علائم تجاری

موکلین

 

خدمات دفتر موکل به موکلین

بخش قضایی

 

لیست کلیه اقدامات قضایی از هنگام مداخله وکیل در پرونده به همراه تمامی جزئیات در بخش قضایی قابل دسترسی است. اقدامات ،تاریخ ها ، مهلت ها ، مذاکرات ، لوایح ، شرح جلسه دادرسی و … از این قبیل است. به عبارت دیگر گزارش کامل کار وکیل شما در اختیار شماست.

گزارش مالی

 

موکلین گرامی با استفاده از امکانات این بخش می توانند به تمامی رویدادهای مالی موجود در پرونده از قبیل هزینه های دادرسی ، کارشناسی وسایر هزینه های جاری پرونده دسترسی داشته باشند. علاوه بر اینها پرداخت حق الوکاله یا تنخواه در این بخش امکان پذیر می باشد.

پشتیبانی و مشاوره

 

دفتر حقوقی موکل خود را نسبت به موکلین عزیز متعهد می داند . در راستای تحقق اهداف مشتری مداری دفتر ، موکلینی که با دفتر قرارداد وکالت یا مشاوره امضاء نموده اند ، هر لحظه می توانند از طریق این بخش به طور رایگان مستقیما با وکلای مجموعه در ارتباط بوده و مشاوره بگیرند.

دانلود احکام و لوایح

 

از دیگر امکانات خانه موکلین دانلود احکام صادره در پرونده ، قرار ها و دستورات مقام قضایی است . همچنین لوایحی که به دادگاه تقدیم شده اند نیز قابل بارگذاری و مطالعه خواهند بود.

موکل می تواند با پرینت آنها برای خود یک پرونده کامل تشکیل دهد.

 

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید