علائم تجاری

دعوت رسمی به دادسرا برای ادای برخی توضیحات | دفتر حقوقی موکل

احضار دعوتی رسمی از سوی مقام قضایی برای شخصی خاص در زمان معین و برای حضور او در مرجع قضایی به نام دادسرا برای ارایه توضیحات است.
«احضار به معنای فرا خواندن و دعوتی رسمی در قالب احضاریه، از طرف مقام قضایی برای یک شخص خاص در زمان معین و به منظور حضور وی در مرجع قضایی است.
اگر متهمی بدون عذر موجه از حضور در دادسرا و در جلسات تحقیقات مقدماتی استنکاف کند، ممکن است حکم جلب او گرفته شود.
مواد ۱۶۸ تا ۲۰۳ در فصل ششم قانون آیین دادرسی کیفری، به احضار متهم، جلب و تحقیق مربوط است.

 

دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی، وکالت کلیه امور حقوقی توسط وکیل پایه یک دادگستری تهران

 

اتهام زنی بی دلیل، موجب محکومیت انتظامی می شود


طبق قانون، قاضی نباید کسی را احضار یا جلب کند، مگر آن که دلایل کافی برای این اقدام داشته باشد.
اگرچه ممکن است کسی که در مظان اتهام قرار گرفته است، پس از پایان دادرسی، تبرئه شود اما همین زدن برچسب اتهام به دیگری باید دلیل داشته باشد. قاضی در صورت سهل انگاری در این مورد، خود مشمول محکومیت انتظامی می شود.
این موضوع در ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری بدین صورت آمده است: بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام، کسی را به عنوان متهم احضار یا جلب کند.
در تبصره این ماده هم آمده است که تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

 

احضاریه هایی که عنوان اتهامی در آن ذکر نمی شود

طبق ماده ۱۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، احضار متهم به وسیله احضاریه به عمل می آید. احضاریه در دو نسخه تنظیم می‏شود که یک نسخه از آن به متهم ابلاغ شده و نسخه دیگر پس از امضا به مأمور ابلاغ مسترد می‏شود.
طبق ماده ۱۷۰ این قانون در احضاریه، نام و نام خانوادگی احضارشونده، تاریخ، ساعت، محل حضور، علت احضار و نتیجه حضور نیافتن قید می شود و به امضای مقام قضایی می رسد. اما اگر متهم بی سواد باشد، مأمور ابلاغ، مفاد احضاریه را به وی تفهیم می کند.
البته در تبصره این ماده هم آمده است در جرایمی که به تشخیص مرجع قضایی، حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی اقتضا کند، علت احضار ذکر نمی شود اما متهم می تواند برای اطلاع از علت احضار به دفتر مرجع قضایی مراجعه کند.

 

چگونه متهم را احضار کنیم؟

در احضار کردن اصل بر این است که فاصله زمانی میان ابلاغ اوراق احضاریه و زمان حضور نزد بازپرس نباید کمتر از پنج روز باشد. این موضوع در ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری لحاظ شده است.
البته این نکته هم در ماده ۱۷۲ این قانون قابل توجه است که احضاریه توسط مامور با لباس کادر انجام نمی شود و شاید مهمترین دلیل این امر، رعایت حال متهم باشد چون ممکن است متهم نخواهد همسایگان منزل یا همکاران متوجه احضار او به دادسرا شوند.
حال اگر متهم احضار شود اما آدرس محل زندگیش تغییر کند، قانون راه حل درج آگهی در روزنامه را پیشنهاد می کند.
اما در عین حال در تبصره ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری مشاهده می شود که در جرایمی که به تشخیص بازپرس، حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی اقتضا کند، عنوان اتهام در آگهی موضوع این ماده ذکر نمی شود.
این نکته هم قابل ذکر است که با توجه به دادرسی الکترونیکی، احضاریه ممکن است به فرد متهم پیامک یا در قالب ایمیل ارسال شود.

 

غیبت متهم

در مواردی شاید متهم فکر کند در صورت در دسترس نبودن، رسیدگی به پرونده متوقف می شود؛ غافل از اینکه قانون دور زدنی نیست و راه های دیگری نیز در آن پیش بینی شده است.
در حقیقت، اگر احضاریه به دلیل معلوم نبودن محل اقامت متهم به دستش نرسد یا ابلاغ نشود و بعد از درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار هم در دادسرا حاضر نشود، مشکلی به مشکلاتش افزوده خواهد شد.
ماده ۱۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری در این باره آورده است: متهم مکلف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند باید عذر موجه خود را اعلام کند.  جهات زیر عذر موجه محسوب می شود:

الف) نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه به گونه ای که مانع از حضور شود

ب) بیماری متهم و بیماری سخت والدین، همسر یا اولاد وی که مانع از حضور شود.

پ) فوت همسر یا یکی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم

ت) ابتلا به حوادث مهم از قبیل بیماری های واگیردار و بروز حوادث قهری مانند سیل و زلزله که موجب عدم امکان تردد شود

ث) متهم در توقیف یا حبس باشد و نیز

ج) سایر مواردی که عرفاً به تشخیص بازپرس، عذرموجه محسوب می شود.


بر اساس تبصره ماده ۱۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری، در سایر موارد، متهم می تواند برای یک بار پیش از موعد تعیین شده، بازپرس را از علت حضور نیافتن خود مطلع سازد و موافقت وی را اخذ کند که در این مورد، بازپرس می تواند در صورت ایجاد نشدن تأخیر در تحقیقات، تا سه روز مهلت را تمدید کند.
همه موارد اشاره شده، عذر موجه حاضر نشدن متهم در دادسرا است اما اگر متهم بدون عذر حاضر نشود، بازپرس می تواند حکم جلب او را بگیرد.
بر همین اساس قانونگذار در ماده ۱۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی کرده است که متهمی که بدون عذر موجه حضور نیابد یا عذر موجه خود را اعلام نکند، به دستور بازپرس جلب می شود.
در تبصره این ماده نیز آمده است در صورتی که احضاریه، ابلاغ قانونی شده باشد و بازپرس احتمال بدهد که متهم از احضاریه مطلع نشده است، وی را فقط برای یک بار دیگر احضار می کند.


لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید