وکیل طرح صنعتی

معرفی بهترین وکیل طرح صنعتی در تهران، در صورتی که به دنبال مشاوره تخصصی در رابطه با دعاوی طرح صنعتی می باشید، با ما…

نقض طرح صنعتی

مقدمه: دکتر علی رفیعی. نقض طرح صنعتی یا نقض حقوق ناشی از ثبت طرح صنعتی، جزو دعاوی کیفری طرح صنعتی بشمار می آید که…