وکیل طرح صنعتی

وکیل دعاوی طرح صنعتی در تهران | معرفی بهترین وکیل ثبت طرح صنعتی

معرفی بهترین وکیل طرح صنعتی در تهران، در صورتی که به دنبال مشاوره تخصصی در رابطه با دعاوی طرح صنعتی می باشید، با ما تا انتهای مقاله همراه شوید.

دعاوی طرح صنعتی از جمله دعاوی تخصصی و پیچیده بشمار می آیند که ضرورت مراجعه به وکیل دعاوی طرح صنعتی در این حوزه را بیش از پیش نمایان می سازد.

چه بسیار اشخاصی که به جهت عدم مشورت و یا حتی نا آگاهی به وکلای غیر متخصص این حوزه مراجعه می نمایند و با طرح دعاوی یا دفاعیات ناصواب دچار خسران گردیده اند.شاید گزاف نگفته باشیم که وکلای متخصص این حوزه در حد انگشتان دست هم نمی رسند.

فلذا چنانچه بدنبال وکیل جهت دعاوی طرح صنعتی و یا وکیل جهت ثبت طرح صنعتی، می گردید، با ما همراه باشید تا با داشتن اطلاع کاملی در این خصوص، آگاهانه وکیل طرح مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

هدف از دعاوی طرح صنعتی چیست؟

قبل از آنکه وکیل طرح صنعتی انتخاب نمایید ، بایستی بدانید چنانچه می خواهید خواهان پرونده حقوقی طرح صنعتی و یا شاکی پرونده کیفری طرح صنعتی قرار گیرید(مبادرت به شکایت کیفری طرح صنعتی نمایید) و همچنین به زمانی که طرف دعاوی(خوانده یا متهم)  دعاوی طرح صنعتی قرار گرفته اید، چه آثاری در پی خواهد داشت.

دعاوی طرح صنعتیماحصل دعاوی حقوقی طرح ، تحصل حکم منع استفاده از طرح ، ساخت ، فروش ، صادارت و واردات و عندالاقتضاء مطالبه خسارت ناشی از نقض طرح صنعتی است.

ماحصل دعاوی کیفری طرح صنعتی، جزای نقدی ، حبس و همچنین امحاء محصولات حاوی طرح یا قالب های مربوطه است.

در این راستا چنانچه خواهان یا شاکی هستید، با گرفتن وکیل طرح، بدنبال اخذ چنین احکامی خواهید بود و چنانچه خوانده دعاوی یا متهم پرونده هستید، با اخذ وکیل طرح، بدنبال تبرئه یافتن و یا رد دعاوی خواهان طرح می باشید.

وکیل ثبت طرح صنعتی تهران کیست؟

برای اینکه یک طرح صنعتی منشاء حمایت توسط قانونگذار گردد، ضرورتاً نیازمند به ثبت در اداره طرح های صنعتی می باشد.در واقع پس از ثبت طرح صنعتی در تهران می باشد که به مالک  طرح، قانونگذار حقوق انحصاری اعطاء می نماید.

اشخاص جهت ثبت طرح صنعتی خویش بهتر است به وکلای ثبت طرح مراجعه نمایند تا از طریق ثبت طرحشان،بتوانند از حمایت قانونی برخوردار شوند.

وکلای ثبت طرح صنعتی، در خصوص مسائل و موضوعات ثبت یک طرح صنعتی اقدام می نمایند که از زمان تنظیم اظهارنامه طرح تا زمان ثبت طرح صنعتی ادامه دارد.در نتیجه چنانچه از طرف اداره طرح های صنعتی مواجه با اخطارهای متعدد نظیر اخطار رد طرح، اخطار مشابهت، اخطار مشروط و… مواجه گردیدید، وکلای این حوزه می توانند در این خصوص به شما جهت قابلیت ثبت طرح و عندالاقتضاء اعتراض به تصمیم واحد ثبتی و مراجعه به کمیسیون ماده ۱۷۰ آیین نامه به شما مشاوره و یا وکالت شما را از بدو تا ثبت طرح مورد پذیرش قرار دهند.

برخی موسسات ثبتی مشاهده می گردد با راهنمایی ناصواب و معرفی وکلایی که بیشتر رزومه کاری ثبتی در کارنامه خویش دارند، وکالت در دعاوی طرح را بعهده می گیرند که متاسفانه به لحاظ فقدان اطلاع، نتیجه لازم را اخذ نمی نمایند .

وکیل دعاوی طرح صنعتی کیست؟

وکیل دعاوی طرح صنعتی در تهران ، به زمانی است که پرونده طرح صنعتی مقرر است در محاکم تخصصی قضایی ایران مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد.

این دعاوی اصولاً پس از زمان ثبت طرح منشاء آثار پیدا می نمایند  و وکلای این حوزه از طریق دعاوی تخصصی راجع به طرح صنعتی، نظیر دعاوی حقوقی و کیفری منع استفاده  و نقض طرح صنعتی، دعاوی ابطال طرح صنعتی، دعاوی مطالبه خسارت ناشی از نقض طرح صنعتی، دعاوی توقیف و امحاء قالب طرح صنعتی و… مبادرت می نمایند.

در نتیجه مشاهده می گردد بایستی مقوله وکیل ثبت طرح صنعتی با وکیل دعاوی طرح صنعتی تفکیک نمود و هر مقوله ای را تخصصاً به وکلای متخصص آن حوزه مراجعه نمود.

با توجه به اینکه دعاوی حقوقی و کیفری طرح صنعتی در تهران مورد رسیدگی قرار می گیرد، وکیل طرح صنعتی در تهران  بیشتر پیشنهاد می گردند چراکه امکان دسترسی به مراجع مرتبط  در شهر تهران و قضات رسیدگی کننده را بیشتر دارند.

نکته : وکیل ثبت طرح صنعتی با وکیل دعاوی طرح صنعتی ، دو مقوله متفاوت از یکدیگر می باشند.

چگونه وکیل دعاوی طرح صنعتی را پیدا نماییم؟

اشخاص جهت پیدا نمودن وکیل طرح صنعتی ، از طرق متعددی نظیر جستجو از طریق اینترنت، پرس و جو از نزدیکان و همکاران، فضای مجازی، بررسی آرای قضایی  و… بدنبال وکلای این حوزه می گردند.

مهمترین ویژگی وکیل طرح صنعتی، تسلط علمی بهمراه بهره گیری از فن وکالت و بهمراه شناخت وی از مراجع رسیدگی و کارشناسان و…و در نهایت پیگری تا رسیدن به حقوقتان می باشد

منتها جهت اخذ وکیل  بالاخص در امور تخصصی  نظیر طرح صنعتی ، رعایت چند موضوع از واجبات است:

اولاً وکالت علاوه بر ضرورت دانش مرتبط با طرح های صنعتی،  یک فن و هنر است

ثانیاً سعی کنید خودتان تا حدودی از مقوله طرح صنعتی آشنایی نسبی پیدا نمایید تا با طرح سوالات از وکیلی که شناختی از وی ندارید، بتواند ارزیابی در خصوص تسلط علمی وی بیابید(!)

ثالثاً از وکیل مورد نظر در خواست ارائه نمونه آرا و پرونده های مطروحه یا مختومه خویش در این حوزه بنمایید

رابعاً چنانچه حق با شما نیست و اصرار در اخذ وکیل طرح صنعتی دارید، از وی انتظار معجزه نداشته باشید.

( قبل از هر اقدام حقوقی طرح صنعتی، با وکیل خود مشورت نمایید. )

مشاوره در دعاوی طرح صنعتی :

بطور کلی با عنایت بر اینکه موضوعات حقوقی با جان و مال و آبروی شما سرکار دارد، پیشنهاد می گردد قبل از هر اقدام حقوقی با وکیل متخصص آن حوزه مشورت نمایید.

مشاوره دعاوی طرح صنعتیمقوله طرح های صنعتی نیز از این امر  دور نیست و بهتر است از وکلای این حوزه مشورت اخذ نمایید و با آگاهی اقدامات خویش را فراهم آورید.

نکته مهم در اخذ مشاوره در اینگونه دعاوی این مهم می باشد که هرنوع مشاوره ای ، شما را به مقصود نمی رساند و بایستی و ضرورتاً به وکلایی مراجعه نمود که در این حوزه وکالت کرده اند چراکه موضوع دعاوی طرح صنعتی، یک امر تئوری صرف نمی باشد و وکلایی که عملاً در این حوزه مشغول به فعالیت می باشند ، شمارا بهتر رهنمون می سازند.

در خصوص ثبت طرح صنعتی نیز، چنانچه می خواهید طرح صنعتی به ثبت برسانید و یا از طرف اداره طرح صنعتی مواجه با اخطار گردیده اید، مشورت با وکیل ثبت طرح صنعتی پیشنهاد می گردد.

هزینه حق المشاوره و حق الوکاله در دعاوی طرح صنعتی:

طبق قانون حاکم بر وکالت، اصل بر توافق موکل و وکیل می باشد منتها در خصوص  میزان تعرفه حق المشاوره حقوقی وفق آیین نامه حاکم بر تعرفه وکلای دادگستری تا سقف پانصد هزار تومان عنوان شده است.

در خصوص حق الوکاله در دعاوی طرح صنعتی و همچنین ثبت طرح نیز، بموجب قانون کاملاً توافقی درنظر گرفته شده است.

دعاوی طرح صنعتی کجا مطرح می گردند؟

با توجه به اینکه هردو دعاوی حقوقی و کیفری طرح صنعتی در تهران رسیدگی می گردند، قاعدتاً  و بالاخص با توجه به شرایط کرونای حاکم و محدودیت تردد، می بایست از وکلای طرحی مورد استفاده قرار گیرند که بومی شهر تهران هستند تا براحتی به مراجع قضایی تخصصی مربوطه دسترسی پیدا نمایند.

دعاوی کیفری طرح صنعتی در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرای ناحیه ۲۶ تهران( جرایم پزشکی) مورد رسیدگی قرار می گیرند و در مراحل بالاتر نظیر مرحله بدوی درشعبه ۱۰۴۳ مجتمع قدوسی تهران و در مرحله تجدیدنظر در شعبات ۳۹ تجدیدنظر و.. رسیدگی می گردند.

دعاوی حقوقی نیز در مرحله بدوی در شعبه سوم دادگاه حقوقی بهشتی تهران و مرحله تجدیدنظر در شعبات ۱۰ و ۱۲ و… رسیدگی می گردند.

فرایند اعطای وکالت در دعاوی طرح صنعتی چگونه است؟

چنانچه شما مالک طرح صنعتی هستید ، اصولاً در قالب خواهان دعاوی طرح صنعتی ، این شما هستید که مبادرت به طرح دعاوی حقوقی یا کیفری جهت حفاظت از حقوق خود می نمایید.

چنانچه خوانده دعاوی حقوقی یا متهم(مشتکی عنه) پرونده کیفری نقض طرح صنعتی قرار گرفته اید، می توانید با اخذ وکیل خوانده طرح صنعتی ، مبادرت به ارایه دفاعیات قانونی خویش بنمایید.

فرایند اعطای وکالت بدین نحو می باشد که در جلسه حضوری یا ویدویی با وکیل متخصص این حوزه جلسه برگزار نمایید و وکیل پس از ارزیابی پرونده و توافقات مالی با شما ، مبادرت به اخذ وکالت الکترونیکی از شما می نماید و در مرجع قضایی حضور به امر می رساند

مراجعین و موکلینی ساکن شهرستان هستند نیز می توانند از طریق الکترونیکی مبادرت به اعطای وکالت به وکیل مورد نظر خویش بنمایند.

امکان تنظیم لایحه دفاعیه طرح صنعتی فراهم است

امکان تنظیم لایحه دفاعیه طرح صنعتی فراهم است

چنانچه فرصت گرفتن وکیل ندارید و یا احساس می کنید از پرداخت حق الوکاله وکیل برنمی آیید می توانید در قالب درخواست اوراق قضایی نظیر تنظیم دادخواست یا شکواییه طرح صنعتی، لایحه دفاعیه طرح صنعتی و… بهره مند شوید.

از طرف خواهان یا خوانده دعاوی نقض طرح صنعتی

مزایای مراجعه به وکیل متخصص طرح صنعتی

۱-دعاوی منع استفاده:

از طریق وکیل طرح صنعتی ، می توانید چنانچه شخصی از طرح صنعتی ثبت یافته شما درحال استفاده باشد، مانع استفاده وی از طریق احکام قضایی گردید.

از دیگر مصادیق دعاوی منع استفاده می توان به  منع ساخت، فروش ،تبلیغات، واردات و صادرات و… نیز اشاره کرد.

۲-دعاوی ابطال طرح صنعتی

چنانچه طرح صنعتی بنحو غیر قانونی و بدون لحاظ شرایط ماهوی در ثبت طرح صنعتی(جدید بودن و یا اصالت) به ثبت رسیده باشد، از طریق وکیل طرح صنعتی و طرح دعاوی حقوقی می توان ابطال آن را مورد درخواست نمود.

۳-توقیف خط تولید و امحاء محصولات حاوی طرح

از دیگر خواسته های موکلین در دعاوی طرح صنعتی، این مهم می باشد که محصولات بدون کیفیت کپی برداری شده در بازار جمع آوری و امحاء شوند. بعلاوه می توان  قالب طرح صنعتی را نیز بموجب حکم دادگاه از میان برد.

۴-مطالبه خسارت

چنانچه برمبنای اقدامات ناقضانه اشخاصی که از طرح شما سوء استفاده می نمایند، متحمل خسارتی گردیده اید، می توان از طریق وکیل طرح، مبادرت به دریافت خسارات از ناقض طرح نمود.

۵-جزای نقدی و حبس

از طریق وکیل طرح صنعتی می توان با طرح دعاوی کیفری  ، مبادرت به محکومیت کیفری به پرداخت جزای نقدی و یا حبس نمود.

نکته بسیار حائز اهمیت آنکه  در خصوص صاحبین طرح صنعتی، جهت انتخاب نوع دعاوی خویش (کیفری یا حقوقی)، می بایست با وکیل متخصص در دعاوی طرح صنعتی مشورت گیرید.

مشاوه طرح صنعتی
مشاوه طرح صنعتی

توقیف فوری کالای مشابه طرح صنعتی چگونه است؟

تا زمان صدور حکم از دادگاه جهت توقیف و امحاء محصولات ناقض(مشابه) طرح صنعتی ، نیازمند سپری شدن حداقل چندین ماهه می باشد. حال چنانچه بدنبال توقیف سریع و جمع آوری محصولات ناقض و مشابه طرح خود  می باشید، جالب است بدانید که سازوکار توقیف و منع فعالیت شخص ناقض طرح صنعتی از طریق نهاد »دستور موقت« در قانون پیش بینی گردیده است.

وکیل دستور موقت طرح صنعتی، با هدف توقیف فوری محصولات ناقض و مشابه طرح شما می تواند قبل از سپری شدن زمان به این مهم دست یابد و در کمتر از چندین هقته به خواسته موکل خود برسد.

این دستور هم در دعاوی حقوقی طرح صنعتی و هم در دعاوی کیفری طرح صنعتی نمود عینی دارد با این تفاوت که در دعاوی کیفری ، اشخاص برای اخذ دستور توقیف محصولات خط تولید و محصولات، طبق رویه قضایی جاری نیازمند پرداخت هیچگونه هزینه و خسارت احتمالی نمی باشند در حالیکه دستور موقت در دعاوی حقوقی نیازمند تودیع خسارت احتمالی می باشد.

همچنین چنانچه از شما بابت نقض طرح صنعتی شکایت گردیده و مالک طرح بدنبال جمع آوری محصولات حاوی طرحتان می باشد، اینگونه اشخاص که خواندگان یا طرف دعاوی طرح صنعتی بشمار می آید واجد دفاعیاتی در رد درخواست دستور موقت  نیز هستند.

خدمات ما

دفتر حقوقی موکل به مدیریت دکتر علی رفیعی ، وکیل متخصص در دعاوی و ثبت طرح صنعتی، علایم تجاری و اختراعات و صاحب کتب متعدد و مقالات در حوزه مالکیت فکری  و تجارب ارزنده در این قبیل دعاوی ، آماده ارایه مشاوره حقوقی و پذیرش وکالت در این خصوص را می باشد.

جهت اخذ مشاوره حضوری، ویدیویی، تلفنی یا متنی و یا اخذ وکیل ، می توانید با ارتباط با دفتر ، از خدمات حقوقی ما بهره مند شوید.

هزینه های ثبت طرح صنعتی اگر توسط وکیل انجام شود چقدر است؟

هزینه ثبت طرح بنحو توافقی هست و بستگی به تجریه گاری وکیل ثبت طرح و طبقه درخواستی و… ارتباط دارد منتها قیمت های ارایه شده از پانصد هزار تومان شروع می شوند.

بطور خلاصه دعاوی طرح صنعتی چیست؟

بطور کلی کلیه ادعا ها و دفاعیات مرتبط با طرح صنعتی شامل بر دعاوی منع استفاده ، شکایات حقوقی کیفری طرح ، ابطال طرح و… می باشد.

ثبت طرح صنعتی برای تمامی کسب و کار ها مورد نیاز است؟

الزامی جهت ثبت طرح وجود ندارد منتها با ثبت طرح میتوایند مانع استفاده دیگران از طرح خود گردید.

با توجه به اینکه محتمل است طرح شما توسط دیگران به ثبت رسید، پیشنهاد بر ثبت طرح خود ضروری است.

جهت حمایت از طرح صنعتی و منع استفاده دیگران از طرح شما، نیازمند ثبت می باشد و در صورت عدم ثبت دیگران خواهند توانست از طرح شما استفاده نمایند.

اگر بعد از مطالعه ی مقاله ، هنوز ابهاماتی در ذهن شماست، در بخش نظرات مطرح بفرمایید تا کارشناسان ما پاسخگوی شما باشند

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.