علائم تجاری

بیمه بازنشگستگی زنان خانه دار

یکی از مسائلی که بسیار کم به آن پرداخته شده اما بسیار حائز اهمیت است مسله بیمه و دریافت حقوق بازنشستگی زنان خانه دار می باشد و اکثر بانوان از وجود جنین امری بی اطلاع هستند.
اکثر بانوان جامعه اگر چه در بیرون منزل اشتغال ندارند اما روزانه به اندازه یک کارمند یا حتی بیشتر از آن مشغول فعالیت در منزل هستندشاید شما هم جزء ان دسته از زنان خانه داری باشید که از این خدمات بی اطلاع بوده اید. اگر تمایل دارید در مورد بیمه بازنشستگی زنان خانه دار و مراحل ونحوه درخواست آن آشنا شوید در ادامه همراه ما باشید.
از دیدگاه قانون، بیمه ای که تامین اجتماعی برای زنان خانه دار در نظر گرفته است مشمول بیمه صاحبان حرفه‌‌ها و مشاغل آزاد ‌‌می‌باشد. اگربانوی شاغل نیست و به دنبال روشی برای دریافت مستمری بیمه بازنشستگی زنان خانه دار ‌‌می‌گردد، فقط کافیست پس از مراجعه به یکی از شعب سازمان تامین اجتماعی کشور و بستن قرارداد به صورت خوداظهاری و پرداخت حق بیمه، خود را تحت پوشش بیمه بازنشستگی قرار دهد.
افرادی که مناسب برای دریافت حق بیمه بازنشستگی می باشند افرادی هستند که شاغل نباشد و رابطه استخدا‌‌می‌ و یا مزدبگیری با کارگاه‌‌هایی که تحت پوشش تامین اجتماعی هستند، نداشته باشند و به دنبال راهی برای استقلال مالی خود ‌‌می‌گردند، ‌‌می‌توانند از این خدمت بهره مند شوند
آن دسته از زنانی که برای مدتی شاغل بوده اند و چند سالی نیز حق بیمه پرداخت کرده اند ولی پرداخت حق بیمه را ادامه نداده اند تا به مرحله بازنشستگی برسند، ‌‌می‌توانند با استفاده از بیمه بازنشستگی زنان خانه دار ضمن استفاده از حقوق و مزایای آن، سابقه بیمه خود را ادامه دهند.

bimezanan
شرایط لازم برای دریافت بیمه بازنشستگی:
بازنشستگی زنان در ۴۵ سالگی و برخوردار بودن از ۳۰ سال سابقه
بازنشستگی زنان در ۵۵ سالگی و برخورداری از حداقل ۲۰ سال سابقه
بازنشستگی مشمولین قانون کار در ۴۲ سالگی و برخورداری از ۲۰ سال سابقه
بازنشستگی زنان فعال در مشاغل سخت با ۲۰ سال سابقه کاری متوالی و یا ۲۵ سال سابقه کاری متناوب
بازنشستگی زنان جانباز با برخورداری از ۲۰ سال سابقه کاری بدون در نظر گرفتن شرط سنی
بازنشستگی معلولان عادی در ۴۵ سالگی با حداقل ۲۰ سال سابقه
بازنشستگی زنان با ۳۵ سال سابقه کار بدون در نظر گرفتن شرط سنی
بازنشستگی زنان در ۵۵ سالگی با برخورداری از ۱۰ سال سابقه بیمه متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه.
در این شرایط متقاضی ‌‌می‌تواند با حداقل ۱۰ سال و حداکثر ۲۰ سال سابقه بیمه ، نسبت به بازنشستگی اقدام نماید. مستمری این افراد با توجه به سنوات پرداخت حق بیمه مشخص ‌‌می‌شود که مبلغی معادل با ۱۰ تا ۲۰ روز حقوق خواهد بود. در این وضعیت، ماده ۱۱۱ قابل اجرا نخواهد بود و چنانچه مستمری از حداقل حقوق تعیین شده کمتر باشد، تا حداقل حقوق افزایش پیدا نمی‌کند.
زنانی که به سن ۵۵ سالگی رسیده اند، اما سابقه آنها کمتر از ۱۰ سال است، ‌‌می‌توانند حق بیمه سنوات کسری تا ۱۰ سال سابقه را پرداخت نمایند. بدین ترتیب ‌‌می‌توانند خود را با حقوق ۱۰روز بازنشسته کنند. لازم به ذکر است چنانچه حقوق این افراد نیز کمتر از حداقل حقوق اعلا‌‌می ‌از سوی شورای عالی باشد، تا حداقل حقوق افزایش پیدا نخواهد کرد.
مدارک لازم جهت درخواست بیمه:
با مراجعه به یکی از کارگزاری‌های رسمی تأمین اجتماعی ، باید شناسنامه و کپی آن همراه درخواست کننده باشد.کارت ملی و کپی کارت ملی فراموش نشود.عکس ۳*۴ الزامی است و در آخر فرم بیمه زنان خانه‌دار را پرشود . اگر دفترچه بیمه هم تقاضا شود ، باید گزینه درمان را انتخاب شود. اگر قبلاً سوابق بیمه هم داشته باشد ، حتماً به کارگزاری اطلاع دهد.

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید