وکیل طرح صنعتی

وکیل دعاوی طرح صنعتی در تهران | معرفی بهترین وکیل ثبت طرح صنعتی

8

معرفی بهترین وکیل طرح صنعتی در تهران، در صورتی که به دنبال مشاوره تخصصی در رابطه با دعاوی طرح صنعتی می باشید، با ما تا انتهای مقاله همراه شوید.

دعاوی طرح صنعتی از جمله دعاوی تخصصی و پیچیده بشمار می آیند که ضرورت مراجعه به وکیل دعاوی طرح صنعتی در این حوزه را بیش از پیش نمایان می سازد.

چه بسیار اشخاصی که به جهت عدم مشورت و یا حتی نا آگاهی به وکلای غیر متخصص این حوزه مراجعه می نمایند و با طرح دعاوی یا دفاعیات ناصواب دچار خسران گردیده اند.شاید گزاف نگفته باشیم که وکلای متخصص این حوزه در حد انگشتان دست هم نمی رسند.

مشاوره طرح صنعتیفلذا چنانچه بدنبال وکیل جهت دعاوی طرح صنعتی و یا وکیل جهت ثبت طرح صنعتی، می گردید، با ما همراه باشید تا با داشتن اطلاع کاملی در این خصوص، آگاهانه وکیل طرح مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

هدف از دعاوی طرح صنعتی نزد وکیل چیست؟

قبل از آنکه وکیل طرح صنعتی انتخاب نمایید ، بایستی بدانید چنانچه می خواهید خواهان پرونده حقوقی طرح صنعتی و یا شاکی پرونده کیفری طرح صنعتی قرار گیرید(مبادرت به شکایت کیفری طرح صنعتی نمایید) و همچنین به زمانی که طرف دعاوی(خوانده یا متهم)  دعاوی طرح صنعتی قرار گرفته اید، چه آثاری در پی خواهد داشت.

دعاوی طرح صنعتیماحصل دعاوی حقوقی طرح ، تحصل حکم منع استفاده از طرح ، ساخت ، فروش ، صادارت و واردات و عندالاقتضاء مطالبه خسارت ناشی از نقض طرح صنعتی است.

ماحصل دعاوی کیفری طرح صنعتی، جزای نقدی ، حبس و همچنین امحاء محصولات حاوی طرح یا قالب های مربوطه است.

✔️مشاوره حقوقی شما ✔️دکتر علی رفیعی
✔️ساعت کار ما ✔️شبانه روزی همه روزه

در این راستا چنانچه خواهان یا شاکی هستید، با گرفتن وکیل طرح، بدنبال اخذ چنین احکامی خواهید بود و چنانچه خوانده دعاوی یا متهم پرونده هستید، با اخذ وکیل طرح، بدنبال تبرئه یافتن و یا رد دعاوی خواهان طرح می باشید.

وکیل ثبت طرح صنعتی تهران کیست؟

برای اینکه یک طرح صنعتی منشاء حمایت توسط قانونگذار گردد، ضرورتاً نیازمند به ثبت در اداره طرح های صنعتی می باشد.در واقع پس از ثبت طرح صنعتی در تهران می باشد که به مالک  طرح، قانونگذار حقوق انحصاری اعطاء می نماید.

اشخاص جهت ثبت طرح صنعتی خویش بهتر است به وکلای ثبت طرح مراجعه نمایند تا از طریق ثبت طرحشان،بتوانند از حمایت قانونی برخوردار شوند.

وکلای ثبت طرح صنعتی، در خصوص مسائل و موضوعات ثبت یک طرح صنعتی اقدام می نمایند که از زمان تنظیم اظهارنامه طرح تا زمان ثبت طرح صنعتی ادامه دارد.در نتیجه چنانچه از طرف اداره طرح های صنعتی مواجه با اخطارهای متعدد نظیر اخطار رد طرح، اخطار مشابهت، اخطار مشروط و… مواجه گردیدید، وکلای این حوزه می توانند در این خصوص به شما جهت قابلیت ثبت طرح و عندالاقتضاء اعتراض به تصمیم واحد ثبتی و مراجعه به کمیسیون ماده ۱۷۰ آیین نامه به شما مشاوره و یا وکالت شما را از بدو تا ثبت طرح مورد پذیرش قرار دهند.

برخی موسسات ثبتی مشاهده می گردد با راهنمایی ناصواب و معرفی وکلایی که بیشتر رزومه کاری ثبتی در کارنامه خویش دارند، وکالت در دعاوی طرح را بعهده می گیرند که متاسفانه به لحاظ فقدان اطلاع، نتیجه لازم را اخذ نمی نمایند .

وکیل دعاوی طرح صنعتی کیست؟

وکیل دعاوی طرح صنعتی در تهران ، به زمانی است که پرونده طرح صنعتی مقرر است در محاکم تخصصی قضایی ایران مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد.

این دعاوی اصولاً پس از زمان ثبت طرح منشاء آثار پیدا می نمایند  و وکلای این حوزه از طریق دعاوی تخصصی راجع به طرح صنعتی، نظیر دعاوی حقوقی و کیفری منع استفاده  و نقض طرح صنعتی، دعاوی ابطال طرح صنعتی، دعاوی مطالبه خسارت ناشی از نقض طرح صنعتی، دعاوی توقیف و امحاء قالب طرح صنعتی و… مبادرت می نمایند.

در نتیجه مشاهده می گردد بایستی مقوله وکیل ثبت طرح صنعتی با وکیل دعاوی طرح صنعتی تفکیک نمود و هر مقوله ای را تخصصاً به وکلای متخصص آن حوزه مراجعه نمود.

با توجه به اینکه دعاوی حقوقی و کیفری طرح صنعتی در تهران مورد رسیدگی قرار می گیرد، وکیل طرح صنعتی در تهران  بیشتر پیشنهاد می گردند چراکه امکان دسترسی به مراجع مرتبط  در شهر تهران و قضات رسیدگی کننده را بیشتر دارند.

نکته : وکیل ثبت طرح صنعتی با وکیل دعاوی طرح صنعتی ، دو مقوله متفاوت از یکدیگر می باشند.

چگونه وکیل دعاوی طرح صنعتی را پیدا نماییم؟

اشخاص جهت پیدا نمودن وکیل طرح صنعتی ، از طرق متعددی نظیر جستجو از طریق اینترنت، پرس و جو از نزدیکان و همکاران، فضای مجازی، بررسی آرای قضایی  و… بدنبال وکلای این حوزه می گردند.

مهمترین ویژگی وکیل طرح صنعتی، تسلط علمی بهمراه بهره گیری از فن وکالت و بهمراه شناخت وی از مراجع رسیدگی و کارشناسان و…و در نهایت پیگری تا رسیدن به حقوقتان می باشد

منتها جهت اخذ وکیل  بالاخص در امور تخصصی  نظیر طرح صنعتی ، رعایت چند موضوع از واجبات است:

اولاً وکالت علاوه بر ضرورت دانش مرتبط با طرح های صنعتی،  یک فن و هنر است

ثانیاً سعی کنید خودتان تا حدودی از مقوله طرح صنعتی آشنایی نسبی پیدا نمایید تا با طرح سوالات از وکیلی که شناختی از وی ندارید، بتواند ارزیابی در خصوص تسلط علمی وی بیابید(!)

ثالثاً از وکیل مورد نظر در خواست ارائه نمونه آرا و پرونده های مطروحه یا مختومه خویش در این حوزه بنمایید

رابعاً چنانچه حق با شما نیست و اصرار در اخذ وکیل طرح صنعتی دارید، از وی انتظار معجزه نداشته باشید.

( قبل از هر اقدام حقوقی طرح صنعتی، با وکیل خود مشورت نمایید. )

مشاوره در دعاوی طرح صنعتی :

بطور کلی با عنایت بر اینکه موضوعات حقوقی با جان و مال و آبروی شما سرکار دارد، پیشنهاد می گردد قبل از هر اقدام حقوقی با وکیل متخصص آن حوزه مشورت نمایید.

مشاوره دعاوی طرح صنعتیمقوله طرح های صنعتی نیز از این امر  دور نیست و بهتر است از وکلای این حوزه مشورت اخذ نمایید و با آگاهی اقدامات خویش را فراهم آورید.

نکته مهم در اخذ مشاوره در اینگونه دعاوی این مهم می باشد که هرنوع مشاوره ای ، شما را به مقصود نمی رساند و بایستی و ضرورتاً به وکلایی مراجعه نمود که در این حوزه وکالت کرده اند چراکه موضوع دعاوی طرح صنعتی، یک امر تئوری صرف نمی باشد و وکلایی که عملاً در این حوزه مشغول به فعالیت می باشند ، شمارا بهتر رهنمون می سازند.

در خصوص ثبت طرح صنعتی نیز، چنانچه می خواهید طرح صنعتی به ثبت برسانید و یا از طرف اداره طرح صنعتی مواجه با اخطار گردیده اید، مشورت با وکیل ثبت طرح صنعتی پیشنهاد می گردد.

سوالات مرتبط با شکایت و دعاوی کیفری طرح صنعتی

در شکایات کیفری طرح صنعتی، چنانچه شاکی و مالک طرح ثبت شده طرح ثبت یافته باشید، سوالات ذیل را از شما خواهند پرسید و بهتر است قبل از حضور در دادسرا ، با وکیل طرح صنعتی از قبل پاسخ سوالات خویش را آماده کنید :

 1. اعلام فرمایید طرح صنعتی متعلق به موکل شما چیست در چه تاریخی ثبت و در چه زمانی معتبر است؟
 2. اعلام فرمایید مشتکی‌ عنه موصوف چه شخصی می باشد آدرس و مشخصات دقیق وی را ذکر نمایید.
 3. اعلام فرمایید مشتکی آنان به چه نحوی از طرح صنعتی موصوف بهره برداری می نماید.
 4. دلایل شما مبنی بر ارتکاب اعمال نقض آمیز توسط مشتکی عنه آن چیست؟

هزینه حق المشاوره و حق الوکاله در دعاوی طرح صنعتی:

طبق قانون حاکم بر وکالت، اصل بر توافق موکل و وکیل می باشد منتها در خصوص  میزان تعرفه حق المشاوره حقوقی وفق آیین نامه حاکم بر تعرفه وکلای دادگستری تا سقف پانصد هزار تومان عنوان شده است.

در خصوص حق الوکاله در دعاوی طرح صنعتی و همچنین ثبت طرح نیز، بموجب قانون کاملاً توافقی درنظر گرفته شده است.

مرجع ثبت شکایت طرح صنعتی

ثبت دادخواست طرح صنعتی(دعاوی حقوقی طرح) و همچنین ثبت شکایت طرح صنعتی(دعاوی کیفری طرح)، در دفاتر الکترونیک خدمات قضایی بعمل خواهد آمد.

به لحاظ آنکه متن دادخواست یا شکواییه ، امر حایزاهمیتی می باشد، پیشنهاد می شود از وکیل طرح صنعتی مشاوره دریافت نمایید چراکه دفاتر خدمات قضایی صرفاً عهده دار ثبت اوراق قضایی هستند و نه تنظیم متن اوراق.

امروزه در غالب شهرها دفاتر الکترونیک خدمات قضایی ایجاد گردیده است و در نتیجه نیازی به حضور در شهر تهران نمی باشد و صرفاً  کافیست با مراجعه به دفترقضایی شهر مربوط به خویش، متقاضی ارسال شکواییه طرح صنعتی یا دادخواست طرح صنعتی به مراجع تخصصی رسیدگی به دعاوی طرح صنعتی در تهران گردید.

هزینه دادرسی شکایت طرح صنعتی

دعاوی و شکایت طرح صنعتی  به لحاظ اینکه جزو دعاوی غیرمالی محسوب می گردد، از هزینه ثبت دادرسی پایینی برخوردار هستند. ثبت شکایت کیفری طرح صنعتی و دعوی حقوقی طرح صنعتی در دفترخدمات قضایی بعمل می آید و رقمی حدوداً دویست هزار تومان خواهد بود.

وکیل ثبت اختراع | با سالها تجربه در زمینه ثبت

چنانچه علاوه بر تقاضای منع استفاده از طرح صنعتی یا جرم نقض طرح صنعتی، متقاضی امحاء محصول حاوی طرح صنعتی و مطالبه خسارت طرح صنعتی و یا ضررو زیان ناشی از جرم طرح صنعتی داشته باشین، این هزینه تا یک میلیون تومان نیز قابل افزایش خواهد یافت.

دعاوی طرح صنعتی کجا مطرح می گردند؟

با توجه به اینکه هردو دعاوی حقوقی و کیفری طرح صنعتی در تهران رسیدگی می گردند، قاعدتاً  و بالاخص با توجه به شرایط کرونای حاکم و محدودیت تردد، می بایست از وکلای طرحی مورد استفاده قرار گیرند که بومی شهر تهران هستند تا براحتی به مراجع قضایی تخصصی مربوطه دسترسی پیدا نمایند.

دعاوی کیفری طرح صنعتی در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرای ناحیه ۲۶ تهران( جرایم پزشکی) مورد رسیدگی قرار می گیرند و در مراحل بالاتر نظیر مرحله بدوی درشعبه ۱۰۴۳ مجتمع قدوسی تهران و در مرحله تجدیدنظر در شعبات ۳۹ تجدیدنظر و.. رسیدگی می گردند.

دعاوی حقوقی نیز در مرحله بدوی در شعبه سوم دادگاه حقوقی بهشتی تهران و مرحله تجدیدنظر در شعبات ۱۰ و ۱۲ و… رسیدگی می گردند.

فرایند اعطای وکالت در دعاوی طرح صنعتی چگونه است؟

چنانچه شما مالک طرح صنعتی هستید ، اصولاً در قالب خواهان دعاوی طرح صنعتی ، این شما هستید که مبادرت به طرح دعاوی حقوقی یا کیفری جهت حفاظت از حقوق خود می نمایید.

چنانچه خوانده دعاوی حقوقی یا متهم(مشتکی عنه) پرونده کیفری نقض طرح صنعتی قرار گرفته اید، می توانید با اخذ وکیل خوانده طرح صنعتی ، مبادرت به ارایه دفاعیات قانونی خویش بنمایید.

فرایند اعطای وکالت بدین نحو می باشد که در جلسه حضوری یا ویدویی با وکیل متخصص این حوزه جلسه برگزار نمایید و وکیل پس از ارزیابی پرونده و توافقات مالی با شما ، مبادرت به اخذ وکالت الکترونیکی از شما می نماید و در مرجع قضایی حضور به امر می رساند

مراجعین و موکلینی ساکن شهرستان هستند نیز می توانند از طریق الکترونیکی مبادرت به اعطای وکالت به وکیل مورد نظر خویش بنمایند.

امکان تنظیم لایحه دفاعیه طرح صنعتی فراهم است

امکان تنظیم لایحه دفاعیه طرح صنعتی فراهم است

چنانچه فرصت گرفتن وکیل ندارید و یا احساس می کنید از پرداخت حق الوکاله وکیل برنمی آیید می توانید در قالب درخواست اوراق قضایی نظیر تنظیم دادخواست یا شکواییه طرح صنعتی، لایحه دفاعیه طرح صنعتی و… بهره مند شوید.

از طرف خواهان یا خوانده دعاوی نقض طرح صنعتی

مزایای مراجعه به وکیل متخصص طرح صنعتی

۱-دعاوی منع استفاده:

از طریق وکیل طرح صنعتی ، می توانید چنانچه شخصی از طرح صنعتی ثبت یافته شما درحال استفاده باشد، مانع استفاده وی از طریق احکام قضایی گردید.

از دیگر مصادیق دعاوی منع استفاده می توان به  منع ساخت، فروش ،تبلیغات، واردات و صادرات و… نیز اشاره کرد.

۲-دعاوی ابطال طرح صنعتی

چنانچه طرح صنعتی بنحو غیر قانونی و بدون لحاظ شرایط ماهوی در ثبت طرح صنعتی(جدید بودن و یا اصالت) به ثبت رسیده باشد، از طریق وکیل طرح صنعتی و طرح دعاوی حقوقی می توان ابطال آن را مورد درخواست نمود.

۳-توقیف خط تولید و امحاء محصولات حاوی طرح

از دیگر خواسته های موکلین در دعاوی طرح صنعتی، این مهم می باشد که محصولات بدون کیفیت کپی برداری شده در بازار جمع آوری و امحاء شوند. بعلاوه می توان  قالب طرح صنعتی را نیز بموجب حکم دادگاه از میان برد.

۴-مطالبه خسارت

چنانچه برمبنای اقدامات ناقضانه اشخاصی که از طرح شما سوء استفاده می نمایند، متحمل خسارتی گردیده اید، می توان از طریق وکیل طرح، مبادرت به دریافت خسارات از ناقض طرح نمود.

۵-جزای نقدی و حبس

از طریق وکیل طرح صنعتی می توان با طرح دعاوی کیفری  ، مبادرت به محکومیت کیفری به پرداخت جزای نقدی و یا حبس نمود.

نکته بسیار حائز اهمیت آنکه  در خصوص صاحبین طرح صنعتی، جهت انتخاب نوع دعاوی خویش (کیفری یا حقوقی)، می بایست با وکیل متخصص در دعاوی طرح صنعتی مشورت گیرید.

مشاوه طرح صنعتی
مشاوه طرح صنعتی

توقیف فوری کالای مشابه طرح صنعتی چگونه است؟

تا زمان صدور حکم از دادگاه جهت توقیف و امحاء محصولات ناقض(مشابه) طرح صنعتی ، نیازمند سپری شدن حداقل چندین ماهه می باشد. حال چنانچه بدنبال توقیف سریع و جمع آوری محصولات ناقض و مشابه طرح خود  می باشید، جالب است بدانید که سازوکار توقیف و منع فعالیت شخص ناقض طرح صنعتی از طریق نهاد »دستور موقت« در قانون پیش بینی گردیده است.

وکیل دستور موقت طرح صنعتی، با هدف توقیف فوری محصولات ناقض و مشابه طرح شما می تواند قبل از سپری شدن زمان به این مهم دست یابد و در کمتر از چندین هقته به خواسته موکل خود برسد.

این دستور هم در دعاوی حقوقی طرح صنعتی و هم در دعاوی کیفری طرح صنعتی نمود عینی دارد با این تفاوت که در دعاوی کیفری ، اشخاص برای اخذ دستور توقیف محصولات خط تولید و محصولات، طبق رویه قضایی جاری نیازمند پرداخت هیچگونه هزینه و خسارت احتمالی نمی باشند در حالیکه دستور موقت در دعاوی حقوقی نیازمند تودیع خسارت احتمالی می باشد.

همچنین چنانچه از شما بابت نقض طرح صنعتی شکایت گردیده و مالک طرح بدنبال جمع آوری محصولات حاوی طرحتان می باشد، اینگونه اشخاص که خواندگان یا طرف دعاوی طرح صنعتی بشمار می آید واجد دفاعیاتی در رد درخواست دستور موقت  نیز هستند.

وکیل ابطال گواهینامه طرح صنعتی

وکیل ابطال گواهینامه طرح صنعتی از طریق طرح دعوی حقوقی به خواسته ابطال گواهینامه ثبتی مبادرت به طرح دعوی می نماید.

وکیل ابطال گواهینامه طرح صنعتی
وکیل ابطال گواهینامه طرح صنعتی

اهم مواردی که دعوی ابطال گواهینامه طرح صنعتی مورد نیاز می باشد شامل موارد زیر است:

 1. زمانی که طرف دعوی کیفری نقض طرح صنعتی قرار گرفته اید و تصمیم بر این امر دارید که همزمان با دفاع در پرونده کیفری ، خود را از موضع دفاع خارج نموده و با طرح دعوی مستقل ابطال گواهینامه طرح در موضع حمله، قرار گیرید.
 2. دیگر آنکه علیه شما طرح دعوی حقوقی منع استفاده از طرح صنعتی مطرح گردیده است و شما در قالب دعوی مستقل یا دعوی همزمان تقابل در ابطال گواهنامه طرح ، مبادرت می نمایید. در صورت طرح دعوی تقابل ابطال گواهینامه طرح صنعتی در محاکم حقوقی در ابتدا به خواسته و دعوی ابطال طرح توسط شما رسیدگی خواهد نمود که با عنایت به پیچیدگی دعوی تقابل از حیث رعایت تشریفات قانونی ، پیشنهاد می گردد از طریق اخذ وکیل طرح صنعتی و مسلط به امور دعاوی تقابل این مهم صورت بپذیرد.
 3. همچنین امکان دارد که اداره طرح های صنعتی مبادرت به ثبت طرح مشابه طرح ثبتی شما در تاریخی موخر و پس از تاریخ ثبت شما اقدام نموده باشد ، در این موارد نیز خواسته شما از طریق طرح دعوی حقوقی ابطال گواهینامه طرح صنعتی صورت خواهد پذیرفت.

مدت زمان رسیدگی به دعاوی طرح صنعتی

از سوالات حائز اهمیت در طرح شکایت کیفری یا دعوی حقوقی طرح صنعتی، مدت زمان رسیدگی به اینگونه از دعاوی از زمان طرح دعوی تا زمان اصدار حکم می باشد.

بطور کلی رسیدگی به امور کیفری طرح صنعتی از سرعت بیشتری نسبت به دعاوی حقوقی طرح صنعتی برخوردار است منتها در دعاوی کیفری طرح صنعتی می توان بنحو تقریبا باز زمانی ۲ماهه تا یکساله در نظر گرفت در و در دعاوی حقوقی مدت زمان ۴ماهه تا یکسال و نیم در نظر گرفت.

در خصوص توقیف فوری محصولات ناقض طرح به جهت فوریت امر ، در نظام قضایی ما ؛ دستور موقت مورد شناسایی قرار گرفته است که دستور موقت دعاوی طرح صنعتی را می‌توان ظرف چند هفته مبادرت به توقیف محصولات و توقف خط تولید طرح صنعتی اقدام نمود.

زمان رسیدگی به دعاوی طرح صنعتی به فاکتورهای متعددی نظیر شعبه رسیدگی کننده، پیگیری طرفین دعوی، وجود یا عدم وجود اعتراض نسبت به نظریات کارشناسی و آرای قضایی، ادله موجود و… باز می‌گردد که موجبات این امر فراهم می گردد که مدت زمان رسیدگی به اینگونه دعاوی دچار نوسان گردد.

نکته ای که نباید از آن غافل گردید در ابتدای امر انتخاب نوع شکایت کیفری یا حقوقی و همچنین همزمانی طرح اینگونه دعاوی می باشد که از طریق وکیل طرح صنعتی بایستی مورد توجه قرار گیرد.

اظهارنامه طرح صنعتی

بطورکلی اظهارنامه، بمعنای مطالبه رسمی حق شما قبل از طرح دعوی معنا می یابد.ارسال اظهارنامه اصولا از جانب شخصی بعمل می آید که خود را ذیحق در موضوع قلمداد نموده است.

منظور از اظهارنامه طرح صنعتی بدین معناست که مالک طرح صنعتی ثبت شده، قبل از طرح دعوی نقض طرح صنعتی ،بطرفیت شخصی که در حال استفاده غیرقانونی از طرح صنعتی ثبت شده وی است، مبادرت به اقدامات هشدارآمیز در قبال عدم استفاده از طرحش توسط دیگران مینماید با این امید که شخص ناقض استفاده کننده از طرح صنعتی با رویت اظهارنامه،دست ازاستفاده بکشد.

مزیت مهم استفاده از اظهارنامه در دعاوی کیفری نقض طرح صنعتی نمود عینی تری می یابد
البته ارسال اظهارنامه در تمامی دعاوی طرح صنعتی توصیه نمی گردد و بستگی به شرایط هرپرونده وکیل طرح صنعتی در خصوص ارسال یا عدم ارسال اظهارنامه طرح صنعتی بایستی به شما راهنمایی نماید.

جهت ارسال اظهارنامه طرح صنعتی، بایستی به دفترخدمات قضایی مراجعه نمایید. با عنایت بر اینکه متن اظهارنامه از جانب شخص ارسال کننده بمنزله اقرار وی تلقی می گردد، در این راستا تنظیم متن از از نکات حایز اهمیت بشمار می آید و در این خصوص بهتر است از وکیل طرح صنعتی جهت تنظیم اظهارنامه مشورت گیرید.

بهترین وکیل دکتری طرح صنعتی

بدون شک وکیل دارای مدرک دکتری در جهت انجام سریع کار و تجربه عملکرد بهتری را دارد و باید بدانید که دکتر علی رفیعی با بیش از ۱۰ سال تجربه کار می تواند بهترین انتخاب برای شما عزیزان باشد.

وکیل کمیسیون ماده ۱۷۰ طرح صنعتی

وکیل طرح صنعتی اظهار می دارد : بموجب ماده ۱۷۰ آیین نامه قانون ثبت اختراعات، طرح صنعتی و علایم تجاری مصوب ۱۳۸۷، کمیسیونی جهت اعتراض به تصمیمات اداره طرح صنعتی ایجاد گردیده که به کمیسیون ماده ۱۷۰ طرح صنعتی شهرت یافته است.

اعضای کمیسیون مذکور که با سه عضو تشکیل می یابد و تصمیماتشان با حداکثر اعضا درارای اعتبار است؛ در خصوص صحت یا عدم صحت تصمیم اداره طرح صنعتی در صورت اعتراض شخص ذینفع از تصمیم اداره طرح صنعتی, مبادرت به تصمیم گیری می نمایند. وکیل کمیسیون ماده ۱۷۰ طرح صنعتی از طریق تنظیم لایحه اعتراضیه از تصمیم اداره و یا اعلام وکالت از شخص ذینفع در کمیسیون اداره مالکیت صنعتی؛ می تواند نقش بسزایی در اثبات حقانیت موکل داشته باشد.

غالب تصمیمات کمیسیون ماده ۱۷۰ طرح صنعتی در خصوص موضوع شرایط ثبتی طرح صنعتی یعنی شرط جدید و اصالت طرح و همچنین مشابهت یا عدم مشابهت طرح صنعتی درخواستی با طرح صنعتی ثبتی سابق، می باشد که وکیل طرح صنعتی می‌تواند با تقدیم لایحه دفاعیه طرح صنعتی و ارائه دفاعیات و توضیحات ، نقش موثری ایفا نماید

ویژگیهای وکیل طرح صنعتی چیست؟

 • آشنایی و تسلط  کامل به قوانین داخلی در حوزه طرح های صنعتی و موافقتنامه لوکارنو
 • آشنایی با مقوله ثبت طذح صنعتی و طریقه پرکردن اظهارنامه طرح صنعتی
 • آشنایی با نحوه جستجوی طرح صنعتی
 • آشنایی با نحوه انجام طرح صنعتی و طبقه بندی طرح های صنعتی
 • آشنایی با مقوله ثبت طرح صنعتی و اظهارنامه طرح صنعتی
 • آشنایی با جرم نقض طرح صنعتی و مجازاتها
 • آشنایی با نحوه تقدیم دادخواست و شکواییه طرح صنعتی، دفاعیات، تنظیم لایحه و…
 • آشنایی با مرجع تخصص رسیدگی کننده به دعاوی طرح صنعتی
 • ارتباط عمومی و فن بیان و هنر وکالت
 • روزمه علمی و تجریه کاری در حوزه طرح های صنعتی

توصیه دکتر علی رفیعی وکیل طرح صنعتی چیست؟

چنانچه مالک طرح صنعتی ثبت شده ای در ایران هستید؛ قانونگذار بموجب قانون ثبت اختراعات و طرح های صنعتی مصوب ۱۳۸۶ – ۳ دوره حمایت موقت ۵ ساله می نماید که امتیاز ثبت طرح صنعتی منع دیگران از استفاده از طرح صنعتی ثبتی است.

در این راستا بایستی بازار ایران و رقبای خودرا را تحت رصد خویش قرار داده و بدنبال این مهم باشید که از حقوق طرح صنعتی ثبتی خویش از طریق وکیل طرح صنعتی، محافظت و مراقبت بنمایید‌.
طرح صنعتی شما نیازمند حفاظت و مراقبت دارد و در غیراینصورت اشخاص دیگر با هزینه و قیمت پایین مبادرت به تولید و فروش محصولات حاوی طرح صنعتی خواهند نمود.

بعلاوه با رصد نمودن طرح صنعتی ثبتی دیگران از اخرین طرح های روز صنف خود مطلع گردید و چه بسا با جستجوی طرح صنعتی متوجه ثبت طرح صنعتی مشابه با طرح صنعتی خود گردیدی که نیاز به طرح دعوی ابطال گواهی طرح صنعتی موخر توسط وکیل طرح صنعتی گردد.

نکته: قبل از آنکه محصول خود را روانه بازار بنمایید، نسبت به ثبت طرح صنعتی خویش اقدام نمایید چراکه اداره طرح صنعتی ، در صورت افشای طرح خویش در بازار، مبادرت به ثبت نخواهد نمود و در صورت عدم ثبت، دیگران از آن کپی برداری خواهند نمود.

بعلاوه در صورت عدم ثبت، امکان ثبت طرح شما توسط دیگری وجود دارد و چه بسا علیه شما، طرح دعوی طرح صنعتی از طریق وکیل طرح صنعتی صورت بپذیرد.

همچنین بازار و رقبا تحت رصد قرار دهید و در صورت مشاهده کپی برداری طرح صنعتی خویش توسط دیگری، پس از مستند سازی استفاده غیر مجاز از طرح خود، با شخص ناقض می توانید وارد گفتگو بابت عدم استفاده گردید و در صورت استمرار بر استفاده ، مبادرت به طرح دعاوی طرح صنعتی از طریق وکیل طرح صنعتی بنمایید.

خدمات ما

دفتر حقوقی موکل به مدیریت دکتر علی رفیعی ، وکیل متخصص در دعاوی و ثبت طرح صنعتی، علایم تجاری و اختراعات و صاحب کتب متعدد و مقالات در حوزه مالکیت فکری  و تجارب ارزنده در این قبیل دعاوی ، آماده ارایه مشاوره حقوقی و پذیرش وکالت در این خصوص را می باشد.

جهت اخذ مشاوره حضوری، ویدیویی، تلفنی یا متنی و یا اخذ وکیل ، می توانید با ارتباط با دفتر ، از خدمات حقوقی ما بهره مند شوید.

هزینه های ثبت طرح صنعتی اگر توسط وکیل انجام شود چقدر است؟

بطور خلاصه دعاوی طرح صنعتی چیست؟

بطور کلی کلیه ادعا ها و دفاعیات مرتبط با طرح صنعتی شامل بر دعاوی منع استفاده ، شکایات حقوقی کیفری طرح ، ابطال طرح و… می باشد.

ثبت طرح صنعتی برای تمامی کسب و کار ها مورد نیاز است؟

الزامی جهت ثبت طرح وجود ندارد منتها با ثبت طرح میتوایند مانع استفاده دیگران از طرح خود گردید.

با توجه به اینکه محتمل است طرح شما توسط دیگران به ثبت رسید، پیشنهاد بر ثبت طرح خود ضروری است.

جهت حمایت از طرح صنعتی و منع استفاده دیگران از طرح شما، نیازمند ثبت می باشد و در صورت عدم ثبت دیگران خواهند توانست از طرح شما استفاده نمایند.

8 نظرات
 1. حسین می گوید

  باسلام. چنانچه طرح صنعتی ثبت شده توسط اشخاص متعددی در بازار در حال نقض طرح صنعتی باشد، آیا می توان با یک حکم دادگاه کلیه محصولات طرح را توقیف نمود؟

  1. علی رفیعی می گوید

   باسلام. جهت طرح دعاوی طرح صنعتی با توجه به اینکه هریک از اشخاص و کسبه از شخصیت مستقلی برخوردار هستند، در نتیجه چنانچه بین آن اشخاص رابطه شراکتی وجود نداشته باشد؛ بایستی بنحو مستقل مبادرت به دعوی طرح صنعتی اعم از دعوی حقوقی طرح صنعتی یا شکایت کیفری طرح صنعتی نمود

 2. سمیه می گوید

  سلام وقتتون بخیر برای ثبت شکایت طرح صنعتی به دادگاه شهید بهشتی تهران نسبت به ثبت طرح صنعتی باید حتما به تهران مراجعه بشه یا نه در دفاتر خدمات قضایی سراسر کشور میشه شکایت طرح رو ثبت کرد؟

  1. علی رفیعی می گوید

   دعاوی حقوقی طرح صنعتی مرتبط با شعبه ۳ مجتمع قضایی بهشتی هستش که در هر شهری که دفتر خدمات قضایی داره ، میشه مبادرت به تقدیم دعوی طرح صنعتی از طریق تقدیم دادخواست طرح صنعتی کنین و نیازی نداره جهت شکایت طرح ، به تهران مراجعه بفرمایین. موفق باشید.

 3. پگاه قیصی پور می گوید

  سلام، وقت بخیر، شکایت طرح صنعتی بابت اعتراض به تصمیم اداره ی طرح صنعتی به چه نحو می باشد،

  1. علی رفیعی می گوید

   چنانچه تصمیم اداره طرح صنعتی در قالب اخطار رد می باشد بایستی در قالب درخواست اعتراض به اخطار رد، از طریق سیستم اداره مالکیت صنعتی اقدام فرمایید و چنانجه تصمیم اداره طرح های صنعتی، در قالب تصمیم کمیسیون ماده ۱۷۰ آیین نامه طرح صنعتی باشد، بایستی ظرف ۶۰ روز از تاریخ ابلاغ تصمیم کمیسیون ماده ۱۷۰ آیین نامه، متقاضی ابطال تصمیم کمیسیون طرح صنعتی ، اقدام نمایید.

 4. منوچهری می گوید

  طرح صنعتی بنده رو رفتن ثبت کردن، میشه باطلش کرد؟

  1. دکتر علی رفیعی می گوید

   باسلام. بله در صورت وجود ادله امکان ابطال وجود خواهد داشت

اگر بعد از مطالعه ی مقاله ، هنوز ابهاماتی در ذهن شماست، در بخش نظرات مطرح بفرمایید تا کارشناسان ما پاسخگوی شما باشند

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.