لایحه دفاعیه علامت تجاری

وکیل تنظیم لایحه دفاعیه علامت تجاری

0

تنظیم و ارائه لایحه دفاعیه علامت تجاری یا لایحه دفاعیه برند، به مرجع قضایی مربوطه از اهمیت بسزایی جهت انسجام بخشی به دفاعیات قانونی، صرفه جویی در زمان و کمک به قضات رسیدگی کننده به دعاوی علامت تجاری بعهده دارد و منافع طرفی که لایحه دفاعیه ارائه نموده است،را بیشتر تامین خواهد نمود.

فلذا اخذ مشاوره و تنظیم لایحه دفاعیه علامت تجاری یا برند توسط وکیل علامت تجاری و برند پیشنهاد میگردد.

لایحه دفاعیه علامت تجاری چیست؟

لایحه دفاعیه علامت تجاری، متن حقوقی کتبی می باشد که در بردارنده دفاعیات حقوقی می باشد. چنانچه لایحه دفاعیه توسط خواهان دعوی علامت تجاری یا شاکی نقض علامت تجاری تنظیم یافته باشد،بدنبال تایید خواسته خواهان یا شاکی  در محکومیت خوانده می باشد و چنانچه لاحه دفاعیه توسط خوانده علامت تجاری یا متهم به نقض علامت تجاری تنظیم یافته باشد، بدنبال رد دعوی صورت پذیرفته می باشد.

نکته: تنظیم لایحه دفاعیه علامت تجاری، نیازند داشتن اطلاعات حقوقی در زمینه علامت تجاری میباشد

تنظیم لایحه دفاعیه علامت تجاری

با توجه به اینکه علایم تجاری جزو موضوعات تخصصی بشمار می آیند، تنظیم هرگونه لایحه دفاعیه علامت تجاری،نیازمند داشتن اطلاعات حقوقی در خصوص علایم تجاری می باشد و چه بسا دفاعیات ناصواب، اشخاص را دچارمشکل نماید.

مقاله مرتبط: ابطال علامت تجاری

نحوه تقدیم لایحه دفاعیه علامت تجاری

تقدیم لایحه دفاعیه علامت تجاری یا لایحه دفاعیه برند، از طریق تسلیم فیزیکی لایحه به شعبه رسیدگی کننده یا دفاترخدمات قضایی صورت میپذیرد.

اخیراً شعبات رسیدگی کننده به اینگونه دعاوی، سختگیری بیشتردر قبال تقدیم لایحه از طریق دفاترخدمات قضایی صورت می دهند و به طرفین دعوی اعلام مینمایند که از طریق دفترخدمات مبادرت به تقدیم لایحه نمایند.

دراین راستا پیشنهاد میگردد در دعاوی حقوقی، روز جلسه یا روز قبل آن مبادرت به تقدیم لایحه دفاعیه خویش از طریق دفاتر خدمات قضایی نموده وپیگیر قرار گیری پرینت ارسالی لایحه دفاعیه از دفترخدمات قضایی بشعبه رسیدگی کننده و قرار گیری آن در پرونده خود باشید.

هزینه ثبت لایحه دفاعیه علامت

صرف ثبت لایحه دفاعیه در سامانه عدل ایران، با هزینه شش هزار تومانی در صورت فقدان پیوست و ضمیمه  می باشد که چنانچه از طریق دفاترخدمات قضایی صورت پذیرد با احتساب تعرفه دفتر خدمات قضایی،هزینه ای حدود سی تا صد هزار تومان را بدنبال خواهد داشت.کارمندان دفاترخدمات قضایی اطلاعات حقوقی در ارتباط با علایم تجاری نخواهند داشت و قبل از مراجعه به دفاتر خدمات قضایی، لایحه خویش را بنحو تایپ شده آماده و مهیا نمایید.

برای تنظیم لایحه دفاعیه علایم تجاری،در درجه اول باسیتی به وکلایی مراجعه نمود که اطلاعات علمی تجربه و رزومه خوبی برخوردار باشند. هزینه تنظیم لایحه دفاعیه علامت تجاری بنحو توافقی میباشد .

توجه: لایحه دفاعیه، در بردارنده سناریوی دفاعی در مرجع مربوطه می باشد.

اقسام لوایح دفاعیه علامت تجاری؟

لایحه دفاعیه بسته به موضوع دعوی و مرجع دریافت کننده( دادگاه بدوی، دادگاه تجدیدنظر، اداره علایم تجاری،کمسیون ماده ۱۷۰) و اینکه از جانب کدامیک از طرفین دعوی قرار هست تقدیم گردد، از سناریوی متفاوتی برخوردار خواهد گردید در نتیجه از کپی نمودن لوایح سابق یا نمونه لوایح در اینترنت اجتناب نمایید چراکه هرپرونده شرایط خاص خویش را می طلبد.

لوایح دفاعیه علامت تجاری می تواند شامل موارد زیر باشد:

– لایحه دفاعیه ابطال علامت تجاری

– لایحه دفاعیه رد ابطال علامت تجاری

– لایحه دفاعیه منع استفاده از علامت تجاری

– لایحه دفاعیه رد منع استفاده از علامت تجاری

– لایحه دفاعیه نقض و حقوق ناشی از علامت تجاری

– لایحه دفاعیه رد نقض علامت تجاری

– لایحه دفاعیه نام تجاری

– لایحه دفاعیه مشابهت یا عدم مشابهت میان علامت تجاری

– لایحه دفاعیه تعارض علایم تجاری با نام تجاری و طرح صنعتی

مقاله مرتبط: وکیل علامت تجاری

وکیل تنظیم لایحه دفاعیه علامت تجاری

دفتر حقوقی موکل با مدیریت دکترعلی رفیعی، دکتری حقوق دانشگاه تهران و وکیل متخصص علامت تجاری و برند و مولف کتب حقوقی علایم تجاری، آماده خدمت رسانی حقوقی در خصوص پذیرش وکالت دعاوی علامت تجاری و تنظیم لوایح دفاعیه علایم تجاری می باشد.

جهت ارتباط کافیست با دفتر یا شبکه های اجتماعی ارتباط برقرار نمایید.

نمونه لایحه دفاعیه علامت تجاری

ریاست محترم شعبه سوم دادگاه حقوقی بهشتی تهران

باسلام

احتراماً به وکالت از موکل به استحضار می رساند:

۱- نام تجاری موکل:

علامت تجاری ………….. ، برگرفته از حروف اول نام شرکت موکل ………….  می باشد که با عنایت به سابقه  ثبت علامت تجاری مذکور توسط موکل در کشورهای عضو کنوانسیون پاریس ، و بموجب ماده ۸ کنوانسیون پاریس ، نام تجاری بدون آنکه الزامی به تسلیم اظهارنامه  یا ثبت آن باشد، در کلیه کشورهای عضو حمایت خواهد گردید.

این مهم بموجب ماده ۴۷ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری مصوب ۱۳۸۶ به رسمیت شناخته شده است.

۲- شهرت  و معروفیت علامت تجاری ….. :

اولاً، علامت تجاری …….. از علایم تجاری مشهور و معروف در زمینه تولید انواع …….. در سراسر جهان بشمار می رود بنحوی که با قدمت بیش از  نیم قرن در  بیش از ۷۰ کشور از جمله کشورهای عضو  و غیرعضو کنوانسیون پاریس از جمله چین، هنگ کنگ، آمریکا، ترکیه ، استرالیا، آلمان، ژاپن، آفریقای جنوبی، کره جنوبی، عربستان، امارات متحده عربی ، برزیل ، انگستان، فرانسه، ایتالیا  و … (در تمامی قاره های جهان) توسط موکل ثبت یافته و واجد شهرت جهانی می باشد و در کشور ایران نیز به لحاظ قدمت سابقه از برندهای مشهور بشمار می آید.

ثانیاً، اقرار و اذعان خواندگان ردیف اول و دوم نسبت به مشهوریت علامت متعلق به موکل در زمینه ……… مرتبط بشرح اظهارنامه بشماره………………۰ مورخ ………….

مقاله مرتبط: نقض علامت تجاری

ثالثاً، نظریه هیات محترم ۳نفره کارشناسی در پرونده تحت کلاسه بشماره ………….. دال بر مشهوریت علامت موکل

رابعاً، استعلام اتحادیه های ذیربط  در رابطه با مشهوریت علامت ………… منجمله اتحادیه محترم …………….، و بویژه …………………..

خامساً، آرای دادگاههای کیفری در تایید مشهوریت علامت موکل ، بشرحی که خواندگان ردیف اول و دوم برمبنای گواهینامه ثبت خلاف صادره ، با استناد به این موضوع که مالک انحصاری استعمال این علامت تجاری به بشمار می آیند ، بدون داشتن هرگونه مجوز نمایندگی از جانب موکل ( ……………)،

پس از بررسی های به عمل آمده در دادگاههای کیفری رای صادره (کپی به پیوست) بر اساس قدمت و سابقه ثبت علامت …………..  در کشورهای مختلف از نیم قرن پیش تا کنون ، و استمرار استفاده از محصولات موکل هم در داخل و هم  در خارج  و احراز مشهوریت آن علامت، رای به برائت …………………. و همچنین رفع توقیف محصولات وی در دادگاه کیفری دادند.

سابعا، کلیپهای تبلیغاتی  موکل در سطح جهانی بر روی سایت معتبر یوتوب به تاریخ انتشار قبل از ارایه اظهارنامه ثبت توسط خواندگان همچنان در این شبکه جهانی با درج تاریخ موجود و قابل دسترسی و کارشناسی است.

۳- سوء نیت خواندگان در ثبت علامت:

آنچنانچه از توجه به حروف ……………….  حکایت دارد، عبارت مذکور در فرهنگ و ادبیات فارسی فاقد هرگونه معنا و مفهوم خاصی است و خواندگان محترم ، با علم به این موضوع مبادرت به ثبت عین  این علامت در طبقه واحد نموده اند که نفس این امر انگیزه و  سوءنیت خواندگان را دوچندان می سازد.

مقاله مرتبط: لایحه دفاعیه رد هبه

بعلاوه خواندگان محترم به لحاظ فعالیت در این عرصه، کاملاً مطلع از علامت مشهور خارجی در ایران و جهان می باشند بنحوی که خود در اظهارنامه ها و لوایح خویش در جریان دعاوی حقوقی و کیفری علیه نماینده فروش شرکت خارجی صراحتاً به شهرت علامت مذکور و سابقه واردات در ایران اذعان داشته، و دامنه این آشنایی تا آنجاست که احدی از خواندگان از طریق ارسال ایمیل تقاضای همکاری جهت اخذ نمایندگی از موکل را نیز مطرح نموده بودند، که البته ثبت چنین علامت مشهوری به لحاظ اطلاع خواندگان نسبت به تعلق علامت مذکور به موکل  بموجب بند ۳ماده ۶ و ۱۰ مکرر کنوانسیون پاریس ممنوع گردیده و از حمایت قانون برخوردار نمی باشد .

همچنین بموجب عکس های اخذ شده توسط خواندگان در پرونده تحت کلاسه بشماره ۹۷۰۷۴۱ و ۹۷۰۷۴۲ مشاهده می گردد که خواندگان اقدام به ارایه تصاویری از انواع ……………… تولید شده توسط شرکت گلد پیک با عبارات سراسر انگلیسی و چینی و با نام و نشانی موکل ………… روی محصولات نموده و بدون رضایت موکل و با سوءاستفاده از محصولات وی و با ادعای خرید و فروش این محصولات وارداتی، بدنبال ایجاد سابقۀ استفاده از این علامت تجاری بودند که این امر خود بیانگر سوء نیت مشارالیه در ثبت علامت تجاری با علم و آگاهی قبلی از تعلق این علامت به موکل دارد

در تایید انگیزه خواندگان با پیگیری بعمل آمده مشاهده می گردد نامبردگان سایر علایم مشهور خارجی در زمینه باطری نظیر علامت ……….. و علامت ………….. را نیز بنام خویش به ثبت رسانده اند.

۴- رقابت نامشروع :

بموجب ماده ۱۰ مکرر کنوانسیون پاریس، کشورهای عضو اتحادیه مکلفند حمایت واقعی اتباع اتحادیه را در مقابل رقابت نامشروع تامین کنند، و هر رقابتی که بر خلاف معمول شرافتمندانه صنعت یا تجارت انجام گیرد یک رقابت نامشروع تلقی گردیده.  که از جمله مصادیق آن بشرح بند یک ماده ۱۰ مکرر، هر عملی که ممکن است به نحوی از انحاء موجب اشتباه با مؤسسه محصولات یا فعالیت صنعتی یا تجارتی یک رقیب شود ممنوع می باشد. فلذا به لحاظ کالای تولیدی موکل، ثبت موخر علامت مذکور بنام خوانده موجبات رقابت نامشروع و مکارانه بهمراه خواهد داشت.

۵- سابقه واردات قبل از ثبت علامت:

قبل ازتقدیم اظهار نامه  مبحوث عنه توسط خواندگان، محصولات تولیدی موکل (شرکت گلد پیک) با علامت تجاری فوق الذکر واجد سابقۀ واردات از گمرکات رسمی کشور (کپی به پیوست) می باشد و سابقه استفاده از علامت موکل در کشور قبل از تاریخ تقدیم اظهارنامه توسط خواندگان می باشد.

نتیجه گیری نمونه لایحه دفاع از علامت تجاری

علی ایحال با عنایت به مراتب فوق الذکر و نظر به اینکه علامت مبحوث عنه، برگرفته از نام تجاری موکل می باشد و سابقه ثبت جهانی در بیش از ۷۰ کشور دارد و مستند به ماده ۸ کنوانسیون پاریس و ماده ۴۷ قانون مصوب ۱۳۸۶ حتی بدون ثبت داخلی هم قابل حمایت است وبا  لحاظ مشهوریت و معروفیت  علامت مذکور بشرح دلایل مارالذکر و سابقه استعمال مستمر از علامت مذکور بتاریخ قبل از تقدیم اظهارنامه توسط خواندگان و عین بودن علامت تجاری مورد تقاضای ثبت و وحدت طبقه و فقدان معنا و مفهوم کلمه مذکور در فرهنگ فارسی و اطلاع خواندگان از وجود چنین علامت مشهوری و اقرار نامبردگان بشرح اظهارنامه ، فلذا مستند به ماده ۶ خامس کنوانسیون که هر علامت صنعتی یا تجاری که در کشور مبداء مطابق قانون به ثبت رسیده است به همان صورت در سایر کشورهای اتحادیه ثبت آن قابل حمایت است، که در مانحن فیه  ثبت علامت مذکو بنام خواندگان ، مصرف کنندگان کالا و خدمات را نسبت به مبداء تولید کالا و خدمات دچار اشتباه و گمراهی می نماید و مصداق بارز رقابت مکارانه و نامشروع تلقی می گردد.

وفق مواد ۹ قانون مدنی و ماده ۶۲ قانون اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری  ۱۳۸۶  و ماده ۴۶ و ۴۷ و بندهای الف و ز ماده ۳۲ قانون اخیرالذکر  و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی  و ماده ۲ و   بند ۳ماده ۶ و ماده ۶ خامس و ماده ۸ و   ۱۰ مکرر کنوانسیون پاریس تقاضای ابطال علامت تجاری خواندگان ردیف اول و دوم تحت گواهینامه ثبت علامت به شماره …………. و الزام خوانده ردیف سوم  به ثبت اظهارنامه بشماره ……….. و ثبت علامت مذکور بنام موکل به انضمام محکومیت به هزینه های دادرسی، حق الوکاله و کارشناسی و…. مورد تقاضاست.

با احترام

دکتر علی رفیعی

وکیل علامت تجاری

اگر بعد از مطالعه ی مقاله ، هنوز ابهاماتی در ذهن شماست، در بخش نظرات مطرح بفرمایید تا کارشناسان ما پاسخگوی شما باشند

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.