علائم تجاری

 • معرفی دعوی

  انحلال شرکت

  انحلال شرکت به منزله پایان عمر آن است. با توجه به اینکه حکم ورشکستگی به طور موقت قابل اجرا است انحلال شرکت از زمانی تحقق پیدا می­کند که حکم دادگاه صادر شده باشد. در صورتی که شریک تاجر باشد و در نتیجه عدم پرداخت دیون، حکم ورشکستگی­اش صادر شود اگر مدیر تصفیه شریک ورشکسته، کتباً تقاضای انحلال شرکت را کرده و از تقاضای مزبور شش ماه گذشته و شرکت، مدیر تصفیه را از تقاضای انحلال منصرف نکرده باشد شرکت منحل می­گردد. همچنین اگر طلبکاران شخصی شریک نتوانسته باشند طلب خود را از دارایی شخصی او وصول کنند و سهم مدیون از منافع شرکت کافی نباشد می­توانند انحلال شرکت را تقاضا کنند مشروط بر اینکه حداقل شش ماه قبل قصد خود را به وسیله اظهارنامه رسمی به اطلاع شرکت رسانیده باشند.

  ورشکستگی

  ورشکستگی حالت یک تاجر یا شرکت تجاری است که از پرداخت بدهی های خود ناتوان شده و نمی­تواند تعهدات خود را عملی کند. خود تاجر، یک یا چند نفر از طلبکارها و دادستان    می­ توانند تقاضای ورشکستگی تاجر را بنمایند. تحقق ورشکستگی منوط به احراز دو شرط اساسی تاجر بودن و وجود حالت توقف از تأدیه دیون است. حکم ورشکستگی اثر عام دارد    و فقط طرفین دعوی را در بر نمی­گیرد. لذا این حکم باید به اطلاع عموم برسد و این امر از طریق آگهی در جراید صورت می­گیرد.

 • روند اجرای پرونده

  شما نیاز به وقت مشاوره حضوری با وکیل متخصص در امور دعاوی تجاری و شرکت هادارید. (برای دریافت وقت با دفتر تماس حاصل فرمائید)
  پس از گرفتن وقت حضوری با وکیل، جزئیات پرونده را برای وکیل شرح داده و چنانچه مدارکی برای اثبات ادعای خود و یا دفاع از خود دارید به وکیل تحویل داده و وکالتنامه وکیل را امضاء می کنید.
  در این مرحله وکیل با تنظیم شکوائیه مراحل قانونی  انحلال شرکتها و ورشکستگی را پیگیری می کند.

 • مدارک مورد نیاز

  - تصویر مصدق اساسنامه موسسه (اجباری)

  - تصویر مصدق سند مثبت موسسه (اجباری)

  - تصویر مصدق سند مثبت طلبکار بودن (اجباری)

   - به همراه داشتن كارت ملي جهت احراز هويت و كارت عابر بانك جهت پرداخت هزينه ي دادرسي الزامي است.

  *در صورت عدم وجود مدارك اختياري فوق مي توانيد يكي از دلایل ذيل را ارائه نماييد.

  - استماع شهادت شهود و مطلعين

  - تحقیقات محلی

  - درخواست جلب نظر کارشناس

  - درخواست استعلام

  - شماره پرونده استنادي

  - ساير دلايل و منضمات

 • آرای دادگاه ها

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید