banner2

افزایش مهریه پس از عقد نکاح، مخالف قانون است؛ لذا اقرارنامه رسمی متضمن افزایش مهریه فاقد اثر و محکوم به بطلان است|دفتر حقوقی موکل

مستندات:
نظریه مورخ 12/5/88 فقهای محترم شورای نگهبان و رأی شماره 488 مورخ 15/6/88 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

تاریخ رای نهایی:
1393/12/17
شماره رای نهایی: 9309970223002036

 

 

دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی توسط وکلای پایه یک دادگستری در سراسر ایران

 

رای بدوی

در خصوص دعوی خواهان س.ع. با وکالت آقای م.ح. به طرفیت خوانده س.الف. به خواسته صدور حکم بر ابطال سند رسمی شماره 116579- 30/8/81 دفتر اسناد رسمی شماره... شهر ری، نظر به اینکه وکیل خواهان به استناد رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و نظریه فقهای شورای نگهبان تقاضای ابطال اقرارنامه رسمی مذکور را نموده است، با توجه به اینکه آنچه در رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آمده عدم امکان افزایش مهریه مندرج در سند ازدواج می‌باشد و اقرارنامه رسمی فوق‌الاشعار از این حیث قابل اشکال می‌باشد ولی متضمن نوعی تعهد زوج به پرداخت مبلغی بیش از میزان مهریه به زوجه می‌باشد و قابل ابطال نیست. لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص نداده و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به بی‌حقی و بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
رئیس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ری

 رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ع. با وکالت آقای م.ح. به طرفیت خانم س.الف. نسبت به دادنامه شماره 430 مورخ 29/7/93 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی شهرری که به‌موجب آن حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال سند رسمی شماره 116579 مورخ 30/8/81 دفترخانه شماره... حوزه ثبتی شهر ری صادر شده است با توجه به مندرجات پرونده تجدیدنظرخواهی وارد و موجه است و رأی مذکور مغایر با قانون و موازین شرعی و دلایل موجود در پرونده می‌باشد زیرا همانگونه که در نظریه مورخ 12/5/88 فقهای محترم شورای نگهبان و رأی شماره 488 مورخ 15/6/8 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است مطابق موازین شرعی و قانونی هرگاه ضمن عقد نکاح مهریه زوجه تعیین شده باشد ازدیاد آن بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرعی و قانونی است و مهریه همان است که در ضمن عقد نکاح تعیین گردیده است و برابر مواد 1269 و 1276 قانون مدنی، اقرار به امری که بر حسب قانون صحیح نیست اثری ندارد و هرگاه کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت بنابراین با عنایت به اینکه مطابق سند نکاحیه طرفین، مهریه تجدیدنظرخوانده در ضمن عقد نکاح مورخ 12/5/81 تعداد 1361 نیم‌سکه تعیین شده و سه ماه و اندی بعد از وقوع عقد نکاح یعنی در تاریخ 30/8/81 تجدیدنظرخواه (زوج) با مراجعه به دفترخانه شماره... حوزه ثبتی شهر ری با تنظیم سند رسمی فوق‌الذکر تحت عنوان اقرارنامه مهریه زوجه را از 1361 نیم سکه به 1361 تمام سکه تغییر داده و اصلاح نموده است لذا اگرچه عنوان سند مذکور اقرارنامه است لکن متن آن در واقع اقرارنامه نبوده و تغییر اصلاح و افزایش میزان مهریه است و افزایش میزان مهریه به شرح مذکور خلاف شرع و قانون است و بر فرض که اقرار باشد چنین اقراری چون خلاف قانون است باطل می‌باشد و درحالی‌که مهریه زوجه نیم سکه است اقرار به تمام سکه بودن مهریه برخلاف واقع بوده و فاقد اثر می‌باشد بنابراین با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض می‌شود و حکم به بطلان سند رسمی صدرالذکر صادر و سند یادشده ابطال می‌گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه  /پژوهشگاه قوه قضائیه

 

 جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با وکلای دفتر حقوقی موکل ارتباط برقرار نمایید.

بیشتر بدانید

هر آنچه از مطالبه مهریه باید بدانید!|دفتر حقوقی موکل

چگونگی توقیف حقوق کارمند برای پرداخت اقساط مهریه|دفتر حقوقی موکل

نظریه مشورتی بسیار مهم و کاربردی پیرامون مهریه عندالاستطاعه|دفتر حقوقی موکل

تعیین ۱۴ سکه بهار آزادی طرح قدیم به عنوان معیار محاسبه مهریه|دفتر حقوقی موکل

زوجه چگونه می‌تواند مهریه بیش‌ از ۱۱۰ سکه‌اش را مطالبه کند|دفتر حقوقی موکل

 

 

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید

مشاوره حقوقی