علائم تجاری

ادارات و سازمان ها

مشاوره و قبول وکالت تخصصی در پرونده های:

1- دیوان عدالت اداری ( قبول وکالت در شکایت از تمامی سازمانها و دستگاه های دولتی و عمومی غیر دولتی، شکایت از شهرداریها، شکابت از ادارات کار و سازمان تامین اجتماعی، شکایت از ادارات دارایی و گمرک، شکایت از تصمیمات استخدامی نیروهای مسلح و ... ، اخذ دستور موقت از دیوان عدالت اداری، تدوین لایحه دیوان عدالت اداری )

2- ادارات کار ( قبول وکالت در هیات های تشخیص و حل اختلاف وزارت کار، اخراج و بازگشت به کار، حق بیمه، حقوق معوقه و حق سنوات، عیدی، حوادث ناشی از کار و ...)

3- سازمان تامین اجتماعی ( قبول وکالت در اعتراض  به حق بیمه تعیین شده و جریمه آن، برقراری مقرری بیمه بیکاری، بازنشستگی، مشاغل سخت و زیان آور، از کار افتادگی و ...)

4- شهرداریها ( قبول وکالت در کمیسیون های مواد 20، 77، 100 و 1011 قانون شهرداریها، تقاضای صدور پروانه ساختمانی، خرید تراکم، اعتراض به عوارض تعیین شده و ... )

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید