علائم تجاری

در چه مواردى قبل از هر گونه اقدام حقوقى ارسال اظهارنامه قضایی الزامى است؟|دفتر حقوقی موکل

1-مواد ۴۵۹ و ۴۶۰ ق آ د م و ۱۷۱ ق. آ.د.م در تصرف عدوانی

 

دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی توسط وکلای پایه یک دادگستری در سراسر ایران

2-  مواد ۱۳و ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶

3- ماده ۱۰ مکرر قانون تملک آپارتمانها سال ۴۳ اصلاحی ۵۹

4- ماده ۹ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره شهرکهای صنعتی مصوب ۱۳۸۷

5- مواد ۱۲۹ و ۲۸۴ و ۲۸۵ و ۳۷۲ و ۵۶۹ قانون تجارت ۱۳۱۱

6- مواد ۲۴۶ و ۲۴۷ و ۲۹۷ و ۲۹۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷

7- مواد ۴۲ و ۴۳ و ۱۱۶ قانون ثبت اسناد واملاک ۱۳۱۰

8- قانون مجازات انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ مبنی بر تکلیف مالک در انتقال مالش

 

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید