علائم تجاری

اگر دارنده چک هستید، بدانید...

دفتر حقوقی موکل- چنانچه دارنده چک هستید بهتر است بدانید جهت آنکه بتوانید از مزایای قانونی اسناد تجاری بشرح قانون تجارت، استفاده نمایید می بایستی ظرف یکسری مواعد قانونی، اقداماتی را به انجام برسانید که از مهمترین این اقدامات جهت استفاده از اخذ تامین خواسته بدون پرداخت هزینه های احتمالی، طرح دعوی علیه ظهرنویس و .... توصیه می گردد مواعد ذیل را رعایت نمایید:

 

 

از نظر حقوقی:

 

*اخذ گواهی عدم پرداخت ظرف ۱۵ روز- ۴۵ روز- ۴ ماه از تاریخ صدور چک  مطابق با مواد ۳۱۵ و ۳۱۷ قانون تجارت.
 
*اقامه دعوی در ظرف ۱ سال یا ۲ سال از تاریخ برگشت چک مطابق ماده ۲۸۶ و ۲۸۷ و ۳۱۴ قانون تجارت.

 

از منظر کیفری:

 

1- برگشت زدن چک ظرف 6 ماه از تاریخ سررسید چک

2- اقدام به طرح دعوی کیفری ظرف 6ماه از تاریخ برگشت زدن چک

 

جهت آگهی بیشتر کافیست با دفتر حقوقی موکل تماس بگیرید.

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید