شرایط تعهد نامه محضری چیست؟

نمونه متن تعهد نامه محضری

1

(شرایط، اعتبار و نمونه متن تعهد نامه محضری)

تعهد نامه محضری بعنوان سندی رسمی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می گردد ، با هدف اخذ تعهد از اشخاص در قبال امور حقوقی یا حل منازعات (کیفری) و یا حتی جهت استخدام و همکاری در شرکتها و ادارات و… مورد استفاده قرار می گیرد و هدف از اخذ آن این مهم می باشد که بعدها در صورت اقدامی خلاف نسبت به مفاد تعهد نامه بتوان اقدامات حقوقی و قضایی را بنفع شخصی که در حق وی تعهد صورت پذیرفته است ترتیب داد و با عنایت بر اینکه مفاد تعهد نامه بسیار حایز اهمیت است، به کمک یک وکیل متخصص این تعهد نامه تنظیم گردد.

در این مقاله برآنیم تا راجع به تعهد نامه محضری،درجه اعتبار تعهد نامه محضری،شرایط و نحوه تنظیم تعهد نامه محضری بحث نمائیم.

همراه دفتر حقوقی موکل –حامی و مدافع حقوق موکل باشید:

تعهد نامه محضری چیست؟

تعهد نامه محضری نوعی عقد و قرارداد محسوب می شود که چنانچه به صورت عادی تنظیم شود یک سند عادی تلقی می شودو متعهد می تواند محتوای آن را انکار کرده و منکر امضای آن توسط خود شود و چنانچه  تعهد نامه در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود ، سند رسمی تلقی شده و قابل تردید وانکار نمی باشد.

از اینرو پیشنهاد می شود جهت تنظیم تعهد نامه محضری با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی، متن مورد نظر تنظیم یافته توسط وکیل خویش را به دفتراسناد رسمی ارایه نمایید.

یکی از موارد مبتلابه در اخذ تعهد نامه محضری به زمانی است که جرمی اتفاق می افتد که در این راستا مرتکب درصدد جبران نتایج و آثار زیان باری که جرم برای مجنی علیه داشته برآید

پیشنهادی : معنی هبه چیست

در این صورت شاکی پرونده حاضر است در صورت کسب تعهد نامه ای از سوی مرتکب مبنی بر انجام یا عدم انجام کاری به او رضایت دهد و شخص مرتکب با امضای آن تعهد نامه عدم انجام آن عمل را به عهده می گیرد.

همچنین متن تعهد نامه محضری باید توسط شخصی که متعهد شده امضا شود این موضوع در تعهد نامه های عادی بیشتر نمایان می گردد چراکه ممکن است تعهدی بدون امضاء تحویل شما بعنوان متعهد له بنماید .

چنانچه تعهد نامه به شکل محضری تنظیم گردد ،یک نسخه درآن در دفتر اسناد رسمی نگهداری می شود و تنها در صورتی امکان فسخ یا ابطال آن وجود دارد که طرفین آن یعنی متعهد و متعهد له بخواهد آن را ابطال کنند یا اینکه متعهد بخواهد آن را فسخ کند.

تعهد نامه محضری یک سند رسمی قابل تنظیم در دفتر اسناد رسمی می  باشد

شرایط تعهد نامه محضری چیست

شرایط تعهد نامه محضری باید به شرح ذیل باشد تا معتبر شناخته شود:

۱-نام و نام و مشخصات متعهد به انجام یا عدم انجام کاری

۲-نام و نام خانوادگی و مسخصات متعهد له

۳-امضای متعهد(نیازی به امضای شخص متعهد له نمی باشد)

۴-موضوع تعهد(موضوع تعهد در هر تعهد نامه ای با توجه به موضوع آن تعهد متفاوت است)

۵-اگر تعهد نامه مقید به مدت مشخصی باشد باید زمان انقضای آن نیز دقیقا تعیین شود .

۶-ضمانت اجرای نقض تعهد باید در تعهد نامه مشخص شود و این ضمانت اجرا می تواند بنا به درخواست طرفین باشد.

تعهدنامه محضری باید به امضای شخص متعهد برسد

 ضمانت اجرای عدم انجام تعهد نامه محضری چیست؟

در صورت عدم انجام یا انجام محتویات اعتبار تعهد نامه محضری ،متعهد له می تواند با استناد مندرجات تعهد نامه متعهد آن را مورد تعقیب از طریق دادگاه قرار دهد و در این راستا از او بابت خلف تعهدش شکایت کند. اینکه چه نوع اقداماتی شخص متعهدله قادر است علیه شخص متعهد صورت دهد ، به موضوع مفاد تعهد نامه نیز بازمی گردد.

ضمانت اجرای تعهد نامه محضری

در این راستا وکیل تنظیم تعهد نامه محضری با قراردادن اهرم های ضمانتی در پایبندی هرچه بیشتر شخص متعهد می کوشد که در صورت عدم پایبندی به مفاد تعهد بتوان وی را تعقیب نمود و از وی مطالبه خسارت درخواست کرد.

یکی از سوالات اشخاص در این خصوص امکان طرح شکایت کیفری در صورت نقض تعهدات می باشد. این مهم به این موضوع مرتبط است که ایا موضوع تعهد وصف مجرمانه ای داشته است یا خیر. چنانچه بعنوان مثال مزاحمتی از سوی شخصی صورت گرفته باشد و وی تعهد محضری بابت عدم مزاحمت داده باشد، می توان مبادرت به طرح شکایت کیفری نمود.

پیشنهادی : تنفیذ وصیت نامه چیست

جالب است بدانید که غالب تعهد نامه های محضری ، فاقد وصف کیفری هستند و طرح چنین شکایاتی در دادسرا منتج به رد خواهد گردید. در این راستا مشورت با وکلای دادگستری نقشی بالقوه در صرفه جویی زمانی و هزینه می باشد.

در صورت عدم انجام تعهد توسط متعهد،متعهد له می تواند علیه وی اقامه دعوی کیفری یا حقوقی نمائید.

نحوه ابطال تعهد نامه محضری چگونه است؟

برای ابطال تعهد نامه محضری همانگونه که گفته شد ،متعهد له می تواند هر زمان که بخواهد از تعهد نامه منصرف شده واز انجام یا عدم انجام تعهد توسط متعهد را منصرف گردد.

گاهی برخی تعهد نامه های محضری بنحو دوجانبه تنظیم می گردند و طرفین تعهد هردو تعهداتی برای یکدیگر درنظر می گیرند که فسخ و بی اثر کردن ان جز با رضایت طرفین ، امکانپذیر نخواهد بود..

از طرفی اگر در متن تعهد نامه محضری یکی از طرفین حق برهم زدن تعهد نامه را داشته باشد طرفی که شرط تعهد نامه به نفع وی باشد می تواند تعهد نامه را فسخ و برهم بزند.

پیشنهادی : نحوه گرفتن گواهی عدم سوء پیشینه

همچنین همانطور که قبلا اشاره شد اگر در متن تعهد نامه رسمی مدتی مشخص شده باشد جهت انقضای آن،بعد از انقضای آن مدت ،تعهد نامه منقضی شده و بی اثر خواهد شد.

نمونه متن تعهد نامه محضری

در ادامه برای شما عزیزان اقدام به آماده کردن نمونه متن تعهد نامه محضری کردیه ایم تا بتوانید از آن استفاده نمایید.

آقا/خانم( الف) فرزند …..به شماره شناسنامه …صادره از….به شماره ملی….. متولد…. ساکن…… در دفترخانه حاضر شد و بعد از حضور به شرح زیر رسماً اقرار کرد که شش دانگ یک دستگاه خودرو سواری ….با مشخصات…. را به آقا/خانم (ب) فرزند… به شماره شناسنامه …..صادره از…. به شماره ملی…. متولد…. ساکن …. وکالت داده و متعهد می‌شود که مبلغ…..ریال را طی مدت ۵ ماه به ایشان پرداخت نماید و در غیر این‌ صورت آقای….. حق خواهد داشت که در قبال عدم انجام این تعهد به هر نحوی که صلاح می‌داند و با وکالتی که دارد خودروی مذکور را به خود یا هر کسی که می‌داند منتقل نماید.

وکیل متخصص در تنظیم  متن تعهد نامه محضری:

برای آنکه متعهد له سند محضری بتواند در آینده از آن بخوبی استفاده نماید و یا جلوی سوء اسفاده شخص متعهد له در تنظیم آن گرفته شود،  متن تعهد نامه محضری باید به گونه ای تنظیم شود که به حقوق طرفین لطمه ای وارد نگردد از این رو بهتراست برای تنظیم آن از یک شخص متخصص در این امر استفاده شود .دفتر حقوقی موکل با دارا بودن کادری مجرب از وکلا آماده ارائه کلیه خدمات حقوقی در این زمینه می باشد.

آیا در زمان تنظیم تعهدنامه حضور متعهدله در دفتر اسناد رسمی مهم می باشد؟

پاسخ ما برای این سوال خیر است، چراکه تعهدنامه فقط به امضای متعهد می رسد و اصلا حضور داشتن و یا حتی امضای متعهدله مهم نمی باشد.

هنگامی که متعهد به تعهداتی که در زمان تعهدنامه داده است عمل نکند متعهدله چه اختیاراتی از لحاظ قانونی دارد؟

باید بدانید که با توجه به ضمانت اجرایی که در زمان تعهد داده شده است برای نقض تعهدات می توانید اقدامات قانونی و نسبت به گرفتن خسارت و یا الزام آن به اجرای تعهدات داده شده از طریق اقامه دعوای حقوقی و یا شکایت کیفری اقدامات لازم را انجام دهید.

اگر فردی تعهد به امری کند که آن خلاف نظامات دولتی است چه کاری می توان انجام داد؟

در این صورت می توان فوری اقدام به ابطال تعهدنامه در دادگاه کرد.

قبل از هر اقدام حقوقی با ما مشاوره نمائید.

1 نظر
  1. راد می گوید

    شهرداری برخلاف قانون بافت فرسوده و مصوبه شورای شهر که بافت فرسوده را معاف از عوارض نوسازی کرده است از سازندگان مبلغی رو به عنوان علی الحساب دریافت میکند و تعهد محضری میگیرد که سازندع اعتراضی نکند . آیا این تعهد محضری قابل ابطال است و به کجا باید مراجعه کرد ؟

اگر بعد از مطالعه ی مقاله ، هنوز ابهاماتی در ذهن شماست، در بخش نظرات مطرح بفرمایید تا کارشناسان ما پاسخگوی شما باشند

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.