ارزیابی و بررسی پرونده

ارزیابی و بررسی پرونده توسط وکیل پایه یک دادگستری و متخصص در موضوع

یکی از روشهای متناسب را جهت ارزیابی و بررسی پرونده خود انتخاب نمایید

ارزیابی و بررسی حضوری

با رزرو وقت مشاوره حضوری، جهت ارزیابی و بررسی پرونده خود توسط وکیل دادگستری، به صورت حضوری اقدام نمایید

درخواست

ارزیابی و بررسی غیر حضوری از طریق اسکن و ارسال مدارک

از مدارک پرونده خود عکس یا اسکن تهیه کرده و به همراه توضحیات خود، به ما ارسال نمایید

درخواست