علائم تجاری

چگونه علیه ما طرح شکایت کیفری گردید، تبرئه گردیم....

آشنایی با قرار منع تعقیب:

دفتر حقوقی موکل قرار منع تعقیب یکی از قرارهای نهایی محسوب می شود که در دادسرا توسط دادیار یا بازپرس صادر می گردد.
چه زمانی قرار منع تعقیب صادر می گردد؟
وکیل کیفری: قرارمنع تعقیب در واقع زمانی صادر می شود که عمل ارتکابی توسط متهم جرم نباشد و یا اینکه دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد. یعنی شخصی که به اتهام ارتکاب جرمی تحت تعقیب قرار گرفته و دستگیر می شود اما پس از انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا کاشف به عمل می آید که ان عمل ارتکابی که تصور بر این بود که جرم باشد، اصلا جرم نبوده است یا اینکه کاشف به عمل می اید که ان عمل ارتکابی توسط متهم جرم بوده است ولی دلایلی که نشان دهد آن شخص جرم را مرتکب شده است وجود ندارد.
مثلا شخصی به صورت اینترنتی مالی را به موجب عقد بیع به دیگری می فروشد ولی پس از واریز مبلغ معامله توسط خریدار فروشنده خط تلفن خود را خاموش کرده و جواب گوی خریدار نبوده و حاضر به تحویل مال به خریدار نمی شود. خریدار به دادسرا مراجعه کرده و علیه فروشنده شکایت کلاهبرداری مطرح می کند. شخص از سوی دادسرا تحت تعقیب قانونی قرارمی گیرد. اما پس از انجام تحقیقات مقدماتی بازپرس یا دادیار تشخیص میدهد که ارکان جرم محقق نشده بنابراین اصلا کلاهبرداری در کار نبوده است بلکه موضوع صرفا حقوقی بوده و باید در مراجع حقوقی مورد رسیدگی قرارگیرد نه کیفری.
دراین صورت بازپرس اقدام به صدور قرارمنع تعقیب می نماید. یا مثلا شخصی فردی را مورد ضرب و جرح قرارمی دهد و زیان دیده ازجرم به دادسرا مراجعه کرده و علیه آن شخص اقامه شکایت می کند. اما نمی تواند دلایل کافی برای اثبات اینکه توسط ان فرد مورد ضرب وجرع قرارگرفته است، ارایه دهد. دراینجا هرچند عمل مورد ادعا، یعنی ضرب و جرح جرم محسوب می شود، ولی زیان دیده نتوانسته دلایل کافی در جهت اثبات ادعای خود ارایه دهد. دراین صورت بازپرس یا دادیار قرار منع تعقیب صادرخواهد نمود.
آیا قرار منع تعقیب قابل اعتراض است؟
پس از اینکه قرارمنع تعقیب صادر شد باید به تایید دادستان برسد و در صورتی که دادستان با قرارصادره موافقت نماید قرار به طرفین دعوا ابلاغ می شود و این قرارظرف 10 روز برای اشخاص مقیم ایران وظرف یک ماه برای اشخاص مقیم خارج قابل اعتراض در دادگاه صالح به رسیدگی به آن جرم خواهد بود.
امکان طرح دعوی مجدد پس از صدور قرار منع تعقیب وجود دارد؟
الو وکیل: سوالی که مطرح می شود این است که اگر پس از اعتراض به قرار منع تعقیب در دادگاه، دادگاه نیز ان قرار را تایید نماید، در این صورت ایا دیگر نمی توان اقدامی انجام داد و پرونده برای همیشه مختومه می شود؟
در واقع طبق قانون قرار منع تعقیب از اعتبارامر مختومه برخورداراست. یعنی در صورت صدور چنین قرار و تایید ان در دادگاه امکان طرح مجدد آن دعوا میسر نخواهد بود و در صورت طرح مجدد همان دعوا دعوا رد خواهد شد.
اما به موجب قانون دادرسی کیفری تنها در یک مورد امکان طرح مجدد شکایت وجود دارد. در صورتی که برای زیان دیده از جرم دلایل جدیدی کشف شود، می تواند با ارایه ان دلایل در داسرا شکایت خود را مجددا مطرح نماید که دراین فرض امکان رسیدگی مجدد وجود خواهد داشت و بازپرس یا دادیار اقدام به انجام تحقیقات مقدماتی و تعقیب متهم خواهند نمود. اما طرح مجدد شکایت به دلیل کشف دلایل جدید فقط برای یک بار امکان دارد.
مرجع تقدیم اعتراض به قرار منع تعقیب کجا هست؟
اعتراض به قرار منع تعقیب صادره از دادسرا از طریق شعبه صادر کننده رای بعمل می آید که امروزه وضعیت ثبت چنین اعتراضیه هایی از طریق دفاتر الکترونیک خدمات قضایی نهاده شده است فلذا بایستی به این دفاتر مراجعه فرمایید. پیشنهاد می گردد حتما اعتراضیه ای خویش را در کنار لایحه ای تقدیم نمایید و لایحه مذکور در بردارنده موارد تخدیش رای صادره باشد.در این خصوص پیشنهاد می گردد با وکیل کیفری و متخصص در اینگونه دعاوی مشورت گیرید.

بیشتر بخواند مقاله: 

ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست|دفتر حقوقی موکل

پیشنهاد وکیل:
چنانچه علیه شما مبادرت به طرح دعوی کیفری شده است، از عمده دفاعیات شما بسته به نوع شکایت بعمل آمده، همانا جرم نبودن عمل و یا فقدان ادله کافی است که در این خصوص پیشنهاد می گردد چنانچه متهم یا شاکی قرار گرفته اید، از طریق اخذ مشاوره با وکلای دفتر حقوقی موکل، از حقوق قانونی خویش آشنا و دفاع نمایید.
نویسنده: دکتر علی رفیعی –وکیل دادگستری

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید