علائم تجاری

استدلال دادگاه برای صدور قرار منع تعقیب در پرونده رابطه نامشروع

استدلال دادگاه برای صدور قرار منع تعقیب در پرونده رابطه نامشروع (شکایت مرد از همسرش): ادله از طریق نامشروع به دست آمده است/ در جرایم منافی عفت، شوهر شاکی نیست

اتهام: رابطه نامشروع
《گردش کار》 در تاریخ۳۰/ ۰۳/ ۱۳۹۸
پرونده کلاسه فوق در وقت فوق العاده تحت نظر است، ملاحظه می گردد پرونده پس از ثبت به شماره کلاسه فوق برای رسیدگی به این دادگاه ارجاع شده است. دادگاه ضمن اعلام ختم دادرسی با استعانت از خداوند متعال، با تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود، به شرح زیر انشاء رأی می نماید:
رأی دادگاهه در رابطه با دادخواهی آقای
- عليه متهمان فوق الذکر دایر بر رابطه نامشروع، صرف نظر از اینکه اساسا متهمان مرتکب رفتاری که موجد رکن مادی ارتباط نامشروع با اعمال منافی عفت با همدیگر باشد، نشده و متهم ردیف دوم در اظهارات خود بیان داشته است که چون گوشی من شکسته بود، در آن مدت اکانت اینستاگرام من روی گوشی خواهرم نصب بوده و وی به متهم ردیف اول پیام داده است، با عنایت به محتویات پرونده باید اظهار داشت که ادله مطروحه از سوی شاکی که از طریق دسترسی غیر مجاز به اکانت ایسنتاگرام متهم ردیف دوم (که همسر وی است) به دست آمده، تحصيل دليل از طریق نامشروع بوده و خود در فرض اثبات ارکان بزه مشمول عنوان مجرمانه على حده است؛ لذا دادگاه اخلاقا روا نمی داند که با حرکت بر خلاف جریان مقررات دادرسی نظام کیفری اسلام و زیر پا نهادن روح حاکم بر آن به عنوان نماینده قضایی جمهوری اسلامی ایران، حریم خصوصی شهروندان را نقض کند، از این رو نظر به ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری که جهات قانونی شروع به تعقیب را مورد احصا قرار داده و از آنجا که شوهر در جرایم منافی عفت نسبت به همسر شاکی نیست، پرینت پیام های مضبوط در پرونده را نیز مشمول بند ث آن ماده: «اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر نمی داند و تعقيب مطروحه در پرونده را فاقد اعتبار تلقی کرده و با رعایت اصل سی و هفتم قانون اساسی به استناد بند الف ماده ۳۴۰ و ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری بوده و ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه های محترم تجدید نظر استان البرز است.
رسول احمدزاده
دادرس شعبه چهارم دادگاه عمومی بخش چهارباغ

فرق طلاق توافقی با طلاق خلع و مبارات چیست؟| دفتر حقوقی موکل

چنانچه زوجین هر دو در مورد طلاق توافق داشته و در مورد نحوه جدایی و پرداخت حقوق زن و فرزندان به تفاهم برسند طلاق توافقی می باشد.
این طلاق برای سرعت بخشیدن به کار کسانی است که با توافق مصّر به طلاق هستند.

طلاق خلع

چه زمانی زن می تواند جدای از شوهر خودزندگی کند؟| دفتر حقوقی موکل

طبق مواد 1114 و 1115 قانون مدنی زن نمی‌تواند مسکن مستقلی برای زندگی جدا از شوهرش اختیار کند، اِلا اینکه در یک منزل برای زن خطر جانی، مالی و یا شرافتی وجود داشته باشد که در این صورت زن می‌تواند مسکن جداگانه‌ای برای خودش انتخاب کند و اگر به این علت زن مسکن جداگانه‌ای اختیار کرده باشد باز هم نفقه او بر عهده شوهر است.

درخواست اختيار مسکن على حده از سوی زوجه| دفتر حقوقی موکل

قانونگذار ایران در ماده ی ۱۱۱۵ قانون مدنی به زوجه اختیار داده است که در صورت خوف ضرر بدنی، مالی و یا شرافتی برای وی، مسکن على حده اختیار نماید؛ ضرر شرافتي موضوع این ماده را بیم زن دانسته اند از آن که «در اثر داد و فریاد و فحش های ناموسی از طرف شوهر توجه همسایگان و عابران جلب شود و آبروی زن بریزد و یا آنکه شوهر، اشخاص ناشایت را به منزل بیاورد و زن بیم آن داشته باشد که رفت و آمد آنان موجب هتک احترام زن از نظر محیط اجتماعی گردد.

ارث بردن زن حتی در طلاق| دفتر حقوقی موکل

اگر شوهر، زن خود را به صورت رجعی (طلاقی که به طور معمول انجام می یابد)مطلقه کرده و در زمان عده فوت کند، زن از اموال شوهر ارث می برد ؛ ولی اگر فوت شوهر بعد از انقضای مدت عده بوده یا طلاق بائن باشد یعنی طلاقی که قبل از نزدیکی بوده یا طلاق زن یائسه ، طلاق خلع و مبارات (مهرم حلال، جانم آزاد) یا همان سه طلاقه باشد ، دیگر زن از مرد در صورت فوت ، هیچ ارثی نمی برد . ماده 943 قانون مدنی این امر را ابراز داشته است.

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید