علائم تجاری

بیمه شدگان دارای چه حقوق و مزایایی هستند؟ |دفتر حقوقی موکل

بیمه شدگان در صورتی که برخی از تصمیمات، مصوبات یا عملکرد سازمان تامین احتماعی موجب تضییع حقوق قانونی آنان شود، حق دارند ابطال این تصمیمات و احقاق حق خود را از دیوان عدالت اداری بخواهند.

بر اساس قانون و مقررات تامین اجتماعی، هر کارگری که برای کارفرمایی کار کرده و از او حقوق یا دستمزد (نقدی یا غیرنقدی) دریافت می کند، اگر مشمول سایر قوانین بیمه ای کشور نباشد، مشمول قانون تامین اجتماعی است و از زمانی که تحت پوشش قرار گیرد، «بیمه شده محسوب می شود؛ بنابراین بیمه شده به کسی اطلاق می شود که رأسا مشمول مقررات تأمین اجتماعی باشد و با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه، حق استفاده از مزایای مقرر در این قانون را دارد.

 

دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی، وکالت کلیه امور حقوقی توسط وکیل پایه یک دادگستری تهران

حقوق بیمه شدگان، ناشی از تکالیف و تعهداتی است که بر پایه قانون و مقررات تامین اجتماعی بر عهده سازمان تامین اجتماعی قرار گرفته است.

هرکارگری (که مشمول قانون تامین اجتماعی باشد) حق دارد از نخستین روز اشتغال به کار تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار گیرد و می تواند از سازمان تامین اجتماعی، احقاق این حق را در چارچوب اختیارات قانونی این سازمان درخواست کند.

بیمه شدگان حق دارند به قوانین، مقررات و دستورالعمل هایی که حقوق و تکالیف آنان را نسبت به سازمان تامین اجتماعی بیان می کند، دسترسی داشته باشند.

در این زمینه، سازمان تامین اجتماعی وظیفه دارد ضمن ارایه اطلاعات مناسب، ابهامات موجود برای آن ها را نیز برطرف کند.

 

بیمه شدگان حق دارند در صورتی که برخی از تصمیمات، مصوبات یا عملکرد سازمان تامین احتماعی موجب تضییع حقوق قانونی آنان شود، ابطال آن و احقاق حق خود را از دیوان عدالت اداری بخواهند.

بیمه شدگان حق دارند در ازای ایام اشتغال و پرداخت حق بیمه، از مزایای مقرر در قانون (تعهدات سازمان تامین اجتماعی) مانند بیمه حوادث، بیماری ها، بارداری، غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری، بازنشستگی، از کارافتادگی، فوت و… برخوردار شوند؛ بنابراین سازمان تامین اجتماعی مکلف است با تشکیل پرونده انفرادی برای هریک از بیمه شدگان، در گردآوری و نگهداری سوابق آنان تلاش لازم را به عمل آورد.

بیمه شدگان و افراد تحت تکفل آنان حق دارند متناسب با نیاز خود از خدمات درمانی سازمان تامین اجتماعی برخوردارشوند. 


این خدمات صرفاً تابع نیاز آن ها است و این سازمان نمی تواند خدمات درمانی قابل ارایه به هر بیمه شده را، با میزان حق بیمه پرداختی او مرتبط کند. تعهدات سازمان تامین اجتماعی در قبال هر بیمه شده مشروط به تداوم اشتغال او در کارگاه مشمول قانون است، اما اگر برای بیمه شده ای که تحت پوشش قرار گرفته است، برای مدتی از طرف کارفرما حق بیمه پرداخت نشود، سازمان تامین اجتماعی نمی تواند تعهدات خود و حقوق بیمه شده را نادیده بگیرد. در چنین مواردی این سازمان ضمن انجام تعهدات خود نسبت به بیمه شده، حق بیمه یادشده را از کارفرما وصول می کند. بیمه شدگان حق دارند در هنگام تغییر شغل یا جابه جایی محل اشتغال آنان، از شعبه تامین اجتماعی بخواهند که سوابق بیمه ای آنان را به طور یکجا در شعب واقع در آخرین محل اشتغال گردآوری و نگهداری کند.

 

این سازمان مکلف به پذیرش این درخواست ها بوده و در صورتی که در این جابجایی ها به سوابق بیمه شده لطمه ای وارد شود، سازمان مسئول خواهد بود. بیمه شدگان حق دارند در صورتی که سوابق آنان نزد سازمان تامین اجتماعی منجر به ایجاد مزایای قانونی نزد سایر سازمان ها و موسسات (مانند بانک ها) یا احقاق حقوق از دست رفته آنان می شود، گواهی این سوابق را از شعب تامین اجتماعی تقاضا کنند.

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید