علائم تجاری

بهره‌مندی زوجه از برخی امتیازات قانونی با امضای شروط ضمن عقد|دفتر حقوقی موکل

از سال ۱۳۶۰ به بعد، شروطی به عنوان «شرط ضمن العقد در اسناد ازدواج پیش بینی و گنجانده شد تا زنان مورد حمایت بیشتری قرار گیرند.

 


بر همین اساس، قبل از اجرای صیغه عقد، عاقد مکلف است شروط ضمن عقد را برای زوجین قرائت و آن را برایشان تفهیم کند؛ به این معنا که در صورت ضرورت مفهومشان را برای آنها بیان کند تا طرفین با آگاهی كامل، ذیل شروط مورد قبول خود را امضا کنند.  به این دلیل که عقد ازدواج، اقدام مبارکی است و به طور معمول طرفین آن در هنگام اجرای صیغه نکاح و برگزاری مراسم، به دلیل تعجیل در انجام این اقدام، توجهی به تبعات و آثار این عقد ندارند و بدون توجه و مطالعه شروط ضمن عقد، آن را امضا می کنند و به همین دلیل، عاقد موظف است این موضوع را به اطلاع طرفین برساند. البته زوجین می توانند طبق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی، علاوه بر شروط چاپ شده در قباله نكاحیه هر شرطی را كه مایلند، به عقدنامه اضافه کرده و با امضای خود آن را الزام آور کنند. در این صورت عاقد نیز موظف است در صفحه آخر سند ازدواج، این شروط را قید کند. شوهر در برابر همسر خود، دارای برخی حقوق و اختیارات قانونی بوده كه زن از آن بی بهره است.

 

با این حال طبق مجوز قانون مدنی، زنان می توانند با استفاده از شروط ضمن عقد تا حدودی محرومیت های قانونی خود را جبران كنند که این راه حل در ماده ۱۱۱۹ این قانون بیان شده است: «طرفین عقد می توانند هر شرطی كه مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر مطرح کنند، مثل اینكه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود، یا ترک انفاق کند یا علیه حیات زن سوءقصد كند یا سوءرفتاری کند كه زندگی آنها با یكدیگر غیرقابل تحمل شود، زن وكیل و وكیل در توكیل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه نهایی، خود را مطلقه سازد. به عنوان مثال، اگر زوج به مجازات حبس به مدت ۵ سال یا بیشتر محکوم شود، قانون به زوجه  این مجوز را داده است که به دلیل مواجه شدن با عسر و حرج، طلاق بگیرد. باید تاکید کرد که آنچه در ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی ذکر شده است، جنبه تمثیلی دارد و زوجین می توانند علاوه بر شروط چاپ شده در قباله نکاحیه «هر شرط دیگری که خلاف مقتضای عقد نباشد و مایل باشند را تعیین کنند. از جمله اینکه زن می تواند شرط کند که اجازه خروج از کشور را دارد و مرد نمی تواند مانع از خروج او شود یا زن حق انتخاب مسکن، ادامه تحصیل، اشتغال به کار و حق حضانت اطفال در صورت وقوع طلاق را داشته باشد.

 

اعطای حق وکالت در طلاق با حق توکیل به غیر

طلاق نوعی ایقاع یعنی یک عمل حقوقی یک طرفه است و در روابط حقوقی میان زن و مرد، حق طلاق، تنها به مرد تعلق دارد اما با این حال، او می تواند حق طلاق خود را در سند ازدواج که یک سند رسمی است، به گونه ای به زن واگذار کند.  البته عاقد باید در هنگام انعقاد عقد نکاح، این موضوع را به زوج و زوجه یادآوری کند که در حقیقت، حق طلاق را نمی توان به زوجه تفویض کرد بلکه زوجه باید حق وکالت در طلاق با حق توکیل به غیر را داشته باشد تا بتواند به دیگری وکالت دهد که در صورت لزوم، موضوع طلاقش را پیگیری کند.

اختیار تعیین شهر و منطقه محل زندگی

قانونگذار در ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی نیز می گوید «اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است اما زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و همچنین زنی که با رضایت شوهر خود یا با اجازه محکمه مسکن علی حده (جداگانه) اختیار کرده است، می تواند اقامتگاه شخصی علی حده نیز داشته باشد. بر همین اساس ممکن است زن بخواهد اختیار تعیین شهر و منطقه محل زندگی خود را داشته باشد که می تواند در شروط ضمن عقد، این حق را در اختیار بگیرد. با اینکه زوجین برای آغاز زندگی مشترک خود، بر تعیین شروطی به عنوان شروط ضمن عقد توافق می کنند اما در صورتی که زوجه قبل از عقد و قبل از امضای این شروط توسط زوج، موارد مورد نظر خود را با وی در میان نگذاشته باشد، ممکن است این موضوع موجب بروز اختلافاتی بین آنها شود. وکالت در طلاق با حق توکیل به غیر، حق حضانت و حق تعیین مسکن توسط زوجه از جمله مواردی است که اگر زوجه بدون اطلاع قبلی، در روز عقد خواهان دریافت آنها باشد، ممکن است زوج را نسبت به او بدبین کند.

این موضوع در حالی است که بهتر است این آمادگی ذهنی از قبل برای زوج ایجاد شود. البته در صورتی که میان زوجین، گذشت، محبت و اعتماد وجود داشته باشد، زوج به این موضوع پی می برد که تعیین این شروط از سوی زوجه، بیشتر برای محکم کاری بوده و نه نیتی دیگر؛ تا در آینده در صورت بروز اختلافات احتمالی و ایجاد برخی مشکلات بتواند از حق اشتغال، تعیین مسکن، وکالت در طلاق و موارد دیگر بهره مند شود و در حقیقت با این اقدام، زنان  مورد حمایت بیشتر قانونی قرار خواهند گرفت.

 

درباره شروط ضمن عقد بیشتر بخوانید

دختران و پسران باید با شروط ضمن عقد آشنا باشند! |دفتر حقوقی موکل

درخواست طلاق زوجه به علت عدم تعادل روانی زوج تایید شد|دفتر حقوقی موکل

شروط 12 گانه ضمن عقد| دفتر حقوقی موکل

شروط ضمن عقد شامل چه مواردی است؟|دفتر حقوقی موکل

چه شروطی ضمن عقد نکاح می توان گنجاند؟

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید