مراحل درخواست طلاق از طرف مرد

همه چیز درباره ثبت طلاق از طرف مرد 0 تا 100

6

مراحل طلاق از طرف مرد چگونه است ؟ با توجه به مشکلات امروزی در خانواده ها و عدم سازش زوجین با یکدیگر و عدم امکان ادامه زندگی مشترک ،هر یک از زوجین که تصمیم بر طلاق و جدایی بگیرید باید مراحلی را طی نماید.

هر زن یا مردی که متقاضی متارکه باشد با طی کردن پروسه طلاق می تواند درخواست طلاق کنند.در این مطلب بر آنیم تا مراحل درخواست طلاق از طرف مرد را از مرحله ثبت دادخواست تا ثبت طلاق را بررسی نمائیم:

در ادامه همراه دفتر حقوقی موکل-حامی و مدافع حقوق موکل باشید:

ثبت طلاق از طرف مرد

اولین مرحله در تقاضای طلاق از طرف مرد داشتن مدارک شناسایی می باشد ،که این مدارک عبارتند از:

۱-اصل سند ازدواج

۲-اصل شناسنامه

۳-کپی کارت ملی

مرحله دوم:

مراجعه به یکی از دفاتر خدمات قضایی

برای ثبت درخواست طلاق از طرف مرد باید به یکی از دفاتر خدمات قضایی محل اقامت خویش مراجعه کرده تا دادخواست وی به دادگاه صالح ارجاع شود.

پس از ثبت دادخواست در این دفاتر ،دادخواست به دادگاه  خانواده و شعبه صالح  به رسیدگی ارجاع شده و دستور تعیین وقت رسیدگی به طرفین جهت رسیدگی ابلاغ می گردد.

مرحله سوم:

ارجاع به داوری

بعد از رسیدگی دادگاه و استماع صحبتهای زوجین دادگاه قرار ارجاع به امر داوری را صادر می نمائید.طرفین موظفند داور اختصاصی خود را ظرف مدت یکماه به دادگاه معرفی کنند .

بعد از ارجاع به امر داوری طرفین باید حکم داوری را به دادگاه ارائه دهند و دادگاه می توانند بدون توجه به نظر داوری اقدام به تصمیم گیری کند.ودر نهایت اقدام به صدور گواهی عدم سازش می کند.مدت اعتبار گواهی عدم سازش ۳ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی می باشد.

مرحله چهارم:

پرداخت حقوق قانونی زوجه

از حقوق قانونی زن در ازدواج مهریه و نفقه و اجرت المثل است که باید در صورت طلاق محاسبه و پرداخت گردد و این امر توسط دادگاه خانواده تعیین تکلیف می شود.

مرحله پنجم:

حضانت فرزندان

در رابطه با حضانت فرزندان هم باید اتخاذ تصمیم شود و حضانت کودکان زیر ۹ سال با مادر خواهد بود.

تاثیر عدم رضایت زن در روند درخواست طلاق از طرف مرد

ممکن است سوالی در این میان طرح گردد که آیا عدم رضایت زوجه (زن)تاثیری در روند درخواست طلاق از طرف مرد دارد یا خیر ؟

جواب این سوال منفی می باشد و عدم رضایت زوجه فقط می تواند مراحل طلاق از طرف مرد را طولانی نماید اما در نهایت پس از طی مراحل قانونی زوجه مطلقه خواهد شد.

پیشنهادی : مدت عده در طلاق غیابی

مطابق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی اختیار طلاق با مرد می باشد و این زوج است که می تواند حتی بدون دلیل یا عذر موجه ،زوجه خویش را مطلقه سازد

رضایت زوجه تاثیری در روند درخواست طلاق از طرف مرد ندارد.

اقدامات لازم بعد از ثبت دادخواست طلاق از طرف مرد

پس از دادخواست طلاق از طرف مرد رائی که دادگاه صادرخواهد کرد گواهی عدم سازش است و زوج متقاضی طلاق ۳ ماه فرصت دارد تا برای اجرای رای دادگاه و ثبت آن به دفاتر رسمی طلاق مراجعه کند در غیراین صورت رای صادره فاقد اعتبار خواهد بود.

در صورتی که مرد وکیل داشته باشد تمامی مراحل طلاق از طرف مرد توسط وکیل وی و بدون حضور زوج انجام می پذیرد.

پس از درخواست طلاق از طرف مرد گواهی عدم سازش از طرف دادگاه صادر می گردد.

مدت زمان انجام مراحل طلاق از طرف مرد چقدر است؟

در مورد مدت انجام مراحل طلاق چه از طرف زن و چه از طرف زن باید گفت :پرونده طلاق دارای سه مرحله بدوی ،تجدید نظر،دیوان عالی کشور می باشد و در صورت اعتراض هریک از زوجین ممکن روند انجام آن از سه تا یکسال به طول بیانجامد.

مدت زمان انجام طلاق ممکن است یک تا سه سال به طول انجامد.

تکالیف دادگاه بعد ثبت دادخواست طلاق از طرف مرد چیست؟

دادخواست طلاق از طرف : در هر کدام از انواع طلاق و اینکه طلاق از طرف مرد باشد یا از طرف زن درخواست شده باشد مطابق ماده ۲۹ قانون حمایت از خانواده ،قاضی دادگاه خانواده باید در رابطه با مهریه،اجرت المثل،نفقه زن،حضانت فرزندان و ملاقات و نفقه آنها اتخاذ تصمیم نماید.

مطالب پیشنهادی : هبه چیست

همچنین دادگاه باید به هر یک از زوجین ابلاغیه فرستاده و با قید مهلت در آن از آنها بخواهدکه داور معرفی کنند اما امروزه وجود داور در امر طلاق یک امر تشریفاتی شده و زیاد کارساز نمی باشد لذا نظریه داوران نیز برای دادگاه اهمیت چندانی ندارد.

   طلاق چه از طرف مرد باشد چه به درخواست زن باید در رابطه با مهریه،نفقه،اجرت المثل زوجه اتخاذ تصمیم شود

مهریه زن در طلاق غیابی چگونه است؟

اگر درخواست طلاق از طرف مرد باشد یا حتی رای غیابی صادر گردد مهریه زن از بین نخواهد رفت و زوجه در هر صورت مستحق مهریه خواهد بود مگر اینکه طلاق از طرف مرد در دوران عقد ویا طلاق بدون نزدیکی واقع شده باشد که در این صورت زن مستحق نیمی از مهریه خواهد بود.

طلاق چه از طرف مرد باشد یا رای غیابی صادر گردد مانع از بین رفتن مهریه زن نخواهد شد.

طلاق بائن و طلاق رجعی یعنی چه؟

طلاقی که مرد در آن درخواست کننده طلاق است را طلاق رجعی می گویند و مرد می تواند در طول مدت ۳ ماه عده زوجه ،به وی رجوع نماید مگر اینکه زوجه باکره بوده یا یائسه باشد که در این موارد طلاق بائن بوده و امکان رجوع وجود نخواهد داشت.

شرط تنصیف در اموال یعنی چه؟

شرط تنصیف در عقد که در بند اول آن آورده شده بدین معناست که اگر زوج ،زوجه را بدون عذر موجهی مطلقه نماید باید نیمی از دارایی و اموال خود را به زوجه واگذار نماید.

پس اگر مردی در هنگام عقد شرط تنصیف مندرج در عقد نامه را امضا کرده باشد علاوه بر مهریه در هنگام طلاقی که به درخواست مرد است،باید تا نصف اموال موجودی را که در ایام زناشویی به دست آورده بود را به زوجه واگذار نماید.

شرط تنصیف به معنای واگذاری نیمی از اموال زوج به زوجه در صورت طلاق بدون  عذر موجهه می باشد.

در صورت طلاق از طرف زوج آیا مهریه تقسیط می شود؟

اگر مردی دادخواست طلاق زوج را به طرفیت زوجه خویش مطرح نماید دادگاه رسیدگی کننده مطابق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مکلف است در ضمن صدور حکم طلاق نسبت به حقوق مالی زوجه از جمله مهریه رسیدگی نماید.

در اینجا دو حالت پیش می آید:

۱-اگر قبل از دادخواست و مراحل طلاق از طرف مرد یا در اثنای رسیدگی ،زوجه دادخواست مهریه داده باشد دادگاه رسیدگی کننده به طلاق به پرونده مهریه که ممکن است در همان شعبه یا در شعبه دیگری در حال رسیدگی باشد باید استناد نماید و در این حالت اگر مرد تقاضای تقسیط مهریه  کند باید این تقاضا را در شعبه ای که  رای مهریه صادر شده است دادخواست اعسار از پرداخت مهریه تقدیم دادگاه نماید.

مطالب پیشنهادی : قرار اناطه کیفری و حقوقی

۲-در حالت دوم اگر زن دادخواست مهریه نداده باشد ولی مرد دادخواست طلاق مطرح کرده باشد ،در اینجا پس از صدور حکم طلاق،مرد می تواند در همان دادگاهی که به طلاق رسیدگی کرده دادخواست اعسار از پرداخت مهریه مندرج در عقدنامه و دادنامه طلاق را به طرفیت همسر و از طریق دفاتر خدمات قضایی ثبت نماید.

نمونه دادخواست طلاق از طرف مرد

نمونه دادخواست طلاق از طرف مرد

خواسته:تقاضای طلاق (صدور گواهی عدم سازش)

احتراما به استحضار می رساند :

۱-با توجه به عقد نامه پیوستی اینجانب ….(خواهان)و زوجه خانم….فرزند….به تاریخ….با عقد دائم ازدواج نموده ایم.

۲-مدت ….سال /ماه از زندگی مشترک می گذزد.

۳- حاصل توجها به اختلاف و ناراحتی های پیش آمده و عدم امکان ادامه زندگی مشترک و سوء رفتار نامبرده به استناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی تقاضای رسیدگی و صدور حکم طلاق نامبرده را دارم.

((نمونه رای دادگاه برای طلاق از طرف مرد))

در خصوص دادخواست آقای——–به طرفیت خانم ———به خواسته صدور گواهی عدم سازش به درخواست زوج (صدور طلاق به درخواست زوج)با عنایت به جامع محتویات پرونده از جمله فتوکپی مصدق نکاحیه رسمی شماره —-صادره از دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره—-حوزه ثبتی مشهد ونیز اقاریر طرفین در محضر دادگاه در محضر دادگاه وجود علقه زوجیت بین آنها به سبب عقد نکاح دائم محرز ومسلم است.از طرفی دادگاه و داوران طرفین در راستای اجرای مقررات قانون حمایت خانواده تلاش خود را جهت ایجاد صلح و سازش بین زوجین معمول داشته و تلاش و اقدامات شورای حل اختلاف نیز در این راستا موثر واقع نگردیده است و خواهان اصرار به طلاق دارد.لذا دادگاه با توجه به قاعده فقهی الطلاق بید من اخذ بالساق و به استناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش بین زوجین مترافعین صادر می نماید .ایشان می توانند به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و ثبت طلاق مراجعه و پس از وقوع طلاق نسبت به ثبت رسمی اقدام نمائید.رعایت وجود شرایط صحت اجرای صیغه طلاق از جمله مراعات مفاد مواد ۱۱۳۴،۱۱۳۵،۱۱۴۰،۱۱۴۱قانون مدنی به عهده مجری صیغه طلاق خواهد بود.نوع طلاق با توجه به اینکه اصرار در طلاق از سوی شوهر می باشد ،رجعی بوده وعده آن از زمان وقوع طلاق سه طهر است .بنابراین زوج در ایام عده این طلاق حق رجوع به همسرش را دارد و مکلف به انفاق در حق وی می باشد و حق اخراج او از مسکن مشترک را ندارد.

مطالب پیشنهادی : طلاق خلعی چیست

در مورد مسائل مالی فی مابین با عنایت به اینکه زوجه قبلا اقدام به طرح دعوای مهریه و نفقه نموده است و احکام قطعی صادر شده استو بنابراین محتویات پرونده در حال اجرا می باشد و زوجه جهیزیه نداشته است دادگاه با تکلیفی مواجه نیست.در خصوص اجرت المثل ایام زوجیت صرف نظر از اینکه زوجه ادعایی نداشته است با عنایت به اینکه اقدامات زوجه در منزل زوج ظهور در تبرعی بودن آن دارد و زوجه دلیلی بر خلاف آن اقامه نکرده است دادگاه به استناد ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بی حقی زوجه صادر می نماید.زوجین دارای فرزند مشترک به نام ———–می باشند که با توجه به مواد ۱۱۶۸و۱۱۶۹قانون مدنی حضانت وی به مادرش واگذار می شود و پدر طفل حق دارد هر هفته در روزهتی جمعه و هر نوبت داوزده ساعت با فرزندش ملاقات نماید .محل تحویل و بازپس گیریطفل نزدیکترین کلانتری به محل سکونت طفل خواهد بود.اعتبار این گواهی از تاریخ قطعیت و ابلاغ حکم قطعی به طرفین سه ماه خواهد بودکه در صورت عدم مراجعه جهت اجرای مفاد آن در مدت مزبور از درجه اعتبار ساقط می شود.

دانلود فایل ورد رای دادگاه در مورد طلاق از طرف مرد

وکیل متخصص در طلاق از طرف مرد

وکیل طلاق از طرف زوج

اگر مردی بخواهد همسر خود را مطلقه سازد باید پروسه طولانی را طی کرده ومراحل متعددی راطی نمائید که این امر مستلزم دانش و تسلط کافی بر مسائل حقوقی می باشد.

آیا مرد می تواند بدون اینکه به دادگاه برود اقدام به طلاق همسر خود کند؟

امکان طلاق بدون طی شدن مسیر دادگاه امکانپذیر نیست منتها مرد میتواند از طریق مراجعه به وکیل دادگستری ؛ به وی وکالت دهد که اقدام قضایی انجام دهد.

شرایط لازم برای مرد جهت طلاق زوجه چیست؟

باتوجه به اینگه حق طلاق در اختیار مرد هست نیاز به شرایط خاصی نیس و صرفا حقوق مالی زن بایستی پرداخت شود و اینگونه هیچ مشکلی وجود ندارد.

حقوق مالی زن چیست و شامل چه چیزی می باشد؟

حقوق مالی زن شامل بر حق نفقه، حق اجرت المثل ، حق تنصیف دارایی و نحله می باشد.

دفتر حقوقی موکل با داشتن کادری مجرب از وکلاو مشاوران متخصص آماده ارائه خدمات حقوقی در زمینه طلاق،مهریه، نفقه و… می باشد.

هزینه وکیل برای طلاق از طرف مرد

هزینه وکیل برای طلاق از طرف مرد یا زوج بستگی به تخصص و تجربه و مهارت وکیل دارد و شما عزیزان میتوانید برای آگاهی هرچه بیشتر در این زمینه از وکیل پایه یک سایت موکل اقدام به گرفتن مشاوره برای مراحل کار خود کنید

قبل از هر اقدام حقوقی با ما مشاوره نمائید.

6 نظرات
 1. نازنین فلاح می گوید

  سلام درخواست طلاق غیابی همسر بهتره که وکیل بگیرم برای انجامش یا لازم نیست؟ ممنون میشم کامل راهنمایی کنید.

  1. علی رفیعی می گوید

   با عرض سلام شما می توانید با شماره ۰۹۱۲۴۴۴۷۷۲۴ تماص حاصل فرمایید و در این زمینه مشاوره دریافت کنید.

 2. بهرام می گوید

  باسلام و تشکر از مطالب آموزنده سایت تون. آیا اگر درخواست طلاق از طرف مرد باشه، با وجودیکه در حال حاضر هیچگونه اموال منقول و غیر منقولی ندارم و با رای اجرای احکام خانواده، پراید بنده که در دوران مجردی خریده بودم و ۲دانگ آپارتمان مسکونی که در زندگی مشترک خریده بودم، به مزایده رفته؛ آیا باز هم شرط تنصیف اموال وجود داره؟؟

  1. علی رفیعی می گوید

   سلام، بله شرط تنصیف بقوت خودش باقی هست منتها چنانچه زوجه سومعاشرت داشته باشد یا تمکین ننماید مستحق شرط تنصیف نیست.

 3. محمد می گوید

  سلام،من و همسرم۱۲ساله که ازدواج کردیم یه دختر ۱۰و یه پسر ۵ساله دارم،الان میخام طلاق بدم به این علت که زنم چند ماهه که از روابط زناشویی پرهیز میکنه و بهانه های مختلف برای این کارمیاره و هرچند روزی برای اینکه اعصاب و روان منو نابود کنه بهانه هایی میگیره و هی پشت سرهم تکرار میکنه مثل (خونه بخر،یخچال بخر،تلوزیون بخر،جاروبرقی بخر،اجاق گاز خوراک پزی بخر و…)و به این طریق زندگی رو ب کام همه تلخ کرده بدون حتی فکر ب آینده دوتا بچه وبا توجه ب اینکه درامدم زیاد نیست و پس اندازی هم ندارم فقط یه ماشین دارم که باهاش مسافرکشی میکنم تا مخارج زندگی رو بدم از یه طرف اجاره خونه و مخارج تحصیل فرزند و از یه طرف زیاده خواهیهای زنم، لطفا راهنمایی کنید موضوع طلاق رو به چه صورتی پیگیری کنم که ب نتیجه برسم،،میتونم خودم و بچهامو راحت کنم واقعا زندگی رو سخت کرده برام و حتی شبها خواب ندارم ازبس که ذهنم درگیر این بهانه گیریهاشه و… لطفا،،،ممنون میشم راهنمایی کنید

  1. علی رفیعی می گوید

   باسلام.بله طلاق از اختیارات شخص زوج می باشد و پیشنهاد می گردد بدوا بموجب اظهارنامه از ایشان طلب تمکین خاص گردید و در صورت عدم تمکین با دادخواست طلاق از طرف زوج تقدیم مرجع دادگاه خانواده نمایید. طلاق از طرف مرد پروسه زمانی حداقل دوماهه را درپیش خواهید داشت.

اگر بعد از مطالعه ی مقاله ، هنوز ابهاماتی در ذهن شماست، در بخش نظرات مطرح بفرمایید تا کارشناسان ما پاسخگوی شما باشند

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.