پرسش حقوقی خود را مطرح کنید

مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری در دفتر حقوقی موکل

ضمن عرض سلام وا‌دب سوالئ داشتم که درصوْرت امکان اگرپاسخی به بنده بدهید بسیارسپاسگزا هستم بنده یک سرویس طلا به صورت اقساطی ازشخصی خریدکردم که وی پشتوانه چکها ازبنده یک رسیدمبنی براینکه 114گرم طلا به صورت امانت به بنده داداست گرفت طلای که مافروخت 45گرم به گفته خودش بودفاکتورهم ندادتاتسویه کامل مدتی بعدمتوجه شدیم 38گرم وزن کامل خریدمابوده ومنجربه بحث وپاس نکردن چکهایم شوْدرسیدرابه اجراگذاشت ودقیقا شب عیدباتوجه به اینکه شغل بنده کفش فروشی بود دقیق دراوج کارم از طرف دادیار پرونده به زندان انتقال یافتم وتا8فروردین زندان بودم تاآخرمجبوربه اجاره یک سندملکی شوْدیم به مئلغ 9میلیون پس ازکیفرخوْاست باتوجه به پروندهای زیادکه این فرددراتحادیه طلا فروشی وعدله های دیگر موفق شودم که اثبات گنم این رسید پشتوانه بوده وحکم برائت صادرشود که ازسوی طرف تجدید نظر خورد بازهم رای به نفع ماصادرشود. آیا درحال حاظر بنده میتوانم هزینه اجاره سندوخسارات مربوط راازآن بخواهم؟وْموْردبعداینکه باتوْجه به این که اوضاع مالی بنده حتی زیر صفر رسید میتوانم هزینه دادرسی این دادخواست را اعساربدهم آیا دفاترقضایی اعساربنده راقابل قبول میداننداینجا هیچ بحثی ایجاد نشده است
لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید