نحوه مطالبه حق الوکاله چگونه است؟

نمونه دادخواست، رأی، هزینه و نحوه مطالبه حق الوکاله از وکیل، خوانده، خواهان و دعاوی کیفری و حقوقی

10

نمونه دادخواست و مطالبه حق الوکاله از موکل + نمونه رأی و هزینه ها

مطالبه حق الوکاله از جمله دعاوی مالی محسوب می شود که شخص پیروز در دعوی( محکوم له) بابت هزینه های وکالت صورت پذیرفته جهت اخذ وکیل بابت  طرح دعوی و دفاع از حقوق قانونی خویش، می تواند از شخصی که دعوی خویش را باخته است( محکوم علیه)، طلب نماید.

در این راستا خواهان یا خوانده هر پرونده چنانچه مبادرت به اخذ وکیل نمایند در صورت پیروزی در دعوی ، از حق دریافت خسارت ناشی بر مبنای حق الوکاله برخوردار خواهند بود.

همچنین از دیگر مصادیق چنین مطالباتی می توان به طرح دعوی صورت پذیرفته توسط وکیل دادگستری علیه موکل خویش در صورت عدم پایبندی به تعهدات مالی وی در قبال وکیل خویش اشاره نمود.

در این مقاله برآنیم که نحوه مطالبه یکی از این هزینه ها که حق الوکاله وکیل است را توسط خواهان یا خوانده بررسی نمائیم.

همراه دفتر حقوقی موکل-حامی و مدافع حقوق موکل باشید:

نحوه مطالبه  حق الوکاله وکیل توسط شخص پیروز در دعوا(محکوم له) چگونه است؟

نحوه مطالبه  حق الوکاله وکیل : در هر دعوا معمولا طبق روال رسیدگی محاکم هر یک از طرفین می تواند خود یا توسط وکیل اقدامات لازم جهت طرح دعوا و پاسخگویی را انجام دهد . حال اگر یکی از طرفین با خواست خود به وکیل مراجعه کرده و جهت طرح دعوا یا دفاع از خود از وکیل استفاده کند ،در صورت پیروز شدن در دعوا می تواند هزینه های که جهت گرفتن وکیل متحمل شده از طرف دیگر درخواست نمائید.

در واقع محکوم له (شخص پیروز) می تواند از محکوم علیه پرونده خویش، مطالبه و هزینه حق الوکاله وکیل های صورت گرفته بابت وکیل برمبنای تعرفه حاکم از طرف مقابل بنماید.

همچنین چنانچه شخص خوانده پرونده ای، نیز اگر برای دفاع از خود وکیل بگیرد می تواند در صورت پیروز شدن در دعوا هزینه های که بابت وکیل پرداخت کرده را از خواهان یا همان محکوم علیه تحت قالب دعوی مستقل مطالبه نمائید.

پیشنهادی: هبه چیست ؟ نحوه رجوع از هبه

پس همانگونه که گفته شد هم خواهان هم خوانده هر دو می توانند هزینه های را که بابت وکیل و حق الوکاله وکیل پرداخت کرده اند از طرف دیگر برمبنای تعرفه مطالبه کنند.

اما اغلب چون این درخواست توسط خواهان و ضمن دادخواست اصلی مطرح می شود ،نیاز به دادن دادخواست مجدد نیست مگر اینکه خواهان ضمن دعوای اصلی درخواست مطابه حق الوکاله وکیل را ارائه نداده باشد.

هزینه دعوی مطالبه حق الوکاله وکیل چقدر است؟

هزینه مطالبه حق الوکاله : این دعوای جز دعاوی مالی محسوب می شود وهزینه آن معادل دعوی مالی می باشد.در این راستا چنانچه مبلغ مورد مطالبه بیش از یک میلیون تومان باشد، می بایست بمیزان ۳.۵درصد از مبلغ خواسته ، بابت هزینه دادرسی شخص خواهان مبادرت به ابطال تمبر دادرسی بنماید.

مطالبه حق الوکاله وکیل در صلاحیت  چه مرجعی است؟

بطور کلی دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوی مطالبه حق الوکاله وکیل اصولاً شورای حل اختلاف(دعاوی زیر ۲۰ میلیون تومان) یا دادگاه حقوقی(دعاوی بالای ۲۰ میلیون تومان) محل اقامتگاه خوانده می باشد.

در خصوص طرح دعوی توسط شخص وکیل علیه موکل خویش علاوه بر محل اقامت خوانده ، وفق قانون آیین دادرسی مدنی همچنین محل انعقاد عقد یا محل اجرای تعهد نیز از دیگر مصادیق مرجع صلاحیتدار به رسیدگی می باشد.

همچنین چنانچه در قرارداد فیمابین، مرجع داوری بعنوان مرجع صلاحیتدار تعیین شده باشد، مرجع رسیدگی به خواسته مطالبه حق الوکاله در صلاحیت مرجع داوری خواهد بود و از مرجع دادگستری سلب صلاحیت خواهد گردید.

نمونه دادخواست مطالبه حق الوکاله وکیل وخسارت:

نمونه دادخواست مطالبه حق الوکاله وکیل را در متن پایین برایتان به صورت کامل قرار داده ایم و شما عزیزان در صورت داشتن هرگونه سوال در رابطه با گرفتن خسارت حق الوکاله می توانید با ما تماس حاصل فرمایید.

پیشنهادی: مراحل طلاق از طرف مرد چگونه است؟

ریاست محترم دادگاه حقوقی- سلام‌علیکم احتراماً به استحضار می‌رساند:

برابر بیمه‌نامه که فتوکپی مصدق آن به پیوست تقدیم حضور گشته، وسیله نقلیه موتور سیکلت به شماره شهربانی ……………… برای مدت یک سال از تاریخ ………………….. لغایت ………………… در شرکت بیمه خوانده دعوا بیمه ثالث شده بوده است.

در مورخه ………………….. مرحوم به دلیل تصادف موتورسیکلت  که کروکی آن پیوست دادخواست می باشد فوت شده و براساس کاردان فنی علت حادثه تقصیر صد درصدی موتور سوار اعلام گردیده است ولی متأسفانه علی‌رغم درخواست‌های مکرر توسط ورراث ، خوانده محترم (شرکت بیمه) بدون هیچ دلیلی از پرداخت  دیه خودداری می‌کند. علی‌هذا با وجود گزارش‌های کافی و کامل از طرف پلیس و کارشناسان بیمه و باقی مدارک و مستندات مبنی بر وقوع حادثه، تقاضای صدور حکم به پرداخت دیه به شرح خواسته بعلاوه کلیه خسارات قانونی ازجمله هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ وقوع حادثه تا صدور و اجرای حکم مورد استدعاست.

تعرفه حق الوکاله به چه میزان است؟

طبق ماده ۳ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب۲۸/۱۲/۹۸ ، ” در دعاوی مالی میزان حق‌الوکاله در موردی که حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته قطعی است از حداقل ۱۵۰.۰۰۰ ریال و ۱۰٪ بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ ۳۰۰.۰۰۰ ریال می‌باشد و در موردی که حکم از حیث بهای خواسته قطعی نیست به ترتیب ذیل تعیین می‌گردد:

الف – تا مبلغ یکصد میلیون ریال ۶٪ از بهای خواسته و حداکثر ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال.

ب – نسبت به مازاد یکصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال ۴٪ بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ ۴۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال.

ج. نسبت به مازاد یک میلیارد ریال تا ۵ میلیارد ریال ۳٪ از بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ ۱۶۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال.

د. نسبت به مازاد پنج میلیارد ریال ۲٪ از بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.

نمونه رأی مطالبه حق الوکاله وکیل علیه موکل

رأی دادگاه

در این پرونده آقای—————دادخواستی بطرفیت ۱-شرکت————۲-آقای—————به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ ۲۶۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ به انضمام مطلق خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ۱۳۹۶.۱۱.۰۱ لغایت اجرای کامل حکم تقدیم نموده و عنوان میدارد ((اینجانب در پرونده کلاسه ———–وکیل خوانده ردیف اول می باشم،حق الوکاله تعیین شده در این خصوص وفق بند ج ماده ۳ قرارداد معادل ارزش ۱۰ درصد از اصل مطالبات و خسارات پس از صدور حکم قطعی می باشد که بنا به آرای صادره مطالبات موکل شامل اصل و خسارت تا زمان پرداخت اصل مبلغ از ناحیه محکوم علیه به مبلغ ۴.۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان می باشد.

متعاقبا حق الوکاله اینجانب ۴۱۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان می باشد ،نظر به اینکه خواندگان از مبلغ مذکور صرفا ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰۰ تومان آن را پرداخت نموده اند لذا تقاضای محکومیت ایشان به پرداخت موضوع خواسته مورد تقاضاست))خواندگان در جلسه رسیدگی دادگاه حاضر نشده لکن خوانده ردیف اول طی لایحه ای ابتدا به صلاحت دادگاه ایراد نموده و سپس وکلا را دو نفر عنوان نموده که مطالبه کل وجه از ناحیه یکی از آنها وجاهت قانونی ندارد.

دادگاه جهت بررسی موضوع میزان محکومیت خوانده ردیف اول را از دادگاه مربوطه استعلام و نتیجه واصل لذا با عنایت به مراتب مذکور ملاحضه کپی مصدق قرارداد که مصون از هرگونه ایراد و اعتراضی از ناحیه خوانده قرار گرفته ملاحضه دادنامه های صادره و نیز استعلام اخذ شده از شعبه اجرای احکام مدنی شعبه بیستم و اینکه خوانده در لوایح تقدیمی تلویحا به عدم پرداخت حق الوکاله اشاره نموده و دلیلی نیز بر برائت ذمه خویش ارائه ننموده است ،دعوی خواهان را نسبت به مبلغ ۱.۳۰۰.۰۹۵.۰۰۰ ریال مستحق دانسته و با استناد به مواد ۱۰ قانون مدنی و مواد ۵۱۵ ،۵۱۹،۵۲۲ از قانون دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خواندگان بنحو تضامنی به پرداخت خسارت ۱.۳۰۰.۰۹۵.۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و پرداخت ۴۵.۱۶۹.۶۵۰ ریال به عنوان هزینه دادرسی و نیز خسارت تاخیر تادیه از تاریخ قطعیت حکم لغایت اجرای دادنامه بر اساس شاخص سالانه اعلامی از ناحیه بانک مرکزی محکوم می نماید و نسبت به مازاد بر مبالغ فوق تا میزان خواسته نظر به اینکه در قرارداد مورد استناد دو نفر وکیل ظرف قرارداد بوده و اصل بر تساوی حقوق می باشد لذا خواهان را به نسبت مذکور در دعوی ذینفع ندانسته و با استناد به بند ۱۰ ماده ۸۴ از قانون پیشگفت قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی نزد محاکم تجدیدنظر استان می باشد.

مطالبه حق الوکاله توسط وکیل

همانطور که می دانیم که حق الوکاله در واقع دستمزد وکیل برای انجام کارهای است که درموکل به وی سپرده است و میزان آن بستگی به توافق دو طرف دارد .بنابراین حق الوکاله باید طبق توافق طرفین پرداخت شود اگر توافقی در این خصوص در کار نبود میزان حق الوکاله  تا قبل از سال ۱۳۹۹ بر اساس آئین نامه تعرفه حق الوکاله مصوب ۱۳۸۵.۴.۲۷ پرداخت خواهد شد و پس از ان طبق  آیین‌نامه تعرفه مطالبه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب۲۸/۱۲/۹۸ خواهد بود که بموجب ایین نامه اخیر،شاهده نسخ و ملغی شدن آیین نامه مصوب ۱۳۸۵ می باشیم.

پیشنهادی: عدم احراز سمت چیست؟

بموجب بند یک آیین نامه جدید تعرفه وکالت :

قرارداد حق‌الوکاله طبق ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۳ بین وکیل و موکل معتبر است. در تعیین حق‌الوکاله در صورتیکه قرارداد در بین نباشد، در مورد محکوم علیه، مالیات و سهم تعاون این تعرفه معتبر خواهد بود چنانچه قرارداد حق‌الوکاله کمتر از میزان تعرفه وکالتی باشد در مورد محکوم‌علیه مبلغ کمتر ملاک خواهد بود.

در نتیجه در صورت عدم پرداخت حق الوکاله از طرف موکل،وکیل می تواند طبق آئین نامه مربوطه علیه موکل اقامه دعوی نمائید و حق الوکاله مربوطه را درخواست نمائید.

وکیل متخصص در مطالبه حق الوکاله از طرف دیگر :

همانگونه که اشاره شد، مطالبه حق الوکاله امری پیچیده و نیاز به دقت و تسلط کافی بر قوانین دارد و چه خواهان چه خوانده بخواهد به عنوان خسارت دادرسی از طرف دیگر مطالبه کند باید با دقت اینکار را انجام دهد.

از این رو دفتر حقوقی موکل با کادر مجرب از وکلا و مشاوران متخصص آماده ارائه کلیه خدمات حقوقی در این زمینه می باشد.

قبل از هر اقدام حقوقی با ما مشاوره نمائید.

10 نظرات
 1. فرزاد می گوید

  باسلام آیا هزینه دادرسی وحق الوکاله بایدنقدی به کارمندشعبه اجرای احکام پرداخت شودیابایدبه حسابی پرداخت شود

 2. بهروز هیدجی می گوید

  با سلام و احترام
  پس از بفروش رسیدن ملک بنده بوکالت از طرف اینجانب در تهران ، خانم وکیل مصراًمطالبه ۶هزار دلارحق الزحمه را کردند منهم بدون اطلاع از چگونگی امور مربوط، غافلگیر وگرفتاردرغربت ، مبلغ درخواستی راپرداختم .
  :تمنا دارم پس از بررسی جزئیات مندرج درذیل نظرات را بیان بفرمائید .

  -یکواحد آپارتمان واقع در منطقه۲۲ تهران
  -قیمت فروش۹۲/۰۰۰دلار
  -خریدار از بستگان اینجانب
  -حواله مبلغ خرید توسط خریدار درخارج
  -دخالت وکیل مذکور اکثراًمحدودبه ارائه و امضای مبایعه نامه ازطرف اینجانب

  :پرداخت حق الزحمه
  معادل ۲هزار دلار در تهران –
  چهارهزار دلارهم بحساب یکنفر در کالیفرنیابدرخواست خانم وکیل
  خانم وکیل هیچگاه قبلاً از میزان کارمزد خود صحبتی بمیان نیاورده بود و از دادن هرگونه
  صورت حسابی طفره رفته بود.
  مشکوکم باینکه بابهره گیری از ساده لوحی من نیز از زیر بار پرداخت سهم کانون ومالیات مرسوم شانه خالی کرده باشد۰
  چناچه لازم باشد کلیه مکاتبات مربوط ارائه میشود .
  تمنا دارم راهنماو راهگشا باشید
  بادرود وسپاس

  بهروز هیدجی
  ۱۴ اکتبر

  1. علی رفیعی می گوید

   با سلام
   باد توجه به قرارداد فی ما بین شما و وکیل حق الوکاله قابل پرداخت خواهد بودمنتهااگر ایشان در وکالتنامه میزان حق الوکاله را تعیین نکرده باشد میتواند از طریق کانون وکلا اقدام به طرح شکایت نمائید.

 3. رضا می گوید

  باسلام وخسته نباشید من مستاجر داشتم که بیش از سه ماه اجاره نداد که من وکیل گرفتم وبعد از چند ماه دادگاه حکم به تخلیه داد و منزل تخلیه شد اما مبلغ ۲۵ملیون ودیعه ملک +چکهایی که بابت اجاره داده بود وبرگشت شده بود نزد من مانده ایا من می‌توانم علاوه بر اجاره حق الزحمه وکیل را از آن پول کسر کنم یا در دادگاه بابت وجهی که بابت حق الزحمه وکیل دادم اقدام نمایم

  1. علی رفیعی می گوید

   با سلام
   حق الزحمه وکیل طبق نرخ تعرفه معین می شودوچنانچه در حکم دادگاه اگر موجود بود میتواند آن را دریافت کنید درغیر این صورت باید مستقلا مبادرت به طرح دعوی حق الوکاله علیه شخص مستاجر نماید

 4. علی رفیعی می گوید

  با سلام و احترام
  به حساب اعلامی از طرف دایره اجرای احکام باید واریز نمائید.

 5. محمد می گوید

  از بنده کلاهبرداری شکایت شده بود،وقاضی منع تعقیب بنده را صادر کرده بود ،من ۷۰ملیون پول وکیل دادم آیا این پول را می‌شود پس گرفت یا می‌گویند طبق تعرفه،در قراداد من با وکیل هم الکترونیکی بود همین ۷۰ ملیون امضا شده

  1. علی رفیعی می گوید

   چنانجه در قرارداد الکترونیک وکیل قید کرده مبلغ ۷۰میلیون تومان بمیزان حداکثر مبلغ تعرفه که چیزی حدودا پنجاه میلیون تومان تقریبا هستش می توان مطالبه کرد
   ماده ۱۴ ـ حق‌ الوکاله رسیدگی به دعاوی کیفری، به شرح زیر تعیین می ‌شود:

   الف ‌ ـ جرایم داخل در صلاحیت رسیدگی دادگاه‌ های کیفری یک، نظامی یک و دادگاه انقلاب:

   ۱‌ ـ جرایم مستوجب مجازات ‌های سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد یا حبس تعزیری درجه یک: حداقل مبلغ پنجاه میلیون ریال و حداکثر دو میلیارد ریال؛

   ۲‌ ـ جرایم مستوجب مجازات‌های تعزیری درجه ۲ و ۳: حداقل مبلغ سی میلیون ریال و حداکثر یک میلیارد ریال؛

   ۳‌ ـ دیگر جرایم: حداقل مبلغ ده میلیون ریال و حداکثر پانصد میلیون ریال؛ .

 6. خالد می گوید

  سلام وقت بخیر، بنده شکایتی را بر علیه دو نفر در دادگاه مطرح کردم و با ورود به عنف به منزلم خودم و همسرم را مورد ضرب و جرح قرار دادند، با وجود شاهد و دوربین مدار بسته و بقیه مدارک قاضی شهرستان و تجدید نظر حکم به برائت این دو نفر دادند، که حالا این دو نفر دادخواستی بر علیه من و همسرم مبنی بر درخواست حق الوکاله وکیل‌شان و دادرسی کردند؟ آیا حکم به نفع آنها صادر میشود؟ دفاعیه بنده چی میتواند باشد؟

  1. دکتر علی رفیعی می گوید

   بستگی به مفاد رای داره و چنانچه شکایتتون واهی بوده باشه حق الوکاله قابلیت مطالبه علیه شما را خواهد داشت

اگر بعد از مطالعه ی مقاله ، هنوز ابهاماتی در ذهن شماست، در بخش نظرات مطرح بفرمایید تا کارشناسان ما پاسخگوی شما باشند

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.