علائم تجاری

سه روش شکایت از کارمندان خاطی|دفتر حقوقی موکل

رعایت نشدن حقوق ارباب رجوع در ادارات و برخورد نامناسب برخی کارمندان با آنها، از موضوعاتی است که ممکن است روزانه بسیاری از افراد شاهد آن باشند. در این میان، باید بررسی کرد شهروندانی که به ادارات مراجعه می کنند، از چه حقوقی برخوردارند و در مقابل، تکلیف کارمندان در این رابطه چیست؟
  در نظام حقوقی کشور ما تکریم ارباب رجوع به صورت پراکنده در قوانین مختلف وجود دارد اما در سال ۱۳۸۱، شورای عالی اداری با تصویب «طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع در نظام اداری و «دستورالعمل نحوه تشویق و تنبیه کارکنان موضوع مصوبه طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب‏ رجوع در سال ۱۳۸۲، به صورت مدون این مسئله را در سازمان های اداری کشور مطرح کرد.

 

 بر اساس این مصوبه، ادارات مشمول تصویب نامه، موظفند نسبت به تهیه منشور اخلاقی اقدام و موارد مندرج در آن را اجرا کنند.
به منظور نظارت بر حُسن اجرای این تصویب نامه، واحدهای بازرسی در ادارات و سازمان های مشمول، ایجاد یا تجهیز شده اند و انجام وظیفه می کنند.
این بازرسان، علاوه بر نظارت محسوس و نامحسوس، مسئولیت پیگیری شکایات مردمی را نیز بر عهده دارند.
حال، پرسش اینجا است که با کارمندان خاطی یعنی کارمندانی که برخلاف منشور اخلاقی و ضوابط تعیین شده در تصویب نامه رفتار می کنند، چه برخوردی خواهد شد و شکایت ارباب رجوع، به کجا خواهد انجامید؟

مطابق ماده هفت دستورالعمل نحوه تشویق و تنبیه کارکنان موضوع مصوبه طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب ‏رجوع ، مصوب یکصد و هشتمین جلسه شورای عالی اداری مورخ سال ۱۳۸۲، رسیدگی به سوء عملکرد کارکنان در ارتباط با ارباب رجوع، بر مبنای موارد ذیل صورت می گیرد:

۱- نتایج نظرسنجی از ارباب رجوع

۲- گزارش بازرسان طرح تکریم

۳- شکایات واصله از ارباب رجوع

۴- سایر ساز و کارهای نظارتی

  بنابراین شکایت و اظهار نظر ارباب رجوع، نقش اصلی را در رسیدگی به تخلفات کارمندان بر عهده دارد.
همچنین بر اساس طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع در نظام اداری تمامی دستگاه های اجرایی مشمول این مصوبه، موظفند برای شفاف و مستندسازی نحوه ارایه خدمات به ارباب رجوع ، اطلاعات لازم در خصوص خدمات قابل ارایه به ارباب رجوع را به نحوی که حاوی موارد زیر باشد، مستند کرده و در اختیار مراجعان قرار دهند:

 

  چگونگی شکایت از کارمندان خاطی

به نظر می رسد با توجه به ماده هفت «دستورالعمل نحوه تشویق و تنبیه کارکنان موضوع مصوبه طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب‏ رجوع ارباب رجوع شاکی می تواند به یکی از طرق زیر اقدام کند:
شرکت در نظرسنجی: معمولاً در ادارات، صندوق هایی جهت دریافت انتقادات و پیشنهادات ارباب رجوع نصب شده است که شهروندان می توانند موارد تخلف یا بدرفتاری کارمندان را گزارش کنند.
طرح شکایت: شهروندان می توانند با مراجعه به واحد بازرسی هر اداره (در صورت عدم استقرار واحد بازرسی؛ حراست اداره) شکایت خود را از کارمندان خاطی مطرح کنند. در موارد که تخلف کارمندان جنبه کیفری پیدا می کند، مثلا در موارد درگیری فیزیکی یا توهین توسط کارمند، ارباب رجوع می تواند موضوع را از طریق موارد قضایی پیگری کند.
در مواردی که اقدامات خلاف قانون از سوی اداره صورت بگیرد یا اینکه اداره از حدود صلاحیت های قانونی خود تجاوز کند، ارباب رجوع می تواند با طرح دعوی در دیوان عدالت اداری، درخواست خود را پیگیری کند.

 

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید