علائم تجاری

چه درخواست هایی در قانون احتیاج به تنظیم دادخواست ندارند؟ |دفتر حقوقی موکل

برخی درخواست‌ها در قانون نیازی به تنظیم دادخواست ندارند که به شرح ذیل است:

 

 

دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی توسط وکلای پایه یک دادگستری در سراسر ایران

.

درخواست تامین دلیل

درخواست صدور گواهی انحصار وراثت

درخواست مهر و موم

درخواست ترکه

درخواست تحریر ترکه
درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش

درخواست صدور صلح و سازش

درخواست تاخیر اجرای حکم

درخواست تعیین قیم

درخواست تقسیم ترکه یا ارث

اعتراض ثالث اجرایی موضوع ماده ۱۴۶ اجرای احکام

درخواست تخلیه

 

  جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با وکلای دفتر حقوقی موکل ارتباط برقرار نمایید.

 

 

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید