علائم تجاری

نحوه وصول مبلغ چک | دفتر حقوقی موکل

یکی از مهمترین محاسن اجرای چک از طریق اداره ثبت را می توان سرعت زیاد نسبت به محاکم دانست زیرا در این روش بدون اینکه حکمی از دادگاه نیاز باشد، اقدام به وصول چک می شود و می توان اموال منقول و غیرمنقول را در راستای مطالبه چک توقیف کرد.
دو طریق برای وصول چک وجود دارد که شامل نحوه وصول چک از طریق اجرای ثبت و نحوه وصول چک از طریق مراجع قضایی «حقوقی است.
البته لازم به ذکر است که از طریق مراجع قضایی «جزایی نیز می توان چک را وصول کرد اما این روش، راهی مستقیم برای وصول چک نیست و شاید به عنوان اهرم فشار برای مطالبه چک بتوان از آن استفاده کرد.

 

دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی، وکالت کلیه امور حقوقی توسط وکیل پایه یک دادگستری تهران

 

نحوه وصول چک از طریق اجرای ثبت


نحوه وصول چک از طریق اجرای ثبت بدین شرح است که دارنده چک بدون اینکه احتیاج به صدور حکمی از سوی محاکم باشد، می تواند از طریق مأموران دولتی چک را وصول کند.
در این روش دارنده چک باید به اداره ثبت محلی که بانک حساب صادرکننده در آن واقع است، مراجعه و صدور اجراییه را تقاضا کند.
یکی از مهمترین محاسن اجرا از طریق اداره ثبت را می توان سرعت زیاد نسبت به محاکم دانست زیرا در این روش بدون اینکه حکمی از دادگاه نیاز باشد، اقدام به وصول چک می شود و می توان اموال منقول و غیرمنقول را در راستای مطالبه چک توقیف کرد.
همچنین صدور اجراییه ثبتی شامل مرور زمان نمی شود و هر زمان دارنده چک بخواهد، می تواند بدون محدودیت از این موضوع بهره مند شود و حتی با فوت صادرکننده اصلی چک می تواند تقاضای صدور اجراییه نسبت به وراث داشته باشد اما این نحوه وصول چک، با تمام محاسنی که دارد، دارای معایبی نیز است. از جمله آن که صدور اجراییه فقط علیه صادرکننده چک یا صاحب حساب چک امکان پذیر است بنابراین نمی توان صدور اجراییه را نسبت به دیگر اشخاصی که در چک دخالت داشته اند، تقاضا کرد.
از جمله این افراد می توان به ظهر نویسان اشاره کرد که ضمانت کنندگان بر پرداخت چک از سوی صادرکننده به شمار می روند.

 

نحوه وصول چک از طریق مراجع قضایی

در مورد نحوه وصول چک از طریق مراجع قضایی «حقوقی باید گفت درصورتی که دارنده چک به دلایلی مانند عدم امکان معرفی اموالی از صادرکننده چک جهت توقیف، نتواند از طریق اجرای ثبت اقدام کند، می تواند ضمن تقدیم دادخواست به مراجع صالح یعنی دادگاه ناحیه بانک محال علیه که چک را برگشت زده یا دادگاه محل اقامت خوانده و چنانچه مبلغ چک کمتر از ۲۰ میلیون تومان است، می تواند در شورای حل اختلاف علیه صادرکننده چک و ضامنان و ظهرنویسان اقامه دعوا کند.

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید