رجوع در طلاق خلع، طلاق رجعی و طلاق بائن چیست؟

همه چیز درباره طلاق رجعی، طلاق خلع و طلاق بائن و دعوای اثبات رجوع

0

معنی رجوع از طلاق خلع، رجعی و بائن چیست؟ دعوی اثبات رجوع را چگونه مطرح کنیم؟

طلاق رجعی، طلاق خلع و بائن از عوامل انحلال نکاح و قطع رابطه زوجیت بین زوجین است و زوجین جهت خاتمه رابطه زناشویی به صورت توافقی یا به درخواست زن یا مرد از یکدیگر جدا می شوند.

از طرفی طلاق رجعی، طلاق بائن و طلاق خلع انواع متعددی دارد که هر کدام آثار و نتایج خاص خود را دارد. یکی از موضوعات مهم در این خصوص موضوع امکان برگشت پذیری زوجین به یکدیگر پس از واقعه طلاق می باشد به این معنا که چنانچه طلاقی رخ دهد ، آیا زن یا مرد می تواند از طلاق صورت پذیرفته انصراف دهد و مجدد به عقد نکاح خویش بازگردد.

در ادامه خواهیم دید پاسخ این پرسش به موضوع نوع طلاق صورت پذیرفته ارتباط دارد و از جمله طلاقی قانونگذار امکان رجوع از طرف مرد را مورد شناسایی قرار داده است، بموضوع طلاق رجعی بازمی گردد که مطابق بر آن مرد می تواند در آن طبق شرایطی از طلاق زوجه منصرف شده و به زندگی مشترک بازگردد ،لذا در این مقاله برآنیم تا درباره رجوع در طلاق خلع، رجعی و بائن و… صحبت نمائیم.

در ادامه همراه دفتر حقوقی موکل-حامی و مدافع حقوق موکل باشید:

رجوع در طلاق به چه معناست؟

معنی رجوع در طلاق ،همانگونه که اشاره شد به معنای شیمانی زوج در مطلقه نمودن زوجه و بازگشت به زندگی مشترک و انصراف از طلاق است . واین انصراف در طول مدت عده زن که سه طهر می باشد ممکن است  حاصل گردد.

رجوع از طلاق به معنای بازگشت مرد به زندگی مشترک و انصراف از طلاق است.

طلاق رجعی یعنی چه؟

طلاق رجعی یکی از انواع طلاق می باشد که در آن مرد می تواند در عده طلاق رجعی (یعنی زن باید به مدت ۳ ماه که این مدت عده می نامند  ازدواج مجدد ننمائید)به همسر خود رجوع نماید و این از طلاق در مقابل طلاق بائن که مرد چنین حقی ندارد قرار دارد.

طلاق رجعی چیست؟

(مطلب پیشنهادی)

طلاق غیابی چگونه است

مراحل درخواست طلاق از طرف مرد

مطابق ماده ۱۱۴۸ قانون مدنی :

((در طلاق برای شوهر در مدت عده حق رجوع است.))

پس مشخص می شود که مرد در طول عده می تواند از طلاق رجوع کرده و به زندگی مشترک با همسر خود بازگردد و در مدت طلاق رجعی زن ومرد همچنان زوجین یکدیگر بوده و در صورت فوت هریک دیگری از او ارث خواهد برد.

همچنین در بحث طلاق رجعی مرد مکلف به پرداخت نفقه زوجه در دوران عده نیز می باشد.

عده طلاق رجعی سه طهر است و در این مدت مرد حق رجوع از طلاق را خواهد داشت.

 شرایط رجوع از طلاق رجعی چیست؟

بررسی شرایط رجوع از طلاق چیست ؟ همانگونه که اشاره شد در طلاق رجعی که در آن زن باید سه طهر عده نگه دارد(یعنی ۳ دفعه عادت ماهانه ببیند) ،مرد حق رجوع از طلاق را خواهد  داشت و مرد در طول عده می تواند از طلاق رجوع کرده و به زندگی مشترک باز گردد.

اما این بازگشت به زندگی و انصراف از طلاق دارای شرایطی می باشد که به بررسی آنها خواهیم پرداخت:

۱-درخواست رجوع از طلاق باید به اراده و خواسته مرد باشد و تنها خواسته زن موثر نخواهد نبود.

۲-رجوع و انصراف از طلاق تنها باید در مدت طلاق رجعی(سه طهر )است واقع گردد و اگر زن مرد بعد از عده تصمیم به زندگی مشترک گرفتند باید مججدا با یکدیگر ازدواج کنند.

۳-هر عملی یا کلامی که نشانه رجوع از طلاق باشد می تواند دلالتی بر رجوع از طلاق از طرف مرد باشد،مثل اینکه مرد با کلامی یا عملی اراده خود مبنی بر رجوع از طلاق را نشان دهد.

رجوع از طلاق باید به خواسته و اراده مرد باشد و تمایل زن نقشی در آن نخواهد داشت.

آیا رجوع از طلاق نیازمند ازدواج مجدد است؟

خیر،برای رجوع از طلاق نیاز به نکاح یا ازدواج مجدد نمی باشد و رجوع از طلاق از هر لفظی یا عملی محقق می شود .

آیا رجوع از طلاق باید ثبت شود؟

بله ،در صورت تصمیم زوجین مبنی بر رجوع از طلاق این اقدام باید به ثبت برسد ومرد طبق قانون بایستی ظرف یکماه از تاریخ رجوع اقدام به ثبت آن نمائید و اگر زوج اقدام به ثبت ننموده باشد به علت عدم ثبت رجوع از طلاق مجازات خواهد شد.

رجوع از طلاق باید در دفترخانه ای که صورتجلسه طلاق تنظیم شده ثبت گردد.

نحوه ثبت رجوع از طلاق چگونه است؟

نحوه ثبت رجوع از طلاق مرد بایستی به دفترخانه ای که صورتجلسه طلاق در آن ثبت شده مراجعه کرده ودر صورت تمایل به رجوع از طلاق ،صورتجلسه طلاق ابطال شده و طلاق به ثبت نمی رسد ودر خصوص زن نیز می بایست در طلاق خلعی ، انصراف به آنچه بخشیده است بنماید.

مجازات عدم ثبت رجوع از طلاق چیست؟

مطابق قانون حمایت از خانواده اگر مرد اقدام به ثبت رجوع از طلاق نکند ،علاوه بر الزام وی به مجازات عدم ثبت رجوع از طلاق ،به پرداخت جزای نقدی درجه ۵ یا حبس تعزیری درجه ۷ محکوم می گردد.

جزای نقدی معادل هشتاد تا صد و هشتاد میلیون ریال و حبس تعزیری از ۹۱ روز تا ۶ ماه خواهد بود.

مجازات عدم ثبت رجوع از طلاق پرداخت جزای نقدی درجه ۵ و حبس تعزیری درجه ۷ می باشد.

نحوه رجوع از طلاق ،در طلاق خلع و بائن چگونه اسـت؟

در این خصوص بایستی میان طلاق خلع  چیست و مبارات تمایز قائل گردید.

طلاق خلعی
معنی طلاق خلعی

رجوع از طلاق خلع : برای رجوع از طلاق خلعی که در واقع بنا به درخواست زن و به دلیل کراهت وی از مرد می باشد باید زن مهریه خود را در مدت عده که در قبال طلاق به مرد بخشیده را مجددا درخواست نمائید ،لذا در غیر این صورت مرد حق رجوع از طلاق را نخواهد داشت.

در طلاق بائن چون زن عده ندارد ،بحث رجوع در طلاق منتفی است و اگر زوجین قصد زندگی مشترک را داشته باشند باید اقدام به ازدواج مجدد کنند.

آیا امکان رجوع بعد از طلاق توافقی وجود دارد؟

در خصوص رجوع بعد از طلاق توافقی که در قالب طلاق خلعی یا مبارات صورت می پذیرد در جامعه تحت عنوان طلاق توافقی مورد شناسایی قرار می گیرد. در این راستا بایستی در ابتدا نوع طلاق از نوع بائن یا خلع را مورد شناسایی قرار داد که این مهم اصولاً در انتهای دادنامه های طلاق درج می گردد.

رجوع بعد از طلاق توافقی
رجوع بعد از طلاق توافقی

اگر طلاق توافقی به صورت بائن باشد( یعنی طلاقی که مرد در آن حق رجوع به زن را ندارد)امکان رجوع و بازگشت برای مرد میسر نیست اما مثلا اگر زن در طلاق با بخشیدن مهریه خود درخواست طلاق کرده باشد ،همان مهریه بخشیده شده را مجدداً از مرد درخواست کند طلاق از بائن به رجعی تبدیل شده و مرد حق رجوع به زن را خواهد داشت.

در اینجاست که بحث رجوع در طلاقی توافقی که طرفین در آن توافق کرده اند مطرح شده و زوجین می توانند مجدداً با هم زندگی کنند.

(مطالب پیشنهادی)

هبه چیست

لایحه دفاعیه رد هبه

البته ذکر این نکته مهم است که این رجوع باید در قبل از اتمام عده باشد و زن تا قبل از اتمام عده مهریه بخشیده شده خود را مطالبه کرد و مرد بخواهد آن را پرداخت کند.

دعوی رجوع از طلاق به چه نحو است؟

چنانچه میان زوجینی که فیمابین آن طلاقی صورت پذیرفته است، اختلافی در خصوص بازگشت به ازدواج سابق صورت پذیرفته باشد، اغلب یکی از طرفین مبادرت به طرح دعوی اثبات رجوع و یا اثبات واقعه رجوع می نماید.

اهمیت اینگونه دعاوی در طلاق رجعی به زمانی است که مرد در ایام عده به زن خویش رجوع نموده است و پس از زمان عده منکر این رجوع می گردد و یا بالعکس در طلاق رجعی مذکور، مرد ادعای رجوع در ایام عده می نماید ولی زن منکر رجوع از جانب زوج در ایام عده می گردد. فلذا مشاهده می گردد ادعا و اثبات واقعه رجوع هریک از زوجین می توانند باشند.

در طلاق خلع ، موضوع رجوع اصولاً از جانب شخص زوجه متصور می باشد .بدین نحو که زوجه اعلام می نماید ، از مهریه بخشیده شده به زوج در قبال طلاق ، منصرف گردیده است و طلاق خلعی را به طلاق رجعی مبدل نموده است.در این راستا زوجه می بایست لزوماً مراتب انصراف از بخشش مهریه را اثبات نماید و در غیر اینصورت چنانچه موضوع انصراف از بخشش مهریه را بسکوت واگذارد ، حتی در فرض داشتن روابط جنسی و بازگشت به منزل زوج، اقدام وی بمنزله رجوع تلقی نمی گردد.

از جمله انگیزه های زوجه در رجوع به مابذل مهریه، همانا مطالبه مهریه در ادامه خواهد بود چراکه در این صورت حق مطالبه مهریه بخشیده شده را مجدداً خواهد داشت.

دعوی اثبات رجوع ، جزو دعاوی غیرمالی محسوب می گردد و می بایست در محل اقامت خوانده صورت پذیرد. بعلاوه چنانچه خواهان پرونده شخص زوجه باشد ، وی می تواند در محل اقامت خویش مبادرت به طرح دعوی نماید.

وکیل خانواده در رجوع از طلاق( وکیل اثبات رجوع):

طلاق رجعی

بحث رجوع از طلاق ،نیاز به یکسری اقدامات از طرف زوج یا زوجه دارد که باید انجام شود و اگر در مدت مقرر اقدام به رجوع نشود و اقدامات لازم صورت نپذیرد نیاز به ثبت ازدواج مجدد زوجین می باشد.لذا پیشنهاد می شود قبل از هر گونه اقدام در این زمینه با وکیل متخصص مشاوره نمائید.

در صورتی که در رابطه با طلاق خلع و طلاق رجعی و همچنین طلاق بائن و نحوه اثبات و رجوع سوالی دارید در قسمت نظرات سوالات خود را پرسیده و پاسخ خود را دریافت نمایید.

آیا رجوع از طلاق حتما باید ثبت گردد؟

بله باید توسط مرد در دفترخانه ای که تقاضای طلاق شده است حتما ثبت گردد.

در طلاق رجعی زن از چه حقوقی برخوردار می باشد؟

در طلاق رجعی زن از نفقه برخوردار خواهد بود و باید توسط مرد پرداخت شود.

برای طلاق خلع زن باید چه اقداماتی انجام دهد؟

زن برای طلاق خلع باید تمام یا بخشی از مهریه خود را جهت طلاق خلع ببخشد.

آیا مرد در طلاق بائن رجوع از طلاق نمائید؟

خیر در طلاق بائن امکان رجوع از طلاق وجود ندارد و زوجین باید مجددا اقدام به ثبت ازدواج مجدد نمایند.

دفتر حقوقی موکل با کادری مجرب از وکلا و کارشناسان آماده ارائه کلیه خدمات حقوقی در این زمینه می باشد.

قبل از هر اقدام حقوقی با ما مشاوره نمائید.

اگر بعد از مطالعه ی مقاله ، هنوز ابهاماتی در ذهن شماست، در بخش نظرات مطرح بفرمایید تا کارشناسان ما پاسخگوی شما باشند

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.