جرم ورود به عنف چیست ؟ مجازات ورود به منزل چه می باشد؟

بررسی مجازات و مراحل شکایت ورود بدون اجازه به منزل یا خانه

جرم ورود به عنف در راستای احترام  و مصونیت نسبت به جان و مال و حیثیت اشخاص از ناحیه قانونگذار ، جرم انگاری گردیده است.ورود به عنف به منزل که می تواند مقدمه و شروعی بر تحقق سایر جرایم نظیر جرم ورود به عنف  وتخریب ویا درگیری یا تهدید و توهین و… همراه باشد ، جزو جرایم خشن بشمار رفته که مجازات سنگینی برای مرتکبین اینگونه افعال در نظرگرفته شده است.

پس میتوان گفت منزل اشخاص ،حریم اشخاص محسوب شده و کسی نمی تواند بدون اجازه و رضایت مالک،  وارد آن گردد و در صورتی که شخصی اقدام به ورود  بدون اجازه مالک نماید مرتکب جرم ورود به عنف  شده و باید مجازات گردد .

در قانون مجازات برای ورود به عنف به منزل اشخاص مجازاتی تعیین شده و فردی که شاکی است می تواند با ارائه شکوائیه از مرتکب شاکایت نمائید .

در این مطلب به بررسی جرم ورود به عنف و منزل و مجازات آن  و نحوه اثبات ،مراحل شکایت ورود به عنف و…خواهیم پرداخت :

همراه دفتر حقوقی موکل –حامی و مدافع حقوق موکل باشید:

 ورود به عنف یعنی چه؟

ورود به عنف یعنی ورود غیر قانونی به ملک دیگری که در ماده ۶۹۱ قانون مجازات اسلامی با این عنوان بیان شده است:

((هرکس با قهر و غلبه داخل ملکی شود که در تصرف دیگری است اعم از آنکه محصور باشد یا نباشد یا در ابتدای ورود به قهر و غلبه نبوده ولی بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد علاوه بر رفع تجاوز حسب مورد به یک تا شش ماه حبس محکوم می گردد. هر گاه مرتکبین ‌دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد))

رکن مادی جرم ورود به عنف چیست؟

رکن مادی این جرم ورود به منزل یا حیاط خانه دیگری با زور و اجبار اعم از اینکه محصور باشد یا خیر،و بدون اذن و اجازه مالک است و یا اینکه در بدو امر با رضایت وارد ملک شده منتها با اخطار مالک، ملک ترک نگردد.

رکن معنوی جرم ورود به عنف چیست؟

رکن معنوی این جرم ورود به عنف عبارتند از آگاهی کامل مرتکب به مسکونی بودن ملک و آگاهی بر تعلق آن به دیگری و قصد ورود به منزل با اراده و آگاهی کامل است.

پس در واقع می توان گفت هر گاه کسی با قهر و غلبه یعنی با زور و اجبار وارد منزل  یا حیاط خانه دیگری گردد بدون آنکه اجازه گرفته باشد یا حتی اگر در ابتدا هیچ زور و اجباری در کار نبوده ولی بعدا صاحب ملک نسبت به حضور وی اخطار دهد ولی وی از خانه خارج نشده و به زور در آنجا بماند ،مرتکب جرم ورود به عنف شده و مجازات خواهد شد.

معنی ورود به عنف : ورود به منزل یا ملک دیگری با آگاهی بر تعلق آن به شخص دیگر با قهر و غلبه

نحوه اثبات جرم ورود به عنف چگونه است؟

برای نحوه اثبات جرم ورود به عنف نیاز به دلایل و ادله محکمه پسند می باشد،لذا مدعی ورود به عنف باید دلایلی از جمله شهادت شهود را برای اثبات ادعای خود ارائه نمائئید.

از دیگر ادله می توان به فیلم های دوربین مداربسته ، گزارش کلانتری ، مشاهده آثار ناشی از ورود به عنف نظیر شکستگی و تخریب خانه ، ایراد صدمات بدنی به اشخاص درون منزل و… اشاره کرد.

 آیا در صورت داشتن حکم ورود به منزل میتوان داخل ملک دیگری شد؟

می توان گفت تنها استثنایی که برای جرم ورود به منزل وجود دارد،ورود به منزل با داشتن حکم قضایی می باشد . اگر قاضی یا باز پرس پرونده مجبور باشند جهت کشف حقیقت منزل متهم را تفتیش کنند می تواند حکم ورود به منزل متهم را صادر کرده و به ضابطین جهت بررسی بیشتر پرونده و کشف ادله و دلایل بیشتر ارائه دهند.در این حالت ورود به عنف به منزل دیگری واقع نشده است و طبق حکم قضایی این ورود صورت گرفته است.

تنها راه ورود به ملک و منزل شخصی دیگری داشتن حکم قضایی از طرف مقام قضایی می باشد.

در صورت ورود ماموران انتظامی بدون ارائه حکم یا مجوز ورود چه باید کرد؟

اگر ماموران انتظامی بدون مجوز و حکم قانونی اقدام به ورود به منزل کردند اقدام آنها جرم محسوب شده و تحت تعقیب و رسیدگی واقع می شوند واگر اثبات گردد این ورود با دستور مقامی صورت گرفته که صلاحیت صدور حکم ورود به منزل را نداشته و مامور ناگزیر از پذیرش دستور وی بوده است این مجازات در حق مافوق اعمال خواهد شد.

پیشنهادی : تعلیق مجازات در صورت رضایت شاکی چگونه است؟

همچنین باید گفت اگر ورود غیر قانونی در شب توسط مامورین واقع گردد به حداکثر مجازات محکوم خواهند شد.

مجازات ورود به عنف به منزل دیگری چیست؟

مجازات ورود به عنف : طبق ماده ۶۹۲ قانون مجازات اسلامی همانگونه که بیان شده اگر شخصی به زور وارد منزل دیگری گردد یا حتی اگر زور و اجباری در ابتدا در کار نباشد اما بعد از اخطار مالک از منزل خارج نگردد مرتکب جرم ورود به عنف شده که علاوه بر رفع تجاوز به یک تا شش ماه حبس محکوم می گردد و اگر مرتکبان حامل دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یکی از آنها حامل صلاح باشد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.

مجازات ورود به منزل دیگری علاوه بر رفع تجاوز ،یک تا شش ماه حبس و در صورت حمل صلاح حبس از یک تا سه سال خواهد بود.

مراحل شکایت جرم ورود به عنف چیست؟

برای شکایت از جرم ورود به عنف ابتدا باید به دادسری محل وقوع مراجعه کرد و با ارائه شکوائیه علیه مرتکب جرم شکایت خود را ثبت کنیم . سپس دادسرا نیز بعد از رسیدگی مقدماتی و احراز مجرمیت مرتکب آن پرونده را به دادگاه جهت رسیدگی جرم می فرستد.

امروزه ثبت شکایات از طریق دفاتر خدمات قضایی صورت میپذیرد و اشخاص با ثبت شکواییه بخواسته ورود به عنف می توانند مبادرت به طرح شکایت کیفری ورود به عنف به منزل یا ملک خویش بنمایند.

پیشنهادی : مجازات سوگند دروغ چیست؟

در این خصوص پیشنهاد می گردد از طریق مراجعه به وکلای دادگستری جهت تنظیم متن شکایت کیفری(شکواییه) و عندالاقتضاء اخذ مشاوره در این خصوص از هزینه های آتی خویش صرفه جویی نمایید چراکه چه بسا به زعم اشخاص جرم ورود به عنف محقق نگشته باشد و وکیل با بررسی ادله و سایر اوضاع احوال حاکم پیشنهاد به طرح دعوی فوق الذکر نیز بنماید

رسیدگی به جرم ورود به عنف در صلاحیت کدام دادگاه است؟

رسیدگی به جرم ورود به عنف بعد از بررسی و رسیدگی دادسرا در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ می باشد و قاضی کیفری پس از صدور قرار مجرمیت و جلب به دادرسی از ناحیه دادسرا، با تعیین وقت قبلی مبادرت به احضار شاکی و متهمین می نماید و پس از اخذ اظهارات طرفین دعوی و بررسی ادله موجود مبادرت به اصدار رای دایر بر تبرئه یا محکومیت جرم ورود به عنف مجازاتی بین یک تا شش ماه حبس در نظر خواهد گرفت.

پیشنهادی : نحوه تنظیم تعهد نامه محضری

رای صادره در دادگاه تجدیدنظر استان ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی خواد بود و در مرجع تجدیدنظر به موضوع اعتراض رسیدگی خواهد شد.

برای طرح شکایت ورود به عنف باید به دادسرا محل وقوع جرم مراجعه کرد

آیا ورود صابحانه به ملک خویش بدون اجازه مستاجر جرم است؟

در این حالت درست است که ملک متعلق به موجر است اما چون منافع آن را به مستاجر منتقل کرده است حق ورود به منزل را بدون اجازه ازمستاجر ندارد و عمل وی تخلف و مشمول مجازات خواهد بود.

اگر موجر ادعایی در رابطه با خرابی ملک دارد باید به دادستان محل وقوع ملک اطلاع داده تا وی با صدور حکم ورود به منزل و در حضور مامورین انتظامی از ملک دیدن نماید. در غیر این صورت بدون اجازه مستاجر حق ورود به منزل را نخواهد داشت

نمونه شکوائیه ورود به عنف

در ادامه نمونه و نحوه شکایت ورود به عنف را برای شما عزیزان توضیح داده ایم.

بسمه‌تعالی

شاکی/ شاکیه /شکات …فرزند/ فرزندان … به آدرس……….

مشتکی‌عنه/ متشاکی/ مشتکی‌عنهم … فرزند/ فرزندان … به آدرس………..

موضوع: ورود به عنف به منزل و تخریب

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان……

با سلام

احتراماً به استحضار عالی می‌رساند؛ مشتکی‌عنه پس زدن درب منزل و مراجعه اینجانب جهت درب، با تخریب درب منزل به عنف وارد منزل اینجانب گردیده است که با اقدام همسایه‌ها مشتکی‌عنه دستگیر شده است؛ فلذا مستنداً به مواد ۶۷۷ و ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) تقاضای رسیدگی و تعیین کیفر برای مشتکی‌عنه از محضر عالی مستدعی می‌باشد.

نمونه رای وحدت رویه دیوان عالی کشور در رابطه با ورود به عنف

شماره ۵۴۱-۴/۱۰/۱۳۶۹

ورود دسته جمعی و مسلح به عنف در موقع شب به منازل مسکونی و سرقت اموال با تهدید و ارعاب و وحشت، از جرائمی است که نظم جامعه و امنیت عمومی را مختل می سازد و رسیدگی به آن طبق بند یک ماده واحده قانون مصوب ۱۳۶۲ در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی است.

نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه شماره ۴۰۲/۷-۱۲/۳/۱۳۸۱

از توجه به اینکه ورود اشخاص به منازل دیگران مستلزم کسب اجازه ورود به می باشد،بنابراین کسی که در غیاب صاحب خانه وارد منزل دیگری شود و اذن ورود به منزل دیگری نیز نداشته باشد این ورود به منزل از مصادیف عنف تلقی می گردد و عمل مرتکب مشمول ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی می باشد.

منظور از منزل محلی است که شخص در آن سکونت داشته باشد و سکونت دائم و موقت در این خصوص تفاوتی ندارد.

نمونه رای دادگاه ورود به عنف

درخصوص اتهام آقایان————-و—————-با سواد،فاقد شغل معین ،فاقد سابقه کیفری،اهل و ساکن شهرستان ایلام دائر بر مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی و شکستن استخوان بند انتهایی انگشت شست پای آقای ———–و ورود به عنف و تهدید به منزل و تخریب عمدی شیشه منزل و آقای————–دائر بر مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی آقای———-و ورود به عنف و تهدید به منزل خانم——– کیفرخواست صادره از دادسرا عمومی و انقلاب که دادستان محترم تقاضای مجازات متهمین را نموده است.

شرح شکایت موید این است که متهمین در حالیکه خامل سلاح سرد بوده اند بصورت شبانه و عنف و تهدید به منزلشان ورود و اقدام به ضرب و جرح آنان نموده اند و انگشت سشت پای راست آقای————-توسط متهم ردیف اول میشکند. نظریات پزشکی قانونی که موید صدمات وارده به شکات در تاریخ منطبق با وقوع جرم است و همچنین موید شکستگی انگشت شست پای راست آقای ————-طرفی است.

تحقیقات محلی بعمل آمده توسط مامورین انتظامی و اعلام هویت مرتکبین توسط شکات بلافاصله پس از وقوع جرم و صورتجلسه مواجهه حضوری متهمین و شکات قرائن و امارتی است که منجر به حصول علم به ارتکاب عناوین مجرمانه موصوف توسط متهمین به کیفیت اعلامی در کیفرخواست است و صرفنظر از دفاعیات غیرموجه متهمین از نظر این دادگاه بزهکاری مشارالیهم محرز و مسلم است و با استناد به مواد ۱۰/۲/۳ ۱۱/۱۸/۱۹ /۱۰۴/۱۳۴/۴۴۸ قانون مجزات اسلامی و ماده ۶۱۴ و۶۶۷و۶۹۴ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ و با لحاظ مواد ۱/۲/۱۵ قانون کاهش مجازات احبس تعزیری با توجه به اینکه متهمین در حین ورود به منزل بیشتر از دونفر بوده اند و حامل صلاح سرد بوده اند حکم بر محکومیت کنهم ردیف اول به تحمل بیست و یک ماه و یک روز حبس تعزیری از حیث اتهام ورود به عنف و تهدید به منزل و پانزده ماه و یک روز حبس تعزیری از لحاظحیثیت عمومی بزه ایراد ضرب و جرح عمدی منجر به شکستگی استخوان انگشت شست پای راست و پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولیت از حیث بزه تخریب عمدی شیشه و هر یک از متهمان ردیف دوم و سوم به تحمل شش ماه حبس تعزیری از حیث اتهام ورود با عنف و تهدید به منزل شاکی . از لحاظ بزه ایراد ضرب و جرح عمدی حکم بر محکومیت متهم ردیف اول به پرداخت چهارپنجم از یک پنجماز یک بیستم دیه کامل بابت شکستگی بند اتنهایی انگشت شصت پای راست و محکومیت هر یک از متهمان ردیف اول و دوم بالمناصفه و پرداخت چهار درصد از دیه کامل بابت جراحات دامبه در نواحی فرق سر و سمت راست اهیانه سر و نه هزارم از دیه کامل بابت کبودی های قسمت خارجی بازوی راست ،خلف قفسه سینه،بند انتهایی انگشت دوم دست راست،قسمت داخلی لب فوقانی و بستر ناخن انگشت اول پای راست و ارش الجنایه ای معادل  دو دهم درصد از دیه کامل بابت تغییر شکل ناخن انگشت اول پای راست در حق آقای———و همچنین حکم بر محکومیت متهم ردیف سوم به پرداخت ارش الجنایه ای در مجموع معادل چهاردرصد و سه دهم درصد از دیه کامل بابت دو عدد جراحت حارصه خلف تنه و آسیب نسج استخوان بینی و تورم بینی در حق خانم———-صادر و اعلام میگردد.مهلت پرداخت دیات یکسال قمری از تاریخ وقوع جرم است در خصوص مجازاتهای تعزیری متعدد متهم ردیف اول صرفا مجازات اشد مندرج در دادنامه قابل اجرا می باشد و چنانچه مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل ،تبدیل،و یا غیر قابل اجرا گردد اشد بعدی اجرا می گردد و در این صورت میزان مجازات اجرا شده قبلی در اجرای مجازات اشد بعدی محاسبه می گردد .این رای حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در مراجع محترم تجدیدنظر استان می باشد.

وکیل متخصص در جرم ورود به عنف

برای اثبات ورود به عنف همانگونه که اشاره شد نیاز به ارائه ادله و دلایل محکم و محکمه پسندی می باشد و باید توسط فردی که متخصص در این زمینه است ارائه شده و دفاع شود تا مورد پذیرش محاکم دادگستری واقع گردد .

این مهم در دفتر حقوقی موکل با کادر ویژه ای از وکلا و مشاوران متخصص فراهم آماده است که آماده ارائه کلیه خدمات حقوقی در سراسر کشور عزیزمان هستیم.

قبل از هر اقدام حقوقی با ما مشاوره نمائید.

2 نظرات
 1. منصور دودکانلوی میلان می گوید

  سلام و عرض ادب ..
  ضمن تقدیر از زحمات حضرتعالی اول اینکه در مطالب مربوط به ورود به عنف در خصوص مجازات به نظر میرسد ماده۶۹۴ مستند قانونی برای تعیین مجازات ورود به عنف در منزل یا حیاط مسکونی باشد ..
  چرا که مواد ۶۹۱ و ۶۹۲ ظاهراً مرتبط با ورود غیر مجاز یا به عنف در ملک دیگری که شاید نظر بر غیر مسکونی بودن آن باشد دارد ، چرا که بلافاصله بعد از ماده ۶۹۰ که اشاره به دعاوی تصرف در املاک زراعی و باغات و … دارد نگاشته شده است .
  تنها ابهامی که مورد اختلافی در نظر و آرا مراجع قضایی است محصور بودن یا نبودن حیاط مسکونی هست ..چه بسیار از املاک مسکونی در روستاها که فاقد حرز و دیوار کشی هست..
  سوال ابها بنده اینجاست که آیا ورود به محدوده خصوصی حیاط شخصی در روستا که محصور نیست داخل در موضوع جرم ورود به عنف است یا نه ..؟
  و هم اینکه چنانچه جرم در شب و توسط سه نفر وبا در دست داشتن چوب و چماق باشد ، مجازات آن قابل تعلیق و یا تخفیف است ؟
  ممنون میشم اگر که پاسخ بفرمایید و ما را نیراز علم خود مستفیض نمایید
  باتشکر میلان
  کار آموز وکالت

 2. مرادی می گوید

  سلام همسایه طبقه بالایی ما درحال تصرف پاسیون و تخریب دیوار مشرف به پاسیو بود که همسر من برای اعتراض به کار ایشان در منزلشان رفت و سرو صدا ایجاد کرده.همسایه متصرف همسر بنده را به داخل کشیده و علاوه بر ضرب و جرح همسرم.فیلمی گرفته که دهان همسرم بنده را گرفته که مثلا سرو صدا نکند در داخل منزلش.الان آنها شکایت تجاوز به عنف کردن از همسرم که خلافشان در مورد تصرف غیرمجاز را ما نادیده بگیریم که .آیا میتوانند کاری کنن.ما محکومین.حکم چیست چه باید بکنیم ما میتوانیم شکایت کنیم

اگر بعد از مطالعه ی مقاله ، هنوز ابهاماتی در ذهن شماست، در بخش نظرات مطرح بفرمایید تا کارشناسان ما پاسخگوی شما باشند

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.