مجازات علامت تجاری

بررسی جرم و اقسام ضمانت اجرای نقض علامت تجاری

0

مجازات علامت تجاری یکی از عوامل مهمی است که باید دانست و البته پس از آن که نقض علامت تجاری یا نقض حقوق ناشی از ثبت علائم تجاری به وقوع پیوست، نوبت به اعمال مجازات سوء استفاده از برند دیگران و یا تدابیر ضمانت اجرای نقض علایم تجاری می رسد.

 مجازات نقض علامت تجاری و یا مجازات کپی برداری از علامت دیگری، دارای قانون خاص میباشد و در قانون ثبت اختراعات،طرح صنعتی و علایم تجاری مصوب ۱۳۸۶ طبق ماده ۶۱ آن قانون تحت شرایطی جرم تلقی گردیده است.

اقسام ضمانت اجرای نقض علامت تجاری

ضمانت اجرای نقض علائم تجاری را به دو دسته حقوقی و کیفری تقسیم بندی می گردد و اعمال مجازات استفاده از برند دیگران ویا بعبارتی مجازات استفاده از نام دیگری، در خصوص موضوعات کیفری نقض علامت تجاری بشمار آمده که از طریق تقدیم شکواییه نقض حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری و در مراجع کیفری بعمل می آید.

مجازات سوء استفاده از علامت تجاری، مربوط به دعاوی کیفری علایم می باشد.

نکته: در خصوص بکارگیری نوع شکایت کیفری نقض علایم تجاری و یا طرح دعوی حقوقی منع استفاده از علامت تجاری، اخذ مشاوره از وکیل علامت تجاری پیشنهاد می گردد و مطالب ارایه شده در این مقاله به زمانی است که شخص شاکی بدنبال طرح شکایت کیفری و اعمال مجازات بابت بکارگیری از نام تجاری و علامت تجاری ثبتی خود توسط شخص دیگری باشد.

مقاله مرتبط: جرم نقض علامت تجاری

هدف از مجازات علامت تجاری چیست؟

هدف از اعمال مجازات علامت تجاری و یا مجازات کپی برداری از علامت تجاری، جلوگیری از نقض مجدد علامت تجاری و برند در آینده توسط شخص مرتکب و همگان می باشد.

مجازات نقض علامت تجاریزمان اعمال مجازات علامت تجاری

اعمال مجازات های نقض حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری و یا  مجازات کپی برداری از علامت تجاری، منوط به قطعیت حکم صادره از دادگاه می باشد و در نتیجه تا زمانی که حکم کیفری نقض علامت تجاری به قطعیت نرسیده باشدشخص ناقض علامت تکلیفی به پرداخت جزای نقدی ندارد.

اقسام مجازات علامت تجاری

بموجب قانون ثبت اختراعات ، طرح صنعتی و علایم تجاری مصوب ۱۳۸۶، مجازاتهای نقض علامت تجاری ، مجازات جزای نقدی و حبس و یا هردو تعیین گردیده است. بعلاوه امحاء علامت تجاری را نیزمی توان بعنوان احدی از مجازاتهای کیفری وفق قوانین عام کیفری برشمرد و در حوزه علایم تجاری مجری دانست.

جزای نقدی:

از مجازات‌ های مصرح و تعیین شده در قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ مجازات جزای نقدی می باشد؛

این مجازات که در حق صندوق دولت پرداخت می گردد بدین معناست که چنانچه شخص ناقض علامت تجاری، محکومیت قطعی کیفری یابد، بابت استفاده غیرمجاز از علامت تجاری،بایستی مطابق مبلغ تعیینی در دادنامه کیفری ، مبادرت به پرداخت وجه نقد بحساب تعیینی قوه قضاییه در اجرای احکام کیفری بنماید.

از نکات حائز اهمیت در خصوص جزای نقدی آنکه مبلغ مذکور بحساب شاکی واریز نمی‌گردد و بایستی بحساب اعلامی قوه قضاییه واریز گردد.

وکیل علامت تجاری اعلام می نماید در صورتی که شاکی مدعی وقوع خسارتی به خویش باشد یا باید از طریق طرح دعوی مطالبه خسارت در دادگاه حقوقی اقدام به عمل آورد و یا این اینکه با طرح شکایت ضرر و زیان ناشی از جرم در مرجع کیفری اقدام نماید.

میزان جزای نقدی:

  • طبق قانون مصوب ۱۳۸۶ :  ده میلیون ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا پنجاه میلیون (۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
  • طبق آخرین مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران: نود(۹۰.۰۰۰.۰۰۰) تا دویست (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال

مجازات حبس:

از دیگر مجازات های پیش بینی شده بابت جرم استفاده غیرمجاز از علامت تجاری طبق قانون ثبت اختراعات مصوب ۱۳۸۶ ، مجازات حبس تعزیری از « نود و یک روز تا شش ماه »حبس می باشد .

مطابق رویه قضایی حاکم ، مراجع کمتر به اعمال مجازات حبس مبادرت می نمایند و در بار نخست محکوم به پرداخت جزای نقدی اقدام می نمایند.

امحاء علائم تجاری:

از دیگر مجازات‌های مورد اعمال در قانون ثبت اختراعات در خصوص معدوم سازی یا امحاء علامت تجاری الصاقی بر روی کالاها می باشد .

این ضمانت اجرا بدین معناست که پس از قطعیت حکم، علایم تجاری بکار رفته بر روی محصولات، کارت ویزیت، تابلو و سردر مغازه، از بین رفته و امحاء شوند.

چنین اقدامی از سوی اجرای احکام صورت می پذیرد و شاکی حقی بابت امحای علامت محکوم علیه بعهده ندارد.

نکته حائز اهمیت آن است که در صورتی که شخص شاکی این نوع  مجازات را مورد درخواست نداده باشد ، دادگاه تکلیفی بر اعمال چنین مجازاتی برعلیه  استفاده کنندگان غیرمجاز علامت ندارد.

 پیشنهاد وکیل علامت تجاری : درج اعمال مجازات امحاء علامت تجاری در متن شکواییه

مقاله مرتبط: ابطال علامت تجاری

مجازات علامت تجاری در بستر الکترونیکی

بموجب قانون تجارت الکترونیکی،استفاده غیرمجاز  از علامت تجاری دیگری در فضای مجازی به موجب مواد ۶۶ و۷۶ قانون مذکور ، جرم محسوب گردیده و قانونگذار بابت جرم نقض علامت تجاری در فضای سایبر یکی از شدیدترین مجازات ها در حوزه علامت تجاری را پیش بینی نموده است.

مجازات علامت تجاری در بستر الکترونیکی بموجب ماده ۷۶ قانون تجارت الکترونیک، مجازات استفاده غیرمجاز علامت تجاری در فضای اینترنتی، حبس از یک تا ۳ سال ویا جزای نقدی از بیست میلیون تا صدمیلیون ریال درنظر گرفته شده است.

این مجازات شامل بکارگیری نام تجاری دیگری در فضای مجازی مطابق اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری نمی گردد و صرفاً شامل نقض علایم تجاری ثبتی می شود. مواد مرتبط بشرح زیر می باشد:

ماده۶۶: به منظور حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تشویق رقابت های مشروع در بستر مبادلات الکترونیکی استفاده از علائم تجاری به صورت نام دامنه (Domain Name) و یا هر نوع نمایش بر خط (Online) علائم تجاری که موجب فریب یا مشتبه شدن طرف به اصالت کالا و خدمات شود ممنوع و متخلف به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید.

ماده:۷۶: متخلفان از ماده (۶۶) این قانون به یک تا سه سال حبس و جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال محکوم خواهند شد.

وکیل کیفری علایم تجاری

با توجه به تخصصی شدن موضوعات حقوقی از جمله علایم تجاری و برند و نام تجاری، حضور وکیل علامت تجاری متخصص و باتجربه از اولویت های اساسی در طرح  دعاوی، اخذ مشاوره حقوقی علایم تجاری و همچنین ارایه دفاعیات قانونی بابت طرح شکایت نقض علامت تجاری با انگیزه عدم محکومیت کیفری برند و اعمال مجازات بابت سوء استفاده از علامت تجاری دیگری بشمار می رود.

دکتر علی رفیعی ، وکیل دعاوی حقوقی و کیفری علایم تجاری، با داشتن سابقه ای درخشان در اینگونه دعاوی و رزومه علمی و کاری برجسته ، آماده خدمت رسانی در این ارتباط می باشد

اگر بعد از مطالعه ی مقاله ، هنوز ابهاماتی در ذهن شماست، در بخش نظرات مطرح بفرمایید تا کارشناسان ما پاسخگوی شما باشند

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.