وکیل ثبت اختراع | وکیل دعاوی اختراع

بهترین وکیل اختراع | وکیل دعاوی اختراع | وکیل ثبت اختراع | وکیل دفاع از اختراع | وکیل ثبت اختراع در تهران، داخلی و خارجی

8

وکیل دعاوی اختراع متخصص

موضوع اختراع اعم از ثبت اختراع و دعاوی اختراع از موضوعات تخصصی حقوقی بشمار می آیند که ضرورت مراجعه به وکیل ثبت اختراع و یا وکیل دعاوی اختراع ، بیش از پیش نمایان می سازد و قانونگذار به لحاظ حساسیت موضوع، رسیدگی به اینگونه دعاوی را صرفاً در برخی از مراجع قضایی تهران نهاده است و در خصوص ثبت اختراع فوری نیز در اداره ثبت اختراع واقع در تهران بعنوان متولی در ثبت اختراعات در ایران مورد شناسایی قرار داده شد است.

چنانچه هدف شما ثبت اختراعی می باشد ، با  مراجعه به وکلایی که در حوزه ثبتی اختراع فعال هستند و بعنوان وکیل متخصص در ثبت اختراع  داخلی و یا بین المللی شناخته می گردند ، می تواند بدنبال ثبت اختراع خویش دست یابید.

همچنین چنانچه مالک اختراع هستید و دیگران در حال سوء استفاده از اختراع شما هستند و یا طرف دعوی(خوانده یا متهم) نقض  اختراع در مراجع قضایی قرار گرفته اید، می توانید از طریق مراجعه به وکیل دعاوی اختراع ویا  اخذ مشاوره از وکلای  دعاوی اختراعات بدنبال حمایت و حفاظت  از حقوق خود باشید.

وکیل ثبت اختراع داخلی و وکیل دعاوی اختراع

وکیل ثبت اختراع داخلی : چنانچه اختراع شما واجد اوصاف مندرج در قانون ثبت اختراعات مصوب ۱۳۸۶ و از ویژگی جدید بودن ، گام ابتکاری و نوآوری برخوردار می باشد و سابقاً در هیچ جای جهان افشاء نگردیده باشد، پیشنهاد می شود هرچه سریعتر اختراع خود را به ثبت برسانید.

اختراعات در اداره ثبت اختراعات واقع در تهران از طریق پرکردن اظهارنامه الکترونیکی اختراع صورت می پذیرد که به لحاظ تخصصی بودن موضوع ، مراجعه به وکیل ثبت اختراع تهران و یا وکیل ثبت اختراع داخلی ، بیش از پیش ضرورت دارد.

دکتر علی رفیعی در زمینه وکیل دعاوی اختراع با سالها تجربه در خدمت شماست.

موضوع توصیف اختراع، درج ادعانامه و دامنه حمایتی و نوع اختراع ( فرآورده یا فرایند ) ، از مسائل کلیدی یک اختراع بشمار می آید و تنظیم نادرست مراتب مذکور موجبات خسارات به اشخاص مخترع بهمراه خواهد آورد.

بعنوان مثال در محاکم قضایی مشاهده می گردد به لحاظ نقص در توصیف و بیان ادعانامه موجود در اظهارنامه، در صورت نقض اختراع توسط سایرین و طرح دعوی، دادگاه ها به لحاظ آنکه ادعانامه مخترع در توصیف اظهارنامه ، ناقص درج گردیده است، وی را مستحق حمایت قلمداد نمی نمایند.

وکیل ثبت بین المللی اختراع

وکیل ثبت بین المللی اختراع : طبق کنوانسون پاریس و همچنین موافقتنامه pct اشخاص مخترع می توانند علاوه بر حمایت داخلی که با وکیل ثبت اختراع در کشور ثبت کننده داخلی بهمراه دارد، می توانند بنحو بین المللی با انتخاب کشورهای مقصد بموجب موافقتنامه و یا مراجعه به تک تک کشورهای مقصد، از اختراع خویش حمایت بین المللی بعمل آورند.

وکیل ثبت بین المللی اختراع
وکیل ثبت بین المللی اختراع

نکته بسیار حایزاهمیت در این خصوص رعایت مهلت ارفاقی از زمان ثبت اختراع می باشد چراکه چنانچه پیشتر اشاره گردید یکی از ویژگی های قابلیت ثبت اختراع، رعایت شرط جدید بودن است و چنانچه شما اختراعی در ایران به ثبت برسانید و بخواهید سالها بعد آنرا در سایر کشورها به ثبت رسانید ، به لحاظ افشاء سابق، اختراعتان در صورت اطلاع آن کشور، قابل ثبت نخواهد بود.

بهترین وکیل طرح صنعتی در تهران

در این رابطه مراجعه به وکیل اختراع بین المللی که در نحوه پرکردن و تنظیم اظهارنامه های بین المللی اطلاعات کاملی دارد و به زبان خارجی مسلط می باشد ، ضرورت دارد چراکه اغلب وکلای حوزه داخلی، از انجام ثبت اختراعات بین المللی به لحاظ خصیصه بین المللی بودن آن ، فعالیتی نمی نمایند.

وکیل دعاوی اختراع با تجربه و متخصص

قبل از انتخاب وکیل دعاوی اختراع ، بایستی بدانید چنانچه می خواهید خواهان پرونده حقوقی اختراع و یا شاکی پرونده کیفری اختراع قرار گیرید (مبادرت به شکایت کیفری اختراع نمایید) و همچنین به زمانی که طرف دعوی(خوانده یا متهم)  دعوی طرح صنعتی قرار گرفته اید، چه آثاری در پی خواهد داشت.

ماحصل دعوی حقوقی اختراع ، تحصل حکم منع استفاده از اختراع ، ساخت ، فروش ، صادارت و واردات و عندالاقتضاء مطالبه خسارت ناشی از نقض اختراع است.

ماحصل دعوی کیفری اختراع، جزای نقدی ، حبس و همچنین امحاء محصولات حاوی اختراع است.

در این راستا چنانچه خواهان یا شاکی هستید، با گرفتن وکیل اختراع، بدنبال اخذ چنین احکامی خواهید بود و چنانچه خوانده دعوی یا متهم پرونده هستید، با اخذ وکیل اختراع، بدنبال تبرئه یافتن و یا رد دعوی خواهان اختراع می باشید.

وکیل ثبت اختراع داخلی و وکیل ثبت اختراع بین المللی کیست؟

یک اختراع برای آنکه منشاء حمایت توسط قانونگذار گردد، بایستی در اداره ثبت اختراعات به ثبت رسیده باشد.در واقع پس از ثبت اختراع می باشد که به مالک  اختراع، قانونگذار حقوق انحصاری اعطاء می نماید.

اشخاص جهت ثبت اختراع خویش بهتر است به وکیل ثبت اختراع مراجعه نمایند تا از طریق ثبت اختراعشان ،بتوانند از حمایت قانونی برخوردار شوند.

وکیل اختراع ، در خصوص مسائل  و موضوعات ثبت یک اختراع اقدام می نمایند که از زمان تنظیم اظهارنامه اختراع تا زمان ثبت اختراع ادامه دارد.

در نتیجه چنانچه از طرف اداره ثبت اختراع مواجه با اخطارهای متعدد نظیر اخطار رد ، اخطار مشابهت، اخطار مشروط و… مواجه گردیدید.

وکلای این حوزه می توانند در این خصوص به شما جهت قابلیت ثبت اختراع و عندالاقتضاء اعتراض به تصمیم واحد ثبتی و مراجعه به کمیسیون ماده ۱۷۰ آیین نامه به شما مشاوره و یا وکالت شما را از بدو تا ثبت اختراع مورد پذیرش قرار دهند.

بعلاوه چنانچه می خواهید علاوه بر حمایت داخلی ایران، حمایت بین المللی در خصوص اختراعات نیز دست یابید، از طریق مراجعه به وکلای ثبت اختراعات بین المللی مبادرت نمایید که وکلای مزبور از طریق معاهده همکاری در ثبت اختراعات(PCT) اقدام به ثبت اظهارنامه بین المللی از طریق تشریفات مضبوط در معاهده می نمایند.

وکیل دعاوی اختراع

وکیل دعاوی اختراع ، به زمانی است که پرونده اختراع مقرر است در محاکم تخصصی قضایی ایران مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد.

وکیل دعاوی اختراعاین دعاوی اصولاً پس از زمان ثبت اختراع منشاء آثار پیدا می نمایند  و وکلای این حوزه از طریق دعاوی تخصصی راجع به اختراع ، نظیر دعاوی حقوقی و کیفری منع استفاده  و نقض اختراع ، دعوی ابطال اختراع ، دعوی مطالبه خسارت ناشی از نقض اختراع ، دعوی توقیف و امحاء قالب اختراع و… مبادرت می نمایند.

در نتیجه مشاهده می گردد بایستی مقوله وکیل ثبت اختراع با وکیل دعاوی اختراع تفکیک نمود و هر مقوله ای را تخصصاً به وکلای متخصص آن حوزه مراجعه نمود.

با توجه به اینکه دعاوی حقوقی و کیفری اختراع در تهران مورد رسیدگی قرار می گیرد، وکیل اختراع در تهران  بیشتر پیشنهاد می گردند چراکه امکان دسترسی به مراجع مرتبط  در شهر تهران و قضات رسیدگی کننده را بیشتر دارند.

نکته : وکیل ثبت اختراع با وکیل دعاوی اختراعات ، دو مقوله متفاوت از یکدیگر می باشند.

چگونه وکیل دعاوی اختراع را پیدا نماییم؟

اشخاص جهت پیدا نمودن وکیل اختراع داخلی ، از طرق متعددی نظیر جستجو از طریق اینترنت، پرس و جو از نزدیکان و همکاران،  ، بررسی آرای قضایی  و… بدنبال وکلای این حوزه می گردند.

مهمترین ویژگی وکیل اختراع در تهران، تسلط علمی و آشنایی کامل در خصوص شرایط ثبت اختراع، طریقه ارائه دفاعیات تخصصی به مقامات قضایی و کارشناسان بهمراه بهره گیری از فن وکالت شناخت وی از مراجع رسیدگی و…و در نهایت پیگری تا رسیدن به حقوقتان می باشد

منتها جهت اخذ وکیل  بالاخص در امور تخصصی  نظیر اختراع ، رعایت چند موضوع از واجبات است:

 • اولاً وکالت علاوه بر ضرورت دانش مرتبط با اختراع ،  یک فن و هنر است.
 • ثانیاً سعی کنید خودتان تا حدودی از مقوله اختراع آشنایی نسبی پیدا نمایید تا با طرح سوالات از وکیلی که شناختی از وی ندارید، بتواند ارزیابی در خصوص تسلط علمی وی بیابید.
 • ثالثاً از وکیل مورد نظر در خواست ارائه نمونه آرا و پرونده های مطروحه یا مختومه خویش در این حوزه بنماییدرابعاً از وکیل موردنظر درخواست نمایید تاحدودی روند کار را برایتان توضیح دهد.

مشاوره اختراع و دعاوی و ثبت اختراعات

با توجه مراتب اشاره شده مشاوره ثبت اختراع از طریق وکلای ثبت و دعاوی اختراع، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

مشاوره حقوقی اختراع
مشاوره حقوقی اختراع

مشاوره حقوقی اختراع از طرق متعددی نظیر مشاوره حقوقی تلفنی  اختراع، مشاوره ویدویی اختراع و همچنین مشاوره حقوقی حضوری ارائه می گردد.

بطور کلی  با عنایت بر اینکه موضوع اختراع با آینده کاری اشخاص سروکار دارد و چه بسا برای اشخاص جنبه حیثیتی نیز داشته باشد، پیشنهاد می گردد قبل از هر اقدام حقوقی با وکیل متخصص اختراع مشورت نمایید.

نکته مهم در اخذ مشاوره در اینگونه دعاوی این مهم می باشد که هرنوع مشاوره ای ، شما را به مقصود نمی رساند و بایستی و ضرورتاً به وکلایی مراجعه نمود که در این حوزه وکالت یا کار ثبتی انجام داده اند و یا آشنایی کاملی از رویه قضایی و یا رویه عملی اداره ثبت مربوطه دارند. چراکه موضوع دعاوی و ثبت اختراع ، یک امر تئوری صرف نمی باشد و وکلایی که عملاً در این حوزه مشغول به فعالیت می باشند ، شمارا بهتر رهنمون می سازند.

در خصوص ثبت اختراع نیز، چنانچه می خواهید اختراعی را به ثبت برسانید و یا از طرف اداره ثبت اختراعات مواجه با اخطار گردیده اید، مشورت با وکیل ثبت اختراع پیشنهاد می گردد.

اهمیت پیشنهاد مشاوره در موضوع مشاوره ثبت اختراع، تابدانجا واجد اهمیت است که هر امر فنی بمعنای اختراع تلقی گردیدن ان موضوع تلقی نمی گردد. بعلاوه نحوده پرکردن اظهارنامه اختراع جهت اخذ حمایت قانونی ، از موضوعات اساسی تلقی می گردد و چنانچه بدرستی موضوعات ادعانامه، دامنه اختراع و… مطرح نگردد، امکان تضییع حق محترعین در آینده را فراهم خواهد ساخت.

هزینه حق المشاوره و حق الوکاله در ثبت و وکیل دعاوی اختراع چقد است؟

طبق قانون حاکم بر وکالت، اصل بر توافق موکل و وکیل می باشد منتها در خصوص  میزان تعرفه حق المشاوره حقوقی وفق آیین نامه حاکم بر تعرفه وکلای دادگستری تا سقف پانصد هزار تومان عنوان شده است

در خصوص حق الوکاله در دعاوی و همچنین ثبت اختراع نیز، بموجب قانون کاملاً توافقی درنظر گرفته شده است.

فرآیند ثبت اختراع به چه نحو است؟

فرآیند ثبت اختراع از طریق پرکردن فرم اظهارنامه اختراع و تقدیم اینترنتی آن به اداره ثبت اختراعات میسر است که پس از طی مسیر کارشناس اختراعات در خصوص اختراع مورد تقاضا، مبادرت به اظهارنظر می نماید.اداره ثبت اختراعات در تهران واقع است.

در صورت پذیرش اختراع ،آگهی ثبت اختراع در روزنامه رسمی منتشر می یابد و به شخص مخترع، گواهینامه ثبت اختراع اعطاء خواهد گردید و بمدت ۲۰ سال از حق انحصاری مربوطه برخوردار خواهد گردید.

دعاوی اختراعات کجا مطرح می گردند؟

با توجه به اینکه هردو وکیل دعاوی اختراع حقوقی و کیفری اختراعات در تهران رسیدگی می گردند، قاعدتاً  و بالاخص با توجه به شرایط کرونای حاکم و محدودیت تردد، می بایست از وکلای اختراع مورد استفاده قرار گیرند که بومی شهر تهران هستند تا براحتی به مراجع قضایی تخصصی مربوطه دسترسی پیدا نمایند.

وکیل دعاوی ثبت اختراع در مرحله تحقیقات مقدماتی در برخی از شعبات دادسرای ناحیه ۲۶ تهران( جرایم پزشکی) مورد رسیدگی قرار می گیرند و در مراحل بالاتر نظیر مرحله بدوی درشعبه ۱۰۴۳ مجتمع قدوسی تهران و در مرحله تجدیدنظر در شعبات ۳۹ تجدیدنظر و.. رسیدگی می گردند.

دعاوی حقوقی نیز در مرحله بدوی در شعبه سوم دادگاه حقوقی بهشتی تهران و مرحله تجدیدنظر در شعبات ۱۰ و ۱۲ ،۱۶ و… رسیدگی می گردند.

چنانچه طرف دعوی ( متهم / خوانده ) نقض اختراع قرار گرفتید، بایستی بدانید:

بسته به اینکه مالک اختراع ، چه نوع شکایتی علیه شخص ناقض اختراع مطرح نماید، سناریوی دفاعی ترسیمی توسط وکیل اختراع متفاوت خواهد بود.

چنانچه طرح دعوی حقوقی منع استفاده از اختراع قرار گرفتید ، از منظر حقوقی بعنوان خوانده دعوی منع استفاده از اختراع مورد خطاب قرار خواهید گرفت و چنانچه از شما بعنوان نقض اختراع طرح شکایت گردد، بعنوان متهم یا مشتکی عنه پرونده کیفری اختراع محسوب خواهید شد.

در پرونده های کیفری به لحاظ آنکه مراجع کیفری از عنصر روانی متهم سروکار دارند، به موضوع سوء نیت شما در استفاده از اختراع توجه خواهند نمود.

مشابهت یا فقدان مشابهت یک اختراع با محصول مورد استفاده شما، سابقه افشا و استعمال از یک اختراع و شرایط ماهوی در ثبت یک اختراع، از دفاعیات مبتلابه در خصوص دفاعیات بابت نقض یک اختراع تلقی می گردند.

نظر بر اینکه هر پرونده قضایی اختراع، از شرایط خاص خویش برخوردار است، بهتر است وکیل دعاوی اختراعات با بررسی شکایت صورت پذیرفته، دورنمای روشنی را در خصوص ارایه دفاعیات قانونی به شما ارایه نماید.

نمونه احضاریه شکایت کیفری اختراع :

متن ابلاغیه :

مهلت حضور : ۵روز

نوع علت حضور :

در خصوص  دعوی ……( مالک اختراع) ..به طرفیت ……(شما)  مبنی بر نقض حقوق ناشی از گواهی نامه اختراع

با توجه به علت حضور مندرج در این ابلاغیه به شما ابلاغ می گردد ظرف مهلت مقرر اقدام جهت دفاع از اتهام انتسابی حاضر گردید ،در غیر اینصورت مطابق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد. نتیجه عدم حضور جلب است.

فرایند اعطای وکالت در دعاوی اختراع چگونه است؟

چنانچه شما مالک اختراع هستید ، اصولاً در قالب خواهان دعاوی اختراع ، این شما هستید که مبادرت به طرح دعوی حقوقی یا کیفری جهت حفاظت از حقوق خود می نمایید.

چنانچه خوانده دعاوی حقوقی یا متهم(مشتکی عنه) پرونده کیفری نقض اختراع قرار گرفته اید، می توانید با اخذ وکیل خوانده اختراع ، مبادرت به ارایه دفاعیات قانونی خویش بنمایید.

فرایند اعطای وکالت بدین نحو می باشد که در جلسه حضوری یا ویدویی با وکیل متخصص این حوزه جلسه برگزار نمایید و وکیل پس از ارزیابی پرونده و توافقات مالی با شما ، مبادرت به اخذ وکالت الکترونیکی از شما می نماید و در مرجع قضایی حضور به امر می رساند

مراجعین و موکلین ساکن شهرستان هستند نیز می توانند از طریق الکترونیکی مبادرت به اعطای وکالت به وکیل مورد نظر خویش بنمایند.

امکان تنظیم لایحه دفاعیه اختراع فراهم است

چنانچه فرصت گرفتن وکیل ندارید و یا احساس می کنید از پرداخت حق الوکاله وکیل برنمی آیید می توانید در قالب درخواست اوراق قضایی نظیر تنظیم دادخواست یا شکواییه اختراع ، لایحه دفاعیه اختراع و… بهره مند شوید.

مزایای مراجعه به وکیل متخصص اختراع

۱-دعوی منع استفاده

 از طریق وکیل اختراع ، می توانید چنانچه شخصی از اختراع ثبت یافته شما درحال استفاده باشد، مانع استفاده وی از طریق احکام قضایی گردید.

از دیگر مصادیق دعوی منع استفاده می توان به  منع ساخت، فروش ،تبلیغات، واردات و صادرات و… محصول حاوی اختراع نیز اشاره کرد.

۲-دعوی ابطال اختراع

چنانچه اختراع بنحو غیر قانونی و بدون لحاظ شرایط ماهوی در ثبت اختراع (جدید بودن و یا گام ابتکاری ) به ثبت رسیده باشد، از طریق وکیل اختراع و طرح دعوی حقوقی می توان ابطال آن را مورد درخواست نمود.

۳-توقیف خط تولید و امحاء محصولات حاوی اختراع

از دیگر خواسته های موکلین در دعاوی اختراع ، این مهم می باشد که محصولات بدون کیفیت کپی برداری شده در بازار جمع آوری و امحاء شوند. بعلاوه می توان  قالب  اختراع را نیز بموجب حکم دادگاه از میان برد.

۴-مطالبه خسارت ناشی از نقض اختراع

چنانچه برمبنای اقدامات ناقضانه اشخاصی که از اختراع شما سوء استفاده می نمایند و متحمل خسارتی گردیده اید، می توان از طریق وکیل اختراع ، مبادرت به دریافت خسارات از ناقض  اختراع نمود.

۵-جزای نقدی و حبس ناشی از شکایت کیفری اختراع

از طریق وکیل اختراع در تهران می توان با طرح دعوی کیفری  ، مبادرت به محکومیت کیفری به پرداخت جزای نقدی و یا حبس نمود.

نکته بسیار حائز اهمیت آنکه  در خصوص صاحبین اختراع ، جهت انتخاب نوع دعوی خویش (کیفری یا حقوقی)، می بایست با وکیل متخصص در دعاوی اختراع مشورت گیرید.

نقض حق اختراع

ویژگی های وکیل اختراع چیست؟

 • آشنایی به قوانین داخلی در حوزه اختراعات، قانون ثبت اختراعات و آیین نامه های مربوطه، قانون نرم افزار های رایانه ای
 • آشنایی و تسلط کامل به کنوانسیون پاریس ، تریپس و موافقتنامه PCT
 • آشنایی با مقوله ثبت اختراع و اظهارنامه اختراع و جستجوی داخلی و بین المللی اختراعات
 • آشنایی با جرم نقض اختراع و مجازاتها
 • آشنایی با نحوه تقدیم دادخواست و شکواییه اختراع، دفاعیات، تنظیم لایحه و…
 • آشنایی با مرجع تخصص رسیدگی کننده به دعاوی اختراعات
 • ارتباط عمومی و فن بیان و هنر وکالت
 • روزمه علمی و تجریه کاری در حوزه اختراعات

مطالبه خسارت در دعوی اختراع

مالک یک اختراع چنانچه شاهد سو استفاده از اختراع خویش در بازار گردد، یکی از راه حل های پیشنهادی وکیل اختراع، در جهت مقابله با نقض اختراع، استفاده از طرح دعوی مطالبه خسارت از شخص ناقض اختراع می باشد.

دادگاه با ارجاع امر به کارشناسی ، میزان خسارات وارده به شخص مالک اختراع را ارزیابی می نماید.

اصولا دعوی مطالبه خسارت اختراع، نیاز به احراز نقض اختراع می باشد فلذا طرح دعوی همزمان یا متعاقب با طرح دعوی منع استفاده از اختراع در این موارد ضروری بنظر می رسد‌
وکیل اختراع دعوی مطالبه خسارت اختراع به دو شکل پیشنهاد می نماید:

الف: از طریق طرح شکایت کیفری و همزمان با دعوی نقض اختراع در قالب دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم.

ب: از طریق طرح دعوی مستقیم مطالبه خسارت همزمان با دعوی منع استفاده از اختراع.

مطابق رویه جاری در دعاوی حقوقی مشاهده می‌گردد رسیدگی به دعوی مطالبه خسارت را منوط به قطعیت محکومیت خوانده به نقض اختراع می دانند که در این موارد بایستی بدوا منتظر حکم عدم استفاده از اختراع منتظر ماند.

مدت زمان رسیدگی به دعاوی اختراع

مدت زمان رسیدگی به دعوی اختراعات ، بسته به نوع شکایت کیفری یا حقوقی اختراع و همچنین اعتراض طرفین دعوی نسبت به نظریات کارشناسی و آرا متفاوت می گردد منتها آنچه مسلم می باشد اصولاً زمان رسیدگی به دعاوی کیفری، کوتاه تر از دعاوی حقوقی اختراع می باشد.

با اینحال مدت زمان رسیدگی به دعاوی حقوقی، حداقل ۶ماه تا یک سال می تواند بطول بیانجامد و دعاوی کیفری نیز حداقل ۳ماه تا ۱۰ ماه بطور میانگین می توان برآورد نمود.

مدت زمان ثبت اختراع

مدت زمان ثبت اختراع از زمان تقدیم اظهارنامه لغایت ثبت نهایی اختراع نیز از حدود یک ماه تا یکسال می تواند بطول بیانجامد.

توصیه دکتر علی رفیعی وکیل دعاوی اختراع

چنانچه مالک و دارنده اختراع ثبت شده ای در ایران می باشید؛ قانونگذار بموجب قانون ثبت اختراعات مصوب ۱۳۸۶ یک دوره حمایتی موقتی ۲۰ ساله را به مالک اختراع اعطا نموده است که مزیت اصلی آن ممانعت از استفاده اشخاص ثالث از اختراع ثبتی شما می باشد.
در این راستا بایستی ضمن تمدید سالانه اختراع ثبتی خویش، بازار ایران و رقبای خود را تحت رصد قرار داده و بدنبال این مهم باشید که از حقوق اختراعی خویش از طریق وکیل اختراع، محافظت و مراقبت نمایید‌.
اختراع شما نیازمند حفاظت و مراقبت می باشد و در غیراینصورت اشخاص دیگر با هزینه و قیمت پایین مبادرت به تولید و فروش محصولات اختراعی خواهند نمود.
بعلاوه با رصد نمودن اختراعات ثبتی دیگران از اخرین تکنولوژی و علم روز جهت ثبت اختراع تکمیلی غافل نگردید و چه بسا اختراعات مشابه اختراع شما در اداره ثبت اختراعات به ثبت رسد که نیازمند طرح دعوی ابطال اختراع موخر گردد.

سوالات متداول وکیل ثبت اختراع

صاحب اختراعی هستم و توسط اشخاص ثالث در حال استفاده هستش،چه اقداماتی میشه انجام داد؟

استفاده از اختراع بدون رضایت مخترع، از نظر قانونی، غیرمجاز و جرم تلقی می گردد و شخص مخترع از حق طرح دعوی حقوقی یا شکایت کیفری بابت نقض اختراع برخودار هستش .همچنین می توان درخواست توقف فوری استفاده غیرمجاز از اختراع ثبت شده را هم نمود.

درخواست ثبت اختراعی دادم و متوجه شدم، شخص دیگه ای هم مبادرت به درخواست اختراع بنده رو داده، چه اقدامی بایستی انجام بدم؟

بایستی در راستای مواد ۵۹ و ۶۰ آیین نامه قانون ثبت اختراعات ، طرح صنعتی و علایم تجاری مصوب ۱۳۸۷، مبادرت به ثبت اظهارنامه همزمان با اعتراض بفرمایین .اداره ثبت اختراعات، اعتراض شما رو به اطلاع متقاضی ثبت خواهد رساند و ایشان بایستی ظرف ۲۰ روز مراتب پذیرش یا عدم پذیرش اعتراض شما را در سامانه اعلام کند.

پاسخ متقاضی (تمکین یا عدم تمکین) ظرف ۱۰ روز به شما ( بعنوان معترض ) اعلام و در صورت عدم پذیرش از سوی معترض، بایستی ظرف ۲۰ روز درخواست ارجاع پرونده به کمیسیون ماده ۱۷۰ اختراعات بنمایید.

هزینه دادرسی ثبت شکایت دعاوی اختراعات به چه میزان هستش؟

دعاوی اختراعات به لحاظ اینکه جزو دعاوی غیرمالی محسوب می گردد، از هزینه ثبت پایینی برخوردار هستند. ثبت شکایت اختراع در دفترخدمات قضایی بعمل می آید و حداکثر رقمی حدوداً دویست هزار تومان خواهد بود.

چنانچه علاوه بر تقاضای منع استفاده از اختراع، متقاضی مطالبه خسارت اختراع و یا ضررو زیان ناشی از جرم اختراع داشته باشین، این هزینه تا هشتصد هزار تومان افزایش خواهد یافت.

خدمات ما :

دفتر حقوقی موکل به مدیریت دکتر علی رفیعی ، وکیل متخصص در دعاوی و ثبت اختراع  و صاحب کتب متعدد و مقالات در حوزه مالکیت فکری  و تجارب ارزنده در این قبیل دعاوی ، آماده ارایه مشاوره حقوقی و پذیرش وکالت ثبت و دعاوی اختراعات در این خصوص را می باشد.

جهت اخذ مشاوره حضوری، ویدیویی، تلفنی یا متنی(آنلاین) و یا اخذ وکیل ، می توانید با ارتباط با دفتر ، از خدمات حقوقی ما بهره مند شوید.

8 نظرات
 1. امیر می گوید

  باسلام. دعوی اختراعی علیه بنده مطرح شده و میخوام وکیل اختراع دکتر رفیعی وکالتم رو بپذیرن، ممنون میشم بفرمایین اگه نرم دادسرای اختراع، چه اتفاقی میوفته؟

  1. علی رفیعی می گوید

   سلام. دعوی کیفری نقض اختراع به لحاظ آنکه در دادسرا مطرح هستش و دعوی کیفری تلقی می گردد همچون سایر دعاوی کیفری برای متهمین ( مشتکی عنه) از حساسیت ویژه ای برخوردار هست و مقام قضایی در صورت دعوت از شخصی که در حال سو استفاده از اختراع هستش، در صورت عدم حضور اصولا به درخواست شاکی، جلب متهم به نقض اختراع را صادر خواهد کرد. بنابر این پیشنهاد میشه در صورت اخطار دایر بر دفاع از اتهام انتسابی نقض اختراع، در دادسرا حاضر و دفاعیات مربوط به شکایت کیفری اختراع رو مطرح بفرمایین.جهت هماهنگی با دفتر تماس بگیرین.

 2. حسین می گوید

  سلام، علیه بنده شکایتی مطرح شده در خصوص اتهام انتسابی نقض اختراع، من مدارکی دارم که ثابت میکنه چند ماه قبل از تاریخ اظهارنامه اختراع شاکی، من محصول را داشته ام. سوال من این است آیا من تبرئه می شوم ؟ و آیا تا زمان مشخص شدن حکم دادگاه من می توانم به تولید محصول مورد نظر بپردازم؟

  1. علی رفیعی می گوید

   باسلام. بله در صورت ارائه ادله استفاده بتاریخ قبل ثبت اختراع ، احتمال صدور قرار منع تعقیب نقض اختراع وجود دارد. در خصوص توقیف محصول اختراع هم بستگی به نظریه کارشناس اختراع و همچنین دفاعیات شما داره‌. برای کسب اطلاع بیشتر با دفتر تماس بگیرین

 3. رضا محبی می گوید

  سلام شبتون بخیر و امیدوارم که حالتون خوب باشه
  غرض از مزاحمت ، میخواستم بدونم برای ثبت اختراع حتما نمونه باید داشته باشیم ؟
  – اگر نیاز به نمونه نباشد آیا باید کلیه اطلاعات مربوط به اون تکنولوژی را در اختیار داور ثبت اختراع بگذاریم تا به قولی بررسی بکنند و در نهایت تایید بکنند یا نکنند؟ درسته ؟
  – آیا تضمینی وجود دارد که این اطلاعات مربوط به اختراع در زمان بررسی به قولی به سرقت نرود و آن سازمان مربوطه یا کسانی که آنجا مشغول به کار هستند و روی اطلاعات فناوری ما کار می‌کنند به دروغ و کلک این فناوری را رد نکنند و هزارو یک ایراد علمی و قانونی روی فناوری نگذارند و آن را در ایران یا کشورهای دیگر به نام خودشان ثبت نکنند؟
  – آیا راه حلی وجود دارد که فناوری را بدون ساخت نمونه یا بدون افشای کوچکترین اطلاعات ثبت کنیم که حداقل بتونیم به واسطه این ثبت سرمایه گذار جذب کنیم ؟

  1. علی رفیعی می گوید

   سلام. بله نیاز به نمونه هست و صرفا ایده در نظام حقوقی ایران ، بعنوان اختراع حمایت نخواهد شد. بله ادعاهای مربوط به اختراعتون بهمراه توصیف و دامنه اختراع رو بایستی در اختیار قرار بدین و در خصوص عدم افشای این موضوع تضمینی نیست و صرفا در صورت کشف اثبات ، میشه از طریق شکایت کیفری خیانت در امانت اقدام نمود.

 4. پور محمدی می گوید

  چنانچه فراموش کرده باشیم اختراع خود را تمدید کنیم و شخص دیگری در حال استفاده از اختراع باشد، امکان طرخ شکایت هست؟

  1. دکتر علی رفیعی می گوید

   در صورت عدم اعتبار اختراع، هر نوع دعوی اختراع منتج به رد خواهد گردید فلذا از طریق اداره ثبت اختراع بدنبال تمدید اختراع خویش قبل از هرگونه دعوی بنمایید.

اگر بعد از مطالعه ی مقاله ، هنوز ابهاماتی در ذهن شماست، در بخش نظرات مطرح بفرمایید تا کارشناسان ما پاسخگوی شما باشند

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.