬بنا‭ ‬صادر‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬اجرا‭ ‬گذاشته‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭. ‬جزییات‭ ‬این‭ ‬ضوابط‭ ‬و‭ ‬مقررات‭ ‬در‭ ‬سایت‭ ‬شهرداری‭ ‬هر‭ ‬استان‭ ‬قابل‭ ‬دسترسی‭ ‬است‭ ‬زیرا‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬ضوابط‭ ‬بسته‭ ‬به‭ ‬وضعیت‭ ‬هر‭ ‬استان‭ ‬به‭ ‬تناسب‭ ‬شرایط‭ ‬بومی‭ ‬یا‭ ‬حتی‭ ‬نواحی‭ ‬مختلف‭ ‬یک‭ ‬شهر، ‭ ‬متفاوت‭ ‬است‭. ‬

در‭ ‬شرایط‭ ‬کنونی‭ ‬با‭ ‬پیچیده‭ ‬شدن‭ ‬مسایل‭ ‬شهری، ‭ ‬تنوع‭ ‬و‭ ‬کثرت‭ ‬نیازها‭ ‬و‭ ‬احتیاجات‭ ‬نمی‌توان‭ ‬شهرها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬حال‭ ‬خود‭ ‬رها‭ ‬کرد‭ ‬تا‭ ‬بدون‭ ‬اتکا‭ ‬به‭ ‬طرح‌های‭ ‬جامع، ‭ ‬هادی‭ ‬و‭ ‬تفصیلی‭ ‬شکل‭ ‬گیرند ‬از‭ ‬این‭ ‬رو‭ ‬رعایت‭ ‬طرح‌های‭ ‬شهری‭ ‬در‭ ‬ساخت‭ ‬و‭ ‬سازها‭ ‬به‌عنوان‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬بنیادی‌ترین‭ ‬ابزار‭ ‬شکل‌دهی‭ ‬شهرها‭ ‬براساس‭ ‬نظم‭ ‬و‭ ‬برنامه‭ ‬از‭ ‬پیش تعیین‌شده‭ ‬ضروری‭ ‬است‭

 
 ‬در‭ ‬این‭ ‬ارتباط‭ ‬طرح‭ ‬جامع‭ ‬شهری‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬مشخص‭ ‬کردن‭ ‬جهت‌های‭ ‬توسعه‭ ‬و‭ ‬تدوین‭ ‬برنامه‭ ‬شهری‭ ‬و‭ ‬نیز‭ ‬تأمین‭ ‬نیازمندی‌های‭ ‬آن‭ ‬بر‭ ‬مبنای‭ ‬پیش‌بینی‌ها‭ ‬و‭ ‬اهداف‭ ‬توسعه‭ ‬شهری، ‭ ‬تهیه‭ ‬می‌شود‭.
 
‬به‭ ‬علاوه‭ ‬طرح‭ ‬هادی‭ ‬شهری‭ ‬عبارت‭ ‬از‭ ‬طرحی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬جهت‭ ‬گسترش‭ ‬آتی‭ ‬شهر‭ ‬و‭ ‬نحوه‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬زمین‌های‭ ‬شهری‭ ‬برای‭ ‬عملکردهای‭ ‬مختلف‭ ‬استفاده‭ ‬می‌شود‭. ‬طرح‭ ‬تفصیلی‭ ‬نیز‭ ‬که‭ ‬رعایت‭ ‬آن‭ ‬الزامی‭ ‬است، ‭ ‬عبارت‭ ‬از‭ ‬طرحی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬معیارها‭ ‬و‭ ‬ضوابط‭ ‬کلی‭ ‬طرح‭ ‬جامع‭ ‬شهر؛ ‭ ‬نحوه‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬زمین‌های‭ ‬شهری‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬محلات‭ ‬مختلف‭ ‬شهر‭ ‬و‭ ‬موقعیت‭ ‬و‭ ‬مساحت‭ ‬دقیق‭ ‬زمین‭ ‬برای‭ ‬هر‭ ‬یک‭ ‬از‭ ‬آنها، ‭ ‬وضع‭ ‬دقیق‭ ‬و‭ ‬تفصیلی‭ ‬شبکه‭ ‬عبور‭ ‬و‭ ‬مرور، ‭ ‬میزان‭ ‬تراکم‭ ‬جمعیت‭ ‬و‭ ‬تراکم‭ ‬ساختمانی‭ ‬در‭ ‬واحدهای‭ ‬شهری‭ ‬و‭ ‬اولویت‌های‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬مناطق‭ ‬بهسازی‭ ‬و‭ ‬نوسازی‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬و‭ ‬حل‭ ‬مشکلات‭ ‬شهری‭ ‬و‭ ‬موقعیت‭ ‬کلیه‭ ‬عوامل‭ ‬مختلف‭ ‬شهری‭ ‬در‭ ‬آن، ‭ ‬تعیین‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬نقشه‌ها‭ ‬و‭ ‬مشخصات‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬مالکیت‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬مدارک‭ ‬ثبتی‭ ‬تهیه‭ ‬و‭ ‬تنظیم‭ ‬می‌شود‭. ‬

‭ ‬موارد‭ ‬تخلفات‭ ‬ساختمانی

تخلفات‭ ‬ساختمانی‭ ‬به‭ ‬معنای‭ ‬نقض‭ ‬قوانین‭ ‬و‭ ‬ضوابط‭ ‬شهرسازی، ‭ ‬فنی، ‭ ‬ایمنی‭ ‬و‭ ‬بهداشتی‭ ‬در‭ ‬احداث‭ ‬ساختمان‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬ابهام‭ ‬در‭ ‬قوانین‭ ‬و‭ ‬مقررات‭ ‬ناظر‭ ‬بر‭ ‬ساخت‭ ‬و‭ ‬ساز‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬علل‭ ‬تخلف‭ ‬ساختمانی‭ ‬است‭. ‬مبنا‭ ‬و‭ ‬مستند‭ ‬رسیدگی‭ ‬به‭ ‬تخلفات‭ ‬ساختمانی‭ ‬در‭ ‬محدوده‭ ‬قانونی‭ ‬و‭ ‬حریم‭ ‬مصوب‭ ‬شهرها‭ ‬ماده‭ ‬صد‭ ‬قانون‭ ‬شهرداری‌ها‭ ‬و‭ ‬تبصره‌های‭ ‬یازده‌گانه‭ ‬آن‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬حریم‭ ‬مصوب‭ ‬شهرها، ‭ ‬کمیسیون‭ ‬بند‭ ‬۳‭ ‬تبصره‭ ‬۲‭ ‬ماده‭ ‬۹۹‭ ‬قانون‭ ‬شهرداری‌ها‭ ‬است‭. ‬

در‭ ‬این‭ ‬ارتباط‭ ‬به‭ ‬هرگونه‭ ‬ساخت‭ ‬و‭ ‬سازی‭ ‬که‭ ‬فاقد‭ ‬مجوز‭ ‬کتبی‭ ‬از‭ ‬مرجع‭ ‬صدور‭ ‬پروانه‭ ‬باشد‭ ‬بنای‭ ‬فاقد‭ ‬پروانه‭ ‬گفته‭ ‬می‌شود‭. ‬حتی‭ ‬اگر‭ ‬مراحل‭ ‬صدور‭ ‬پروانه‭ ‬ساختمانی‭ ‬و‭ ‬پرداخت‭ ‬عوارض‭ ‬نیز‭ ‬توسط‭ ‬مؤدی‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬اما‭ ‬مبادرت‭ ‬به‭ ‬اخذ‭ ‬پروانه‭ ‬نکرده‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬شروع‭ ‬به‭ ‬احداث‭ ‬ساختمان‭ ‬خود‭ ‬کند، ‭ ‬باز‭ ‬هم‭ ‬می‌توان‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬ساخت‭ ‬و‭ ‬ساز‭ ‬بدون‭ ‬پروانه‭ ‬به‭ ‬شمار‭ ‬آورد‭. ‬

حسب‭ ‬قانون‭ ‬چنانچه‭ ‬پلاکی‭ ‬فاقد‭ ‬پلاک‭ ‬ثبتی‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬ملک‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬احداث‭ ‬بنای‭ ‬غیرمجاز‭ ‬شده‭ ‬باشد، ‭ ‬نداشتن‭ ‬سند‭ ‬مالکیت‭ ‬مانع‭ ‬رسیدگی‭ ‬و‭ ‬طرح‭ ‬موضوع‭ ‬در‭ ‬کمیسیون‭ ‬ماده‭ ‬۱۰۰‭ ‬شهرداری‭ ‬نخواهد‭ ‬بود‭. ‬

در‭ ‬مورد‭ ‬ساخت‭ ‬اضافه‭ ‬بنای‭ ‬زائد‭ ‬بر‭ ‬مساحت‭ ‬مندرج‭ ‬در‭ ‬پروانه‭ ‬ساختمانی‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬عدم‭ ‬ضرورت‭ ‬قلع‭ ‬اضافه‭ ‬بنا‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬موقعیت‭ ‬ملک‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬مکانی، ‭ ‬کمیسیون‭ ‬شهرداری‭ ‬می‌تواند‭ ‬به‭ ‬جای‭ ‬حکم‭ ‬تخریب، ‭ ‬سازنده‭ ‬را‭ ‬موظف‭ ‬به‭ ‬پرداخت‭ ‬جریمه‌ای‭ ‬کند‭ ‬که‭ ‬متناسب‭ ‬با‭ ‬نوع‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬فضای‭ ‬ایجاد‌شده‭ ‬و‭ ‬نوع‭ ‬ساختمان‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬مصالح‭ ‬مصرفی‭ ‬باشد. که‭ ‬در‭ ‬تعیین‭ ‬قیمت‭ ‬اعیانی‭ ‬آن‭ ‬تاثیرگذار‭ ‬است.

بدیهی‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬فرضی‭ ‬که‭ ‬ذی‌نفع‭ ‬از‭ ‬پرداخت‭ ‬جریمه‭ ‬خودداری‭ ‬کند، ‭ ‬مرجع‭ ‬صدور‭ ‬مکلف‭ ‬است‭ ‬مجدداً‭ ‬پرونده‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬کمیسیون‭ ‬مذکور‭ ‬ارجاع‭ ‬و‭ ‬صدور‭ ‬رأی‭ ‬تخریب‭ ‬را‭ ‬تقاضا‭ ‬کند‭. ‬کمیسیون‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مورد‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬صدور‭ ‬رأی‭ ‬تخریب‭ ‬اقدام‭ ‬خواهد‭ ‬کرد‭. ‬

از‭ ‬طرفی‭ ‬دیگر، ‭ ‬هر‭ ‬نوع‭ ‬احداث‭ ‬بنا‭ ‬مغایر‭ ‬با‭ ‬کاربری‭ ‬تعیین‌شده‭ ‬برای‭ ‬زمین‭ ‬به‌عنوان‭ ‬تغییر‭ ‬کاربری‭ ‬محاسبه‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬قابل‭ ‬طرح‭ ‬در‭ ‬کمیسیون‭ ‬ماده‭ ‬۱۰۰‭ ‬شهرداری‭ ‬است‭. ‬

لازم‭ ‬است‭ ‬اشاره‭ ‬شود، ‭ ‬تخلف‭ ‬تراکم‭ ‬اضافی‭ ‬اصولاً‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬تخلف‭ ‬از‭ ‬اصول‭ ‬شهرسازی‭ ‬و‭ ‬بعضاً‭ ‬از‭ ‬ضوابط‭ ‬فنی‭ ‬یا‭ ‬بهداشتی‭ ‬قابل‭ ‬رسیدگی‭ ‬است‭. ‬مرجع‭ ‬صدور‭ ‬پروانه‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬اخذ‭ ‬جریمه‭ ‬باید‭ ‬گواهی‭ ‬پایان‭ ‬ساخت‭ ‬را‭ ‬صادر‭ ‬کند‭. ‬

در‭ ‬هر‭ ‬مورد‭ ‬که‭ ‬مرجع‭ ‬صدور‭ ‬پروانه، ‭ ‬حکم‭ ‬صادره‭ ‬درباره‭ ‬جریمه‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬اجرا‭ ‬بگذارد، ‭ ‬احداث‭ ‬بنای‭ ‬مازاد‭ ‬که‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬غیرمجاز‭ ‬محسوب‭ ‬می‌شد، ‭ ‬مجاز‭ ‬شناخته‭ ‬می‌شود‭ ‬اما‭ ‬نکته‭ ‬مهم‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬اعتبار‭ ‬رأی‭ ‬بقای‭ ‬جریمه‭ ‬کمیسیون‭ ‬بر‭ ‬تراکم‭ ‬اضافه‭ ‬تنها‭ ‬تا‭ ‬زمانی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬آن‭ ‬ساختمان‭ ‬پابرجا‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬تخریب‭ ‬و‭ ‬تجدید‭ ‬بنا، ‭ ‬استناد‭ ‬به‭ ‬رأی‭ ‬صادرشده‭ ‬برای‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬تراکم‭ ‬مازاد‭ ‬در‭ ‬ساخت‭ ‬مجدد‭ ‬به‭ ‬هیچ‭ ‬وجه‭ ‬قابل‭ ‬قبول‭ ‬نخواهد‭ ‬بود‭. ‬

‭ ‬چگونگی‭ ‬تعبیه‭ ‬پارکینگ‭ ‬در‭ ‬مجتمع‌های‭ ‬آپارتمانی

تأمین‭ ‬و‭ ‬احداث‭ ‬تمامی‭ ‬پارکینگ‌های‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬طبق‭ ‬ضوابط‭ ‬مصوب‭ ‬کمیسیون‭ ‬ماده‭ ‬۵‭ ‬شهر‭ ‬تهران‭ ‬تعیین‌شده‭ ‬در‭ ‬پروانه‌های‭ ‬ساختمانی‭ ‬هر‭ ‬یک‭ ‬از‭ ‬کاربری‌ها، ‭ ‬برای‭ ‬تمامی‭ ‬ساختمان‌ها‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬همه‭ ‬پهنه‌ها‭ ‬الزامی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬صدور‭ ‬هر‭ ‬گونه‭ ‬عدم‭ ‬خلاف‭ ‬یا‭ ‬گواهی‭ ‬پایان‭ ‬کار، ‭ ‬منوط‭ ‬به‭ ‬تأمین‭ ‬کلیه‭ ‬پارکینگ‌های‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬مذکور، ‭ ‬در‭ ‬همان‭ ‬ساختمان‭ ‬یا‭ ‬در‭ ‬پارکینگ‌های‭ ‬مشاعی‭ ‬با‭ ‬فاصله‭ ‬حداکثر‭ ‬۲۵۰‭ ‬متر‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬خصوص، ‭ ‬تفکیک‭ ‬پارکینگ‌ها‭ ‬در‭ ‬مجتمع‌های‭ ‬آپارتمانی‭ ‬با‭ ‬رعایت‭ ‬کلیه‭ ‬حقوق‭ ‬مالکان‭ ‬و‭ ‬خریداران‭ ‬بدون‭ ‬اشکال‭ ‬و‭ ‬موانع‭ ‬بعدی‭ ‬صورت‭ ‬می‌گیرد‭. ‬در‭ ‬واقع، ‭ ‬این‭ ‬اقدام‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬تفکیک‭ ‬اعیان‭ ‬مطلوبیت‭ ‬بیشتری‭ ‬یافته‭ ‬و‭ ‬صورت‌مجلس‭ ‬تفکیکی‭ ‬با‭ ‬رعایت‭ ‬همه‭ ‬جوانب‭ ‬قانون‭ ‬تنظیم‭ ‬می‌شود‭. ‬

به‭ ‬این‭ ‬ترتیب‭ ‬در‭ ‬صورت‌مجالس‭ ‬تفکیکی‭ ‬همواره‭ ‬تعداد‭ ‬پارکینگ‌ها‭ ‬در‭ ‬قسمت‭ ‬مفروزات‭ ‬با‭ ‬مساحت، ‭ ‬حدود‭ ‬و‭ ‬شماره‭ ‬قطعه‭ ‬تعیین‭ ‬می‌شوند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬هنگام‭ ‬انتقال‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬صورت‌مجلس‭ ‬پارکینگ‭ ‬متعلق‭ ‬به‭ ‬آپارتمان‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬شماره، ‭ ‬مساحت‭ ‬و‭ ‬حدود‭ ‬دقیقاً‭ ‬در‭ ‬سند‭ ‬قید‭ ‬خواهند‭ ‬کرد‭. ‬

بنابراین‭ ‬چون‭ ‬پارکینگ‌ها‭ ‬جزو‭ ‬مفروزات‭ ‬ساختمان‌ها‭ ‬هستند، ‭ ‬جای‭ ‬اعتراض‭ ‬برای‭ ‬کسانی‭ ‬که‭ ‬پارکینگ‭ ‬نداشته‭ ‬باشند‭ ‬باقی‭ ‬نمی‌گذارد‭. ‬مطلبی‭ ‬که‭ ‬باید‭ ‬مورد‭ ‬توجه‭ ‬قرار‭ ‬گیرد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬واحدهای‭ ‬ثبتی‭ ‬مربوط‭ ‬می‌شود، ‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬تنظیم‭ ‬صورت‌مجلس‭ ‬تفکیکی‭ ‬برای‭ ‬تعاریف‭ ‬حدود‭ ‬آپارتمان‭ ‬و‭ ‬مفروزات، ‭ ‬دیگر‭ ‬ابعاد‭ ‬ذکر‭ ‬نمی‌شود‭ ‬و‭ ‬عدم‭ ‬ذکر‭ ‬ابعاد‭ ‬در‭ ‬مفروزاتی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬طبقه‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬باشند، ‭ ‬مثل‭ ‬انباری‌ها‭ ‬و‭ ‬پارکینگ‌ها‭ ‬و‭ ‬بعضاً‭ ‬موقعیت‭ ‬مکانی‭ ‬چند‭ ‬واحد‭ ‬مفروز‭ ‬انباری‭ ‬یا‭ ‬پارکینگ‭ ‬یا‭ ‬انباری‭ ‬به‭ ‬راحتی‭ ‬مقدور‭ ‬نخواهد‭ ‬بود‭. ‬

به‭ ‬عنوان‭ ‬مثال، ‭ ‬چند‭ ‬واحد‭ ‬پارکینگ‭ ‬حدود‭ ‬چهارگانه‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬محوطه‭ ‬مشاعی‭ ‬محدود‭ ‬می‌دارند‭ ‬که‭ ‬فقط‭ ‬ملاحظه‭ ‬نقشه، ‭ ‬شماره‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬مشخص‭ ‬خواهد‭ ‬کرد‭ ‬لذا‭ ‬نقشه‌برداران‭ ‬و‭ ‬نماینده‭ ‬ثبت‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬نکته‭ ‬توجه‭ ‬کنند‭ ‬که‭ ‬ذکر‭ ‬حدود‭ ‬پارکینگ‌ها‭ ‬و‭ ‬انباری‌های‭ ‬مفروز‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬ترتیبی‭ ‬باشد‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬تعریف‭ ‬یک‭ ‬یا‭ ‬دو‭ ‬حد، ‭ ‬موقعیت‭ ‬مکانی‭ ‬آنها‭ ‬معلوم‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬تعاریف‭ ‬بسیار‭ ‬مختصر‭ ‬که‭ ‬چند‭ ‬پارکینگ‭ ‬یا‭ ‬انباری‭ ‬را‭ ‬شبیه‭ ‬به‭ ‬هم‭ ‬معرفی‭ ‬می‌کند، ‭ ‬پرهیز‭ ‬کنند‭ ‬تا‭ ‬موجبات‭ ‬اشکال‭ ‬بعدی‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬نیاورد‭. ‬

لازم‭ ‬به‭ ‬یادآوری‭ ‬است، ‭ ‬با‭ ‬انتقال‭ ‬قطعات‭ ‬آپارتمانی‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬وجود‭ ‬انباری‭ ‬و‭ ‬پارکینگ‭ ‬یا‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬آنها، ‭ ‬دفترخانه‭ ‬اسناد‭ ‬رسمی‭ ‬تعلق‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬آپارتمان‭ ‬در‭ ‬سند‭ ‬انتقال‭ ‬صراحتاً‭ ‬قید‭ ‬و‭ ‬اعلام‭ ‬می کند‭ ‬که‭ ‬خریدار‭ ‬با‭ ‬مراجعه‭ ‬به‭ ‬واحد‭ ‬ثبتی، ‭ ‬سند‭ ‬مالکیت‭ ‬آپارتمان‭ ‬و‭ ‬ملحقات‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬انباری‭ ‬یا‭ ‬پارکینگ‭ ‬یا‭ ‬احتمالاً‭ ‬چند‭ ‬انباری‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬چند‭ ‬پارکینگ‭ ‬باشد‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬جلد‭ ‬سند‭ ‬مالکیت‭ ‬دریافت‭ ‬می‌دارد‭. ‬

بدین‭ ‬ترتیب‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر، ‭ ‬انباری‭ ‬و‭ ‬پارکینگ‭ ‬یا‭ ‬انباری‌ها‭ ‬و‭ ‬پارکینگ‌های‭ ‬متعلق‭ ‬به‭ ‬آپارتمان‭ ‬مشخص‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬معمولاً‭ ‬در‭ ‬صورت‌مجلس‭ ‬تفکیکی‭ ‬قید‭ ‬می‌شود‭ ‬انباری‌ها‭ ‬و‭ ‬پارکینگ‌ها‭ ‬به‭ ‬تنهایی‭ ‬قابل‭ ‬انتقال‭ ‬نیست‭. ‬

در‭ ‬اینجا‭ ‬این‭ ‬پرسش‭ ‬مطرح‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬آیا‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬صدور‭ ‬اسناد‭ ‬مالکیت‭ ‬قطعات‭ ‬و‭ ‬اختصاص‭ ‬یافتن‭ ‬انباری‌ها‭ ‬و‭ ‬پارکینگ‌ها‭ ‬به‭ ‬قطعات‭ ‬آپارتمانی، ‭ ‬مالک‭ ‬آن‭ ‬می‌تواند‭ ‬انباری‭ ‬یا‭ ‬پارکینگ‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬غیر‭ ‬انتقال‭ ‬دهد؟ ‭ ‬یا‭ ‬به‭ ‬عکس‭ ‬مالک‭ ‬می‌تواند‭ ‬فقط‭ ‬آپارتمان‭ ‬را‭ ‬مورد‭ ‬انتقال‭ ‬قرار‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬انباری‭ ‬یا‭ ‬پارکینگ‭ ‬متعلق‭ ‬به‭ ‬آپارتمان‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬خود‭ ‬باقی‭ ‬بگذارد؟ ‭ ‬

در‭ ‬پاسخ‭ ‬باید‭ ‬گفت‭ ‬هرچند‭ ‬انباری‌ها‭ ‬و‭ ‬پارکینگ‌ها‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬مفروز‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬حدود‭ ‬برای‭ ‬آنها‭ ‬مشخص‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬اما‭ ‬مستقل‭ ‬تام‭ ‬نیستند‭ ‬و‭ ‬جزو‭ ‬ملحقات‭ ‬مجموعه‭ ‬ساختمانی‭ ‬مورد‭ ‬تفکیک‭ ‬محسوب‭ ‬می‎‌شوند‭ ‬و‭ ‬انتقال‭ ‬آنها‭ ‬به‭ ‬اشخاص‭ ‬غیر‭ ‬یعنی‭ ‬افرادی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬مجموعه‭ ‬مالکیتی‭ ‬ندارند، ‭ ‬ممکن‭ ‬نیست‭ ‬یا‭ ‬اگر‭ ‬انتقال‭ ‬به‌نحوی‭ ‬صورت‭ ‬پذیرد‭ ‬که‭ ‬انباری‭ ‬یا‭ ‬پارکینگ‭ ‬یا‭ ‬فقط‭ ‬آن‭ ‬دو‭ ‬در‭ ‬ید‭ ‬مالک‭ ‬آن‭ ‬باقی‭ ‬باشد‭ ‬صحیح‭ ‬نیست‭. ‬

اما‭ ‬انتقال‭ ‬واحدهای‭ ‬انباری‭ ‬و‭ ‬پارکینگ‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬صدور‭ ‬اسناد‭ ‬مالکیت‭ ‬به‭ ‬اشخاصی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬مجموعه‭ ‬مورد‭ ‬تفکیک‭ ‬مالکیت‭ ‬دارند‭ ‬بلامانع‭ ‬است‭. ‬

واحدهای‭ ‬ثبتی‭ ‬می‌توانند‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬انجام‭ ‬معامله‭ ‬و‭ ‬اخذ‭ ‬مدارک‭ ‬انتقال‭ ‬رسمی‭ ‬با‭ ‬توضیح‭ ‬لازم‭ ‬در‭ ‬سوابق‭ ‬ثبتی‭ ‬و‭ ‬پیش‌نویس‭ ‬سند‭ ‬مالکیت، ‭ ‬قطعه‭ ‬یا‭ ‬قطعات‭ ‬خریداری‭ ‬جدید‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬واحد‭ ‬آپارتمانی‭ ‬مورد‭ ‬مالکیت‭ ‬قبلی‭ ‬خریدار‭ ‬ملحق‭ ‬کنند‭. ‬

منبع: معاونت فرهنگی قوه قضاییه

 بیشتر بدانید

 مراحل سند زدن خانه/مسکن|دفتر حقوقی موکل

شرایط حقوقی ساخت و سازها|دفتر حقوقی موکل

 

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید