حکم حجر و اثبات آن چگونه است؟

حکم حجر و چگونگی اثبات آن

صدور حکم حجر موجبات ایجاد وضعیت حقوقی در شخص میگردد که وی را از دخالت در امور بالاخص مالی منع می نماید. طریقه اثبات و نحوه درخواست حجر و آثار حکم حجر را در این مقاله مورد بررسی قرار می دهیم.

۱-محجور کیست؟

در قانون امور حسبی، برای افرادی که بواسطه ضعف قوای دماغی(قدرت تشخیص مسائل اقتصادی) قادر به تشخیص مصلحت خود نیستند تدابیری اندیشیده شده است که اولین مرحله آن صدور حکم حجر برای این افراد می باشد تا با این حکم مانع سوء استفاده افراد سودجو از شخص محجور شوند.

از طرفی قانون نسبت به این اشخاص محدویت های را نیز اعمال میکند تا جای که حتی  به اشخاص محجور اجازه هیچ گونه تصرفی در امواشان را نمی دهدو علت این امر همانطور که گفته شد جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی از شخص محجور می باشد.

طبق قانون ،دادگاه موظف است برای این اشخاص قیم تعیین نماید شخص قیم بر اعمال و معاملات محجور نظارت کرده تا ضرر و زیانی به وی وارد نگردد و یا اینکه مورد سو استفاده واقع نشود.

پس از تعیین قیم همه دارایی و اموال شخص محجور در اختیار قیم قرار می گیرد و او باید اموال و دارایی شخص محجور را مدیریت کند .قیم حق ندارد هیچ گونه دخل و تصرفی را که خلاف مصلحت محجور است در اموال و دارایی وی بنماید.

۲-نحوه اثبات حجر اشخاص محجور چگونه است؟

یکی از بهترین و سریعترین راهها برای اثبات حجر اشخاص ،مراجعه به پزشکی قانونی و دریافت نامه پزشکی مبنی بر حجر شخص محجور است،که این نامه مورد تایید دادگاه بوده و نیاز به انجام تحقیقات و طی مراحل طولانی نمی باشد.

مطلب پیشنهادی: خیار غبن چیست

یکی دیگر از راههای اثبات حجر،استفاده از شهادت شهود ،مبنی بر مشاهدات خود از رفتارهای شخص مجحور است که می تواند اماره ای بر تایید حجر شخص مذکور باشد.

۳-نحوه صدور حکم حجر چگونه است؟

بعد از اطلاع دادستان از موضوع حجر و بررسی شواهد و مستندات ،شخص محجور به دادگاه ارجاع  و معرفی خواهد شد ،دادگاه نیز اقدام به انجام تحقیقات لازم در رابطه با وضعیت شخص محجور خواهد نمود و سپس حکم مقتضی صادر خواهد شد.

همچنین افراد دیگری که شاهد حجر شخص مذکور بوده اند می توانند با تنظیم دادخواستی مبنی بر صدور حکم حجر از طریق دفاتر خدمات قضایی ،خواهان صدور حکم حجر برای این اشخاص شده و تقاضای قیمومت برای این اشخاص را نمایند.

۴-دادگاه صالح برای صدور حکم حجر و نصب قیم کدام دادگاه است؟

صدور حکم حجر و نصب قیم در صلاحیت دادگاه عمومی است که برابر بند ۱۰ ماده واحد قانون اختصاصی تعدادی از دادگاههای موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی(دادگاه خانواده) مصوب ۱۳۷۶ نصب قیم و ضم امین و عزل آنها درصلاحیت دادگاه خانواده قرار گرفت.

همچنین در قانون حمایت از خانواده در سال ۱۳۹۲ مواد قانونی تصویب شده که برای صدور حکم حجر ،  که دادگاه خانواده دارای صلاحیت کافی در امر صدور و ابطال حکم حجر می باشد.

۵-وظیفه اداره و دادسرای سرپرستی چیست؟

در خصوص محجورین ، اداره سرپرستی وظیفه نظارت، نصب قیم ،نصب امین ، تشکیل پرونده در خصوص محجورین،نظارت بر فروش اموال غیرمنقول بعهده دارد.

مطلب پیشنهادی: شهادت کذب چیست

اداره سرپرستی موظف است بر اموال محجورین نظارت کند که حیف و میل نشود و حقوق وی تضییع نگردد.

در تهران ، دادسرای ناحیه ۲۵ ( امور سرپرستی ) واقع دردر خیابان کریمخان زند – خیابان ایرانشهر شمالی – پلاک ۲۱۹  صالح امور محجورین می باشد.

۶-مدارک مورد نیاز جهت تقاضای صدور حکم حجر چیست؟

۱-تصویر مصدق نظریه پزشک (اختیاری)

۲-به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی الزامی می‌باشد

در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می‌توانید یکی از موارد ذیل را ارائه نمایید:

۱-استعلام نظر پزشکی قانونی

۲-تحقیقات محلی

۳-شهادت شهود و مطلعین

۴-شماره پرونده استنادی

۵-سایر دلایل و مستندات

۷-آیا می توان برای شخصی که فوت شده تقاضای صدور حکم حجر کرد؟

ممکن است شخصی که فوت کرده قبل از فوت،محجور بوده باشد و اقدام به انجام معاملاتی که به ضرر خود و وراثش بوده کرده است و ورثه ایشان از انجام چنین معاملاتی اطلاعی نداشته اند.

اگر وراث از انجام چنین معاملاتی بعد از فوت شخص محجور مطلع شوند ،می توانند با ارائه اسناد و مدارک و شهودی ،حجر متوفی را اثبات کرده و تقاضای ابطال معاملات صورت گرفته را بخواهند  ،که در این صورت تمام معاملات متوفی محجور قبل از فوتش هم باطل خواهد شد.

۸-آثار صدور حکم حجر چیست؟

آثار صدور حکم حجر : چنانچه حکم حجر صادر گردد، آثاری بر این حکم مترتب می گردد که بنوعی زندگی شخص محجور از منظر حقوقی دستخوش انسجام و نظارت قرار می گیرد.

۱-ممنوع شدن محجور از دخالت در امور مالی وجلوگیری از تعهدات مالی برای شخص محجور

۲-تعیین قیم برای شخص محجور جهت اداره امور مالی وی

۳-فروش اموال شخص محجور تنها با اجازه دادستان و توسط قیم به جهت مصلحت وی انجام خواهدشد.

۹-نحوه اعتراض به حکم حجر چگونه است؟

در صورتی که فرد محجور با درمان و مراقبت و مصرف دارو درمان یابد و حجر وی پایان پذیرد می تواند نسبت به بطلان حکم حجر اقدام نماید.

در اینجا فرد بهبود یافته از حجر پس از صدور رای ،به دادگاه مراجعه کرده و اعتراض می کند و بهد از دریافت احضاریه و مراجعت به دادگاه با توجه به مندرجات پرونده ،وعلت حکم تقاضای تغییر نظر قاضی را می نماید.

مطلب پیشنهادی : درباره شکایت از وکیل بدانید

در دادگاه تجدید نظر بعد از بررسی مدارک و گزارشات پزشکی قانونی ،یا دادگاه رای به ابطال رای می دهد یا آن را همچنان پابرجا می داند .

اگر نظر دادگاه مبنی بر ابطال حکم حجر بود اختیار اداره و نگه داری از اموال محجور از قیم سلب شده و به خود فرد باز می گردد.

نکته: مشاهده می گردد برخی از نزدیکان شخص محجور یا طلبکاران وی در صدد تقاضای اعلام حجر می یابند که انگیزه آنان ، بیش از آنکه اعلام حجر باشد، بدنبال تعیین مبداء زمانی حجر می باشد بدین نحو که از زمان مذکور، معاملات وی باطل گردد و در نتیجه معاملات سابق بر تاریخ مذکور صحیح تلقی گردد.

در این خصوص اشحاص ثالث می توانند با توسل به نهاد اعتراض ثالث، مبادرت به اعتراض نسبت به حکم حجر بنمایند.

۱۰-نمونه دادخواست صدور حکم محجوریت:

نمونه دادخواست صدور حکم حجر :

ریاست محترم دادگاه خانواده

با سلام و عرض ادب

احتراماً اینجانب … به وکالت از … باستحضار می رساند:

مرحوم آقای … پدر موکل اینجانب مطابق با اسناد و مدارک پزشکی که به پیوست تقدیم گردیده است از سال ١٣٩٢ تاکنون دچار زوال عقلانی گشتند و پزشک معالج ایشان تشخیص بر این امر داده اند که مغز نامبرده کوچک گشته است و به هیچ وجه قادر به تمییز و تشخیص امور اعم از مالی و … نبوده اند..

نامبرده چندین بار در بیمارستان بستری و تحت معالجه بوده اند که موکل اینجانب با تشکیل پرونده کلاسه … در شعبه … دادیاری دادسرای امور سرپرستی و محجورین و بعد با ارجاع پرونده کلاسه به شعبه … همان مجتمع برحسب نظر اعلامی پزشکی قانونی مسجل گردید که متاسفانه نامبرده در دوران زوال عقلانی معاملاتی را انجام داده اند و زوال عقلانی تایید گردید که متاسفانه ماه گذشته به دلیل عارضه حادث شده دار فانی را وداع گفته اند

لازم به توضیح می باشد که متاسفانه بدلیل بیماری که برای پدر موکل اینجانب حادث شده بود ایشان قوای عقلانی خود را از دست داده بوده اند و فرزند ایشان آقای … با علم بر این موضوع که پدرشان قادر به تشخیص امور مالی خود نیستند در سال ١٣٩۴ قراردادی را در ارتباط با منزل مسکونی شان تنظیم و مرحوم آقای … آن را امضا نموده اند در صورتی که تمامی مدارک پزشکی ایشان گواه این امر می باشند که در آن تاریخ نامبرده دچار زوال عقلانی بوده اند

فلذا مطابق با مطالب معروضه مستنداً به ماده ١٢٠٧ قانون مدنی تقاضای صدور حکم حجر مرحوم … در تاریخ ذکر شده مورد استدعاست.

حجر نامبرده در زمان حیات مطرح است

حجر نامبرده در زمان حیات مطرح است و در این ارتباط پرونده وی جهت بررسی و اظهارنظر در این خصوص که آیا مرحوم در زمان حیات دچار جنون یا سفاهت بوده یا خیر در صورت احراز جنون،نوع آن را اعم از دائمی و ادواری اعلام و اینکه آیا با داشتن چنین حالتی قادر به انجام اداره امور مالی خود بوده یا خیر؟

آیا بیماری وی در تصمیم گیری در امورات و معاملات و اداره امور مالی یا غیر مالی نامبرده تاثیر گذار بوده یا خیر ؟در صورت احراز شرایط حجر تاریخ دقیق آنکه از نظر پزشکی قانونی بطور قطع ویقین منتسب به حجر از آن تاریخ قدرت اداره امور مالی خود را از دست داده است .به این مرکز ارجاع شده است.

نمونه گزارش پزشکی قانونی حجر

حجیت نظریه کارشناسی پزشکی در اثبات حجر را بصورت فایل ورد برای شما عزیزان آماده کرده ایم که میتوانید اقدام به دانلود فایل حجیت نظریه کارشناسی پزشکی در اثبات حجر کنید.

دانلود فایل

۱۱- وکیل متخصص در امر حکم حجر:

درخواست حکم حجر ،نیازمند طی کردن مراحل پیچیده  حقوقی می باشد وهمانطور که اشاره شد این امر باید نزد مراجع قضایی به اثبات برسد به همین علت بهتر است قبل از هر گونه اقدام حقوقی با وکیل متخصص در این حوزه مشورت نمایید.

مطالب پیشنهادی :

نظرات خود را براما ارسال کنید و پاسخ خود را ظرف چند ساعت دریافت نمایید.

38 نظرات
 1. رضایی می گوید

  سلام بنده مشاوره میخواستم در رابطه با حجر ، می خوام یک دادخواست بسیار خوب برای بنده آماده کنید که بتونم ارائه کنم وقت کمی دارم بابت این کار، حتما تماس میگیرم با شما. ممنون از این مقاله مفید و خوبتون.

  1. movakkel می گوید

   سلام.درخدمت هستیم. جهت مشاوره مستقیم با وکیل به شماره ۰۹۱۲۴۴۴۷۷۲۴ تماس حاصل فرمایید

 2. عليرضا می گوید

  با سلام
  ایا پس از صدور حکم حجر متوفی ، یک نسخه از این حکم توسط دادگاه به اداره اسناد و املاک کشور فرستاده می شود ؟ یا ما خودمان باید در جهت بطلان معاملات انجام شده در بازه زمانی محجوریت اقدام کنیم ؟
  آیا راهی هست که پس از صدور حکم حجر متوفی ، کسی دیگر از وراث نتواند از آن استفاده کند ؟ زیرا برادر من قبل از فوت پدرم و در ایام محجوریت وی ، خانه ایشان را به نام خودش زده است و من تقاضای صدور حجر متوفی کرده ام که در مراحل پایانی می باشد ،می دانم که بعد صدور حکم حجر متوفی ، برادرم سهم الارث مابقی را برمیگرداند ولی از طرفی هم می دانم که خواهر و برادر دیگرم در کمین حکم حجر متوفی که اقداماتش توسط من انجام شده است نشسته اند تا بعد صدور حکم ، برادرم را حسابی اذیت کنند و انتقام بگیرند ، ایا راهی هست به جز خودم که خواهان دعوی صدور حکم حجر هستم، وراث دیگر بعد صدور حکم نتوانند از آن به نفع استفاده کنند ؟

  1. علی رفیعی می گوید

   بله به اداره ثبت استعلام صورت خواهد پذیرفت

 3. نسرین حیدری می گوید

  سلام واحترام خدمت کارشناس محترم من اتباع افغانستان هستم وسوالی داشتم میشه کمکم کنید پدرم ده سال الزایمر داره وخیلی پیر ناتوان هست ک حتی از انجام نمی‌تواند امور شخصی خود را انجام دهد چند ماه پیش کرنا گرفت ک هزینه خیلی سنگینی رو دست برادرم گذاشت ک مسعولیت نگهدارشو داره الان هم چشمش اب مروارید دارد وباید عمل بشه مقداری زمین در افغانستان دارد ک برادرش از زمینش ومحصولش استفاده میکنه وهیچ مبلغی ب پدر نمدهد ما میتونیم حکم حجر بگیر ک مقدار از زمینش را بفروشه ک هم بدهی بده هم چشممش روعمل کنه وبرا نگهداری وبیماریش خرج کنه وچه مراحلی انجام بدیم ممنون میشم کمک کنید

 4. طوبی می گوید

  سلام من مادرم چندسال است پارکینگسون داره وکلا ازقبل هم ارزش اجناس ویااملاک را تشخیص نمیداددرمدت هشت ماه پیش که زانویش راعمل کردیم واحتیاج به مراقبت بیشتری داشت باتوجه به اینکه ماشش خواهر هستیم وبرادرنداریم دونفرازخواهرانم ازفرصت پیش آمده که شبها پیش اون میموندن ونوبت نگهداری اونها بوده ایشون رافریب داده اندواورابه دفترخانه اسنادبرده اندوتمام منزلش را که بنام خودش بوده بنام خودشون کردن وسندتک برگ هم گرفته اندوتازه الان متوجه شدیم ومادرم هم میگوید پشیمانم ومرافریب دادن و درضمن ارزش خانه آوراهم یک پنجم اعلام کرده اندوپول ناچیزی بهش دادن هیچ کس هم خبر نداشته اکنون ما چهارخترومادرم چگونه میتوانیم حقمون رابرگردونیم

  1. علی رفیعی می گوید

   اگه مادرتون محجور هستن دعوی حجر رو مطرح و پس از صدور حجر متقاضی ابطال مبایعنامه بشین . تاریخ حجر اهمیت بسزایی خواهد داشت. در صورتی که محجور نیستن روی خیار غبن افحش بایستی اقدام کنین

 5. طوبی می گوید

  ایاباتوجه به اینکه مادرم۷۸سال سن داردوبیماری پارکینگسون هم داره محجورمحسوب میشودیاخیرودرکل چگونه باید این معامله سوری را باطل کنیم درضمن مادرم توانایی حرکت نداردوباویلچراوراجابجامیکنیم وحتی برای خوابیدن در رختخواب هم بایداورادونفری دست و پایش رابلندکنیم ودررختخواب بگذاریم

 6. حسین رفیعی می گوید

  سلام حکم حجر یک نفر اثبات شده .چگونه برای ایشان قیم انتخاب میکنند؟باتوجه به اینکه اختلاف مالی بین فرزندان محجور هست آیا فرزند ارشد به عنوان قیم انتخاب میشود یا فرزندان دیگر هم میتوانند قیم شوند؟

  1. علی رفیعی می گوید

   سلام. با تشخیص مقام قضایی از بین نزدیکان شخص محجور و با تحقیق بعمل صورت خواهد پذیرفت

 7. خوبان می گوید

  خدا لعنت کنه کسایی که حکم حجر الکی میگیرن و باخرید وکیل و قاضی اموال پدر مادر پیرشون رو بالا میکشن.

 8. ... می گوید

  سلام اگر دادگاه ادعای شاهد ها را برای اثبات حجر قبول نکند چه اتفاقی می افتد؟شانس دیگری هم وجود دارد؟

  1. علی رفیعی می گوید

   باسلام. اصولا محاکم نظریات پزشکی قانونی رو برای حجر در نظر میگیرن چون امر فنی هستش و تشخیص حجر از عهده شهود میتونه خارج تلقی بشه. علی ایحال با توجه به اینکه شهود یکی از ادله اثبات دعوی محسوب میشه ، میتونین در پذیرشش استدلال بفرمایین.

 9. مرتضی می گوید

  فلسفه احکام حجر چیست میشه بگین؟

  1. علی رفیعی می گوید

   باسلام. فلسفه حکم حجر عدم مداخله در امور مالی و غیرمالی شخص محجور و اتجام اون توسط شخص دیگری( قیم) هستش که بسته به نوع حجر ، میتونه دخالت در امور مالی و غیرمالی رو متفاوت کنه.

 10. شهرام محرمی می گوید

  سلام ایا صورتجلسه نیروی انتظامی که محجوریت پدر بنده را تائید گرده می تواند در دادگاه دلیل محجوریت باشد ؟

 11. فاطمه می گوید

  سلام
  دادسرا از دارایی های فرد محجور چطوری مطلع میشه فقط با اعلام قیم از دارایی ها مطلع میشه؟؟ من پدرم فقط حقوق بازنشستگی دارد و من همین رو به دادسرا اعلام کردم. الان متوجه شدم ماشینی که ۶ ماه پیش فروختیم( به تاکسیرانی فروختیم) هنوز همه چی حتی کارت سوخت به نام پدرم است. من مبایعه نامه رو دارم و پول ماشینم به طور کامل دریافت کردیم. الان نمیدونم باید برم به دادسرا اعلام کنم ماشین رو یا نه؟؟(در مراحل انجام کار قیم برای پدرم هستم تا پزشکی قانونی پیش رفته)

  1. علی رفیعی می گوید

   از طریق اخذ استعلامات از مراجع قانونی مطلع خواهد شد. تاریخ حجر حایزاهمیت می باشد.

 12. فاطمه می گوید

  سلام
  ببخشید با توجه به پاسخ شما درباره سوال قبل (تاریخ حجر), من فقط قیمی پدرم را می خواهم بگیرم تا بتوانم در یه مرکز نگهداری بستریش کنم. در این صورت تاریخ حجر از زمان درخواست قیم صادر می شود یا نه خود دادسرا زمان را تعیین می کند؟

 13. رضا می گوید

  با درود بر شما
  میخواستم بدونم هزینه اثبات محجوریت چقدر است

  1. علی رفیعی می گوید

   هزینه دادرسی محجوریت جزو دعاوی غیرمالی هستش که نهایت با ۲۰۰ هزار تومان ثبت میشه منتها در خصوص مبلغ تنظیم دادخواست و حق الوکاله حجر با دفتر تماس بگیرین.

 14. شهریار شهابی می گوید

  سلام نامادری بنده به علت بیماری که داشت دفترخانه و نماینده دادستان به منزل آمدن سپس نا مادری بنده به من وکالت بلاعذل داده اند و بصورت وکالت کامل به من داده شده یعنی اختیارتمامی عقود صلح وغیره به نام خودم یاهرفرد حقیقی و حقوقی دیگررابه من داده شد. آیا خواهر و بردار مادر ناتنی می توانند ادعا کنند که ایشان محجور بودند باتوجه به اینکه نماینده دادستان در هنگام اخذ وکالت حضورداشت.

  1. علی رفیعی می گوید

   باسلام.بله حضور نماینده دادستان معیار عدم محجوریت شخص نمی باشد و خواهر و برادرتان ذینفع دعوی حجر تلقی می باشند.

 15. آزاده می گوید

  سلام
  من قیم پدرم هستم.می خوام بدونم میشه با برگه ی قیمی بدون حضور خود پدرم برای گرفتن عدم سرپرست موثر اقدام کنم؟در مراحل کار خود پدرم لازم میشه؟

  1. علی رفیعی می گوید

   در صورتیکه قیم پدرتون هستید، نیاز مند به حضور پدرتون نخواهد بود

 16. کاربر می گوید

  سلام وقتتون بخیر
  مادر همسر من چند سالیست که فراموشی دارند و الان حدود ۲ سال که با دخترشون زندگی میکنن و دخترشون از این بیماری مادر استفاده کردن و منزل ایشان را به نام خودشون زدن و تو این ۲ سال نذاشتن که بقیه فرزندان مادر رو حتی ببینن،ما فقط یه برگه داریم که ایشون چند سال پیش تحت نظر دکتر اعصاب بودن،میخواستم بپرسم همسر بنده درخواست حکم حجر بدهند با وجود اینکه به مادر شوهرم دسترسی نداریم قاضی حکم رو میدهد اگه ایشون حاضر نشوند در دادگاه که مورد معاینه پزشک قانونی قرار بگیرند چی میشه وضعیت دادگاه،چون ایشون واقعا هیچ اختیاری از خود ندارند تحت تاثیر دخترشان هستند
  پاسخ من را بدهید ممنون میشم

 17. gladi می گوید

  باسلام و احترام
  ماسال گذشته از طریق سرپرستی دادگاه یکبار رای حجر پدرمون رو از دادگاه گرفتیمکه تاریخ شروع بیماری سال ۹۳ اعلام شده بود
  اما امسال در کمسیون، پزشک قانونی با مدارک جدیدی تاریخ بیماری رو از سال ۸۵ به سر پرستی اعلام کردن
  الان چطور باید رای حجر اولیه صادر شده رو تغییر داد به رای جدید با تاریخ ۸۵؟

  1. علی رفیعی می گوید

   بایستی از طریق اعاده دادرسی از حکم حجر اقدام بفرمایین به استناد ادله جدید.وکیل حجر در این خصوص با ارسال دادنامه حجر میتونه کمکتون کنه. در صورت تمایل رای محجوریت رو بشماره ۰۹۱۲۴۴۴۷۷۲۴ ارسال فرمایین.

 18. محمد رحمانی می گوید

  با سلام پدرم فوت کرده ولی مادرش در قید حیات هستن و به ما که نوهش هستم وکالت بلا عزل در حضور شاهد داده یک شیشم از مال پدرم مادر بزرگم ارث میبره و سند تک برگ هم براش صادر شده هشت ماه پیش خودش در دفترخانه و حضور شاهد و یکی از فرزندانش یک شیشم که از پدرم ارث برده رو بخشیده و سندش رو انتقال دادیم به نام مادر خودم ولی الان یکی از عموهام از این اقدام شاکیه و صدد گرفتن حکم حجر هست ولی مادر بزرگم هیچگونه بیماری اعصاب وروان ندارد سابقه ی بستری هم ندارد میخوام بدونم که ایا عموم میتوانه حجر مادربزرگمو از پزشک قانونی بگیره

  1. علی رفیعی می گوید

   صددر حکم حجر نیازمند ارائه ادله پزشکی بهمراه مصاحبه در پزشکی قانونی هستش . چنانچه فاقد ادله پزشکی هست و از نظر مالی هوش و حواس دارن و متوجه میشن، درخواست محجوریت صورت پذیرفته، رد خواهد شد

 19. سمیه می گوید

  سلام یه سوالی از خدمنتتون داشتم دررابطه با ارث مادر بزرگم که بعداز پدرمون فوت کردن وعلت فوتشون هم سرطان بوده مادربزرگمون قبل از فوتشون ارث خودشون رو به نوهاشون هبه کردن ایا عموهام میتونن اعتراض کنن ممنون

  1. علی رفیعی می گوید

   رجوع از هبه صورت پذیرفته از طرف مادربزرگ به نوه، از طرف عمو ها به لحاظ آنگه ذینفع در دعوی رجوع از هبه تلقی نمی گردند منتفی خواهد بود. رجوع از هبه از طرف شخص واهب ( هبه کننده) مسموع خواهد بود و با فوت نیز رجوع اسقاط خواهد گردید.

 20. سمیه می گوید

  مادربزرگ ازنظر حواس سالم بودن حتی درمحظر از ایشون سوال شد ودرست جواب دادن ولی بخاطر بیماریش وسن بالاش ایا میتونن اعتراض کنن چون ازش اگه اسکن مغزی گرفته باشن بخاطر سرطان ممکن یه مدرک برعلیه ما داشته باشن

  1. علی رفیعی می گوید

   عمو های شما در محدوده اثبات حجر میتونین مدعی قرار بگیرن و تاریخ محجوریت از نکات مهم در این پرونده خواهد بود. فلذا از طریق دعوی رجوع از هبه دعوی آنها رد خواهد گردید و در خصوص حجر متوفی در صورت اثبات حجر امکان ابطال هبه وجود دارد

 21. سمیه می گوید

  سلام شرمنده اگه سوالمو دوباره میپرسم امیدوارم خداوند به شما خیر دنیا واخرت واعطا کنه متوجه این مطلب نشدم که با فوت رجوع ساقط خواهد شد یعنی چه یعنی عموهام میتونی اقدام کنن

 22. سمیه می گوید

  ممنون من جواب سوالمو گرفتم وبازم ممنون بابت راهنمایی ها تون

 23. محسن می گوید

  با سلام. بنده باغی در سال ۹۹ به مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان خریداری کردم. شخصی که باغ از ایشان خریداری شده در فروردین امسال فوت شده اند. حال وراث مدعی شده اند که پدرشان دچار محجوریت بوده اند. در تاریخ ۲۵/۹/۱۴۰۰ به پزشکی قانونی مراجعه نموده و نامه ای گرفته اند که در نامه عنوان شده به نظر می رسد نامبرده از سال ۹۸ مسئول اعمال خود نبوده. در حالی که در زمان فروش باغ پسر بزرگ ایشان نیز به عنوان شاهد حضور داشته و حتی حال پدر ایشان بسیار مساعد بود. ضمنا در زمان خرید باغ بنده متوجه شدم که باغ را گران خریده ام و در ابتدا ی خرید نظر به فسخ و حتی راضی به دادن حق فسخ شده ولی بعدا پشیمان شدم. حال بعد از ۲ سال با صرف هزینه دو میلیارد در باغ و گذشت زمان قیمت باغ ۵ برابر شده و وراث مدعی بطلان معامله شده اند و میگویند فقط ۸۰۰ میلیون را داده و معامله باطل میشود. ممنون میشوم راهنمایی بفرمایید

  1. علی رفیعی می گوید

   باسلام. چنانچه حکم مجوریت اخذ نموده اند در قالب اعتراض ثالث نسبت به حکم حجر، اقدام و اعتراض نمایید .در غیراینصورت دعوی بطلان صورت پذیرفته منتج به نتیجه نخواهد گردید.ضمناً نظریه پزشکی قانونی در خصوص حجر، بایستی قطعی و منجز صادر گردد و ازعبارات بنظر میر سد خودداری شود.این قضیه می تواند جزو دفاعیات شما قرار گیرد. در صورت تمایل دادخواست را بشماره واتساب بشماره ۰۹۱۲۴۴۴۷۷۲۴ ارسال نمایید.موفق باشید.

اگر بعد از مطالعه ی مقاله ، هنوز ابهاماتی در ذهن شماست، در بخش نظرات مطرح بفرمایید تا کارشناسان ما پاسخگوی شما باشند

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.