ثبت درخواست وکیل
 1. نام
  ورودی نامعتبر است
 2. نام خانوادگی
  ورودی نامعتبر است
 3. تاریخ تولد
  / / ورودی نامعتبر است
 4. آدرس
  ورودی نامعتبر است
 5. شماره تماس(*)
  ورودی نامعتبر است
 6. پست الکترونیک
  ورودی نامعتبر است
 7. ☚ نوع همکاری خود را با انتخاب یکی از دو گزینه خود مشخص کنید:
  ورودی نامعتبر است
 8. اگر موضوع مورد نظر درباره مسائل مالی، اموال و دارایی ها (پول، ملک، کالا، چک، مهریه و ...) است مبلغ آن را به تومان در کادر زیر وارد کنید، در غیر این صورت نیازی به پرکردن این قسمت نیست.
  ورودی نامعتبر است
 9. عنوان (موضوع) پرونده (خواسته، اتهام و ...) را در حداکثر دو خط در این جا وارد کنید.
  ورودی نامعتبر است
 10. اتفاقات و اطلاعات مربوط به موضوع مورد نظر و کم و کیف ماجرای موضوع مورد نظرتان را با ذکر جزئیات بنویسید. ادبیات و نحوه نگارش شما مهم نیست. شما می توانید به زبان عامیانه بنویسید. تا آن جا که امکان دارد جزئیات را بنویسید. نوشتن زمان ها و تاریخ های تقریبی مواردی چون اتفاقات، طلب ها، سررسیدها، وعده ها، تاریخ عقد و ... را هم فراموش نکنید. در صورت تمایل مدارک و مستندات خود را در قسمت انتهایی این صفحه پیوست کنید.
  ورودی نامعتبر است
 11. اگر هنوز پرونده را تشکیل نداده اید و در مراجع قضایی ثبت نکرده اید، چند روز دیگر می خواهید این کار را انجام دهید؟
  ورودی نامعتبر است
 12. در صورتی که پرونده شما قبلاً تشکیل شده است و در مراجع قضایی در حال رسیدگی است به سوالات زیر نیز پاسخ دهید.
 13. تاریخ تقریبی تشکیل پرونده را انتخاب نمایید.
  / / ورودی نامعتبر است
 14. در صورت تمایل شماره پرونده را در این جا وارد کنید.
  ورودی نامعتبر است
 15. شعبه ای از دادگاه یا دادسرا که پرونده در آن جا تشکیل شده و یا در حال رسیدگی است را در این جا وارد کنید. اگر پرونده در مراجع مختلف بوده است، نام مراجع، شعبه رسیدگی کننده و آدرس هر یک از این مراجع را بنویسید.
  ورودی نامعتبر است
 16. تعداد تقریبی صفحات پرونده را از لیست زیر انتخاب کنید.
  ورودی نامعتبر است
 17. شرحی از مطالب پرونده، عنوان خواسته یا اتهام، سیر پرونده، آن چه که در فرایند رسیدگی تا کنون رخ داده است ارائه دهید. درباره این که آیا رأی صادر شده یا قراری تعیین شده است توضیح دهید. ادبیات و نحوه نگارش شما مهم نیست. شما می توانید به زبان عامیانه بنویسید. تا آن جا که امکان دارد جزئیات را بنویسید. نوشتن زمان ها و تاریخ های تقریبی مواردی چون اتفاقات، طلب ها، سررسید ها، وعده ها، تاریخ عقد و ... را هم فراموش نکنید.
  ورودی نامعتبر است
 18. گر مدارکی برای اثبات حقانیت خودتان دارید. لیست آن ها را در این جا بنویسید و درباره مدارک توضیح دهید. اگر دلایل دیگری برای اثبات دارید آن دلایل را نیز توضیح دهید. اگر این مدارک را هنوز به مرجع رسیدگی کننده ارائه نکرده اید، حتماً به آن اشاره کنید.
  ورودی نامعتبر است
 19. اگر برای اثبات ادعای خودتان شاهد دارید، در این جا توضیح دهید که چند شاهد دارید و در مورد هر کدام از آن ها بنویسید چه نوع رابطه ی خویشاوندی (فامیلی) با شما دارند. اگر با هر یک از این شاهد ها رابطه کاری و مالی (شریک، کارمند، کارفرما و ...) دارید نوع رابطه را بنویسید. همچنین سن و جنسیت شاهدها را نیز بنویسید.
  ورودی نامعتبر است
 20. اگر جلسه رسیدگی در مراجع قضایی در پیش دارید، تاریخ آن را بنویسید؟

  ورودی نامعتبر است
 21. لطفاً در صورت تمایل هر مدرک تصویری از قبیل مدارک شخصی، دادنامه، رای قاضی و ... را به این فرم ضمیمه نمایید. (فقط قالبهای مجاز عکس شامل jpg, jpeg, png و gif)
  ورودی نامعتبر است
لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید