علائم تجاری

ثبت آثار ادبی و هنری و نرم افزار

حقوق آثار ادبی و هنری، حقوقی است که به پدیدآورنده یک اثر ادبی یا هنری داده می شود و از طریق آن به وی اختیار داده می شود تا تکثیر و عرضه اثر خود را کنترل کند و بهره برداری و استفاده از اثرش توسط دیگران را محدود می کند.

شرط حمایت از اثر هنری یا ادبی این است که اول ناشی از اندیشه، احساسات و تلاش فکری شخص پدیدآورنده باشد و برای اولین بار باشد که اثر در ایران انتشار می یابد. اثری که تقلید و کپی برداری از آثار دیگران باشد نمی تواند واجد شرایط حمایت باشد.

طبق ماده ۸ کنوانسیون مالکیت معنوی شامل حقوق مرتبط با موارد زیر خواهد بود:

– آثار ادبی، هنری و علمی؛

– نمایشهای هنرمندان بازیگر، صدای ضبط‌شده، برنامه‌های رادیویی؛

– اختراعات در کلیه زمینه‌های فعالیت‌ انسان؛

– کشفیات علمی؛

– طراحیهای صنعتی؛

– علائم تجاری، علائم خدماتی، نامهای تجارتی و عناوین؛

– حمایت در برابر رقابت نامطلوب؛

و سایر حقوقی که ناشی از فعالیت معنوی در قلمرو صنعتی، علمی، ادبی و هنری می‌باشد.

پدیدآورنده آثار هنری یا ادبی دارای دو قسم حق می باشد:

۱- حقوق مادی که شامل بهره برداری های مالی و اقتصادی از اثر می باشد

۲- حقوق معنوی که شامل حقوق مرتبط با شخص پدیدآورنده مانند حق برنام و عنوان اثر می باشد.

حقوق معنوی پدیدآونده اثر دائمی است ولی حقوق مادی، به مدت عمر پدیدآورنده اثر به اضافه ۵۰ سال از زمان فوت وی است که در آثار سینمایی، عکاسی و اثر متعلق به شخص حقوقی ۳۰ سال می باشد.

پدیدآورندگان آثار هنری و ادبی انتشار یافته در ایران نمی توانند حقوق خود را در سایر کشورها مطالبه نمایند همانطور که پدیدآورندگان آثار انتشاریافته در سایر کشورها نمی توانند از حقوق مادی اثر خود در ایران برخوردار باشند. این به دلیل این است که ایران تاکنون به عضویت معاهده های بین المللی حق مولف از جمله معاهده برن، معاهده حق مولف وایپو، معاهده رم و …. در نیامده است.

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید