آشنایی با اعتراض به اخطار رد اظهارنامه طرح صنعتی و ابطال تصمیم کمیسیون طرح صنعتی

اظهارنامه طرح صنعتی | ابطال طرح صنعتی

0

چنانچه مبادرت به تقدیم اظهارنامه طرح صنعتی از طریق سامانه اداره مالکیت صنعتی بنمایید حالت های ۱-پذیرش، ۲-پذیرش مشروط و ۳-اخطار رد  متصور می باشد چنانچه از ناحیه اداره طرح صنعتی ، حالت سوم یعنی اخطار رد اظهارنامه تقدیمی صادر گردد، شخص متقاضی می تواند نسبت به صدور اخطار رد، مبادرت کند.

موارد اخطار رد اظهارنامه طرح صنعتی

بموجب بند ب ماده ۲۷ قانون مصوب ۱۳۸۶ ، که مقرر می دارد:

« اداره مالکیت صنعتی پس از وصول اظهارنامه‌، آن را ازنظر مطابقت با مفاد ماده (۲۲) و نیز این‌که طرح صنعتی مذکور، وفق مقررات مندرج در ماده (۲۰) و بند (و) ماده (۴) و مقررات مربوط می‌باشد، بررسی می‌کند.»

۱- طرح‌هایی که جدید یا اصیل نباشند.

اظهارنامه یک فقدان شرایط اساسی ماهوی طرح صنعتی چنانچه اظهارنامه طرح صنعتی فاقد وصف جدید بودن و یا اصالت را داشته باشد از جانب اداره مبادرت به صدور اخطار رد صادر می‌گردد.

۲- مغایرت طرح صنعتی با موازین شرعی یا نظم عمومی و اخلاق‌حسنه:

چنانچه طرح درخواستی با نظم عمومی، اخلاق حسنه و مقررات شرعی مغایر باشد، اداره مبادرت به صدور اخطار رد می‌نماید

۳- طرح حاوی نمادها یا نشان‌های رسمی

۴- طرح‌هایی که تنها در نتیجه عملکرد فنی محصول ایجاد می‌شوند؛

۵- عدم رفع نقص در صورت تقدیم اظهارنامه بنحو  ناقص :

بموجب ماده ۲۲ قانون مصوب ۱۳۸۶، اظهارنامه طرح صنعتی بایستی حاوی موارد ذیل باشد:

« اظهارنامه ثبت طرح صنعتی که به اداره مالکیت صنعتی تسلیم می‌شود،همراه نقشه‌، عکس وسایرمشخصات‌گرافیکی‌کالا که‌تشکیل‌دهنده طرح صنعتی هستند و ذکر نوع فرآورده‌هایی که طرح صنعتی برای آنها استفاده می‌شود، خواهد بود. اگر طرح صنعتی سه بعدی باشد، اداره مالکیت صنعتی می‌تواند نمونه واقعی یا ماکتی از آن را نیز به همراه اظهارنامه درخواست نماید.»

حال چنانجه طرح صنعتی تقدیمی پس از تقدیم اظهارنامه طرح صنعنی ظرف ۳۰ روز از زمان صدور اخطار رفع نقص، رفع نقص نگردد، اداره مبادرت به صدور اخطار رد خواهد نمود.

مطلب مرتبط: وکیل طرح صنعتی

نحوه اعتراض به اخطار رد اظهارنامه طرح صنعتی

ورود به سایت مرکز مالکیت معنوی به نشانی ipm.ssaa.ir

انتخاب اظهارنامه مربوطه>>>>انتخاب گزینه نامه درخواست>>>> انتخاب گزینه ثبت درخواست جدید>>>>>>>>> انتخاب موضوع درخواست>>>>>> اعتراض به اخطاریه رد>>>>> تکمیل مراحل ثبت درخواست تا دریافت شماره

مرجع اعتراض به اخطار رد

مرجع رسیدگی به اعتراض به اخطار رد اظهارنامه،کمیسیون ماده ۱۷۰ طرح‌های صنعتی می باشد.

مدت زمان رسیدگی

مدت زمان رسیدگی از زمان اعتراض به اخطار رد تا تشکیل تصمیم کمیسیون حدودا حداکثر ظرف چند ماه تشکیل می‌گردد

مرجع اعتراض به اخطار رد اظهارنامه طرح صنعتی

مرجع اعتراض به تصمیمات اداره طرح صنعتی ، کمیسیونی بنام کمیسیون ماده ۱۷۰ آیین نامه قانون ثبت اختراعات، طرح صنعتی و علایم تجاری مصوب ۱۳۸۶، پیش بینی گردیده است.

اعتراض به رد اظهارنامه طرح صنعتی
اعتراض به رد اظهارنامه طرح صنعتی

مطلب مرتبط : وکیل علامت تجاری

مرجع اعتراض به تصمیمات کمیسیون طرح

اعتراض به تصمیمات کمیسیون ماه ۱۷۰،  در صلاحیت محاکم عمومی تهران شناخته شده است که طبق تقسیم بندی صورت پذیرفته،  مرجع ابطال تصمیم در صلاحیت شعبه سوم مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران می‌باشد فلذا در سراسر ایران مرجع ابطال و لغو تصمیم کمیسیون مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران می‌باشد.

مدت زمان اعتراض به تصمیم مطابق قانون صرفاً ظرف ۶۰ روز می‌توان به تصمیمات کمیسیون اعتراض نمود و چنانچه مدت مذکور منقضی گردد وشخص متقاضی مبادرت به اعتراض نماید دادگاه نسبت به صدور قرار عدم استماع دعوا اقدام خواهد نمود.

 نمونه دادخواست ابطال تصمیم کمیسیون ماده ۱۷۰ طرح صنعتی

در ذیل نمونه دادخواست ابطال طرح صنعتی و لغو تصمیم کمیسیون تقدیم می‌گردد:

 ریاست محترم دادگاه حقوقی شهید بهشتی تهران

با سلام

احتراماً در خصوص اظهارنامه تقدیمی به شماره …..منتج به صدور اخطار رد بلحاظ فقدان شرایط و اوصاف طرح‌های صنعتی گردیده است که اخطار مذکور بموجب تصمیم بشماره….. مورخ….. از کمیسیون ماده ۱۷۰ مورد تایید قرار گرفته است.

با عنایت بر اینکه طرح اینجانب واجد وصف اصالت بود و طرح اینجانب در خارج از کشور منتشر نیافته است فلذا  تقاضای لغو و ابطال تقسیم کمیسیون با جلب نظر کارشناس مورد تقاضاست

مطلب مرتبط : وکیل اختراع

روند رسیدگی به دعاوی ابطال تصمیم کمیسیون

پس از تقدیم دادخواست ابطال تصمیم کمیسیون طرح صنعتی توسط وکیل طرح صنعتی ، پرونده در شعبه سوم دادگاه حقوقی بهشتی تهران مطرح و دادگاه به دلایل ابطال تصمیم کمیسیون رسیدگی و در نهایت مبادرت به صدور رای خواهد نمود. رای صادره از شعبه سوم ظرف ۲۰ روز قابل ابطال در دادگاه تجدید نظر استان می باشد.

خدمات ما

دکتر علی رفیعی وکیل دعاوی طرح صنعتی ، مفتخر است خدمات حقوقی خویش راجع به ثبت طرح صنعتی و دعاوی حقوقی و کیفری طرح صنعتی با تیمی مجرب از فارغ التحصیلان حقوق مالکیت فکری به هموطنان ارائه نماید. جهت ارتباط با دفتر و مشاوره حقوقی از طریق تماس، ارسال پیام و شبکه های اجتماعی می توانید ارتباط برقرار نمایید.

سوالات متداول اضهارنامه و دادخواست طرح صنعتی

مرجع ثبت اعتراض به اخطار رد اظهارنامه طرح صنعتی کجاست؟

مرجع رسیدگی به اعتراضات اخطار رد اظهارنامه طرح صنعتی، بعهده کمیسیون ماده ۱۷۰ طرح صنعتی می باشد.

مهلت زمانی ابطال تصمیم کمیسیون طرح صنعتی چقدر است؟

مهلت زمانی ابطال تصمیم کمیسیون ظرف ۶۰ روز از تاریخ ابلاغ تصمیم کمیسیون می باشد.

اگر بعد از مطالعه ی مقاله ، هنوز ابهاماتی در ذهن شماست، در بخش نظرات مطرح بفرمایید تا کارشناسان ما پاسخگوی شما باشند

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.