توقیف اموال چیست؟ بررسی مدت زمان انجام

توقیف اموال چند روز طول میکشد ؟ جرم و انواع توقیف کدام است؟

13

در رابطه با توقیف اموال برای مواردی مانند مهریه و یا خودرو چه می دانید؟ توقیف در اصطلاح به معنای بازداشت ،حبس و ضبط می باشد و این امر بیشتر در مواردی صورت میگیرد که از انتقال مالی که می تواند جوابگوی بدهی مدیون باشد جلوگیری شده و شاکی یا خواهان به حق خود با توقیف مال برسد.

در این مقاله برآنیم تا راجع به جرم فروش مال توقیف شده و آثار حقوقی آن بحث نمائیم.

همراه دفتر حقوقی موکل، حامی و مدافع حقوق موکل باشید

توقیف اموال به چه معناست؟

همانگونه که اشاره شد معنی توقیف اموال بدین معناست که طبق حکم دادگاه فردی که دارای صلاحیت قضایی است مالی را بازداشت کرده و نگه داری کند و یا به مالک اجازه دخل و تصرف در مال توقیف شده را ندهد یا از محل آن مال بدهی مدیون پرداخت گردد. البته شاید سوال دیگری در ذهن شما باشد و به دنبال یک پاسخ کامل در رابطه با مدت زمان توقیف اموال در هر پرونده ای مانند مهریه و خودرو باشید که ما در همین مطلب توضیحات بسیار ساده و مناسبی را برای شما عزیزان آماده کرده ایم.

انواع توقیف اموال کدامند؟

توقیف اموال برای مهریه و یا خودرو از دیگر سوالات شما عزیزان می باشد که در این مطلب برای شما عزیزان توضیح داده ایم. معمولا به دو صورت انجام می پذیرد:

توقیف تامینی

توقیف تامینی، توقیفی است که برای ایمن نمودن انتقال مال به دیگری و به درخواست متقاضی صورت می پذیرد.

توقیف اجرایی

در توقیف اجرایی یک مهلت ده روزه ای جهت اجرایی حکم داده می شود و بعد از اتمام مهلت ده روزه اجرائیه ،توسط متقاضی ازدادگاه درخواست می گردد ،تا از انتقال اموال مدیون به دیگری جلوگیری گردد.

توقیف مال به دوصورت توقیف تامینی و توقیف اجرائی می باشد.

در توضیح نحوه صدور توقیف تامینی یا اجرایی باید گفت که هنگامی که شخصی محکوم به پرداخت مالی می گردد باید ظرف مدت ۱۰ روز حکم دادگاه را اجرا کند در این مدت خواهان می تواند برای جلوگیری از هر گونه نقل و انتقال اموال مدیون درخواست توقیف آن مال را از دادگاه بنماید و در صورت قبول درخواست توقیف مال ،مالک آن حق فروش آن مال را نخواهد داشت و در صورت فروش اقدام وی جرم محسوب شده و قابل مجازات می باشد.

مطلب پبشنهادی :

مجازات فروش مال توقیف شده چیست؟

امین اموالچنانکه در ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی بیان شده است:

((که هر کس با علم و آگاهی در اشیا و اموالی که توسط مقامات دارای صلاحیت توقیف شده است بدون اجازه دخل یا تصرفی بکند که منافی با توقیف باشد اگر چه فرد متصرف مالک آن اموال توقیف شده باشد برطبق قانون مجرم محسوب می گردد و به مجازات  تعیین شده محکوم می شود به عبارت دیگر زمانی که یکی از مقامات دولتی ذیصلاح مال یا اموال فردی را توقیف می کند آن فرد اعم از مالک و غیره حق هیچ گونه دخل و تصرفی اعم از فروش ، اجاره و …. را ندارد و در غیر این صورت جرم تلقی می گردد و مرتکب مجازات می شود))

منبع : کتاب پنجم‌ ـ‌ قانون مجازات اسلامی

مطابق این ماده مجازات ماده ۶۳۳ زمانی اعمال خواهد شد که مال توقیف شده توسط مدیون فروخته ویا مورد دخل و تصرف واقع گردد و قاضی می تواند وی را به سه ماه تا یکسال حبس محکوم کند بدین معنا که قاضی می تواند فرد مرتکب را به مجازات سه تا شش ماه یا تا یک سال محکوم نمائید.

هر کس که محکوم به پرداخت مالی شده اگر اقدام به فروش آن نمائید به مجازات شش ماه تا یکسال حبس می شود.

چه اموالی قابل توقیف هستند؟

منظور از اموال اعم از منقول و غیر منقول می باشد ،اموال منقول وغیر منقول قابل توقیف هستند اما باید این نکته را بیان کرد کخ اموال منقول یا غیر منقول در صورتی قابل توقیف هستند که جز مستثنیات دین نبوده باشد چرا که اموالی که جز مستثنیات دین باشند قابل توقیف نیستند.

مطلب پبشنهادی :

اموالی که مشمول مستثنیات دین هستند شامل ملک مسکونی مدیون که عرفا در شان محکوم علیه است و همچنین خودرو و سایر اموالی که برا زندگی وی لازم و ضروری می باشد

مسولیت امین در نگهداری از مالی که توقیف شده است چیست؟

طبق قانون اجای احکام مدنی کسی که اموال توقیف شده به او سپرده می شود در حکم امین استو برای نگهداری از اموال توقیف شده می توان امین یا حافظی قرارداد که این امین می تواند توسط دادگاه یا طرفین انتخاب شود.امین در این موارد دارای مسولیت و وظایفی می باشد که طبق قانون اجرای احکام مدنی و قانون مجازات اسلامی به بررسی آن خواهیم پرداخت:

در رابطه با مسولیت امین در نگهداری از اموال توقیف شده می توان به موادی از قانون اجرای احکام مدنی اشاره نمود:

ماده ۸۳ – حافظ نسبت به اموالی که توقیف شده امین است و حق ندارد آن را

مورد استفاده قرار داده یا به کسی بدهد و به طور کلی هر‌گاه حافظ مرتکب تعدی یا

تفریط گردد مسئول پرداخت خسارت وارده بوده و حق مطالبه اجرت هم نخواهد داشت.

همانگونه که مشاهده می شود در تعدی و تفریط امین در نگهداری از اموال باید از عهده خسارات وارده برآید.

همچنین در ماده ۱۱۲ این قانون در رابطه با نحوه انتخاب امین وعوائد مربوط به نگهداری اموال توسط وی اشاره شده است.

‌ماده ۱۱۲ – در صورتی که عوائد موجود مال غیر منقول توقیف شود به امینی که طرفین

معین کرده‌اند سپرده می‌شود و در صورت عدم تراضی به‌شخص امینی که دادورز (‌مأمور

اجرا) معین می‌کند سپرده خواهد شد ولی اگر عوائد وجه نقد باشد به قسمت اجرا تسلیم

می‌گردد.

طبق قانون اجرای احکام مدنی کسی که اموال توقیف شده جهت نگهداری به او سپرده می شود در حکم امین است.

آیا می توان از امین به علت دخالت یا تصرف در اشیا و اموال توقیف شده توسط دادگاه شکایت نمود؟

در رابطه با این موضوع باید بیان نمود که در صورتی که اموالی به صورت امانت به امین سپرده شود و وی در نگهداری از آنها افراط یا تفریط نمائید ،در صورت بروز خسارت مسول جبران خسارات خواهد بود.

مطلب پبشنهادی :

حال اگر دخل و تصرف وی در اموال توقیف شده که به امانت نزد وی سپرده باشد به مجازات ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی نیز محکوم خواهد شد.

پاسخ تکمیلی به سوالات

مدت زمان توقیف اموال برای مهریه

جالب است بدانید که مدت زمان توقیف اموال برای مهریه نسبتا کوتاه می باشد و معمولا زوجه پس از به اجرا گذاشتن مهریه خود در صورتی که مالی را که معرفی می کند به دادگاه نیاز به استعلام کردن نداشته باشد نهایتا طی ۱۵ روز می تواند اقدام نماید. اما در صورتی که نیاز به پیگیری و استعلام باشد این امر نسبتا زمانبر می باشد و گاهی تا ۶۰ روز حتی بیشتر به طول بی انجامد که بتواند برای مهریه خود این اقدام را کند.

در کل نامه توقیف اموال برای مهریه در بیشتر مواقع امری زمانبر است، چراکه بیشتر اموال نیاز به استعلام دارند و بدون استعلام نمی تواند ادعایی برای توقیف آن کرد.

نمونه متن توقیف اموال و رای دادگاه

رای و نامه نمونه متن توقیف اموال برای درک بهتر شما از موضوع، سوالات خود را در این زمینه باما به اشتراک بگذارید.

شاکی:خانم—————

مشتکی عنه:آقای———–

اتهام:دخالت یا تصرف در اشیاء واموالی که توسط مقامات ذی صلاح توقیف شده.

((رای دادگاه))

در خصوص اتهام آقای———–دائر بر دخالت در اموال توقیف شده(که در کیفر خواست عنوان اتهامی خیانت در امانت قید گردیده ولی به نظر دادگاه عنوان جزائی رفتار متهم با دخالت در اموال توقیف شده انطباق دارد)موضوع شکایت خانم ————بدین شرح که شاکی اعلام داشته طبق صورتجلسه مورخ ————اقدام به توقیف لیست سیاهه جهیزیه نموده و اموالی قید شده در صورتجلسه به متهم به عنوان امین تحویل گردیده است که طبق صورتجلسه مورخ———–اموالی از قبیل میز ناهار خوری –ظروف غذا خوری آشپزخانه-تعداد سه تخته پتوی گلبافت –یک دست لحاف و بالش و یک عدد کاسه بزرگ در بین اموال توقیف شده نبوده اند که با عنایت به تحقیقات بعمل آمده –کیفرخواست صادره از دادسرا-اظهارات مطلعین و صورتجلسه منعکس در پرونده به نظر این دادگاه بزهکاری متهم محرز به استناد ماده ۶۶۳ قانون تعزیرات حکم به هفت ماه حبس تعزیری متهم صادر و اعلام می گردد.رای صادره حضوری وظرف مدت ۲۰ روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم کحترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

وکیل متخصص در فروش اموال توقیف شده:

بحث اثبات فروش مال توقیف شده توسط مدیون بسیار امری پیچیده و نیاز به تخصص در جهت اثبات نیت مدیون در فروش مال مذکور دارد .پیشنهاد می شود قبل از هر اقدام حقوقی در زمینه جلوگیری از فروش مال توقیف شده قبل از اجرای حکم با وکیل متخصص در این زمینه مشاوره نمائید.

شاید برای شما مفید باشد : خیار غبن چیست؟

دفتر حقوقی موکل با دارا بودن کادر مجرب از وکلا آماده ارائه کلیه خدمات حقوقی در این زمینه می باشد. همچنین می توانید در صورت داشتن هرگونه سوال در این زمینه در قسمت نظرات سوال خود را بپرسید و پاسخ را در کمتر از ۱ ساعت در همین پست مشاهده کنید.

قبل از هر اقدام حقوقی با ما مشاوره نمائید.

13 نظرات
 1. سیمین دخت گودرزی می گوید

  سلام وقت بخیر
  بنده امین اموال توقیف شده داداشم هستم که این اموال نیز توسط خانمش جهت گرفتن مهریه همه توقیف شده، باید بدونید که این مال برای تعدادی فرش دست بافت است که در سال حدود سه سال قبل توقیف شده. خانم سابق برادرمم که هنوز هیچ کاری روی حکم صادره نکرده و کماکان من امین اموال برادرم هستم. ما در یک ساختمان زندگی میکنیم و تقریبا از فرش ها باخبر هستم. حالا در صورتی که بخوام از این خانه بروم و آن هم به خاطر اینکه هیچ اعتمادی به برادرم ندارم و تا به حال نیز چندین فرقه سرقت خانگی از طرف برادرم صورت گرفته و باید چه کاری دقیقا انجام بدهم؟

  1. علی رفیعی می گوید

   بایستی به اجرای احکام اطلاع بدین و شرایط رو توضیح بفرمایین و میتونین جایی به هزینه محکوم به اجاره کنین که همگی از مسیر اجرای احکام میسر خواهد بود در غیر اینصورت شما مسئولیت در قبال نگهداری بعهده خواهید داشت و در صورت خسارت و… مسئولیت به پرداخت خسارت و… بعهده شما خواهد بود. و یا به شورای حل اختلاف مراجعه و درخواست تغییر امین دهید.

 2. بهاره نیکی می گوید

  سلام اگر مامور راهنمایی رانندگی ه دلیل مشاجره بی دلیل خودرو را به مدت ۱۰ ساعت توقیف کند و راننده از یک جلسه کاری محروم شود در اینجا مامور مرتکب جرمی شده؟

  1. علی رفیعی می گوید

   سلام، لطفا سوالتون رو کاملتر مطرح بفرمایین؟ مشاجره با مامور یا شخص ثالث؟
   توقیف به چه نحو؟ منظور از طریق بردن به پارکینگ هست؟
   و ایا تخلف دیگری هم شکل گرفته بوده؟

 3. بهرام می گوید

  سلام. مگر میتوان اموال توقیفی را معامله نمود؟

  اگر خودرو باشد که راهنمایی و رانندگی و اگر مسکن باشد که اداره ثبت اسناد، اجازه نقل و انتقال را نمی دهند!

  1. علی رفیعی می گوید

   درود، اموال توقیفی طبق ماده۵۶ قانون اجرای احکام مدنی، نقل و انتقالشون باطل هست و حتی جرم انگاری شده است.

 4. امین می گوید

  سلام
  من حکم توقیف اموال گرفتم ولی امین اموال ندارم که معرفی کنم
  لطفا راهنمایی کنید

  1. علی رفیعی می گوید

   درود بر شما، امین اموال رو میتونین شخص معتمد رو معرفی کنین

 5. حسین می گوید

  باسلام و تقدیرازمسئولین محترم سایت و جناب رفیعی
  موکل مدنی اینجانب، دراثرفریب و صحنه سازی و مانورهای متقلبانه شریک خود، به او اعتمادنموده و زیانهای بسیارزیادمادی و معنوی متحمل شده است. از جمله این که : با اعتماد به صحنه سازیهای شریکش،وبادستوروتوصیه وی، اقدام به اعطای وکالت دستی اجاره دادن یک فقره ملک صنعتی درشهرک صمعتی به شریک نموده. شریک فوق نیز بدون اطلاع به موکل و از طریق جعل دروکالتنامه دستی وکالت اجاره وثبت تاریخ جعلی درکنارامضاءموکل دروکالتنامه ، اقدام به اجاره دادن پنهانی ملک موکل که سوله منصوبه آن توسط دادگاه بابت بدهی موکل بازداشت شده، نموده است. وعوایداجاره رانیز بدون اطلاع به صاحب مال، منحصرامورداستفاده قرارداده است.
  حال، امین ملک بازداشتی تحت عنوان انتقال مال غیربدلیل وکالت دادن موکل به شریک برای اجاره ملک، علیه موکل شکایت کرده که دادیاراظهارنظر، عنوان شکایت را به دخل و تصرف درمال بازداشتی تغییرداد.بازپرس رسیدگی کننده نیز پس از بررسی، بدلیل صدور وکالتنامه دستی توسط موکل درزمان پس از بازداشت ملک، وی را مقصردانسته و کیفرخواست دخل و تصرف در مال توقیف شده را علیه موکل صادرنموده است. (قرارجلب به دادرسی)
  سوال:آیااجاره دادن ملک و صدوروکالتنامه اجاره توسط موکل به شریک خود، بافرض عدم جعل تاریخ وکالتنامه توسط شریک، آیاصرف اجاره دادن ملک، مصداق دخل و تصرف درمال بازداشتی است؟ درصورت مثبت یا منفی بودن پاسخ ، ممنون خواهم شد، تفسیرودلیل خودرابهمراه موادقانونی مربوطه بیان فرمایید. باپوزش از اطاله و سپاس مجدد .

  1. علی رفیعی می گوید

   باسلام. چون سوالتان جنبه های متعددی داره با دفتر تماس بگیرین

 6. مینا می گوید

  سلام
  من برای توقیف فرش های دستباف همسرم به خانه ی پدر شوهرم رفتم و سندی مبنی بر اینکه فرش ها متعلق به همسرم میباشد را نیز دارم اما مامور بعد از اینکه پدر شوهرم گفت این فرش ها برای من است هیچ توقیفی انجام نداد.در مقابل مامور، مادرشوهر و خواهر شوهرم به من فحش و ناسزا دادن و تهمت زدند و حتی تهدید به قتل کردند و من از مامور خواستم که شنیده هایش را صورت جلسه کند که مامور اینکار را نکرد. و چند نفر از خانواده ی شوهرم با اسیب زدن به خود در مقابل مامور من را متهم کردند و چند روز پیش از من به خاطر ضرب و شتم به کلانتری شکایت کردند و حتی نامه ی پزشکی قاننونی را هم اوردند.من احساس میکنم مامور با ان ها اشنا بود و شاید بر علیه من هم شهادت دهد.من از لحظه ی ورود به محل زندگی پدر شوهرم تمام صداها را ضبط کردم و تمام اتفاقات و صحبت ها در مقابل مامور وجود دارد و من هیچ ناسزایی نگفتم و نا سزاهای آن ها و اینکه از مامور میخواهم صورت جلسه کند وجود دارد؟من چکار میتوانم بکنم؟لطفا راهنمایی کنید

 7. مهری حسینی می گوید

  سلام وقت بخیر بزرگوار
  در راستای تامین خواسته‌ مهریه وسایل منزل که جز مستثنیات دین نمی‌باشد توقیف شده و زوج نیز دادخواست استرداد وسایل را با توجه به فاکتور مطرح کرده و رای به نفع ایشان صادر شده ولی به جهت توقیف مقدم نتوانسته اموال را توقیف کند اموال مذکور به اینجانب به عنوان حافظ سپرده شده و در حال حاضر در همان محل که منزل زوجه بوده وجود دارد ژوج شکایت خیانت در امانت علیه بنده مطرح نموده که اموال در حال استفاده توسط زوجه میباشد آیا جرم خیانت در آمانت صورت گرفته است؟ و امکان محکومیت بنده به عنوان حافظ وجود دارد؟

  1. علی رفیعی می گوید

   در صورتی که امین اموال هستین نبایستی استفاده ای نسبت به اون اموال صورت بپذیره و جنبه امانت داره.
   بلع احتمال محکومیت شما به خیانت در امانت وجود داره.

اگر بعد از مطالعه ی مقاله ، هنوز ابهاماتی در ذهن شماست، در بخش نظرات مطرح بفرمایید تا کارشناسان ما پاسخگوی شما باشند

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.