حکم حجر و اثبات آن چگونه است؟

حکم حجر و چگونگی اثبات آن

77

صدور حکم حجر موجبات ایجاد وضعیت حقوقی در شخص میگردد که وی را از دخالت در امور بالاخص مالی منع می نماید. طریقه اثبات و نحوه درخواست حجر و آثار حکم حجر را در این مقاله مورد بررسی قرار می دهیم.

۱-محجور کیست؟

در قانون امور حسبی، برای افرادی که بواسطه ضعف قوای دماغی(قدرت تشخیص مسائل اقتصادی) قادر به تشخیص مصلحت خود نیستند تدابیری اندیشیده شده است که اولین مرحله آن صدور حکم حجر برای این افراد می باشد تا با این حکم مانع سوء استفاده افراد سودجو از شخص محجور شوند.

از طرفی قانون نسبت به این اشخاص محدویت های را نیز اعمال میکند تا جای که حتی  به اشخاص محجور اجازه هیچ گونه تصرفی در امواشان را نمی دهدو علت این امر همانطور که گفته شد جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی از شخص محجور می باشد.

طبق قانون ،دادگاه موظف است برای این اشخاص قیم تعیین نماید شخص قیم بر اعمال و معاملات محجور نظارت کرده تا ضرر و زیانی به وی وارد نگردد و یا اینکه مورد سو استفاده واقع نشود.

پس از تعیین قیم همه دارایی و اموال شخص محجور در اختیار قیم قرار می گیرد و او باید اموال و دارایی شخص محجور را مدیریت کند .قیم حق ندارد هیچ گونه دخل و تصرفی را که خلاف مصلحت محجور است در اموال و دارایی وی بنماید.

۲-نحوه اثبات حجر اشخاص محجور چگونه است؟

یکی از بهترین و سریعترین راهها برای اثبات حجر اشخاص ،مراجعه به پزشکی قانونی و دریافت نامه پزشکی مبنی بر حجر شخص محجور است،که این نامه مورد تایید دادگاه بوده و نیاز به انجام تحقیقات و طی مراحل طولانی نمی باشد.

مطلب پیشنهادی: خیار غبن چیست

یکی دیگر از راههای اثبات حجر،استفاده از شهادت شهود ،مبنی بر مشاهدات خود از رفتارهای شخص مجحور است که می تواند اماره ای بر تایید حجر شخص مذکور باشد.

۳-نحوه صدور حکم حجر چگونه است؟

بعد از اطلاع دادستان از موضوع حجر و بررسی شواهد و مستندات ،شخص محجور به دادگاه ارجاع  و معرفی خواهد شد ،دادگاه نیز اقدام به انجام تحقیقات لازم در رابطه با وضعیت شخص محجور خواهد نمود و سپس حکم مقتضی صادر خواهد شد.

همچنین افراد دیگری که شاهد حجر شخص مذکور بوده اند می توانند با تنظیم دادخواستی مبنی بر صدور حکم حجر از طریق دفاتر خدمات قضایی ،خواهان صدور حکم حجر برای این اشخاص شده و تقاضای قیمومت برای این اشخاص را نمایند.

۴-دادگاه صالح برای صدور حکم حجر و نصب قیم کدام دادگاه است؟

صدور حکم حجر و نصب قیم در صلاحیت دادگاه عمومی است که برابر بند ۱۰ ماده واحد قانون اختصاصی تعدادی از دادگاههای موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی(دادگاه خانواده) مصوب ۱۳۷۶ نصب قیم و ضم امین و عزل آنها درصلاحیت دادگاه خانواده قرار گرفت.

همچنین در قانون حمایت از خانواده در سال ۱۳۹۲ مواد قانونی تصویب شده که برای صدور حکم حجر ،  که دادگاه خانواده دارای صلاحیت کافی در امر صدور و ابطال حکم حجر می باشد.

۵-وظیفه اداره و دادسرای سرپرستی چیست؟

در خصوص محجورین ، اداره سرپرستی وظیفه نظارت، نصب قیم ،نصب امین ، تشکیل پرونده در خصوص محجورین،نظارت بر فروش اموال غیرمنقول بعهده دارد.

مطلب پیشنهادی: شهادت کذب چیست

اداره سرپرستی موظف است بر اموال محجورین نظارت کند که حیف و میل نشود و حقوق وی تضییع نگردد.

در تهران ، دادسرای ناحیه ۲۵ ( امور سرپرستی ) واقع دردر خیابان کریمخان زند – خیابان ایرانشهر شمالی – پلاک ۲۱۹  صالح امور محجورین می باشد.

۶-مدارک مورد نیاز جهت تقاضای صدور حکم حجر چیست؟

۱-تصویر مصدق نظریه پزشک (اختیاری)

۲-به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی الزامی می‌باشد

در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می‌توانید یکی از موارد ذیل را ارائه نمایید:

۱-استعلام نظر پزشکی قانونی

۲-تحقیقات محلی

۳-شهادت شهود و مطلعین

۴-شماره پرونده استنادی

۵-سایر دلایل و مستندات

۷-آیا می توان برای شخصی که فوت شده تقاضای صدور حکم حجر کرد؟

ممکن است شخصی که فوت کرده قبل از فوت،محجور بوده باشد و اقدام به انجام معاملاتی که به ضرر خود و وراثش بوده کرده است و ورثه ایشان از انجام چنین معاملاتی اطلاعی نداشته اند.

اگر وراث از انجام چنین معاملاتی بعد از فوت شخص محجور مطلع شوند ،می توانند با ارائه اسناد و مدارک و شهودی ،حجر متوفی را اثبات کرده و تقاضای ابطال معاملات صورت گرفته را بخواهند  ،که در این صورت تمام معاملات متوفی محجور قبل از فوتش هم باطل خواهد شد.

۸-آثار صدور حکم حجر چیست؟

آثار صدور حکم حجر : چنانچه حکم حجر صادر گردد، آثاری بر این حکم مترتب می گردد که بنوعی زندگی شخص محجور از منظر حقوقی دستخوش انسجام و نظارت قرار می گیرد.

۱-ممنوع شدن محجور از دخالت در امور مالی وجلوگیری از تعهدات مالی برای شخص محجور

۲-تعیین قیم برای شخص محجور جهت اداره امور مالی وی

۳-فروش اموال شخص محجور تنها با اجازه دادستان و توسط قیم به جهت مصلحت وی انجام خواهدشد.

۹-نحوه اعتراض به حکم حجر چگونه است؟

در صورتی که فرد محجور با درمان و مراقبت و مصرف دارو درمان یابد و حجر وی پایان پذیرد می تواند نسبت به بطلان حکم حجر اقدام نماید.

در اینجا فرد بهبود یافته از حجر پس از صدور رای ،به دادگاه مراجعه کرده و اعتراض می کند و بهد از دریافت احضاریه و مراجعت به دادگاه با توجه به مندرجات پرونده ،وعلت حکم تقاضای تغییر نظر قاضی را می نماید.

مطلب پیشنهادی : درباره شکایت از وکیل بدانید

در دادگاه تجدید نظر بعد از بررسی مدارک و گزارشات پزشکی قانونی ،یا دادگاه رای به ابطال رای می دهد یا آن را همچنان پابرجا می داند .

اگر نظر دادگاه مبنی بر ابطال حکم حجر بود اختیار اداره و نگه داری از اموال محجور از قیم سلب شده و به خود فرد باز می گردد.

نکته: مشاهده می گردد برخی از نزدیکان شخص محجور یا طلبکاران وی در صدد تقاضای اعلام حجر می یابند که انگیزه آنان ، بیش از آنکه اعلام حجر باشد، بدنبال تعیین مبداء زمانی حجر می باشد بدین نحو که از زمان مذکور، معاملات وی باطل گردد و در نتیجه معاملات سابق بر تاریخ مذکور صحیح تلقی گردد.

در این خصوص اشحاص ثالث می توانند با توسل به نهاد اعتراض ثالث، مبادرت به اعتراض نسبت به حکم حجر بنمایند.

۱۰-نمونه دادخواست صدور حکم محجوریت:

نمونه دادخواست صدور حکم حجر :

ریاست محترم دادگاه خانواده

با سلام و عرض ادب

احتراماً اینجانب … به وکالت از … باستحضار می رساند:

مرحوم آقای … پدر موکل اینجانب مطابق با اسناد و مدارک پزشکی که به پیوست تقدیم گردیده است از سال ١٣٩٢ تاکنون دچار زوال عقلانی گشتند و پزشک معالج ایشان تشخیص بر این امر داده اند که مغز نامبرده کوچک گشته است و به هیچ وجه قادر به تمییز و تشخیص امور اعم از مالی و … نبوده اند..

نامبرده چندین بار در بیمارستان بستری و تحت معالجه بوده اند که موکل اینجانب با تشکیل پرونده کلاسه … در شعبه … دادیاری دادسرای امور سرپرستی و محجورین و بعد با ارجاع پرونده کلاسه به شعبه … همان مجتمع برحسب نظر اعلامی پزشکی قانونی مسجل گردید که متاسفانه نامبرده در دوران زوال عقلانی معاملاتی را انجام داده اند و زوال عقلانی تایید گردید که متاسفانه ماه گذشته به دلیل عارضه حادث شده دار فانی را وداع گفته اند

لازم به توضیح می باشد که متاسفانه بدلیل بیماری که برای پدر موکل اینجانب حادث شده بود ایشان قوای عقلانی خود را از دست داده بوده اند و فرزند ایشان آقای … با علم بر این موضوع که پدرشان قادر به تشخیص امور مالی خود نیستند در سال ١٣٩۴ قراردادی را در ارتباط با منزل مسکونی شان تنظیم و مرحوم آقای … آن را امضا نموده اند در صورتی که تمامی مدارک پزشکی ایشان گواه این امر می باشند که در آن تاریخ نامبرده دچار زوال عقلانی بوده اند

فلذا مطابق با مطالب معروضه مستنداً به ماده ١٢٠٧ قانون مدنی تقاضای صدور حکم حجر مرحوم … در تاریخ ذکر شده مورد استدعاست.

حجر نامبرده در زمان حیات مطرح است

حجر نامبرده در زمان حیات مطرح است و در این ارتباط پرونده وی جهت بررسی و اظهارنظر در این خصوص که آیا مرحوم در زمان حیات دچار جنون یا سفاهت بوده یا خیر در صورت احراز جنون،نوع آن را اعم از دائمی و ادواری اعلام و اینکه آیا با داشتن چنین حالتی قادر به انجام اداره امور مالی خود بوده یا خیر؟

آیا بیماری وی در تصمیم گیری در امورات و معاملات و اداره امور مالی یا غیر مالی نامبرده تاثیر گذار بوده یا خیر ؟در صورت احراز شرایط حجر تاریخ دقیق آنکه از نظر پزشکی قانونی بطور قطع ویقین منتسب به حجر از آن تاریخ قدرت اداره امور مالی خود را از دست داده است .به این مرکز ارجاع شده است.

نمونه گزارش پزشکی قانونی حجر

حجیت نظریه کارشناسی پزشکی در اثبات حجر را بصورت فایل ورد برای شما عزیزان آماده کرده ایم که میتوانید اقدام به دانلود فایل حجیت نظریه کارشناسی پزشکی در اثبات حجر کنید.

دانلود فایل

۱۱- وکیل متخصص در امر حکم حجر:

درخواست حکم حجر ،نیازمند طی کردن مراحل پیچیده  حقوقی می باشد وهمانطور که اشاره شد این امر باید نزد مراجع قضایی به اثبات برسد به همین علت بهتر است قبل از هر گونه اقدام حقوقی با وکیل متخصص در این حوزه مشورت نمایید.

در رابطه با امور مربوط به حجر ،اثبات یا رفع حجر، تعیین قیم و…. باید اقداماتی حقوقی تخصصی شکل بگیرید لذا حضور وکیل حجر برای گرفتن حکم حجر یا رفع آن الزامی می باشد.

از طرفی وکیل مذکور باید یک وکیل متخصص در دعاوی حجر بوده و بتواند در رابطه با صدور حکم حجر با بکار گیری دانش خود اقدامات لازم رو انجام دهد.

دفتر حقوقی موکل با مدیریت دکتر علی رفیعی بعنوان بهترین وکیل دعاوی حجر در رویه دادگاه ها ، با ارائه بهترین مشاوره حقوقی حجر در رویه دادگاه ها و پذیرش وکالت در زمینه حجر، در زمینه معرفی بهترین وکیل صدور حکم حجر در رویه دادگاه ها ،وکیل امور حسبی و معرفی بهترین وکیل صدور حکم حجر آماده ارائه کلیه خدمات حقوقی در زمینه امور حسبی،صدور حکم حجر،رفع حجرو…. می باشد.
قبل از هر اقدام حقوقی راجع به طرح دعوی حجر ، با وکیل متخصص حجر مشورت نمایید چرا اگه حجر آثار مالی و غیرمالی را بدنبال دارد.

از مزایای مراجعه به وکیل حجر به زمانی است که احدی از فرزندان شخص محجور بدون اطلاع سایرین مبادرت به انتقال اموال شخص محجور به خود می نماید و در این رابطه اثبات محجوریت توسط بهترین وکیل حجر بکار شما خواهد آمد و امکان ابطال کلیه معاملات محجور را بدنبال خواهد داشت

مطالب پیشنهادی :

نظرات خود را براما ارسال کنید و پاسخ خود را ظرف چند ساعت دریافت نمایید.

77 نظرات
 1. رضایی می گوید

  سلام بنده مشاوره میخواستم در رابطه با حجر ، می خوام یک دادخواست بسیار خوب برای بنده آماده کنید که بتونم ارائه کنم وقت کمی دارم بابت این کار، حتما تماس میگیرم با شما. ممنون از این مقاله مفید و خوبتون.

  1. movakkel می گوید

   سلام.درخدمت هستیم. جهت مشاوره مستقیم با وکیل به شماره ۰۹۱۲۴۴۴۷۷۲۴ تماس حاصل فرمایید

 2. عليرضا می گوید

  با سلام
  ایا پس از صدور حکم حجر متوفی ، یک نسخه از این حکم توسط دادگاه به اداره اسناد و املاک کشور فرستاده می شود ؟ یا ما خودمان باید در جهت بطلان معاملات انجام شده در بازه زمانی محجوریت اقدام کنیم ؟
  آیا راهی هست که پس از صدور حکم حجر متوفی ، کسی دیگر از وراث نتواند از آن استفاده کند ؟ زیرا برادر من قبل از فوت پدرم و در ایام محجوریت وی ، خانه ایشان را به نام خودش زده است و من تقاضای صدور حجر متوفی کرده ام که در مراحل پایانی می باشد ،می دانم که بعد صدور حکم حجر متوفی ، برادرم سهم الارث مابقی را برمیگرداند ولی از طرفی هم می دانم که خواهر و برادر دیگرم در کمین حکم حجر متوفی که اقداماتش توسط من انجام شده است نشسته اند تا بعد صدور حکم ، برادرم را حسابی اذیت کنند و انتقام بگیرند ، ایا راهی هست به جز خودم که خواهان دعوی صدور حکم حجر هستم، وراث دیگر بعد صدور حکم نتوانند از آن به نفع استفاده کنند ؟

  1. علی رفیعی می گوید

   بله به اداره ثبت استعلام صورت خواهد پذیرفت

 3. نسرین حیدری می گوید

  سلام واحترام خدمت کارشناس محترم من اتباع افغانستان هستم وسوالی داشتم میشه کمکم کنید پدرم ده سال الزایمر داره وخیلی پیر ناتوان هست ک حتی از انجام نمی‌تواند امور شخصی خود را انجام دهد چند ماه پیش کرنا گرفت ک هزینه خیلی سنگینی رو دست برادرم گذاشت ک مسعولیت نگهدارشو داره الان هم چشمش اب مروارید دارد وباید عمل بشه مقداری زمین در افغانستان دارد ک برادرش از زمینش ومحصولش استفاده میکنه وهیچ مبلغی ب پدر نمدهد ما میتونیم حکم حجر بگیر ک مقدار از زمینش را بفروشه ک هم بدهی بده هم چشممش روعمل کنه وبرا نگهداری وبیماریش خرج کنه وچه مراحلی انجام بدیم ممنون میشم کمک کنید

 4. طوبی می گوید

  سلام من مادرم چندسال است پارکینگسون داره وکلا ازقبل هم ارزش اجناس ویااملاک را تشخیص نمیداددرمدت هشت ماه پیش که زانویش راعمل کردیم واحتیاج به مراقبت بیشتری داشت باتوجه به اینکه ماشش خواهر هستیم وبرادرنداریم دونفرازخواهرانم ازفرصت پیش آمده که شبها پیش اون میموندن ونوبت نگهداری اونها بوده ایشون رافریب داده اندواورابه دفترخانه اسنادبرده اندوتمام منزلش را که بنام خودش بوده بنام خودشون کردن وسندتک برگ هم گرفته اندوتازه الان متوجه شدیم ومادرم هم میگوید پشیمانم ومرافریب دادن و درضمن ارزش خانه آوراهم یک پنجم اعلام کرده اندوپول ناچیزی بهش دادن هیچ کس هم خبر نداشته اکنون ما چهارخترومادرم چگونه میتوانیم حقمون رابرگردونیم

  1. علی رفیعی می گوید

   اگه مادرتون محجور هستن دعوی حجر رو مطرح و پس از صدور حجر متقاضی ابطال مبایعنامه بشین . تاریخ حجر اهمیت بسزایی خواهد داشت. در صورتی که محجور نیستن روی خیار غبن افحش بایستی اقدام کنین

 5. طوبی می گوید

  ایاباتوجه به اینکه مادرم۷۸سال سن داردوبیماری پارکینگسون هم داره محجورمحسوب میشودیاخیرودرکل چگونه باید این معامله سوری را باطل کنیم درضمن مادرم توانایی حرکت نداردوباویلچراوراجابجامیکنیم وحتی برای خوابیدن در رختخواب هم بایداورادونفری دست و پایش رابلندکنیم ودررختخواب بگذاریم

 6. حسین رفیعی می گوید

  سلام حکم حجر یک نفر اثبات شده .چگونه برای ایشان قیم انتخاب میکنند؟باتوجه به اینکه اختلاف مالی بین فرزندان محجور هست آیا فرزند ارشد به عنوان قیم انتخاب میشود یا فرزندان دیگر هم میتوانند قیم شوند؟

  1. علی رفیعی می گوید

   سلام. با تشخیص مقام قضایی از بین نزدیکان شخص محجور و با تحقیق بعمل صورت خواهد پذیرفت

 7. خوبان می گوید

  خدا لعنت کنه کسایی که حکم حجر الکی میگیرن و باخرید وکیل و قاضی اموال پدر مادر پیرشون رو بالا میکشن.

 8. ... می گوید

  سلام اگر دادگاه ادعای شاهد ها را برای اثبات حجر قبول نکند چه اتفاقی می افتد؟شانس دیگری هم وجود دارد؟

  1. علی رفیعی می گوید

   باسلام. اصولا محاکم نظریات پزشکی قانونی رو برای حجر در نظر میگیرن چون امر فنی هستش و تشخیص حجر از عهده شهود میتونه خارج تلقی بشه. علی ایحال با توجه به اینکه شهود یکی از ادله اثبات دعوی محسوب میشه ، میتونین در پذیرشش استدلال بفرمایین.

 9. مرتضی می گوید

  فلسفه احکام حجر چیست میشه بگین؟

  1. علی رفیعی می گوید

   باسلام. فلسفه حکم حجر عدم مداخله در امور مالی و غیرمالی شخص محجور و اتجام اون توسط شخص دیگری( قیم) هستش که بسته به نوع حجر ، میتونه دخالت در امور مالی و غیرمالی رو متفاوت کنه.

 10. شهرام محرمی می گوید

  سلام ایا صورتجلسه نیروی انتظامی که محجوریت پدر بنده را تائید گرده می تواند در دادگاه دلیل محجوریت باشد ؟

 11. فاطمه می گوید

  سلام
  دادسرا از دارایی های فرد محجور چطوری مطلع میشه فقط با اعلام قیم از دارایی ها مطلع میشه؟؟ من پدرم فقط حقوق بازنشستگی دارد و من همین رو به دادسرا اعلام کردم. الان متوجه شدم ماشینی که ۶ ماه پیش فروختیم( به تاکسیرانی فروختیم) هنوز همه چی حتی کارت سوخت به نام پدرم است. من مبایعه نامه رو دارم و پول ماشینم به طور کامل دریافت کردیم. الان نمیدونم باید برم به دادسرا اعلام کنم ماشین رو یا نه؟؟(در مراحل انجام کار قیم برای پدرم هستم تا پزشکی قانونی پیش رفته)

  1. علی رفیعی می گوید

   از طریق اخذ استعلامات از مراجع قانونی مطلع خواهد شد. تاریخ حجر حایزاهمیت می باشد.

 12. فاطمه می گوید

  سلام
  ببخشید با توجه به پاسخ شما درباره سوال قبل (تاریخ حجر), من فقط قیمی پدرم را می خواهم بگیرم تا بتوانم در یه مرکز نگهداری بستریش کنم. در این صورت تاریخ حجر از زمان درخواست قیم صادر می شود یا نه خود دادسرا زمان را تعیین می کند؟

 13. رضا می گوید

  با درود بر شما
  میخواستم بدونم هزینه اثبات محجوریت چقدر است

  1. علی رفیعی می گوید

   هزینه دادرسی محجوریت جزو دعاوی غیرمالی هستش که نهایت با ۲۰۰ هزار تومان ثبت میشه منتها در خصوص مبلغ تنظیم دادخواست و حق الوکاله حجر با دفتر تماس بگیرین.

 14. شهریار شهابی می گوید

  سلام نامادری بنده به علت بیماری که داشت دفترخانه و نماینده دادستان به منزل آمدن سپس نا مادری بنده به من وکالت بلاعذل داده اند و بصورت وکالت کامل به من داده شده یعنی اختیارتمامی عقود صلح وغیره به نام خودم یاهرفرد حقیقی و حقوقی دیگررابه من داده شد. آیا خواهر و بردار مادر ناتنی می توانند ادعا کنند که ایشان محجور بودند باتوجه به اینکه نماینده دادستان در هنگام اخذ وکالت حضورداشت.

  1. علی رفیعی می گوید

   باسلام.بله حضور نماینده دادستان معیار عدم محجوریت شخص نمی باشد و خواهر و برادرتان ذینفع دعوی حجر تلقی می باشند.

 15. آزاده می گوید

  سلام
  من قیم پدرم هستم.می خوام بدونم میشه با برگه ی قیمی بدون حضور خود پدرم برای گرفتن عدم سرپرست موثر اقدام کنم؟در مراحل کار خود پدرم لازم میشه؟

  1. علی رفیعی می گوید

   در صورتیکه قیم پدرتون هستید، نیاز مند به حضور پدرتون نخواهد بود

 16. کاربر می گوید

  سلام وقتتون بخیر
  مادر همسر من چند سالیست که فراموشی دارند و الان حدود ۲ سال که با دخترشون زندگی میکنن و دخترشون از این بیماری مادر استفاده کردن و منزل ایشان را به نام خودشون زدن و تو این ۲ سال نذاشتن که بقیه فرزندان مادر رو حتی ببینن،ما فقط یه برگه داریم که ایشون چند سال پیش تحت نظر دکتر اعصاب بودن،میخواستم بپرسم همسر بنده درخواست حکم حجر بدهند با وجود اینکه به مادر شوهرم دسترسی نداریم قاضی حکم رو میدهد اگه ایشون حاضر نشوند در دادگاه که مورد معاینه پزشک قانونی قرار بگیرند چی میشه وضعیت دادگاه،چون ایشون واقعا هیچ اختیاری از خود ندارند تحت تاثیر دخترشان هستند
  پاسخ من را بدهید ممنون میشم

 17. gladi می گوید

  باسلام و احترام
  ماسال گذشته از طریق سرپرستی دادگاه یکبار رای حجر پدرمون رو از دادگاه گرفتیمکه تاریخ شروع بیماری سال ۹۳ اعلام شده بود
  اما امسال در کمسیون، پزشک قانونی با مدارک جدیدی تاریخ بیماری رو از سال ۸۵ به سر پرستی اعلام کردن
  الان چطور باید رای حجر اولیه صادر شده رو تغییر داد به رای جدید با تاریخ ۸۵؟

  1. علی رفیعی می گوید

   بایستی از طریق اعاده دادرسی از حکم حجر اقدام بفرمایین به استناد ادله جدید.وکیل حجر در این خصوص با ارسال دادنامه حجر میتونه کمکتون کنه. در صورت تمایل رای محجوریت رو بشماره ۰۹۱۲۴۴۴۷۷۲۴ ارسال فرمایین.

 18. محمد رحمانی می گوید

  با سلام پدرم فوت کرده ولی مادرش در قید حیات هستن و به ما که نوهش هستم وکالت بلا عزل در حضور شاهد داده یک شیشم از مال پدرم مادر بزرگم ارث میبره و سند تک برگ هم براش صادر شده هشت ماه پیش خودش در دفترخانه و حضور شاهد و یکی از فرزندانش یک شیشم که از پدرم ارث برده رو بخشیده و سندش رو انتقال دادیم به نام مادر خودم ولی الان یکی از عموهام از این اقدام شاکیه و صدد گرفتن حکم حجر هست ولی مادر بزرگم هیچگونه بیماری اعصاب وروان ندارد سابقه ی بستری هم ندارد میخوام بدونم که ایا عموم میتوانه حجر مادربزرگمو از پزشک قانونی بگیره

  1. علی رفیعی می گوید

   صددر حکم حجر نیازمند ارائه ادله پزشکی بهمراه مصاحبه در پزشکی قانونی هستش . چنانچه فاقد ادله پزشکی هست و از نظر مالی هوش و حواس دارن و متوجه میشن، درخواست محجوریت صورت پذیرفته، رد خواهد شد

 19. سمیه می گوید

  سلام یه سوالی از خدمنتتون داشتم دررابطه با ارث مادر بزرگم که بعداز پدرمون فوت کردن وعلت فوتشون هم سرطان بوده مادربزرگمون قبل از فوتشون ارث خودشون رو به نوهاشون هبه کردن ایا عموهام میتونن اعتراض کنن ممنون

  1. علی رفیعی می گوید

   رجوع از هبه صورت پذیرفته از طرف مادربزرگ به نوه، از طرف عمو ها به لحاظ آنگه ذینفع در دعوی رجوع از هبه تلقی نمی گردند منتفی خواهد بود. رجوع از هبه از طرف شخص واهب ( هبه کننده) مسموع خواهد بود و با فوت نیز رجوع اسقاط خواهد گردید.

 20. سمیه می گوید

  مادربزرگ ازنظر حواس سالم بودن حتی درمحظر از ایشون سوال شد ودرست جواب دادن ولی بخاطر بیماریش وسن بالاش ایا میتونن اعتراض کنن چون ازش اگه اسکن مغزی گرفته باشن بخاطر سرطان ممکن یه مدرک برعلیه ما داشته باشن

  1. علی رفیعی می گوید

   عمو های شما در محدوده اثبات حجر میتونین مدعی قرار بگیرن و تاریخ محجوریت از نکات مهم در این پرونده خواهد بود. فلذا از طریق دعوی رجوع از هبه دعوی آنها رد خواهد گردید و در خصوص حجر متوفی در صورت اثبات حجر امکان ابطال هبه وجود دارد

 21. سمیه می گوید

  سلام شرمنده اگه سوالمو دوباره میپرسم امیدوارم خداوند به شما خیر دنیا واخرت واعطا کنه متوجه این مطلب نشدم که با فوت رجوع ساقط خواهد شد یعنی چه یعنی عموهام میتونی اقدام کنن

 22. سمیه می گوید

  ممنون من جواب سوالمو گرفتم وبازم ممنون بابت راهنمایی ها تون

 23. محسن می گوید

  با سلام. بنده باغی در سال ۹۹ به مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان خریداری کردم. شخصی که باغ از ایشان خریداری شده در فروردین امسال فوت شده اند. حال وراث مدعی شده اند که پدرشان دچار محجوریت بوده اند. در تاریخ ۲۵/۹/۱۴۰۰ به پزشکی قانونی مراجعه نموده و نامه ای گرفته اند که در نامه عنوان شده به نظر می رسد نامبرده از سال ۹۸ مسئول اعمال خود نبوده. در حالی که در زمان فروش باغ پسر بزرگ ایشان نیز به عنوان شاهد حضور داشته و حتی حال پدر ایشان بسیار مساعد بود. ضمنا در زمان خرید باغ بنده متوجه شدم که باغ را گران خریده ام و در ابتدا ی خرید نظر به فسخ و حتی راضی به دادن حق فسخ شده ولی بعدا پشیمان شدم. حال بعد از ۲ سال با صرف هزینه دو میلیارد در باغ و گذشت زمان قیمت باغ ۵ برابر شده و وراث مدعی بطلان معامله شده اند و میگویند فقط ۸۰۰ میلیون را داده و معامله باطل میشود. ممنون میشوم راهنمایی بفرمایید

  1. علی رفیعی می گوید

   باسلام. چنانچه حکم مجوریت اخذ نموده اند در قالب اعتراض ثالث نسبت به حکم حجر، اقدام و اعتراض نمایید .در غیراینصورت دعوی بطلان صورت پذیرفته منتج به نتیجه نخواهد گردید.ضمناً نظریه پزشکی قانونی در خصوص حجر، بایستی قطعی و منجز صادر گردد و ازعبارات بنظر میر سد خودداری شود.این قضیه می تواند جزو دفاعیات شما قرار گیرد. در صورت تمایل دادخواست را بشماره واتساب بشماره ۰۹۱۲۴۴۴۷۷۲۴ ارسال نمایید.موفق باشید.

 24. ناشناس می گوید

  سلام
  چند روز پیش متوجه شدم که دو تا از چکهام برگشت خورده پی گیر که شدم متوجه شدم همسر بنده که مشکل دوقطبی داره وسه ساله تحت درمان پیش روانپزشک هست ،چک های منو امضا کرده و به دو نفر داده .
  از یکی سه سال پیش مبلغ۱۵۰ میلیون گرفته و طی این سه سال با وعده سرمایه گذاری ماهیانه بهشون سود پرداخت می کرده که جمعا تا حالا دویست میلیون پرداخت کرده و علاوه بر چک ۲۵۰ میلیون سفته هم بهشون داده ، با چندین نفر دیگه هم این کارو کرده و مدام با پول‌های کسای مختلف سود پرداخت میکرده ، در حال حاضر هم به توصیه روانپزشک در بیمارستان بستری می باشد
  حالا من مانده ام و تعدادی طلبکار که همه بیشتر از پول پرداخت شده ، دریافت کردند بعضی از افراد سه برابر مبلغ پرداختی گرفتند ولی به خاطر سفته هایی که دارند منو تحت فشار قرار دادند. آیا می تونند با سفته ها توقیف اموال بگیرند و اینکه با این مدارک میتونم ادعای گواهی حجر بکنم؟

  1. علی رفیعی می گوید

   در صورت طرح شکایت علیه شما ادعای جعل حقوقی بعنوان دفاع از خودتون بفرمایین که اثبات بشه امضای چک متعلق بشما نیست و در خصوص همسرتون هم پیگیر حجر ایشون باشین.

 25. زهرا محترم می گوید

  باسلام ما سال نود از ملک پدر شوهرم خریدم منزل ایشان به صورت قول نامه بود برای خودش در بنگاهاملاک قول نامه نوشت ومبلغ را نقدی رسید کرد ولی ما کم کم به ایشان دادیم ودر حال حاضر که ده سال از این معامله میگذره وپدر شوهرم هم هشتادو خوردی سنش شده پسر بزرگ ایشان ادعا حق امضا میکنن ومحجوریت پدرشان را ولی پدر ایشان یکی دوسال هست بعضی چیزها رو زود فراموش میکنه ولی قادر به ضبط ربت کردن خودش هست حال ما باید چکار کنیم بعد هم چون اطلا ع داشتن که ما مبلغ به صورت اقساطی پرداخت میکردیم حال میگن که شما پول کامل ندادید ولی داخل قول نامه رسید نقد مبلغ هست آیا وراث میتوانن ادعا خودشان را ثابت کنن ممنون

  1. علی رفیعی می گوید

   باسلام. مطابق اصل صحت و اقرار صورت پذیرفته توسط پدرشوهرتون و به لحاظ اینکه میفرمایین ۱۰ سال هست متصرف ملک هستین و زمان انتقال مشکلی ایشون نداشتن، در صورت اخذ حکم حجر ، مهم تاریخ اعلام محجوریت هست و محجور شدن ایشون بتاریخ یکی دوسال گذشته ، تاثیری بر روی اقدامات حقوقی ایشون در ۱۰ سال پبش نخواهد گذاشت.

 26. زهرا محترم می گوید

  درضمن تا به حال کلا پدر شوهرم هیچ گونه دارو وتحت نظر هیچ پزشکی هم نبوده

 27. امین می گوید

  سلام عرض ادب
  پدر بنده ۷۳ ساله هست و تازه متوجه شدیم ایشان ۳ماه پیش کل اموالشو به نام برادرم زده اند و بین خدشان مبایعه نامه ای تنظیم کردند که مثلا برادرم این زمین ها ا از پدرم خریده در صورتی که این مبایعه نامه الکی هست و هیچ پولی رد و بدل نشده هست آیا با این وضعیت ما چ باید بکنیم لطفا راهنمایی بکنین

 28. زهرا می گوید

  سلام آقای وکیل خوب هستین؟
  من متولد سال ۶۷ و برادر کوچکترم متولد سال۶۹هستیم
  برادر کوچکترم بنا به تشنجات پی در پی که توی ۵سالگی داشتن الان از نظر ظاهری سالم ولی از نظر مغزی طی تایید چندین دکتر مغز و اعصاب در حد یک فرد ۱۴ساله هستن…برخلاف برادرم من دانش آموخته مدرسه تیزهوشان هستم و لیسانس زیست شناسی و در حال حاضر دانشجوی ترم ۴حقوق هستم
  سوال من اینه من کاغذی توی مدارک مادرم پیدا کردم که در اون قیومیت من و برادرم در سال ۸۳ با عنوان محجور مختل الحواس به مادرم داده شده است
  خب من نه دادگاهی با مادرم رفتم، نه رفتاری دال بر مختل الحواس بودن داشتم و تمامی اهالی محل به هوش و ذکاوت من گواهی میدن
  میخوام بدونم مادر بنده سال ۸۳ با ارائه چه مدرکی به دادگاه منو محجور جلوه دادن و برام نامه قیومیت گرفتن؟؟؟و در حال حاضر با توجه به اینکه مادرم سکته مغزی کردن و خودشون دچار زوال عقل شدن من میتونم این حکم رو باطل کنم؟؟؟و یا اگه این حکم رو باطل نکنم در آینده از لحاظ ارث و میراث برادرای دیگه م میتونن با استناد به این نامه از دادن حق و حقوق من سرباز بزنن؟؟؟؟؟

  1. علی رفیعی می گوید

   سلام. بله شما میتونین اعتراض بزنین روی محجوریت و یا روی عدم محجوریت کار کنین. مادرتون هم در صورت زوال عقل از سمت قیمومت برکنار خواهند شد و کافیه مراتب رو به دادگاه اعلام بفرمایین

 29. مهربان می گوید

  سلام وعرض ادب
  پدرم حدود ۲۰ساله پیش درحضوره چهارنفر اربزرگانه محل در وصیتنامه ای( چاپی‌) که مهره حسینیه محل نیزبه منزله تایید ان خورده بود
  وصیت نمودبه تنهانوه پسریش
  از فروشه خانه ۱۰درصد ارث برسد
  اما سه فرزند دیگرپدر در۸۷سالگی پدرشان را مجاب به ابطال وپاره کردنه وصیتنامه کردن اماباداشتنه کپی ان ومدارک پزشکی دال بر ناتوانی وبیماری پدر وشهادته شهود مبنی بربی اختیاری وناتوانی در خوبو بده امور خود میتوان مفاد وصیتنامه را با توجه به زنده بودنشان از دادگاه مطالبه کرد ممنونم از شما

  1. علی رفیعی می گوید

   در صورت عدول از وصیتنامه تا قبل از فوت، وصیتنامه سابق اعتباری نداره. منتها چنانچه بتونین حجر رو اثبات کنین میشه عدول از وضعیت رو واجد تردید دونست.

 30. کبری می گوید

  سلام پدرم نارحتی اعصاب داشتند وتحت نظر پزشک بودن والن که فوت کردن قبل از فوتشون یک قطعه باغ رو فروختن الان برادرانم میخان حکم حجر بگیرن ولی پدرم الزایمر نداشت دراین صورت ایا موفق میشن برای گرفتن حجر

  1. علی رفیعی می گوید

   سلام. صرف ناراحتی اعصاب بمنزله حجر شخص نبست. اگه مدارک پزشکی متقن تری داری که حکایت از فقدان معاش مالی پدرتون باشه، امکان صدور حکم حجر پس از فوت وجود داره

 31. حدیثه می گوید

  سلام من سوال داشتم برای محجوریت پدرم اقدام کردیم در مرحله ی پزشک قانونی از ونجایی که ایشون ۱۰ سال پیش بیمارستان دوبار بستری شده ؛ و چون پذیرش بیماری نداره و تشخیص بیماری هم اسکیزوفرنی بوده ؛ آیا پزشکی قانونی بازهم معاینه انجام میده و یااینکه پرونده ی پزشکی و سابقه ی بستری براشون کافیه ؟؟

  1. علی رفیعی می گوید

   بله مجدد معاینه انجام خواهند داد

 32. آقا می گوید

  سلام وقت بخیر
  بنده خواهری دارم که چند روز دیگه ۱۸ سالش می‌شه و مشکل ذهنی داره و ایشون هم تحت پوشش بهزیستی هست. الان من به عنوان برادر بزرگترش می‌تونم حکم حجر ایشون رو بگیرم؟
  پدرمون در قید حیات هست اما می‌خواهیم من حکم رو داشته باشم

 33. میثم می گوید

  با درود فراوان خدمت شما،بنده یه سوال داشتم اینکه برادربزرگ بنده حدودا۲سال پیش مقداری آب رو از پدرم خریده و ایشان آنزمان مشکل روانی و زوال عقل داشتن (به دلیل مصرف مواد روان گردان.)درصورتی که بنده الان متوجه اقدام برادرم شدم،به گفته ی خواهر و برادر کوچکترم.الان میخوام اقدام کنم به محجوریت پدرم،آیا امکانش هست که این آب خریداری شده برگردد،یا به نرخ امروز حساب شود در صورت گرفتن حکم محجوریت پدرم به غیمی از طرف خانواده؟ باتشکر

  1. علی رفیعی می گوید

   بله با اخذ حکم محجوریت امکان بازگشت آب وجود دارد

 34. محمد طاها صفایی می گوید

  محمد
  با سلام
  چند ماه قبل برای پدر جهت حکم مهجوریت اقدام کردیم چند روز قبل از امدن حکم. ایشان فوت شدند اخیرا متوجه شدیم یکی از اموال ایشان طی وکالت فروشی بتاریخ ۱۰ روز قبل از حجر. توسط ورثه دیگر بنامشان سند خورده ایا با ادله و نسخ پزشکی میتوان تاریخ حجر را به قبل از تاریخ انتقال سند تغییر داد یا در مورد نحوه دادخواست به چه صورت میشود اقدام کرد؟تشکر

  1. علی رفیعی می گوید

   باسلام. رای محجوریت به مرحله قطعیت رسیده است؟

 35. مهدی می گوید

  با سلام و عرض ادب. پدر بنده با توجه به معاینه پزشکی قانونی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ به دلیل کهولت سن نوشتن که ایشون زوال عقل و آلزایمر داره. حالا بقیه برادرهام یه نسخه دارویی پیدا کردن که سه ماه قبل از این تاریخ میباشد.البته فقط یک نسخه که شامل دو قرص اونم برای تقویت حافظه بوده. آیا میتونن تاریخ پزشکی قانونی رو تغییر بدن؟ با توجه به این که پدر من سر دفتر ازدواج بوده و تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ عقد ثبت کرده.
  ممنون از شما

  1. دکتر علی رفیعی می گوید

   سلام
   ‌بله اون نسخه بایستی به تایید پزشکی قانونی برسه و چنانچه نوع داروهای بکار رفته حکایت از موضوع بیماری رو بکنه احتمال تغییر تاریخ وجود دارد.

 36. Mohsen می گوید

  با سلام و عرض ادب
  موضوع طلاق هست که قبلاً زوجه مهریه را بذل نموده و الان زوج درخواست طلاق داده با توجه به اینکه زوجه بیماری تشنج داشته خانواده او در حال تلاش برای ابطال بذل از طریق مهجوریت است (فکر کنم پزشک قانونی هم رفتن)الان باید چه کاری از طریق زوج صورت گیرد که ثابت کنه که این فرد با خواست خودش بذل نموده؟
  با تشکر

  1. دکتر علی رفیعی می گوید

   بایستی یا بعنوان ثالث در پرونده حجر ورود کنن و یا پس از حکم حجر تحت عنوان اعتراض ثالث در دعوی حجر ، به رای حجر معترض شوند

 37. مسعود می گوید

  باسلام وتشکر از شما.پدر اینجانب ۹۹/۱۱ فوت کرد ودر گواهی فوت نیز علت مرگ را بیماری اعصاب قید شده ودر زمان فوت چند سال بود که یکی از برادران نگهداری پدر را قبول کرده ودر منزل وی بود و بیمار نیز بود بعد از فوت با اطلاع اقوام متوجه شدم که چند بار پدر به علت بی توجهی وبی اعتنایی برادر وخانواده اش بیرون از منزل بوده وبه دست نیروی انتظامی ومامورین جمع اوری معتادین وگدایان به مرکز نگهداری برده شده وحتی چند روز نیز در ان محل بوده وعلت فراموشی پدر وبیاد نیاوردن محل زندگی وبیاد نداشتن شماره تماس دران محل میماند که اینجانب بعد از فوت به مرکز یاد شده رفتم واستعلام گرفتم ومدرک استعلام نیز موجود است سوالم این است که با داشتن برگه استعلام وگواهی فوت به علت بیماری اعصاب میتوانم محجوریت پدر را عنوان کرده ودر دادگاه عنوان کنم ویا باید پزشک قانونی نیز تایید کند.
  چون برادرم از این بیماری پدر سو استفاده کرده و پدررا مجاب به امضا فروش خانه وبه نام کردن باغ بنام خودش نموده است و حتی مدرک محضری نیز ارایه میدهد لازم بذکر است که برادرم وهمسرش چندین سال سابقه حبس وحتی حکم اعدام نیز داشته اند
  باتشکر

  1. دکتر علی رفیعی می گوید

   سلام. برمبنای مدارک گفته شده حکم حجر قابل گرفتن هستش

 38. عباس عظیمی می گوید

  با عرض سلام و خسته نباشید خدمت جناب عالی و تشکر پیشاپیش جهت راهنمایی و کمک به همنوعانمان..
  پدر بنده با برادرش در خانه و مغازه ای شریک هستند و سند به صورت مشاع بینشان وجود دارد.
  متاسفانه عموی بنده ۷ ۸ سالی میشود که محجور میباشد و قدرت تشخیص برای اداره امورش را ندارد و متوجه امور نمیشود و حتی میزان فراموشیش در حدی است که برادرش را هم نمیشناسد
  اخیرا فرزندانش با توجه به وکالتنامه ای که اظهار به داشتنش دارند تصمیم به فروش اموال پدرشان را دارند و هرگز حاضر به گرفتن محجوریت پدرشان نیستند.
  چگونه پدر بنده میتواند برای برادرش محجوریت گرفته و مشکل را به صورت قانونی حل نماید .
  ممنونم که. پاسخ میدهید

  1. دکتر علی رفیعی می گوید

   باسلام. از طریق دادسرای امور سرپرستی و تقدیم دادخواست محجوریت پدرتون می‌توانند درخواست حجر بنمایند. ضمنا وکالتنامه اعطایی نیز در صورت کشف حجر از درجه اعتبار ساقط خواهد بود

 39. قدرت سپیدنام می گوید

  سلام . اگر مادر پارکینسون داشته باشد ولی پدر هیچ مشکلی نداشته باشد. آیا فرزند به قصد تصرف اموال مادر می‌تواند تقاضای محجوریت مادر بنماید

  1. دکتر علی رفیعی می گوید

   چنانچه شخص محجور باشد ; فرزند حق اعلام حجر را خواهد داشت و اصولا اعلام حجر با انگیزه تصرف اموال محجور صورت نمیپذیرد و بالعکس در مقام حفظ اموال محجور صورت میپذیرد

 40. جیمز می گوید

  سلام عرض می کنم عموی ما که ملک و املاک و پول نقد بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان داشت بعد از یک عمل جراحی برای پروستات دچار فراموش شد. او همدم ای داشت برای حدود ۴۰ سال که کسی از وجود این همدم باخبر نبود تا این عمل انجام شد. موقع اجازه گیری برای عمل برادر عمو از وجود این خانم برای اولین بار مطلع میشود. عمو از ما که مقیم خارج هستیم وکالت تام داشت با حق توکیل برای املاک ما که ارزش بالایی دارند. داستان کمی طولانی است ولی نهایتا یکی از برادرزاده های عمو تمام اموال او را در موقع حجر با وکالت در اختیار می گیرد بعد نقد می کند و به جیب می زند. این وسط پوشه حاوی مدارک املاک که سند املاک انحصار وراثت و تمام مدارک دیگر ما نزد عمو را در بر داشت بعلاوه وکالت تام که به عمو داده شده بود را هم میدزد و به ما می گوید که مفقود شده اند. حالا ما نگران هستیم که توسط وکالت تام عمو املاک ما را قولنامه کرده باشد. می خواهیم دادخواست حجر دهیم ولی با این کار موقعیت عمو و همدم او که رابطه نامشروع دارند به خطر می افتد و نمی خواهیم آخر عمری باعث رنجش بیشتر این زوج شویم. عمو تقریبا ۹۰ ساله است و می ترسیم اگر فوت کند. حل این موضوع با وراث او که دو برادرش هستند خیلی کار پیچیده ای خواهد بود. وکیل داریم و می گوید راه دادخواست حجر را باید برویم. راه حل چیست؟ متشکرم.

  1. دکتر علی رفیعی می گوید

   برای تعیین راه حل لطفا با دفتر تماس بگیرین چون ابهاماتی سوالتون داره

 41. مریم می گوید

  باسلام وادب . همسر دوم آقای بودم که براثر طومار مغز ی محجور تشخیص داده شد ایشان را چند ماهی از من دورکردن وپنهان کردند واموالش را انحصار وراثت کرده من از هیچ اموالش که چه کردند خبر ندارم ودر ضمن هنوز محجوریت رانگرفته بودند که اموالش را بالا کشیدند .یعنی ایشان برج۱۴۰۰/۱۱/۱۳ بردند تازه برای پزشک قانونی وای استعلامها نشان می‌دهد از برج ۸ و۹ سو استفاده کرده‌اند وقیمت پسرش اموال را با یک بگه دارایی انتقال و فروخته

  1. دکتر علی رفیعی می گوید

   در صورت طرح دعوی حجر و ارائه مستندات در خصوص تاریخ شروع حجر به تاریخ قبل از معاملات ، کلیه معاملات قابل ابطال خواهند بود. ضمنا در صورت صدور حکم حجر شما بعنوان ذینفع اعتراض ثالث حجر نیز میتونین به رای خجر اعتراض بفرمایین.

 42. مریم می گوید

  در ضمن ایشان اتفاقا یک سفته با امضا وانگشت دادند میخوام ببینم ای سفته را میشه کاری کرد واموال وحقم که خیانت کردنداقدام کنم البته بااستعلام وتاریخ میفهمند که ایشون در محجوریت این کار کرده برج۱۰ من را وکیل دادگستری خواست که ازشون ن بخواهم چون شاهد بردن مالم بودم وگفتند اگر اعلام کردید همگی محجوره چرا اونا برج ۸ال ۹ اموالش را بردند شما هم باید از ایشون بخواهی درقبال مالت اقدام کنی از سددانگ خانه یک‌ونیم دانگ آن راارائه گذاری کرده بودم که در محجوریت به خواهر انتقال داد آیا روی اون یک ونیم میتوانم اقدام کنم که بین وراث اگر دادگاه بگیرند وباز نخورند اقدام کنم

  1. دکتر علی رفیعی می گوید

   به دفتر تماس بگیرین و مستندات رو ارسال بفرمایین.

 43. خسرو می گوید

  با سلام. همیر من مشکلات روانی دارد و به پزشک روانشناس هم نمی آید. یکبار خودزنی کرده که من ایشان را به بیمارستان بردم. کار های معقولی انجام نمی دهد بیشتر تحت تاثیر خانواده اش قرار دارد. جدیدا خیلی مشکل داریم. من درخواست صدور حکم حجر کردم. ایشان به پزشک قانونی مراجعه کرده و گفتند که مشکل اداره امور مالی ندارد. من خواستم خودم همراه وی در مراجعه به پزشک قانونی باشم. کسی سابقه بد خودش را به پزشک قانونی نمی گوید. آیا می شود همراه فردی که درخواست حجر او شده به پزشک قانونی مراجعه کرد

  1. دکتر علی رفیعی می گوید

   اصولا شخص همراه نمی پذیرن منتها میتونین قبل از جلسه با اعضاء صحبت بفرمایین و داروهایی که مصرف می کنند رو اطلاع حاصل کنند

 44. آوین می گوید

  سلام وسپاس برادرم برای اینکه بتونه منزلی که مادزم به من صلح کرده راباطل کند میخواهد حکم حجر برایش بگیرد ولی مادزم درسلامت است فقط بیماری افسزدگی دارد وقرص اعصاب میخورد آیا میتواند حکم بگیرد؟

  1. دکتر علی رفیعی می گوید

   در صورت عدم صدور حکم خجر، نمی توانند عقد صلح را باطل نمایند

اگر بعد از مطالعه ی مقاله ، هنوز ابهاماتی در ذهن شماست، در بخش نظرات مطرح بفرمایید تا کارشناسان ما پاسخگوی شما باشند

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.