اخذ تامین از اتباع بیگانه

نحوه و مراحل اخذ تامین از اتباع بیگاره و خارجی

2

شرایط و مراحل اخذ تامین از اتباع بیگانه موضوعی که از طرف قانونگذار برای حمایت از حقوق اتباع ایرانی در مقابل با دعوای اتباع بیگانه مطرح شده و اتباع ایرانی می توانند در مقابل رسیدگی به دعوای که یک طرف آن شخص خارجی یا اتباع بیگانه هستند درخواست سپردن خسارات احتمالی ناشی از این دعوی را نمایند.

در ادامه میخواهیم راجع به این تامین ،شرایط و نحوه درخواست تامین اتباع خارجی و اخذ آن ،شرایط اخذ آن بیشتر صحبت کنیم .

همراه دفتر حقوقی موکل- حامی و مدافع حقوق موکل باشید

اخذ تامین از اتباع بیگانه یعنی چه؟

کلمه اخذ در لغت به معنای گرفتن است و تامین نیز به معنای اطمینان خاطر و امنیت دادن در رابطه با موضوعی است.پس اخذ تامین اتباع بیگانه به معنای دادن اطمینان خاطر به طرفین دعوی جهت عدم ورود خسارت بعد از اقامه دعوا می باشد .

در اخذ تامین از اتباع بیگانه، دادگاه از اتباع بیگانه می خواهد که قبل از طرح دعوا تامین مناسبی بابت خسارات ناشی از دعوا و هزینه حق الوکاله وکیل که به خوانده دعوی تحمیل می شود را به عنوان تامین به دادگاه بسپارد تا در صورت محکوم شدن خواهان خارجی به علت واهی بودن دعوی یا علل دیگر ،خسارات وارد شده به خوانده ایرانی از محل تامین پرداخت گردد.

فلسفه اخذ چنین تامینی این مهم می باشد که چنانچه شخص ایرانی در انتها در دعوی حاکم گردد و رای بنفع وی صادر گردد، به لحاظ آنکه مالی از شخص خارجی موجود نمی باشد، بتوان از محل خسارت مذکور، هزینه های مربوطه را دریافت نمود.

میزان خسارت تامین چقدر می باشد؟

بر مبنای معیار ارایه شده توسط قانونگذار ، میزان تامین برمبنای «هزینه دادرسی و حق الوکاله» مشخص می گردد . فلذا از جمع هزینه دادرسی و حق الوکاله ، مبلغ تامین مشخص خواهد گردید.

محتوای آموزشی پیشنهادی :

نکته حایز اهمیت آنکه مبلغ تامین و مهلت جهت پرداخت ، به تشخیص قاضی نهاده شده است که در این راستا می توان  در صورت اعلام مبلغ زیادتر از واقع و عدم امکان تودیع تامین و در نتیجه  رد دعوا از این حیث مبادرت به اعتراض نمود.

شرایط دریافت تامین از اتباع خارجی چیست؟

طبق ماده ۱۴۴ قانون آئین دادرسی مدنی برای اخذ تامین از اتباع بیگانه بابت خسارات دادرسی و حق الوکاله باید شرایط زیر موجود باشد:

تماس و مشاوره تلفنی : ۰۹۱۲۴۴۴۷۷۲۴

۱-تابعیت مدعی(خواهان) باید خارجی باشد:

خواهان دعوی باید تبعه دولت خارجی باشد چه این امر در حین اقامه دعوی یا در حین رسیدگی کشف شود ،منجر به دریافت تامین از خواهان خارجی می شود.

۲-خوانده باید ایرانی باشد:

اگر خوانده ایرانی نباشد ،اعم از اینکه هموطن خواهان باشد یا خیر نمی تواند تقاضای اخذ تامین کند.

۳-عدم معافیت تمامی اتباع خارجی از دادن تامین:

تمامی اتباع خارجی موظف به پرداخت تامین هستند مگر آنهایی که به موجب عقود بین المللی از پرداخت تامین معاف شده اند.

نحوه اخذ تامین از اتباع بیگانه چگونه است؟

اخذ تامین افراد خارجی
ایراد اخذ تامین افراد خارجی

۱-اخذ تامین از اتباع خارجی باید تا پایان اولین جلسه دادرسی بعمل بیاید وگرنه مسموع نخواهد بود.اگر در حین رسیدگی به دعوی کشف شود که خواهان تابعیت غیر ایرانی دارد خوانده ایرانی می تواند درخواست اخذ تامین نمائید.

محتوای آموزشی پیشنهادی :

۲-ایراد تامین از اتباع بیگانه نیاز به هزینه و شرایطی خاصی ندارد حتی اگر در جلسه دادرسی به صورت شفاهی نیز مطرح گردد در صورتجلسه درج می گردد و اگر به صورت لایحه باشد ثبت و پیوست در پرونده می شود.

۳-بعد از درخواست اخذ تامین ،جهت اخذ تامین و مقدار آن مهلت مناسبی در نظر گرفته می شود و تا آن زمان رسیدگی به دادرسی متوقف خواهد شد.اگر مهلت مزبور منقضی شود و تامین پرداخت نگردد در مرحله بدوی به درخواست خوانده و در مرحله تجدیدنظر به درخواست تجدیدنظر خوانده قرار رد دادخواست صادر می گردد.

اخذ تامین از اتباع خارجی :

طبق ماده ۴۴۲قانون آئین دادرسی مدنی تعیین مهلت مزبور با دادگاه خواهد بود و این مهلت با توجه به شرایط وتوانایی مالی خواهان خارجی تعیین می گردد.

۴-میزان تامین نیز با توجه به نظر دادگاه می تواند کاهش یا فزایش یابد و این کاهش یا افزایش می تواند قبل یا بعد از صدور تامین باشد و در صورت امتناع خواهان از پرداخت افزایش آن قرار رد درخواست صادر خواهد شد و این قرار قابل اعتراض نخواهد بود.

۵-اگر تقاضای تامین از طرف دادگاه پذیرفته نشود ،قراری مبنی بر رد آن صادر می شود و این قرار قابل تجدیدنظر نیست و اگرحکم صادره به خوانده خارجی باید باید از تامین صادره رفع اثر گردد.

در چه مواردی خوانده خارجی معاف از دادن تامین اتباع بیگانه خواهد شد؟

طبق ماده ۱۴۴ قانون آئین دادرسی مدنی:

((اتباع دولت‌های خارج، چه خواهان اصلی باشند یا به عنوان شخص ثالث وارد دعوا شوند، بنا به درخواست طرف دعوا، برای تادیه خسارتی که ممکن است بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله به آن محکوم شوند، باید تامین مناسب بسپارند. درخواست اخذ تامین فقط از خوانده تبعه ایران و تا پایان جلسه نخست دادرسی پذیرفته می شود.))

مطلب پیشنهادی :

همچنین در ماده ۱۴۵ این قانون  مواردی که خواهان خارجی معاف از پرداخت تامین شده است  بدین ترتیب بیان شده است:

اتباع بیگانه اگر خواهان باشند از دادن تامین معاف هستند: اخذ تامین از اتباع دولت های خارجی

۱-افرادی که در کشور متبوعشان،ایرانی ها از دادن چنین تامینی معاف هستند.

۲-در دعاوی راجع به چک ،سفته ،برات:به عنوان مثال اگر یک تبعه خارجی دعوایی مظرح کند که خواسته آن یک فقره چک است وی از دادن تامین برای خوانده ایرانی معاف خواهد بود.

۳-دعاوی تقابل.

۴-دعاوی که مستند به سند رسمی باشد:اگر یک فرد خارجی دعوایی مطرح کند که دعوی وی مستند به سند رسمی باشد از ایشان تامین اتباع بیگانه دریافت نخواهد شد.

۵-دعاوی که بر اثر آگهی رسمی اقامه شده باشد مثل اعتراض به ثبت و دعاوی علیه متوقف که خواهان خارجی باید در مدتی که در قانون تعیین شده است اقدام به طرح دعوی نمائید وگرنه حق اقامه دعوی از وی ساقط خواهد شد مانند اعتراض به ثبت که مدت آن ۹۰ روز پس از انتشار آخرین آگهی نوبتی اداره ثبت است.

در صورت داشتن سوال د زمینه اخذ تامین از اتباع دولت های خارجی می توانید در قسمت نظرات مشکل خود را مطرح نمایید و در کمتر از یم ساعت پاسخ خود را در همین مطلب دریافت نمایید.

2 نظرات
  1. امیر می گوید

    سلام
    کارگر افغانی بابت دیه دست که در کار شکسته شکایت کرده است من که ایرانی هستم میتوان درخواست تامین کنم از ان افغانی

    1. دکتر علی رفیعی می گوید

      بله میتونید

اگر بعد از مطالعه ی مقاله ، هنوز ابهاماتی در ذهن شماست، در بخش نظرات مطرح بفرمایید تا کارشناسان ما پاسخگوی شما باشند

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.