علائم تجاری

امور دعاوی

خدمات دفتر خدمات حقوقی موکل: 

: خدمات دفتر حقوقی موکل به طور خلاصه عبارت است از:  
الف- طرح و تعقيب دعاوي کيفري (جزايي) و دفاع از در قبال آنها 

ب- توکيل و ارائه مشاوره حقوقي در خصوص دعاوي خانوادگي 

ج- پيگيري دعاوي حقوقي مربوط به چک، اوراق بهادار، اسناد مالي و دعاوي ناشي از عمليات تجارو شرکتهاي تجاري 

 

د- ارائه خدمات  حقوقي  ويژه به ايرانيان مقيم خارج از کشور 

 

 

الف- خدمات حقوقي در خصوص دعاوي کيفري و جزايي:

 

اين دفتر در خصوص طرح و تعقيب دعاوي کيفري (جزايي) و دفاع از جرايم ارتکابي، خدمات خود را به شرح ذيل ارائه مي نمايد:

کليه جرايم عليه اموال از قبيل سرقت، کلاهبرداري، خيانت در امانت، تخريب، صدور چک بلامحل و ساير جرايم مالي•

جرايم عليه اشخاص از قبيل قتل، ضرب و جرح، تجاوز به عنف و ساير جرايم عليه تماميت جسماني و حيثيت اشخاص•

جرايم عليه امنيت از قبيل جعل ، محاربه ، جاسوسي و غيره•
جرايم عليه خانواده از قبيل ترک انفاق، عدم ثبت نكاح و ساير جرايم مرتبط•

ساير دعاوي جزايي و به طور کلي دعاوي در صلاحيت رسيدگي دادسرا و محکمه جزايي.

 

 

ب- خدمات حقوقي در خصوص دعاوي خانوادگي:
طلاق توافقي، طلاق يکطرفه ، فسخ نکاح و ابطال نکاح•

مطالبه مهريه، تقسيط مهريه، توقيف اموال (تأمين خواسته) و ممنوع الخروج کردن بدهکار•

مطالبه نفقه، طرح شکايت کيفري ترک انفاق و يا دفاع از آن•

 

الزام به تمکین،اثبات نشوز، اجرت المثل ایام زوجیت

اجازه ازدواج مجدد و اجازه ازدواج دختر باکره به فرض آنکه پدر اجازه ازدواج نمي دهد•

حضانت فرزند و سلب حضانت، ملاقات فرزند مشترک•

 

ج) خدمات حقوقي در خصوص دعاوي مالي و تجاري:

دفتر حقوقی موکل، در خصوص پيگيري دعاوي حقوقي مربوط به چک، اوراق بهادار، اسناد مالي وتجاري و دعاوي ناشي از عمليات تجار، بازرگانان و شرکتهاي تجاري، خدمات زير را به هموطنان عزيز مقيم ايران و ايرانيان مقيم خارج از کشور ارائه مي نمايد:

اقامه دعواي حقوقي مطالبه وجه چک و ساير اسناد تجاري و اسناد رسمي و عادي•

 

وکالت چک و سفته، وکالت تاجر•

اقامه دعواي کيفري ودرخواست مجازات عليه صادر کننده چک بلامحل و جلب متهم•

جلب متهم صدور چک بلامحل و حسب مورد، ورود به مخفيگاه متهم جهت جلب•

درخواست صدور اجرائيه ثبتي و ممنوعيت خروج بدهکار از کشور•

طرح و دفاع از دعواي ورشکستگي تاجر و شرکتهاي تجاري•

پيگيري اجراي احکام حقوقي و کيفري راجع به مطالبات تجاري و مدني•

درخواست اعمال ماده دو قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي، جلب و حبس متهم و اقامه دعوا عليه ظهر نويس و ضامن•

 

 

د) خدمات حقوقي در خصوص دعاوي ملکي و قراردادها

دفتر حقوقی موکل در خصوص کليه دعاوي ملکي و دعاوي ناشي از قرارداد خدمات زير را ارائه مي نمايد:

کليه دعاوي ناشي از خريد، فروش و اجاره املاک•

الزام به تنظيم سند رسمي، الزام به اخذ پايان کار و صورتمجلس تفکيکي، الزام به تنظيم سند رسمي اجاره•

تخليه املاک تجاري و مسکوني، مطالبه سرقفلي، حق کسب و پيشه و تجارت و تجويز انتقال منافع•

کليه دعاوي راجع به تصرفات غير قانوني املاک از قبيل: خلع يد، رفع تصرف عدواني، رفع مزاحمت و يا ممانعت از حق و غيره•

کليه دعاوي راجع به املاک و اموال مشاع، از قبيل: افراز ملک مشاع، دستور فروش ملک مشاع، تفکيک ملک مشاع و غيره•

تنظيم ، تفسير و پشتيباني انعقاد کليه قراردادها•

ساير دعاوي ناشي از اموال و املاک•

 

 

ه) خدمات حقوقي به ايرانيان مقيم خارج از کشور

خدمات دفتر حقوقی موکل به ايرانيان مقيم خارج از کشور به طور خلاصه عبارت است از:

ارائه مشاوره حقوقي تلفني و آنلاین

قبول وکالت و پيگيري امور حقوقي در مراجع قضايي شامل دفاع از دعاوي طرح شده عليه ايشان، طرح دعوا به وکالت از شخص•

اداره اموال و املاک موجود در ايران شامل اجاره، خريد، فروش، و امثال آن•
پيگيري ممنوعيت خروج از کشور و رفع آن•

ساير امور و مسائل قابل توکيل و قابل پيگيري از سوي وکيل دادگستري•

 

 

 

 

 

 

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید