علائم تجاری

چگونه مبادرت به طرح دعوی بنماییم... (بخش اول)

چگونه مبادرت به طرح دعوی بنماییم... (بخش اول)

دفتر حقوقی موکل- دعاوی اقسام متعددی را شامل می گردد که شاید مهمترین تقسیم بندی آنرا به تقسیم میان دعوای حقوقی با دعوای کیفری مشاهده نمود. دعاوی حقوقی که دعاوی خصوصی اشخاص،شرکتها ،خانوادگی، جبران خسارات، مطالبات و بطور کلی دعاوی حاکم بر اموال را شامل می گردد، جهت اقامه دعوی و موفقیت در آن بایستی مکانیزم و تشریفات خاصی را دنبال نمود که در این نوشتار به اولین مرحله از آن یعنی دادخواست می پردازیم.

دادخواست یعنی چه؟
وکیل حقوقی : چنانچه می خواهید مبادرت به طرح دعوی حقوقی کنید ، در بدو امر نیاز هست که ادعای خود را از طریقی به اطلاع دادگاه و سایرین برسانید. قانونگذار این امر را بموجب تسلیم برگه ای تحت عنوان دادخواست، مورد شناسایی قرار داده است.فلذا در دعاوی کیفری شما از طریق این برگه مبادرت به طرح دعوی نمی نمایید.

چگونه دادخواست تنظیم نماییم؟


وکیل در تهران: تنظیم دادخواست از مهمترین بخش هر دعوی حقوقی بشمار می رود و زیربنا و شالوده آینده دعوی خویش را از طریق پرکردن این برگه رقم خواهید ساخت و بسته به نوع دعوی خود، ستون مرتبط به بخش خواسته، دلایل و شرح خواسته متفاوت خواهد بود که در نتیجه بایستی در تنظیم آن دقت فراوانی بعمل اورید و پیشنهاد می گردد قبل از تنظیم آن از وکلای دادگستری مشورت گیرید.
دادخواست از چند بخش تنظیم شده است؟
چنانچه برگ دادخواست و یا فرم الکترونیکی دادخواست را ملاحظه بنمایید متوجه خواهید شد که دادخواست از ستون های افقی و عمومی شامل ستون معرفی خواهان، ستون خوانده، ستون خواسته ، ستون دلایل و منضمات و در انتها ستون شرح دادخواست تشکیل یافته است.
جهت تنظیم دادخواست بکجا مراجعه نماییم؟
دادخواست بايد بر‌روي اوراق مخصوص كه توسط دادگستري عرضه مي‌گردد تنظيم و به زبان فارسي نوشته شود که البته امروزه تقدیم آن به محاکم از طریق دفاتر الکترونیک خدمات قضایی بعمل می آید.فلذا شما بایستی از طریق اینترنت و سایت (adliran.ir ) مبادرت به ثبت تکمیل دادخواست بنمایید و در وضعیت فعلی و بالاخص در شهرهای بزرگ، محاکم عمومی دیگر برگه دادخواست را از شما نمی پذیرند و شما باید به این دفاتر مراجعه نمایید.
البته شما می توانید از طریق اینترنت و مراجعه به سایت عدل ایران و ثبت نام در سامانه ثنا، مبادرت به تنظیم دادخواست نمایید و سپس صرفا، جهت امضای الکترونیکی به این دفاتر مراجعه نمایید. فلذا در هر حالت در وضعیت فعلی شما نیازمند مراجعه به این دفاتر خواهید بود.
دفاتر الکترونیک قضایی در کجا قرار دارند؟
اینگونه دفاتر که وظیفه ثبت اوراق قضایی از جمله دادخواست ها را عهده دار شده اند، در سراسر ایران در حال گسترش هستند و شما می توانید از طریق جستجو در گوگل یا مراجعه به سایت عدل ایران، نزدیکترین دفاتر به محل سکونت خود را بیابید.

نویسنده : دکتر علی رفیعی- وکیل دادگستری

 

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید