درخواست وکیل

اگر می خواهید وکیلی وکالت پرونده ی شما را در مراجع قضایی بر عهده بگیرد، یا در انجام کلیه امور حقوقی و قانونی وکالت شما را برعهده بگیرد، عنوان درخواست شما «پذیرش وکالت» است.

داشتن وکیلی معتمد و کارآمد ، موجب آرامش روانی ، مالی و جانی شما خواهد بود.