علائم تجاری

شرایط وقوع جرم رابطه نامشروع چیست؟

برای تحقق جرم رابطه نامشروع از حیث عنصر مادی جرم، شرایط ذیل بایستی محقق گردد:


1-وجود رابطه میان زن و مرد:
اولین شرط تحقق این جرم آنست که ارتباط فی مابین یک جنس مذکر و مونث باشد و ارتباط میان دو هم جنس را قانونگذار تحت عناوین مجرمانه خاصی نظیر مساحقه ، لواط و ... جرم انگاری نموده است و آنها را رابطه نامشروع نمی پندارد.
2-نامشروع بودن رابطه:
این شرط به این معناست که رابطه فی مابین زن و مرد بایستی از نوع نامشروع باشد. لذا چنانچه روابط فی مابین زن و مرد بابت فعالیت کاری، هنری، همکاری و...باشد و عرفاً امر مشروعی تلقی گردد نمی توان آنرا نامشروع تلقی نمود.
در این خصوص بعقیده دکتر علی رفیعی، وکیل دادگستری و متخصص در دعاوی خانوادگی( طلاق، مهریه، تمکین و...) و کیفری ، تشخیص قاضی بر مبنای مستندات ارایه گردیده به وی از ارکان اصلی وقوع چنین جرمی می باشد و مشاهده می گردد اشخاص جهت خلاصی یافتن از مجازات، نوع رابطه فی مابین را از نوع روابط کاری اعلام می نمایند و با استفاده از این حربه بدنبال بهره برداری در رفع مجازات هستند منتها نکته حایز اهمیت در این خصوص ملاک قرار گیری عرف و شرع در تشخیص حد و مرز این نوع روابط است و چنانچه ساعات تماس و محتویات پیام های رد و بدل میان اشخاص این امر را متبادر سازد که روابط فی مابین خارج از حوزه کاری است، بدون شک رابطه مذکور از نوع رابطه نامشروع خواهد بود.
3-نبود علقه زوجیت:
عقد نکاح منجر به مشروع شدن روابط زن و مرد می گردد و ادعای رابطه نامشروع را کان لم یکن خواهد ساخت.
بعقیده دکتر رفیعی، وکیل دادگستری با عنایت بر آنکه عنصر مادی جرم رابطه نامشروع ، از نوع فعل می باشد، می توان گفت هر نوع عملی منافی عفت عمومی تلقی گردد عنصر مادی جرم رابطه نامشروع است فلذا صرف تنها بودن زن و مرد در ماشین یا قدم زدن نمی توان رابطه ناشروع دانست.

اختلاف در مالکیت جهیزیه| دفتر حقوقی موکل

اختلاف درباره املاک (اموال غیر منقول) با اجباری شدن ثبت آن‌ها، اختلاف میان زن و شوهر را کم می‌کند و درباره اموال منقول (اثاث منزل) اگر مرد ادعا کند که اموال به او تعلق دارد و زن مدعی شود که اموال را به عنوان جهیزیه به خانه شوهر آورده است، در صورتی که هیچ کدام سند و مدرک در این خصوص نداشته باشند، باید براساس نشانه‌ها و ظواهر حکم کرد.

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید