علائم تجاری

تعدد وکیل در دعاوی و اثر حضور وی| دفتر حقوقی موکل

 

در کلیه امور حقوقی

 

 مستندا به ماده ٣١ ق.آ.د.م طرفین میتوانند حداکثر دو وکیل انتخاب نمایند.


 

دفتر حقوقی موکل ارئه دهنده خدمات حقوقی مشاوره و قبول دعاوی

 

٢. در محاکم کیفری

هریک از طرفین مستنداً به تبصره ماده ٣٤٦ق.آ.د.ك حداکثر میتوانند دو وکیل انتخاب نمایند.

 

٣. در محاکم کیفری یک


 هر یک از طرفین میتوانند مستنداًبه ماده ٣٨٥ق آ د ک  حداکثر ٣ وکیل انتخاب نمایند.

نکات مهم

۱. در مرحله تحقیقات مقدماتی متهم صرفا یک وکیل میتواند انتخاب نماید
 ولی برای شاکی محدودیتی پیش بینی نشده است
 مگر اینکه حکم تبصره ماده ٣٤٦ ق.آ.د.ک را که محدود به انتخاب حداکثر دو وکیل در دادگاه است ،  به شاکی در مرحله تحقیقات مقدماتی نیز تسری دهیم .

۲.‌ برای رسیدگی در محاکم تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور در قانون محدودیت انتخاب وکیل پیش بینی نشده است
مگر اینکه حکم ماده٣١ق.آ.د.م را که محدود به انتخاب  حداکثر دو وکیل  است ، به محاکم تجدیدنظر و دیوان که در امور حقوقی نیز تسری دهیم.

 مواردی که تشكيل جلسه بدون حضور وكيل متهم ،ممنوع وفاقداعتبار است

١. مستنداً به ماده٣٤٨ ق.آ.د. ک  ناظر به بندهاى الف تا ت ماده ٣٠٢قانون مذكور،جرایمی که مجازات آن سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو،مجازات تعزیری درجه سه و بالاترو جنایت عمدی مستلزم پرداخت نصف دیه کامل وبیشتر است حضور وکیل انتخابى يا تسخيرى  متهم براى قانونى بودن جلسه رسيدگى، اجباری است.

٢. طبق ماده٤١٥ قانون پيش گفته در جرایم اطفال و نوجوانان علاوه بر موارد فوق ، در جرائم تعزیری درجه  شش و بالاتر و نیز جرایم مستلزم پرداخت دیه و ارش بیش از خمس دیه کامل ،انتخاب وکیل برای متهم اجباری است.


 

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید