علائم تجاری

تفاوت توهین با افترا و قذف در چیست؟

چنانچه طرف توهین از طرف شخصی قرار گرفته اید،بایستی بدانید....

چه مواردی را توهین می گویند؟
دفتر حقوقی موکل- منظور از جرم توهین این است که  شخص با انجام دادن فعلی یا رفتاری و یا  با به کار بردن لفظی به صورت کتبی یا شفاهی، عرفا موجب کسرشان یا  تحقیر یا تخفیف شخصی شود. به عبارت دیگر کاری کند که عرفا موجب آزرده خاطر شدن شخص بوده و برخلاف اصل کرامت و قابل احترام بودن انسان باشد.
توهین شامل چه اقسامی است؟
وکیل کیفری: توهین ممکن است مصادیق زیادی داشته باشد، ولی آن چیزی که ملاک برای توهین شناخته شدن یا نشدن می شود این است؛ هرچیزی که شخص را مورد تحقیربی احترامی  قراردهد توهین محسوب می شود .اما لازم نیست که نیز واقعا شخص تحقیرو آزرده خاطر شده باشد. یعنی در توهین تحقق نتیجه لازم نیست. بلکه صرف اینکه ان عمل در عرف تحقیر امیز باشد، کفایت می کند خواه موجب تحقیر شخص شده باشد خواه نشده باشد. مثلا شخصی نسبت به دیگری لفظ احمق یا بیشعور را به کار میبرد یا اینکه با رفتار یا لفظی  او را تمسخر می کند. یا اینکه با نشان دادن حالت انگشتان دست به نوعی اورا مورد اهانت قرار می دهد، که این حرکات انگشتان در عرف یک کشوری ممکن است توهین امیز قلمداد شود یااینکه اب دهن خود را به طرف دیگری یا به صورت دیگری پرتاب کند.
توهین ممکن است به صورت حضوری باشد یا غیر حضوری. منظور از توهین حضوری؛ این است که در واقع توهین از طریق فضای مجازی صورت نمی گیرد یعنی از طریق تلگرام و ایمیل و واتس اپ نمی باشد بلکه شخص در حالی در مقابل او حضور فیزیکی دارد به او توهین می کند.
اما منظور از توهین به صورت غیر حضوری؛ این است که توهین از طریق فضای مجازی یا از طریق تماس یا پیام تلفنی محقق می شود. مثلا شخصی از طریق شبکه های مجازی مثل تلگرام یا واتس اپ به دیگری به صورت صوتی یا کتبی توهین می کند یا از طریق ارسال پیام تلفنی او را مورد توهین قرار می دهد.
توهین همچنین ممکن است به صورت عادی یا مشدد باشد منظور از توهین عادی؛ یعنی توهین به افراد عادی جامعه ولی منظور از توهین به صورت مشدد یعنی؛ توهین به یکی از روسای سه قوه یا معاونان یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا اعضای خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزراتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها در حال انجام وظیفه  که مجازات توهین مشدد شدیدتر از توهین عادی می باشد یعنی 3 تا 6 ماه حبس و یا تا 74 ضربه شلاق ویا 50 هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی.
 پس توهین خواه حضوری باشد خواه غیر حضوری خواه شفاهی باشد خواه کتبی خواه موجب آزرده خاطر شخص شده باشد یا  نشده باشد، اگر عرفا تحقیرامیز و ناخوشایند باشد توهین محسوب خواهد شد.

تفاوت توهین با افترا و قذف در چیست؟

الو وکیل: جرم توهین با جرم قذف یا افترا یا توهین فرق دارد. جرم قذف زمانی محقق می شود که شخص به دیگری نسبت زنا و لواط دهد. مثلا اگر شخص به دیگری بگوید زناکار یا اینکه بگوید تو با فلان کس رابطه زنا یا لواط داشته ای. ممکن است شخص با ارتکاب جرم قذف به نوعی مرتکب جرم توهین هم شده باشد. مثلا وقتی شخص به دیگری می گوید زنا زاده، چون بااین لفظ به پدر و مادر او نسبت زنا زده است مرتکب جرم قذف شده و چون با این لفظ او را تحقیر و تخفیف کرده است مرتکب جرم توهین شده است.
جرم قذف نیز ممکن است به صورت حضوری یا غیرحضوری و کتبی یا شفاهی محقق گردد.
جرم افترا زمانی محقق می شود که شخصی به دیگری جرمی را نسبت میدهد. خواه به صورت لفظی یا عملی .مثلا وقتی شخص به دیگری جرم سرقت را نسبت می دهد یا اینکه مواد مخدر در وسایل یا منزل او قرار می هد تا او را مورد تهمت و اتهام قرارد دهد در واقع مرتکب جرم افترا یا تهمت شده است.
در صورتیکه بما توهین شد بکجا بایستی مراجعه نمود؟
شخصی که مورد توهین قرارگرفته است می تواند در جهت پیگیری و تحت تعقیب قراردادن متهم شکایت خود را از طریق فاتر خدمات قضایی مطرح نماید تا در دادسرا مورد رسیدگی قرار گیرد.

مجازات توهین چیست؟

قانون گذار در قانون مجازات اسلامی، توهین به دیگری را جرم انگاری کرده و برای آن مجازات مشخص کرده است. مجازاتی که در قانون برای  جرم توهین پیش بینی شده است  شلاق تا 74 ضربه و یا جزای نقدی از 50هزارریال تا یک میلیون می باشد.

پیشنهاد وکیل: در این خصوص پیشنهاد می‌گردد قبل از هر اقدام قضایی  از طریق وکلای دادگستری مشورت نمایید چرا که در آرای قضایی مشاهده می گردد که در برخی موارد به لحاظ عدم لفظ بکارگیری شده بعنوان توهین و همچنین عدم ذکر صریح الفاظ بکار رفته، شکایات اشخاص منتج به رد می گردد.همچنین چنانچه طرف شکایات توهین قرار گرفته اید اصولا با ابلاغیه ای دایر بر اتهام انتسابی توهین در متون ابلاغیه مواجه خواهید شد که در این خصوص نیز به لحاظ موارد اشاره گشته، واجد دفاعیات قانونی در رد اتهام خویش خواهید بود.

نویسنده :  دکتر علی رفیعی _وکیل دادگستری

 

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید