علائم تجاری

سایرفرمها

نمونه هاي ابتدايي اوراق قضايي

موضوعات عمومي

درخواست حصر وراثت مسلمانان

درخواست حصر وراثت پيروان اقليت هاي مذهبي

استشهاديه گواهي حصر وراثت

صدور حكم رشد

صدور حكم سرپرستي و كفالت

موضوعات مدني

ابطال وكالت نامه 

ارثيه و ماترك

اعسار 

 

خلع يد

 

 

دادرسي فوري و دستور موقت

 

 

داوري

 

 

رفع مزاحمت

 

 

رفع ممانعت از حق

 

 

زمين شهري 

 

 

شناسنامه 

 

 

 

محلهاي تجاري 

 

 

مطالبه وجه خسارت

 

 • دادخواست مطالبه خسارت احتمالي (از شوراي حل اختلاف ) 
 • دادخواست مطالبه خسارت احتمالي (از دادگاه ) 
 • دادخواست مطالبه خسارت از شهرداري (از شوراي حل اختلاف ) 
 • دادخواست مطالبه خسارت از شهرداري (از دادگاه ) 
 • دادخواست مطالبه خسارت با رفع مزاحمت(از شوراي حل اختلاف ) 
 • دادخواست مطالبه خسارت با رفع مزاحمت (از دادگاه ) 
 • دادخواست مطالبه خسارت زايد بر ديه (از شوراي حل اختلاف ) 
 • دادخواست مطالبه خسارت زايد بر ديه (از دادگاه ) 
 • دادخواست مطالبه خسارت وجه التزام(از شوراي حل اختلاف ) 
 • دادخواست مطالبه خسارت وجه التزام(از دادگاه )
 • دادخواست مطالبه خسارت وارده به اتومبيل (ازشوراي حل اختلاف)
 • دادخواست مطالبه خسارت وارده به اتومبيل (ازدادگاه) 
 • دادخواست مطالبه خسارت وارده به مورده اجاره(از شوراي حل اختلاف ) 
 • دادخواست مطالبه خسارت وارده به مورده اجاره(از دادگاه ) 
 • دادخواست مطالبه ضرر و زيان كيفري (از شوراي حل اختلاف ) 
 • دادخواست مطالبه ضرر و زيان كيفري (از دادگاه ) 
 • دادخواست مطالبه هزينه ها (از شوراي حل اختلاف ) 
 • دادخواست مطالبه هزينه ها (از دادگاه )

 

موضوعات تجاري

موضوعات خانواده

ازدواج 

حضانت 

طلاق و گواهي عدم امکان سازش

فسخ نكاح يا ابطال آن 

مهريه

نفقه

عمومي 

موضوعات كيفري

ارتشاء، ربا و كلاهبرداري

امتناع از انجام وظايف قانوني 

اهانت به مقدسات مذهبي و سوء قصد به مقامات داخلي 

تجاهر به استعمال مشروبات الكلي و قمار بازي و ولگردي 

تخريب اموال تاريخي و فرهنگي

تقصيرات مقامات و مأمورين دولتي 

جرايم عليه اشخاص و اطفال

جعل و تزوير
غصب عناوين و مشاغل
فرار محبوسين قانوني و اخفاي مقصرين 

محو يا شكستن مهرو پلمپ و سرقت نوشته ها از اماكن دولتي

هتك حرمت اشخاص
 
هتك حرمت منازل و املاك غير

 

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید