وکیل کپی رایت

مشاوره حقوقی کپی رایت + بررسی مجازات و قانون کپی رایت

1

وکیل کپی رایت و مشاوره حقوقی کپی رایت و همچنین شکایت از کپی رایت و در نهایت آشنایی با قانون آن توسط دکتر علی رفیعی بصورت کامل برای شما عزیزان در این مطلب بیان شده است.

حق کپی رایت چیست؟

حق کپی رایت چیست به معنای حق مولف یا حق ناشی از آثار ادبی وهنری زیرمجوعه حق مالکیت ادبی و هنری تقسیم بندی میگردد.

این جنبه از مالکیت که خود از آفرینش های فکری انسانی ناشی می گردد، مرتبط با آثار ادبی، هنری و علمی است و در درون خود طیف گسترده ای را مانندکتابها، نمایشنامه، شعر، آثار موسیقی، آثار سینمایی، نقاشی، عکاسی و … شامل می شود.فلذا حقوق مالکیت ادبی و هنری بدنبال حمایت از مولفان، هنرمندان و مصنفان است.

آثار کپی رایت

زمانی که حق کپی رایت به صاحب اثر تعلق گرفت ، صاحب حق کپی رایت  از حق انحصاری بر استفاده و منع دیگران از استفاده از اثر خویش را برخوردار می باشد. بی تردید یکی از آثار شناسایی این حق این مهم خواهد بود که صاحب اثر ، بتواند علیه دیگران مبادرت به طرح شکایت نقض اثر کپی رایت خویش بپردازد.

نکته: مشاوره حقوقی حق کپی رایت توسط دکتر علی رفیعی انجام خواهد شد.

یکی از نکات حایز اهمیت در این خصوص اثبات انتساب اثر به شخص مدعی اثر می باشد که وکیل کپی رایت در این خصوص به صاحبان اثر را مشاوره حقوقی کپی رایت می نماید.در این خصوص ثبت اثر، جزو تشریفات حمایت قلمداد نمیگردد و بمحض آنکه اثر ادبی وهنری( کپی رایت) جلوه و نمود عینی یابد، به صاحب اثر حمایت اعطاء خواهد گردید.

قانون کپی رایت

قانون کپی رایت
قانون کپی رایت
✔️مشاوره حقوقی شما ✔️دکتر علی رفیعی
✔️ساعت کار ما ✔️شبانه روزی همه روزه

قانون کپی رایت در حقوق ایران در سال ۱۳۴۸ باتصویب قانون “حمایت از حقوق مولفان و منصفان و هنرمندان” مالکیت ادبی و هنری به رسمیت شناخته شد که بموجب آن برای نخستین بار علاوه بر حمایت از آثار ادبی، آثار هنری را هم مورد حمایت قرار می دهد. چهار سال بعد وقتی که دیدند این قانون در حوزه ترانه و کاربرد اشعار در فیلم‌ها و نوارهای موسیقی و البته موضوع ترجمه هیچ بند و تبصره‌ای ندارد، قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی هم در ۱۲ ماده در سال ۱۳۵۲ به تصویب رسید.

بعد از انقلاب به مجموع این قوانین، دو قانون مهم دیگر هم اضافه شد، «قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای»، مصوب سال ۷۹ و قانون تجارت الکترونیکی که در سال ۱۳۸۲ به تصویب رسید.

ضمانت اجرا و مجازات کپی رایت

نقض اثر ادبی و هنری، واجد آثار حقوقی برای صاحبان حق و متخلفین بهمراه دارد که از آن به ضمانت اجراهای کپی رایت و یا ضمانت اجرای نقض یاد میگردد.ضمانت اجرا شامل دو دسته ضمانت اجرای حقوقی و ضمانت اجرای کیفری تقسیم می گردند.

مجازات کپی رایت
مجازات کپی رایت

بطور کلی مراد از ضمانت اجراهای مدنی از یکسو جبران خساراتی است که ممکن است در نتیجه نقض یکی از حقوق مالکیت ادبی  هنری به پدیدآورنده یا صاحبان حقوق مجاور وارد شود و از سوی دیگر اقداماتی است که هدف از آنان جلوگیری از خسارتهای بیشتر یا توقف عملیات منجر به نقض حقوق مادی و معنوی صاحبان حقوق فکری است. دیگر ضمانت اجراها، شامل ضمانت اجرای کیفری راجع به بحث مجازات ها میباشد.

در نتیجه مجازات کپی رایت از منظر وکیل نشر اثر به زمانی مطرح می گردد که شکایت کیفری نقض کپی رایت، مطرح شده باشد.در خصوص دعاوی کیفری کپی رایت، در قانون حمایت از حقوق مولفان و منصفان و هنرمندان، نقض کپی رایت جرم انگاری گردیده است .بدین معنا که نقض اثر ادبی و هنری جرم تلقی میگردد. البته برای تحقق عنوان جرم،شخص ناقض اثر بایستی عالمانه و عامدانه مرتکب نقض اثر گردد. در خصوص ضمانت اجرای کیفری هدف عمده قانونگذار در این قانون بسمت حمایت کیفری از مولفان وآثار ادبی و هنری گرایش یافته است

 بموجب مواد ۲۳ به بعد قانون حمایت از حقوق مولفان و منصفان و هنرمندان، جرایم نقض کپی رایت بشرح ذیل شناسایی گردیده است:

‌ماده ۲۳ – هر کس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به نام پدیدآورنده بدون اجازه او و یا عالماً عامداً به‌نام شخص دیگری غیر از پدیدآورنده نشر یا پخش یا عرضه کند به حبس تأدیبی از شش ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد.

‌ماده ۲۴ – هر کس بدون اجازه ترجمه دیگری را به نام خود یا دیگری چاپ و پخش و نشر کند به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم‌خواهند شد.

‌ماده ۲۵ – متخلفین از مواد ۱۷ – ۱۸ – ۱۹ – ۲۰ این قانون به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد.

‌ماده ۲۶ – نسبت به متخلفان از مواد ۱۷ – ۱۸ – ۱۹ – ۲۰ این قانون در مواردی که به سبب سپری شدن مدت حق پدیدآورنده استفاده از اثر با‌رعایت مقررات این قانون برای همگان آزاد است. وزارت فرهنگ و هنر عنوان شاکی خصوصی را خواهد داشت.

شکایت و دعوی کپی رایت چیست؟

دعاوی کپی رایت به زمانی مطرح میگردد که صاحب اثر مدعی تجاوز و نقض حق خویش از طریق مراجعه به مراجع قضایی می گردد.دعوی کپی رایت شامل شکایت کیفری کپی رایت و همچنین دعوای حقوقی کپی رایت میگردد:

شکایت حق کپی رایت
شکایت حق کپی رایت

دعوی کیفری نقض کپی رایت: بدنبال اعمال مجازات ها به شخص ناقض اثر شامل حبس و جریمه نقدی می باشد.شکایت کیفری کپی رایت از طریق تقدیم شکواییه بعمل می آید.

دعوی حقوقی کپی رایت: غالباً بدنبال منع استفاده از اثر خویش توسط دیگران و دریافت خسارات از ناقضین حق می باشد. دعوی کیفری کپی رایت از طریق تقدیم شکواییه بعمل می آید.

در دعاوی حقوقی ، حمایت از حقوق مولفان در محاکم قضایی به بحث اتخاذ تدابیر اجرایی مدنی شامل پرداخت به جبران خسارت ، تدابیر تامینی نظیر دستور موقت در صورت وقوع تقض حقوق مولفین باز میگردد.

شکایت کیفری نقض کپی رایت

چنانچه می خواهید بابت نقض اثر ادبی و هنری مبادرت به طرح شکایت کیفری بنمایید ، میتوانید از اتهام ذیل در طرح شکایت خویش استناد بنمایید:

  • نشر و پخش یا عرضه اثر متعلق به دیگری بدون اجازه صاحب اثر بنام خود یا پددیآورنده
  • نشر و پخش یا عرضه عمدی و آگاهانه اثر بنام شخص دیگر غیر از پدیدآورنده
  • چاب و پخش و نشر و ترجمه دیگری بدون اجازه
  • کاربرد نام و عنوان و نشان ویژه ای که معرف اثر است به ترتیبی که القای شبهه کند
  • عدم اطلاع و درج نام پدیدآورنده اثر در هنگام اقتباس از اثر یا استناد به آن

مرجع رسیدگی مجازات دعاوی حق کپی رایت:

در دعاوی کیفری نقض کپی رایت، در مرحله تحقیقات مقدماتی، در تهران در دادسرای فرهنگ و رسانه واقع در خیابان مطهری مطرح میگردد و در مرحله بدوی برخی شعبات دادگاه کیفری کارکنان دولت نظیر شعبه ۱۰۵۷ و ۱۰۵۸ و ۱۰۶۰ بدین گونه دعاوی رسیدگی مینمایند. ارای صادره از محاکم کیفری در صورت صدورکیفرخواست، ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظراستان تهران میباشد.

جهت ثبت شکواییه در هرجای ایران میتوانید با مراجعه به دفاترخدمات قضایی شکواییه خویش را ثبت نمایید.

چنانچه بدنبال طرح دعوی حقوقی میباشید، محل اقامت خوانده ، محل رسیدگی به دعوی حقوقی ناشی از نقض اثر شما خواهد بود.

روند رسیدگی وکیل در دعاوی کپی رایت

چنانچه شکایت کیفری نقض کپی رایت توسط بهترین وکیل کپی رایت مطرح گردد، شعبه رسیدگی کننده جهت اثبات نقض کپی رایت، سوالاتی از شخص صاحب اثر می پرسد که بعنوان نمونه سوالات ذیل قابلیت طرح را از طریق مشاوره حقوقی دعاوی کپیرایت به شما ارائه خواهند گردید:

۱_ از چه کسی و تحت چه عنوانی شکایت دارید ؟

۲_ نام محصول و اثر فرهنگی شما چیست ؟

۳_ نام محصول و اثر فرهنگی متهم چیست؟

۴_ نام نویسنده محصول یا اثر فرهنگی ونام انتشارات و مدیر انتشارات وی را بنویسید؟

۵_ متهم از کدام یک از بخشهای محصول یا اثر فرهنگی شما استفاده کرده است؟

۶_ در اثر اقدام متهم چه ضرری به شما وارد شده است ؟

۷- آیا محصول شما دارای مجوز چاپ است؟ شماره پرونده و تاریخ آن را بنویسید؟

پس از  مرحله مذکور، به لحاظ فنی بودن موضوع بسته به نقض نوع اثر، به کارشناس متخصص حوزه کپی رایت ارجاع می نماید و از کارشناس کپی رایت، سوالاتی تحت عنوان قرار ارجاع امر بکارشناسی می نماید که شامل زیر میباشد:

قرار ارجاع امر بکارشناس کپی رایت:

آیا اثر موضوع پرونده توسط متهم یا متهمان موضوع و انتشار به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از مالک و صاحب اثر قرار گرفته یا خیر؟

آیا شاکی پرونده مالک اثر موضوع پرونده میباشد یا خیر ؟

ابداع و ایجاد اثر موضوع پرونده برای اولین‌بار توسط شاکی بوده یا خیر؟

پس از مراحل فوق دفاعیات طرفین پرونده شنیده می شود و نوبت به رسیدگی محاکم بالاتر و اصدار رای خواهد رسید.

نوع طرح شکایت و همچنین دفاعیات کپی رایت از مهمترین نکات توسط وکیل کپی رایت می باشد.

نمونه شکواییه وکیل کپی رایت:

دادستان محترم دادسرای فرهنگ و رسانه

با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند اینجانب طبق  مجوز به پیوست مدیر و موسس انتشارات ….. می‌باشم این جانب درخصوص  مسائل ….. در تولید محتوا  فعالیت می‌نماید اخیراً مشتکی عنه  بدون هرگونه اذنی و اجازه ای از این جانب ضمن شکستن قفل محصولات تصویر و کپی نمودن از کتابهای تولیدی انتشاراتی اینجانب اقدام به نشر وعرضه محصولات متعلق به اینجانب ودر نتیجه اضرار مادی و معنوی گردیده است با توجه به اقدامات ادمین کانال تلگرام به نشانی آیدی ……جهت مستندسازی  دقدام به برقراری ارتباط با آدمین کانال و سپس اقدام به سفارش و خرید محصول نموده ام که  هویت آدمین فاش گردید باعنایت به اینکه اقدامات خلاف واقع ادمین کانال تلگرامی مستند به ….. می باشد تغییر و مجازات به ذهنش عرضه محصولات مرتبط به دیگری و همچنین دستور بستن کانال تلگرامی به همراه دستور انسداد حساب مورد تقاضاست

مشاوره حقوقی کپی رایت و وکالت در دعاوی کپی رایت:

بی تردید به لحاظ تخصصی بودن دعاوی کپی رایت، نحوه طرح شکایت، دفاعیات مرتبط و… مراجعه به وکلای متخصص کپی رایت یا وکیل اثر هنری ضرورتی آشکار می باشد.پیشنهاد میگردد قبل از هر اقدام حقوقی ، مبادرت به اخذ مشاوره حقوقی کپی رایت از وکیل کپی برداری از اثر هنری و یا وکیل خوب کپی رایت بنمایید.

مشاوره حقوقی کپی رایت
مشاوره حقوقی کپی رایت

دکتر علی رفیعی، وکیل متخصص مالکیت فکری و دعاوی کپی رایت و فارغ التحصیل کتب مالکیت فکری ، آماده خدمت رسانی حقوقی نظیر خدمات مشاوره حقوقی کپی رایت، پذیرش وکالت و تنظیم لایحه دفاعیه کپی رایت میباشد.

مجازات کپی رایت چیست؟

بستگی به نوع نقض اثر ، مجازات متفاوت خواهد بود منتها بموجب ماده ۲۳ قانون حمایت مولفان، مجازات حبس تأدیبی از شش ماه تا ۳ سال در نظرگرفته شده است.

از بنده بابت نقض اثر ادبی و هنری شکایت شده، چگونه دفاع بنمایم؟

در بدو امر بایستی روی عنصر علم و عمد شما درارتکاب نقض و اینکه شما اطلاعی از استفاده غیرمجاز از اثر دیگری داشته اید یا خیر و همچنین موضوعات عین و تشابه کپی برداری از اثر دیگری توجه نمایید.

حق اثر بنده توسط دیگران در حال سوء استفاده می باشد، چکاری بایستی انجام بنمایم؟

با مستند سازی دقیق ، مبادرت به طرح شکایت کیفری یا حقوقی کپیرایت بهمراه دستور توقف در این رابطه بپردازید.

اگر بعد از مطالعه ی مقاله ، هنوز ابهاماتی در ذهن شماست، در بخش نظرات مطرح بفرمایید تا کارشناسان ما پاسخگوی شما باشند

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.