علائم تجاری

قوانین و مقررات

قانون ثبت طرح های صنعتی

  ماده 20

از نظر اين قانون‌، هرگونه تركيب خطوط يا رنگها و هرگونه شكل سه‌بعدي با خطوط‌، رنگها و يا بدون آن‌، به‌گونه‌اي كه تركيب يا شكل يك فرآورده صنعتي يا محصولي از صنايع دستي را تغيير دهد، طرح صنعتي است‌. در يك طرح صنعتي تنها دسترسي به يك نتيجه فني بدون تغيير ظاهري مشمول حمايت از اين قانون نمي‌باشد.

مشاوره و وکالت در دعاوی طرح صنعتی

شما نیاز به وقت مشاوره حضوری با وکیل متخصص در امور دعاوی طرح صنعتی دارید. (برای دریافت وقت با دفتر تماس حاصل فرمائید)

مشاوره جهت ثبت طرح صنعتی بصورت رایگان

پس از گرفتن وقت حضوری با وکیل، جزئیات پرونده را برای وکیل شرح داده و چنانچه مدارکی برای اثبات ادعای خود و یا دفاع از خود دارید به وکیل تحویل داده و وکالتنامه وکیل را امضاء می کنید.

اعتراض به تصمیم اداره ثبت طرح صنعتی

اعتراض به رد اظهارنامه طرح صنعتی

وفق ماده 100 آئین نامه اجرایی ثبت طرح صنعتی تصميم مرجع ثبت مبني بر رد اظهارنامه، از سوي متقاضي قابل اعتراض است. اعتراض بايد در دو نسخه به صورت كتبي و همراه با دلايل و مستندات مربوط و رسيد مربوط به پرداخت هزينه رسيدگي به رد ثبت ظرف مدت 30 روز از تاريخ ابلاغ تصميم، از طريق مرجع ثبت به كميسيون موضوع ماده 170 اين آئين‌نامه تسليم شود.

انتقال و تمدید طرح

انتقالات و اجازه بهره برداری درمورد طرح صنعتی ثبت شده

وفق ماده 94 آئین نامه اجرایی ثبت طرح صنعتی در مواردي كه مالك طرح اجازه بهره‌برداري از طرح را به ديگري واگذار كند، مدارك و اسناد رسمي مثبت اين اجازه بايد جهت ثبت در دفتر مربوط، به مرجع ثبت ارائه شود. در اين فرض مرجع ثبت، مفاد مجوز را به صورت محرمانه حفظ، لكن اجازه بهره‌برداري را ثبت و آگهي مي‌كند.

ثبت طرح های صنعتی

مراحل ثبت طرح صنعتی چگونه است؟

الف-ثبت طرح صنعتی مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است بنابراین متقاضیان ثبت طرح صنعتی ابتدا بایستی فرم مخصوص مربوطه را تکمیل و به ثبت موکل تحویل نمایند.

آشنایی با طرح های صنعتی

 طرح صنعتي، در مفهوم عام ، دلالت مي كند بر يك اثر خلاقانه براي دست يافتن به نمايي ظاهري يا تزئيني در فراورده هايي كه به صورت انبوه توليد مي شوند.

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید