علائم تجاری

مدعی درجریان دادرسی چه خساراتی را می‌تواند از محکوم مطالبه كند؟ |دفتر حقوقی موکل

مطابق قانون خواهان همواره این امکان را خواهد داشت تا خسارات ناشی از دادرسی را از خوانده دعوا مطالبه نماید.
برخی خسارات دادرسی بدین شرح می باشند:

 

دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی توسط وکلای پایه یک دادگستری در سراسر ایران

1. هزینه دارسی
2. حق الوکاله وکیل
3. حق الزحمه کارشناس
4. هزینه تحقیقات محلی


بنابراین خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی را از خوانده مطالبه نماید. پس اولاً جبران این خسارات مانند گرفتن حق الوکاله وکیل خواهان از خوانده نیازمند درخواست و یا تقدیم دادخواست از جانب خواهان و نیز حکم دادگاه خواهد بود.

 النهایه توصیه می شود هرگونه توافق و یا گرفتن طلب از بدهکار یا همان خوانده در حضور دادگاه انجام و صورتجلسه گردد و در آن نسبت به پرداخت این هزینه ها نیز توافقی صورت گیرد.

 

بیشتر بخوانید

دادرسی فوری یا دستور موقت چیست؟|دفتر حقوقی موکل

آشنایی با نقش داوری در رفع منازعات خانوادگی |دفتر حقوقی موکل

 

 

 


لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید